COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Comunicate de presă /

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Conform solicitării acţionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

Directoratul CNTEE "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 25.04.2019, având în vedere solicitarea acţionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deţinător a 43.020.309 acţiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - DPAPS nr. 2029/24.04.2019 (înregistrată în Companie sub nr. 19737/24.04.2019), în temeiul art.1171 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acţionarilor care va avea loc la data de 13.05.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 875/26 februarie 2019 şi în Cotidianul Bursa nr. 67 (6362) din 10.04.2019, cu următoarele puncte:

1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. începȃnd cu data de 30 mai 2019

2. Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere

Astfel, pentru şedinţa ordinară convocată pentru data de 13 mai 2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Companiei la sfârşitul zilei de 03 mai 2019, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea Programului de investiţii pe exerciţiul financiar 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 şi 2021;

2. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum şi a estimărilor pentru anii 2020 şi 2021;

3. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 mai 2019;

4. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere;

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

6. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. începȃnd cu data de 30 mai 2019

7. Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere

8. Stabilirea datei de 30 mai 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor;

9. Împuternicirea preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acţionarilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
Apanova
Patria BankAdvertisement
Business Card
BTPay
smart city industry awards 2019
Calendarul BURSA 2019

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
Real Estate & Construction Forumwww.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roSCEBSMART TRANSFORMATION 2019
Cabinet de avocatTMPS