AVOCATUL PIPEREA:"Tsunami în piaţa garantării, în urma deciziei din cazul fostului şef al FNGCIMM"

E.O.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea

Piperea: "Tribunalul Bucureşti desfiinţează hotărârea de numire a actualei conduceri a FNGCIMM, ceea ce blochează Programul «Prima Casă», garanţiile pentru creditele IMM şi Programul «Investeşte în tine»" 

Actualizare - Avocatul Gheorghe Piperea a scris, pe pagina sa de Facebook: "La cererea reclamantului Nancu Dumitru, fost director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA (FNGCIMM), am cerut Tribunalului Bucureşti anularea unei hotărâri AGA din 2016 a acestei societăţi, a mai multe decizii al CA, precum si a contractului de exercitare a mandatului de director general al acestei societăţi.

Motivul principal de nulitate este acela că, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă în societăţile de stat, pot fi selectaţi în CA al acestor societăţi maxim 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Prin «grija» deosebită a instituţiilor publice implicate (cea mai «atentă» fiind chiar BNR), aceasta instituţie a fost împănată, la nivel de CA, cu funcţionari publici, consilieri ai unor persoane publice importante sau simpli învârtiţi politic, fără ca OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporatista a societăţilor de stat sa le inspire vreo teama sau umbra de respect. Precizez ca nu mă refer la funcţiile de execuţie din cadrul instituţiei (persoanele care le exercită putând fi chiar de bună calitate şi de toata isprava), ci la funcţiile de reprezentativitate.

Un motiv subsidiar, dar important, al nulităţii acestor hotărâri, decizii şi acte juridice, îl reprezintă permanentizarea în funcţie a unor reprezentanţi în CA care ar fi trebuit sa fie, conform OUG 109/2011, provizorii şi cu mandate scurte, de maxim 4 luni de zile. În afară de faptul că nişte reprezentanţi provizorii nu vor fi la modul propriu independenţi de cei care ii propun şi, ulterior, le prelungesc mandatele, pe perioade scurte, consecutive, OUG nr.109/2011 era (şi este) eludată prin evitarea desemnării unui expert independent în resurse umane pentru desfăşurarea procedurii de selecţie. Oficial, chiar la nivelul de «înaltă» competenta a BNR, se apreciază ca, daca este vorba de un simplu administrator provizoriu, (re)numirea acestuia in CA nu trebuie sa treacă prin filtrul unei asemenea comisii independente de experţi. Deşi BNR este de ani buni în control pe aceste aspecte la FNGCIMM, procedura de selecţie a administratorilor definitivi este şi acum pendinte, deşi au trecut deja 3 ani de la prima numire provizorie.

Pentru cei care nu ştiu, trebuie precizat ca acest fond este instituţia prin care Statul roman acordă garanţiile la creditele derulate în Programul Prima Casa, la creditele derulate în Programul Investeşte în tine, la o mare parte din creditele cu garanţii guvernamentale din agricultură, precum şi la finanţările obţinute prin programul Star-up Nation.

Aşa cum rezultă din linkul de mai jos, Tribunalul Bucureşti a admis în parte acţiunea, dispunând anularea hotărârilor, deciziilor şi actelor juridice enunţate de reclamant (o enumerare a acestora şi o explicaţie succintă a consecinţelor se regăsesc mai jos).

Prin sentinţa Tribunalului Bucureşti din 13 martie, a fost anulată Hotărârea AGA nr. 48/24.02.2016 a FNGCIMM. S.A. Prin această hotărâre, au fost desemnaţi 6 membri privizorii în Consiliul de Administraţie până la desemnarea unor noi membri si a fost demis din funcţie reclamantul. Cu toate ca aceasta numire era provizorie, doi dintre administratorii desemnaţi provizoriu atunci sunt încă în funcţie, după 3 ani.

In consecinţă : (i) Prelungirea sine die a unor mandate provizorii nu numai ca este anormala, dar reprezintă si o evidenta frauda la lege, întrucât OUG nr.109/2011 nu permite administratori provizorii la societăţile de stat cu mandate mai mari de 4 luni si, cu atât mai puţin, nu permite «permanentizarea» acestor mandate; ceea ce se întâmplă la aceasta societate, încă din 2016, este o continua frauda la lege; (ii) Daca nu exista alta AGA care sa fi consolidat mandatul celor doi administratori rămaşi sau sa fi numit alţi administratori, definitiv, înseamnă ca, in acest moment, administratorii acestei societăţi nu mai au mandate legale, iar semnăturile lor nu mai pot reprezenta societatea in relaţiile cu terţii sau cu autorităţile; garanţiile pentru creditele «Prima casă» sau pentru creditele «Investeşte în tine», precum si actele si garanţiile presupuse de programul Start-up Nation nu mai sunt regulate, după anularea acestei hotărâri AGA; opozabilitatea acestor garanţii fata de bănci si fata de registrele de cadastru ori de garanţii mobiliare este temporar înlăturată; (iii) Toate celelalte acte care trebuie semnate sau asumate de CA al FNGCIMM. S.A. au o existenta precara in acest moment, putând fi contestate de orice persoana interesata, ca acte subsecvente unui act juridic declarat nul de instanţă.

De altfel, din hotărârea Tribunalului rezulta ca, totodată, au fost anulate şi actele subsecvente acestei hotărâri AGA anulate, acte indicate de reclamant. Având în vedere principiul retroactivităţii nulităţii şi principiul desfiinţării actelor subsecvente actelor lovite de nulitate, s-ar putea solicita constatarea nulităţii oricăror acte adoptate de administratorii desemnaţi în funcţie prin hotărârea AGA a cărei nulitate absolută a fost constatată de către instanţă.

Actele subsecvente a căror nulitate a fost deja constatată prin sentinţa menţionată sunt următoarele :

Decizia nr. 16/14.07.2017 a Consiliului de Administraţie. Prin această decizie, reclamantul a fost revocat din funcţia de director general şi a fost desemnat un alt director general pe o perioadă de 4 luni. In consecinţă, toate actele juridice semnate de acest nou director general sunt, retroactiv, nule de drept, pentru lipsa calităţii de reprezentant legal al societăţii.

Decizia nr. 20/21.08.2017 a Consiliului de Administraţie. Prin această decizie, reclamantul a fost revocat din funcţia de director general adjunct. O serie de alte puncte de interes general au figurat pe ordinea de zi, printre care şi aprobarea produsului Start-up Nation, însuşirea unei Note de fundamentare a propunerii de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, însuşirea Notei de informare aferentă lunii iunie 2017 privind litigiile cu băncile, însuşirea Raportului de informare aferent lunilor iunie şi iulie 2017 privind implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, aprobarea Notei cu privire la încheierii unei poliţe de asigurare de răspundere profesională pentru directorul general, aprobarea Notei privind propunerea unor Normei metodologice de audit public intern.

Decizia nr. 23/13.10.2017 a Consiliului de Administraţie. Prin această decizie, s-a aprobat Nota privind principiile de modificare a structurii organizatorice a FNGCIMM SA-IFN din 12.10.2017. Prin respectiva decizie s-au aprobat şi o serie de alte puncte de interes public, precum revizuirea Regulamentului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, însuşirea Notei de angajare a unor servicii de consultanţă şi asistenţă juridică în litigiile de muncă, aprobarea Notei privind menţinerea comisioanelor de garantare la nivelul existent, aprobarea Notei privind reviziei instrucţiunilor generale privind derularea operaţiunilor de garantare pe bază de mandate în privinţa Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Decizia nr. 24/31.10.2017 a Consiliului de Administraţie. Prin această decizie, s-a aprobat Nota privind principiile de modificare a structurii organizatorice a FNGCIMM SA-IFN din 25.10.2017. In consecinţă, retroactiv, ca urmare a anularii deciziei CA, aceasta organigrama este, in prezent, desfiinţată implicit. Pe ordinea de zi au existat şi o serie de puncte de interes general precum însuşirea Notei de aprobare a iniţierii demersurilor privind încheierea unui acord bilateral de parteneriat cu ODIMM Moldova, însuşirea Notei privind activitatea de control financiar preventiv desfăşurată în trimestrele I şi II din anul 2017.

Decizia nr. 25/08.11.2017 a Consiliului de Administraţie. Prin această decizie s-a aprobat Nota privind propunerea de aprobare a unor reglementări interne aflate în responsabilitatea Departamentului Economic, dar şi Nota privind reglementările interne referitoare la decontarea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu ale instituţie.

Decizia nr. 4/28.02.2018. Prin această decizie s-a numit un nou director general adjunct pe o perioadă de 4 luni.

Decizia nr. 5/07.03.2018. Prin această decizie s-a numit un nou director general pe o perioadă de 4 luni. În consecinţă, toate actele juridice semnate de acest nou director general sunt, retractiv, nule de drept, pentru lipsa calităţii de reprezentant legal al societăţii.

Contractul privind exercitarea mandatului general nr. RCP C_86_2017/14.07.2017 şi Actul adiţional nr. 1 la contract, încheiate cu noul director general desemnat. Consecinţele indicate mai sus, in legătură cu nulitatea mandatului directorului general al Fondului, sunt si mai puternic sustenabile, de vreme ce chiar contractul de mandat (precum si actul adiţional la acesta) a fost anulat. BNR ar trebui sa retragă de urgenta licenţa de funcţionare ca IFN a Fondului, pana la regularizarea situaţiei.

Ordinul nr. 229/01.11.2017. Prin acest ordin, s-a desfiinţat funcţia de director coordonator al Departamentului de garanţii ocupată de reclamant.

Ordinul nr. 11/2018. Prin acest act, s-a dispus încetarea contractului de muncă a reclamantului.

Ordinul nr. 119/25.05.2018. Prin acest ordin, s-a dispus încheierea un unui act adiţional prin care s-a schimbat felul muncii şi locul muncii din contractul de muncă încheiat cu reclamantul.

Sunt curios cu ce comunicate de dezmintire va veni BNR, principala institutie vinovata de ceea ce se intampla la FNGCIMM. Deocamdata, instanta, necunoscatoare a beneficiilor posircii fe Dragasani, spune ca treaba e foarte, foarte naspa.

reamintesc, totusi, ca anul trecut a izbucnit un mare scandal de coruptie cu functionari ai acestui fond care vindeau locuri fruntase pe lista de debitori finantabili in Programul Prima casa. Scandalul, in mod ciudat, a fost repede musamalizat".

-----

Tribunalul Bucureşti s-a exprimat, miercuri, în cazul lui Dumitru Nancu, fostul director general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), iar decizia Instanţei desfiinţează hotărârea de numire a actualei conduceri a Fondului, ceea ce blochează Programul "Prima Casă", garanţiile pentru creditele IMM şi Programul "Investeşte în tine", după cum ne-a anunţat, ieri, avocatul Gheorghe Piperea.

Acesta ne-a explicat: "Dumitru Nancu a fost destituit din funcţia de conducere pe care o avea la FNGCIMM, printr-o hotărâre AGA. Tot atunci, a fost aprobată numirea tuturor administratorilor Fondului, iar prin hortărârea de ieri (n.r. miercuri) se desfiinţează respectiva hotărâre, adică toate cele opt decizii ale Consiliului de Administraţie şi decizia prin care era stabilit managementul FNGCIMM. Aşadar, de mâine (n.r. astăzi) nu mai există drept de semnătură pentru niciunul dintre administratorii Fondului".

Avocatul ne-a informat că procesul a fost deschis din cauză că mai toţi membrii conducerii FNGCIMM sunt funcţionari publici, în condişţiile în care nu ar trebui să aibă şi această funcţie.

"În acest moment, Programul «Prima Casă» este complet blocat, pentru că nimeni nu mai poate semna garanţii. La fel şi Programul «Investeşte în tine» şi garanţiile pentru creditele IMM. Va fi un tsunami uriaş începând de mâine (n.r. astăzi), ne-a mai spus Gheorghe Piperea.

Soluţa Tribunalului bucureşti arată: "Admite în parte cererea.

Soluţia pe scurt: Respinge excepţia lipsei de interes, ca neîntemeiată. Res­pinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a Hotărârii nr. 48/24.02.2016 adoptată de Adunarea Generală a Acţionarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - I.F.N. şi a actelor subsecvente respectiv: Decizia nr. 16/14.07.2017 a Consiliului de Administraţie, Decizia nr. 20/21.08.2017 a Consiliului de Administraţie; Decizia nr. 23/13.10.2017 a Consiliului de Administraţie, Decizia nr. 24/31.10.2017 a Consiliului de Administraţie, Decizia nr. 25/08.11.2017 a Consiliului de Administraţie, Decizia nr. 4/28.02.2018, Decizia nr. 5/07.03.2018, Contractul privind exercitarea mandatului generale (...) şi Actul adiţional nr. 1 la contract, Ordinul nr. 229/01.11.2017, Ordinul nr. 11/2018, Ordinul nr. 119/25.05.2018. Respinge celelalte pretenţii ale reclamantului, ca neîntemeiate. Obligă pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată 15.332,26 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru (1500 lei) şi onorariul avocatului (13.832,26 lei). Cu apel în termen de 30 de zile de comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.03.2019".

Dumitru Nancu a fost demis din postul de director general al FNGCIMM în iulie 2017.

Nancu a ocupat mai multe funcţii de conducere în instituţii ale statului sau unde statul era acţionar majoritar: director general Radionav, preşedinte Consiliului de Administraţie Aeroportul Mihail Kogălniceanu, preşedinte-director general Agenţia Naţională pentru Locuinţe, secretar de stat Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, subsecretar de stat Ministerul Economiei, membru CA Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, consilier personal al ministrului Transporturilor, economist la Transelectrica.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
ApanovaAdvertisement
Comercianti de Diamante
PODUL DE LUT
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS