Campania scheletelor din dulap

MAKE
Ziarul BURSA #Politică / 31 octombrie 2014

Campania scheletelor din dulap

Fiecare politician are câte un schelet în dulap.

O şpăguţă, o retrocedărică ilegală, o influenţică traficată, o proprietărică nemeritată, fără să mai vorbim despre trădărerile de ţară.

Toate acestea sunt schelete.

Stau în dulapuri de ani de zile, prăfuite, unele au ajuns doar mormane de ciolane, în decursul timpului.

Uşile dulapurilor sunt ferecate, nu doar cu şapte lacăte, ci şi cu ofiţeri din servicii, care stau de pază.

Ei bine, campania aceasta electorală le-a chemat să defileze, ca în "Thrillerul" lui Michael Jackson.

De o lună şi ceva, pe strada DNA, s-a făcut coadă: politicienii şi oamenii lor de afaceri stau la rând, fiecare cu scheletul lui în spate.

Microsoft, EADS, pădurile patriei îl aşteaptă pe MegaPower şi ce-o mai urma.

Campania asta electorală, care se sfârşeşte mâine, este fără de pereche până acum.

Împroşcări cu noroi au avut loc şi în celelalte campanii electorale prezidenţiale şi parlamentare, dar mai exista câte un candidat, de obicei mai marginal, care afirma că este adeptul unei campanii pozitive prin care să propună concetăţenilor o platformă politică superioară.

Dar chiar şi atunci când, de fapt, se ocupau de capra vecinului, candidaţii aveau grijă să se asigure, măcar formal, să-şi promoveze aşa zise idei de îmbunătăţire a vieţii alegătorilor şi de dezvoltare a ţării.

Din când în când, aduceau vorba despre asta.

Cu toţii ştiam că gesturile acestea sunt de faţadă, iar analiştii politici nu au încetat niciodată să afirme că voturile sunt negative, că sunt voturi de penalizare a adversarului celui victorios, iar nu o preferinţă pentru acesta din urmă.

Campania aceasta electorală a dărâmat faţada.

Nimeni nu s-a mai obosit să-şi ascundă ticăloşia, fiecare a adoptat strategia prin care să arate că ceilalţi sunt mai ticăloşi decât el însuşi.

Acest lucru fusese deja anunţat în celebra explicaţie a înfrângerii pe care o dăduse Victor Ponta în 2004: "Ceilalţi au furat mai mult!"

Nu trebuie să ne mire că aceste alegeri organizate de Guvernul lui Ponta au călărit acelaşi principiu.

Oricum, noi toţi ştiam că ambiţia să devii preşedinte nu urmăreşte decât să te înavuţeşti pe tine şi pe ai tăi, iar nu îndeplinirea ridicolelor platforme electorale.

Ştiam că politicienii nu ne duc grija.

Ştiam că, atunci când măsurile politice intersectează viaţa noastră, are loc doar o fatală coincidenţă şi că asta se petrece numai pentru că politicul coexistă cu noi, iar interesele PERSONALE ale politicienilor nasc iniţiative de interes GENERAL.

În mod normal, ar trebui să fie invers: iniţiativele lor ar trebui să fie inspirate de interesul general, iar efectele acestora să se reverse asupra fiecăruia.

Nu avem iluzii, iar politicienii simt asta.

Nu numai atât: au sesizat că suntem captivi.

Noi, cetăţenii acestei ţări, nu am fost capabili să ne organizăm politic spre folosul nostru, nu am fost capabili să găsim şi să promovăm personalităţile pe care să le votăm cu bucurie şi speranţă.

Politicienii de astăzi ştiu că nu ne-am construit alternativă şi că aşa cum sunt, nişte scursuri, ei sunt cei care, în sistemul acesta, al democraţiei viciate, ne reprezintă.

Campania asta electorală a îndepărtat orice mască, orice sfială.

"Ei sunt mai ticăloşi!", a fost sloganul tuturor.

Şi cred că ei, cu toţii, au dreptate, indiferent din ce partid sunt.

Totuşi, publicăm, în continuare, surogatele de platformă electorală propuse de candidaţii ale căror şanse de reuşită par să fie cele mai ridicate.

Nu încercăm ca, prin asta, să salvăm aparenţele, ci este vorba doar de respectul pentru dumneavoastră.

Vrem să nu vă obişnuiţi cu anomalia politicienilor noştri.

Asta-i tot.

Îmi pare rău că, din punctul meu de vedere, nu vă pot ura succes în alegeri.

Programele electorale ale candidaţilor la alegerile prezidenţiale

VICTOR PONTA

Programul electoral al candidatului social democrat Victor Ponta, "Victor Ponta preşedinte - Marea Unire a românilor", dezvoltă zece obiective de interes naţional precum: Proiectul unui preşedinte util, care uneşte şi construieşte; Egalitate de şanse în societate; Dreptate până la capăt; România, stat euro-atlantic puternic, bazat pe o economie de top în regiune; Tinerii - viitorul României; O naţiune sănătoasă; Securitatea naţională şi siguranţa cetăţeanului; România digitală; Promovarea culturii româneşti; O societate echitabilă.

Reperele economice ale programului electoral pe care candidatul social democrat propune cetăţenilor sunt relatate în cele ce urmează :

1. Creştere economică de peste 3% în fiecare an, pentru a deveni "economia de top a Europei de Est";

2. Creşterea competitivităţii (intrare în Top 15 european şi top 40 mondial), dar şi atractivitate pentru investiţii (în special prin reducerea impozitării muncii şi prin stabilizarea legislaţiei fiscale - menţinerea cotei unice în zona agenţilor economici, reducerea numărului de taxe şi a birocraţiei fiscale);

3. România - centrul industrial est-european (accent pe IT, auto, farma, industrie alimentară);

4. România - "Grânarul" Europei, din punct de vedere al resurselor agricole şi transformarea României în exportator major de produse agro-alimentare; continuarea reducerii TVA la produse agro-alimentare; susţinerea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale;

5. România - Hub tehnologic în regiune (România Digitală);

6. Intrare în Zona Euro în următorii 5 ani;

7. Independenţa energetică totală în următorii 5 ani şi ocuparea poziţiei de lider energetic regional;

8. Marile proiecte de investiţii în infrastructură (autostrăzi în special);

9. Strategie de exploatare responsabilă a resurselor naturale;

10. Continuarea Planului Naţional de investiţii, prin stimularea investiţiilor cu valoare adăugată ridicată, care să multiplice crearea de locuri de muncă şi valoarea socială adăugată în zonele unde acestea se localizează;

11. Investiţii greenfield pentru creşterea ocupării, creşterea exporturilor, creşterea productivităţii prin transfer tehnologic;

12. Politică externă pragmatică - România, partener corect pentru SUA, NATO şi UE; asumarea unui rol activ şi puternic în Uniunea Europeană; partener în relaţia regională cu Turcia şi Polonia; poartă de intrare a investiţiilor din Est (China) în Europa şi partener comercial puternic al lumii;

13. Sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

KLAUS IOHANNIS

Programul candidatului susţinut de Alianţa Creştin Liberală în cursa pentru Cotroceni, Klaus Iohannis, intitulat "România lucrului bine făcut", propune un proiect de ţară construit în jurul a 11 obiective pe care prezidenţiabilul declară că şi le va asuma în calitate de şef de stat: Educaţia ca resursă de performanţă a României; Economia liberală: competitivitate şi prosperitate; Agricultură performantă şi dezvoltarea satului românesc; Infrastructura ca instrument al europenizării României; Regionalizarea şi descentralizarea ca vectori ai modernizării; Parcursul european al Republicii Moldova ca prioritate naţională; Investiţia în sănătate - o investiţie în viitor; Viziunea fiscal-bugetară: regândirea relaţiei dintre stat şi cetăţean; Cum răspundem la viitorul sistemului de pensii; Reforma instituţiilor politice şi administrative; Demografia - o provocare pe termen lung.

Proiectul economic propus de Klaus Iohannis avansează o viziune fiscal-bugetară menită, după cum afirmă, să ofere cetăţenilor o "Românie a lucrului bine făcut".

Politica fiscală

1. O abordare a relaţiei dintre stat şi contribuabil, clădită pe principiile unui parteneriat fiscal;

2. Prioritate absolută - revenirea TVA la 19%;

3. Impozitarea redusă şi simplificată;

4. Îmbunătăţirea eficienţei fiscale, prin simplificare şi creşterea colectării;

5. Menţinerea cotei unice;

6. Întărirea guvernanţei fiscale şi reducerea deciziei discreţionare în politicile fiscal-bugetare;

7. Bugetul statului ca suport al dezvoltării, pe baza priorităţilor şi oportunităţilor indicate de pilonii competitivităţii economice.

Politica bugetară

1. Construcţie bugetară axată pe criterii de oportunitate, prioritate şi eficienţă, transparenţa cheltuielilor publice;

2. Prioritizarea temeinică a programelor publice.

ELENA UDREA

Programul electoral al Elenei Udrea, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, afirmă drept obiective strategice; reforma constituţională, reforma administrativ-teritorială, reforma sistemului educaţional, a sistemului sănătate, apărarea independenţei justiţiei faţă de ingerinţele politicului, precum şi consolidarea orientării euro-atlantice a României, parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi UE.

Principalele trei teme asupra cărora Elena Udrea declară că se va apleca, în calitate de preşedinte al Românie sunt, potrivit programului electoral al domniei sale - "România frumoasă":

I. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi investiţii

1. Noi locuri de muncă prin investiţiile guvernamentale, dar şi prin utilizarea mult mai eficientă a bugetului UE şi a fondurilor europene pentru pregătirea proiectelor majore de investiţii în infrastructură;

2. Creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor.

II. O piaţă internă mai profundă şi mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

1. Dezvoltarea liberei iniţiative, atragerea de investiţii, creşterea competitivităţii, susţinerea creativităţii;

2. Unificarea pieţelor de capital;

3. Finanţarea sectorului IMM este considerată prioritară.

III. O uniune a energiei rezilientă şi o politică privind schimbările climatice orientate spre viitor

1. Finalizarea Pieţei interne a energiei prin dezvoltarea politicii energetice a Uniunii Europene;

2. Diversificarea surselor de energie şi reducerea dependenţei energetice, interconectarea infrastructurilor şi "unirea" puterii de negociere în raport cu ţările terţe, negocierea în plan internaţional a unui acord relevant pentru combaterea unitară a schimbărilor climatice.

De asemenea, Elena Udrea afirmă, în programul său electoral, că în rândul preocupărilor domniei sale se vor înscrie realizarea echilibrului între disciplina bugetară şi promovarea creşterii durabile, prin modernizarea economiei şi reducerea birocraţiei, precum şi întărirea guvernanţei fiscale şi economice la nivelul celor din UE.

O preocupare majoră va fi dezvoltarea unor căi mai inteligente de economisire, dar şi de consum.

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Călin Popescu-Tăriceanu, actualul preşedintele al Senatului României, candidat independent, susţinut de Partidul Liberal Reformator, în cursa pentru Cotroceni, propune României "un proiect major, un proiect de naţiune, un proiect de ţară care să ducă România la nivelul pe care îl merită, şi anume România - a şaptea putere a Europei". Dobândirea statutului de a şaptea putere europeană nu face altceva decât să pună în acord potenţialul pe care ţara noastră îl are cu rezultatul şi realizările acesteia, declară domnia sa în programul electoral pe care îl propune cetăţenilor.

Viziunea economică pe care Călin Popescu Tăriceanu o prezintă, în programul său prezidenţial, este structurată în jurul unor teme centrale precum:

1. Atragerea de capital străin prin eficientizarea administrării fiscale, precum şi prin promovarea unei politici suple a ajutorului de stat care să promoveze nu doar latura angajării, ci şi pe cea a dezvoltării lanţurilor valorice;

2. Nevoia unei noi Politici Industriale şi Energetice;

3. Creşterea absorbţiei fondurilor europene prin sprijinirea unei noi construcţii instituţionale descentralizate pentru creşterea transparenţei şi apropierea de priorităţile cetăţenilor;

4. Dezvoltarea pieţei de capital, prin susţinerea acelora care consideră că dezvoltarea pieţelor bursiere de capital şi de mărfuri impune lansarea unei dezbateri largi şi a unui program naţional de conştientizare şi de educare bursieră;

5. Dezvoltare regională;

6. Promovarea investiţiilor din Strategia pentru regiunea Dunării - Un proiect dunărean pentru România;

7. Creşterea competitivităţii prin sprijinirea unei dezbateri publice referitoare la elaborarea unei Strategii Naţionale de competitivitate, centrate în jurul ideii de valorificare a avantajelor de care România dispune;

8. Promovarea obiectivelor societăţii informaţionale pentru sprijinirea acelora care promovează noua economie;

9. Dezvoltarea şi industrializarea agriculturii prin finalizarea lucrărilor de cadastru prin fonduri publice;

10. Promovarea ocupării şi descurajarea pensionării anticipate.

TEODOR MELEŞCANU

Programul electoral al candidatului independent, Teodor Meleşcanu, fost şef al Serviciilor de Informaţii Externe, a fost realizat sub forma unui angajament al candidatului independent faţă de poporul român.

Documentul programatic arată că o atenţie specială va fi acordată măsurilor de reducere a fiscalităţii (inclusiv TVA) şi a soluţionării arieratelor, care să corespundă realităţilor din România.

Teodor Meleşcanu afirmă în programul săi electoral: "În ceea ce priveşte politicile de relansare economică şi de dezvoltare durabilă, de realizare a bunăstării pentru toţi cetăţenii, care revin în primul rând guvernului, mă angajez şi mă oblig în faţa poporului român să sprijin toate iniţiativele guvernamentale, parlamentare sau ale societăţii civile care urmăresc aceste obiective, în cadrul unui parteneriat real, cu o preocupare maximă pentru politicile de dezvoltare a agriculturii, de reindustrializare, de extindere a serviciilor".

MONICA MACOVEI

Monica Macovei, candidat independent la alegerile prezidenţiale, şi-a prezentat progamul electoral sub forma unui "Decalog politic":

Decalog politic

Monica Macovei propune "Zece porunci pentru politicieni, o Sută de principii şi proiecte pentru România, Un Viitor pentru noi":

1. Să nu ai alt stăpân decât cetăţeanul. Reforma clasei politice;

2. Să nu trădezi interesul naţional. Politică externă şi de securitate;

3. Să nu ataci instituţiile statului. Statul de drept şi justiţia;

4. Să nu furi şi să nu risipeşti banul public. Reforma administrativă;

5. Să nu minţi, să nu plagiezi, să nu calomniezi, să nu mituieşti. Reforma morală;

6 . Să-ţi înmulţeşti banii şi creaţia. Libertate economică;

7. Să-ţi educi copiii. Educaţie şi cercetare;

8. Să-ţi respecţi părinţii şi să-ţi ajuţi semenii. Solidaritate socială şi sănătate;

9. Să cultivi solul şi să protejezi natura. Mediu, energie, agricultură;

10. Să-ţi respecţi identitatea, valorile şi trecutul ca să ai un viitor. Memorie, identitate, patrimoniu.

Cea de-a şasea poruncă din decalogul Monicăi Macovei, "Să-ţi înmulţeşti banii şi creaţia - Libertate economică", aduce în discuţie proiectul economic pe care domnia sa îl va asuma, în calitate de şef de stat.

În rândul reperelor economice, documentul programatic prevede asumarea unor angajamente precum:

1. PREDICTIBILITATE

Orice modificare de cod fiscal în situaţii de excepţie (criză internaţională, modificări majore ale indicatorilor macroeconomici) se va face numai după consultări cu mediul de afaceri - multinaţionale şi antreprenori români.

2. FĂRĂ ABUZURI

Ministerul de Finanţe şi ANAF trebuie să facă analize de risc şi să se concentreze pe zonele unde se face evaziune pe scară mare;

Blocarea conturilor IMM-urilor trebuie să se poate face numai prin decizie judecătorească.

3. TAXARE ŞI MUNCĂ

Cota unică, păstrată la 16%.

4. DEBIROCRATIZARE

O firmă trebuie să poată fi înfiinţată pe internet într-o zi, să beneficieze de un ghişeu unic şi să aibă contact cu autoritatea fiscală o singură dată pe an.

Organele de control fiscal trebuie, în primul rând, să facă controale de verificare şi informare, şi abia apoi să se ajungă la sancţiuni;

Administraţia trebuie să se mute pe internet.

5. MERIT

Administraţie redusă, cu angajaţi bine remuneraţi şi selectaţi prin cele mai exigente concursuri.

6. MECENAT

Promovată ideea mecenatului, cu scutiri ample de impozite pentru privaţii şi întreprinderile care finanţează creaţia şi premiază meritul.

7. DOMENII PRIORITARE

IT-ul, industriile creative, agricultura şi turismul;

Turismul este privat şi nu are nevoie de un minister.

8. CULTURA ANTREPRENORIALĂ

Prioritate: Cultivarea spiritului şi gândirii antreprenoriale.

Opinia Cititorului ( 13 )

 1. Nu-mi dau seama de ce v-ati mai chinuit sa spicuiti din programele politice ale candidatilor. Toata lumea stie ca programul politic e o vraja ieftina. Cati dintre presedintii de pana acum si-au dus la indeplinire programul cu care au intrat in cursa prezidentiala? Niciunul. Pana si copiii stiu ca se bat gasti, nu programe. Si asta nu e cel mai mare rau deoarece in democratiile dezvoltate nici macar gastile nu se mai bat intre ele, ci doar actorii aceleiasi gasti aflate in spate.

  In alta ordine de idei, lamentarea fatalista vis a vis de politicieni mi se pare usor naiva. Tine mai degraba de anii 90, atunci cand observan ca democratia nu e chiar societatea aia cu lapte si miere, ci una care vine la pachet cu o groaza de probleme adiacente.

  Make, nu crezi c-ar fi timpul sa constientizam ca intreaga clasa politica nu e nici mai buna si nici mai rea decat societatea in ansamblu? Politica e o oglinda a tarii. Exact asa cum e poporul sunt si politicienii. E chiar contraproductiv sa ne imaginam ca suntem o tara de virgine condusa de pesti si curve. Ce-ar fi daca am privi realitatea cruda in fata? Politicienii nu sunt nici mai buni nici mai rai decat noi, iar schimbarea nu se va produce niciodata de sus in jos, ci invers, de la baza societatii catre varf. Astfel incat, putem avea pretentia la politicieni cinstiti abia atunci cand nu ne vom mai putea imagina notiuni precum spaga sau furtul. Abia atunci, nu mai devreme! 

  1. Repeti ce spune articolul, cu pretentia ca spui altceva, dar nu sesizezi motivatia (explicita, de altfel) publicarii platformelor electorale.

   E o vorba : cum e turcu' si pistolu'...In concluzie corecte observatiile dvs.

  Aproape totul este compromis de coruptie. Partidele nu sunt decat niste grupuri infractionale organizate care nu pot fi inlaturate de la putere pentru ca ele controleaza tot acest proces electoral si practic se rotesc predand stacheta coruptiei o data la 4 sau 5 ani,

  Totul este aruncat in carca alegatorului care chipurile nu a ales bine si de aceea suntem aici . Privind si traind retrospectiv perioada de inainte si dupa 1989 alegatorul nu a gresit decat la primele alegeri libere si este posibil ca nici atunci sa nu fi gresit fiind manipulat iar frauda fiind imensa la inceput. FSN nu trebuia sa participe la primele alegeri . Am fi avut o singura sansa Corneliu Coposu dar coruptii din linia a doua a regimului ceausescu au propulsat in frunte doi tradarori Iliescu si Roman care au pus bazele coruptiei, jafului si miciunii care ne guverneaza si acum. 

  Ce poate ale alege alegatorul acum la 25 de ani de la revolutie ? 

  Ponta VV - plagiator dovedit, mincinos fara limite, securist "sfintit de biserica". urmas a lui iliescu si nastase, cu o campanie electorala axata pe "Ponta supermanu - sfantu protector al pensiilor, salariilor bugetare si a tuturor celor care depind de mita electorala". 

  Johhanis K. - primarul - solutia vehiculata mult in ultimii ani de dreapta cu "sange albastru" dar care trebuie sa traga dupa el o armata de compromisi duplicitari care sau canibalizat intre ei in ultimii ani imprastiinduse si regrupanduse in functie de interese. Romania a fost facuta bine si lucrurile bine puse la punct dupa primul razboi mondial - acesta trebuie sa fie obiectivul adaptat la zi nu gargara cu ghinion. 

  Elena Udrea - proaspat divortata vrea Romania ca partener . A facut sali de sport, drumuri si iar drumuri ... . 

  Tariceanu C.P. un escroc care a tras sforile cu defunctul patriciu in vanzarea resurselor acestei tari prin offshoruri si isi inchipuie si Romania ca o noua sotie tanara pentru el. Romania sa plictisit demult de el . 

  Teodor M. - un comunist acoperit in servicii ... 

  Macovei M. - spaima pucistilor de la PE- fondatoarea DNA - a coabitat cu coruptii ani de zile dar DNA a lucrat ca melcu . Putem avea incredere ? 

  Urmatorii candidati sunt marginalizati de sistemul care ii promoveaza pe cei de mai sus . 

  Totusi postul anuntat este de presedinte nu de prim ministru ! 

  Cum va putea un presedinte sa realizeze insiruirile astea de programe ? 

  De ce partidele care ii promoveaza catre postul de presedinte nu cred in ei ? 

  Ca sa intre in campania pentru presedinte candidatii ar trebui validati online de alegatori si daca nu intrunesc 20% sa nu mai intre in scrutin. Partidele sa ai dreptul la o singura alegere si daca nu este validat de POPOR sa astepte cinci ani pentru ca nu au propus bine ! 

  Daca nu vad nici un candidat viabil sa fac un drum pana la sectia de votare doar sa imi exprim votul ?

  Bine ca se mai termina din intoxicarea asta media cu alegerile reginei coruptiei din Romania ! 

  1. probabil esti singurul care in decursul acestei pagini a folosit cel mai important cuvant legat de alegerile care bat in curand la usa. Si anume POPOR. De ce ai scris te rog cu litera mare? Esti mai elocvent si mai realist(genial pleonasm) decat un dusch rece la -10 grade temperatura atmosferica. In raspunsul pe care mi l-ai dat ieri ai fost extraordinar in momentul in care ai spus ca realitatea este clipa. Iar acest lucru ne permite sa spunem ca de aceasta data POPcORnul a castigat alegerile. Deunazi FAZ titra "el nu minte, el nu fura, el este serios". Atunci cand am fredonat acest titlu imi venea sa spun el nu minte, el nu fura, el este PLICTISITOR. Si ulterior am inteles de ce noi alegem cum alegem. Pentru ca vrem sa fim gadilati la sentiment. Nu ne intereseaza cifrele brutale , insa ne excita frazele intortocheate. Stam indiferenti cand presedintele tau iti spune ca firme de hidrocarburi fac profituri aberante insa stiu sa ameninte ca isi reduc investitiile. Sau ca reduc creditarea desi Return on Equity in perioada crizei era mai ridicat decat al unui cazinou sau bordel select. Si nu in ultimul rand cand unui POPOR i se pune calificativul BRUTAL fiecare SUVERAN(entitate a clasei POPOR) se gandeste la scena cu magnificul AMZA unde doamna de la farmacie ii spune miliardarului oltean BRUTA MICA...Si in tot acest marasm vine un Neica Nimeni un Matze Goale un Coate Fripte , pe scurt un Mircea cel Batran si baga din eter o notiune de genul INTERES NATIONAL si idei de genul ca nu se schimba regulile in mijlocul jocului. De parca nu ar fi observat ca daca ar fi dorit sa cumpere actiuni citind un prospect din iulie 2011 ar fi trebuit sa ia toata doza de pastilute deoarece cum ar fi intors-o actiunea pe care dorea nu putea s-o cumpere deoarece ISIN si codul REUTERS doar prin intermediul mamei Omida s-ar fi potrivit. Inca nu ai aflat ca aderarea la Uniunea Europeana nu reprezinta niciun avantaj pentru piata de capital? Nu te supara. Nici domnul Schulz, Rompuoy sau Barosso nu cunosc acest lucru. Insa arunca cu bani intr-o veselie pentru cei care vor sa ne invete cum e schpilul. Iar ca sa te convingi de naivitatea celei mai mari personalitati admirate de mine iti spun ca multi metri cubi din gazul romanesc vor trece prin alte conducte decat cele ale Transgaz deoarece si iti spun si cu cat daca vrei: un multiplu de 6000-5400 adica 600. Acum sa nu te gandesti ca ma gandesc (de fapt eu nu gandesc, ci doar caut un motiv pentru a mi se prescrie pastilute) ca m-am gandit la agentul 006 (vezi luna martie 2012, nu 2009), acolo mai are prietenul Mugurel ceva de declarat la vama :-). Si dupa toata aceasta pororoghie mai consideri ca aceste alegeri nu sunt altfel decat celelalte. Esti inca de parere ca MAXIMUS TRAIANUS OBLIGATOR nu a reusit sa te faca sa intelegei ce inseamna sa fii ROMAN...

   Am vrut sa fac diferenta intre suveranitatea Poporului si vremelnicia alesilor corupti care si-au luat in jur o multime de sclavi dar niciunul cu frunza de palmier care sa le sopteasca la ureche"memento mori "...DNA e aproape.

   Posibil ca gazul romanesc din Marea Neagra sa nu ajunga niciodata la tarmul Romaniei gratie lui Tariceanu &Co cu suportul alesilor . 

   si cu tine drept reprezentant al SUVERANULUI nu avem decat sa multumim domnilor ROISS, TREICHL, MOBIUS si LAST but NOT LEAST domnului PONTA.O seara placuta si multumim ca existi!

  articolul scris de make acum inainte de alegeri face bine la inima ...imi place exact asa cum este !

  Sigur ca da, Make; mastile sunt pregatite, se va continua/intinde cateva zile Halowenul, 

  .... Victor Ponta în 2004: "Ceilalţi au furat mai mult!" .... acum, ajuns la butoane si-a luat toate masurile si asigurarile ca ceilalti sa fie intrecuti. 

  "Nu avem iluzii, iar politicienii simt asta.

  Nu numai atât: au sesizat că suntem captivi. 

  Noi, cetăţenii acestei ţări, nu am fost capabili să ne organizăm politic spre folosul nostru, nu am fost capabili să găsim şi să promovăm personalităţile pe care să le votăm cu bucurie şi speranţă. 

  Politicienii de astăzi ştiu că nu ne-am construit alternativă şi că aşa cum sunt, nişte scursuri, ei sunt cei care, în sistemul acesta, al democraţiei viciate, ne reprezintă." 

  Este clar. Am pierdut o batalie, dar putem cistiga razboiul, pentru ca... societatea, in ansamblul ei, este mai buna decit clasa politica. 

  De fapt clasa politica este prizoniera unei structuri mafiote, din ghiarele careia nu poate scapa orici am primeni-o.  

  daca doriti sa iesiti din cercul vicios al saraciei care imbogateste politicienii peste noapte.

  1. Da, dar e cam isterica.

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

29 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9486
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.1027
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2060
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5502
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.5444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro