CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Asigurare- Reasigurare City Insurance S.A.

Comunicate de presă / 2 martie 2022

Subscrisa CITR FILIALA CLUJ SPRL, societate civilă profesională - practician în insolvenţă cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi nr. 48, et. 3, judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail: office@citr.ro, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al SOCIETĂŢII DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/3150/31.03.1998, C.U.I. 10392742, cu sediul în Bucureşti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 si 5, Sector 1, desemnată prin Sentinţa civilă nr. 507/09.02.2022, pronunţată în dosarul nr. 27011/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, în temeiul art. 242 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 coroborat cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv cu dispoziţiile Actului Constitutiv actualizat la data de 05.02.2021, ANUNŢĂ CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. care va avea loc la data de 28.03.2022, ora 12:00, la adresa sediului societăţii situat în Bucureşti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 si 5, Sector 1, sau pe data de 29.03.2022 la aceeaşi ora şi în acelaşi loc, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condiţiile privitoare la cvorum, cu următoarea:

Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. în procedura de faliment ce face obiectul dosarului nr. 27011/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a.

2. Stabilirea remuneraţiei administratorului special şi sursa plăţii acestuia (sumă ce va fi suportată integral de către acţionari).

3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acesteia la Registrul Comerţului/M. Of. sau la orice altă instituţie publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, toate documentele relevante cu privire la sus-menţionata ordine de zi pot fi consultate de către toţi acţionari la sediul Societaţii începând cu data publicării convocatorului.

Raportat la art. 52 alin. (2) din Legea 85/2014, vă este interzis să desemnaţi administrator special o persoană fizică sau juridică care are şi calitatea de creditor.

Acţionarii pot participa şi vota în Adunare conform dispoziţiilor din Actul Constitutiv al societăţii întocmit la data de 05.02.2021.

Acţionarii pot participa şi vota în Adunare prin reprezentare, în baza unei procuri speciale, acordate pentru respectiva Adunare. Procurile vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar, în original, cu 3 zile înainte de convocarea Adunării Asociaţilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea Adunare.

Persoanele fizice care sunt reprezentanţii legali ai persoanelor juridice acţionare la SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. vor face dovada calităţii lor printr-o declaraţie pe proprie răspundere completată şi semnată în faţa lichidatorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL.

Persoanele fizice care nu sunt reprezentanţii legali ai persoanelor juridice acţionare la SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. vor trebui să fie, de preferinţă, persoane cu funcţii de conducere din cadrul respectivelor persoane juridice şi să prezinte o împuternicire speciala (care poate fi dată şi sub semnătură privată) semnată şi stampilată de reprezentaţii legali ai acestora, în conţinutul căreia sa se menţioneze modul în care se va vota pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Persoanele fizice care au calitatea de acţionari, precum si persoanele fizice amintite la punctele anterioare (în calitatea lor de reprezentanţi) vor trebui sa aibă asupra lor actele de identitate.

Procurile autentice, precum si împuternicirile speciale vor trebui sa cuprindă in mod obligatoriu, pe lângă datele de identificare ale reprezentatului si ale reprezentantului, modul în care va vota reprezentantul în cadrul adunării pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Nerespectarea modalităţii de reprezentare atrage după sine imposibilitatea participării la adunarea generala ordinara a acţionarilor.

Vă reamintim următoarele prevederi ale actului constitutiv actualizat la data de 05.02.2021 legate de buna desfăşurare a adunării generale ordinare a acţionarilor:

Art. 14 alin. 1 - La prima convocare a adunării generale ordinare pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi este necesară prezenţa acţionarilor ce reprezintă cel pu³in 2/3 (două treimi) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Alin. 2 - În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni la cea de a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând decizii cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 15 alin. 6 - Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, dacă în cadrul adunării acţionarii nu decid altfel cu majoritatea cerută pentru adoptarea unei hotărâri ori dacă prin Act Constitutiv nu se prevede altfel.

Pentru orice informaţii suplimentare, lichidatorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL va putea fi contactat la numărul de telefon: +40 213 266 014/015, numărul de fax: +40 213 266 013, sau la adresa de e-mail office@citr.ro

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6402
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2278
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur344.9150

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb