Abonament gratuit
Videoconferinţa “Energia în priză”Videoconferinţa “Energia în priză”

Directoratul condus de Moldovan susţine revenirea la tranzacţionare a acţiunilor SIF 3 începând de luni

M.G.
Piaţa de Capital /

Directoratul condus de Moldovan susţine revenirea la tranzacţionare a acţiunilor SIF 3 începând de luni

Actualizare - Directoratul condus de Marius Adrian Moldovan a informat astăzi investitorii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că, "având în vedere începerea exercitării efective a funcţiei executive de către membrii directoratului", "este în măsură să asigure un flux informaţional corect, eficient, echidistant şi în timp util", potrivit raportului curent remis operatorului pieţei noastre, în care se mai opinează că acţiunile pot reveni la tranzacţionare începând de luni, 25 mai, după mai mult de o lună de la suspendare.

"Opinăm că emitentul SIF Transilvania poate reveni la tranzacţionare în ringul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), începând cu data de 25.05.2020", se arată în raport.

Comunicatul, ce poartă semnătura lui Moldovan sub titulatura de preşedinte executiv/director general, a fost publicat astăzi şi pe site-ul societăţii, precum a fost şi un raport privind litigiile de pe rolul instanţelor judecătoreşti în care este implicată societatea, ceea ce indică că gruparea formată din Crinel-Valer Andănuţ, Moldovan, Constantin Frăţilă şi Nicolae Petria a finalizat eliminarea de la conducere a lui Mihai Fercală şi implicit a finalizat preluarea controlului asupra societăţii de investiţii financiare cu sediul în Braşov. Asta în condiţiile în care tabăra Fercală a comunicat prin site-ul societăţii după interzicerea, de către ASF, a comunicării oficiale prin BVB şi dispunerea acestei sarcini în contul Consiliului de Supraveghere condus atunci de Crinel Valer Andănuţ, decizie luată de supraveghetor prin, potrivit surselor noastre, interzicerea unor comisari de la şedinţă de către vicepreşedintele Gabriel Grădinescu.

Cei patru, Andănuţ, Moldovan, Frăţilă şi Petria, au acuzat în ultimele săptămâni că angajaţii îi blochează să-şi exercite atribuţiile la dispoziţiile lui Mihai Fercală, şeful SIF3 din ultimii mai bine de 20 de ani, angajaţii fiind de altfel loiali lui Fercală cel puţin în timpul disputei dintre tabăra ce-l susţinea pe Fercală şi tabăra Frăţilă.

Tot astăzi, SIF-ul a informat că Marius Adrian Moldovan a acceptat mandatul de membru al directoratului, renunţând concomitent la mandatul de membru al CS. Alături de acesta a preluat mandatul pe patru ani şi Tony Cristian Gib Răduţă, ambii fiind avizaţi de ASF săptămâna trecută, iar acum se pare că au fost primiţi în sediul societăţii pentru a începe exercitarea funcţiilor.

De notat, de asemenea, că dosarul necesar aprobării de către ASF a celuilalt membru al directoratului, Claudiu Radu Roşca, se află încă în procedura de evaluare la ASF, nefiind comunicat motivul întârzierii.

Totodată, amintim că tabăra Fercală, prin câţiva membri ai Consiliului de Supraveghere, a intentat mai multe procese în instanţă prin care, printre altele, caută anularea şi/sau suspendarea unor decizii ale Consiliului de Supraveghere prin care a fost împuternicit Crinel Valer Andănuţ (hotararea CS din 23.04.2020), ca preşedinte CS, ca urmare a deciziei ASF, să întocmească şi să publice comunicate în vederea informării acţionarilor.

Curtea de Apel Bucureşti a decis zilele trecute, în două procese contra ASF, că Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas, membri ai directoratului SIF 3 al cărui mandat a expirat în data de 19 aprilie şi care nu a primit avizul ASF pentru încă 4 ani (conform votului board-ului din luna ianuarie), nu mai au calitatea de reprezentanţi ai SIF Transilvania.

Ataşăm, integral, comunicatul SIF3:

"În continuarea Raportului curent nr. 18/18.05.2020 (emis de către Consiliul de Supraveghere) şi Raportului curent nr. 3420/21.05.2020 (emis de către Directorat) privind acceptarea mandatului de membru al Directoratului de către dl. Răduţă-Gib Tony-Cristian, respectiv de către dl. Marius Adrian Moldovan, având în vedere începerea exercitării efective a funcţiei executive de către membrii Directoratului, Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. informează publicul investitor că este în masură să asigure un flux informaţional corect, eficient, echidistant şi în timp util către investitori şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În baza celor menţionate mai sus, opinăm că emitentul S.I.F. Transilvania S.A. poate reveni la tranzacţionare în ringul Bursei de Valori Bucureşti, începând cu data de 25.05.2020".

Atasăm integral şi comunicatul privind litigiile dintre cele două tabere:

S.I.F. Transilvania, in continuarea rapoartelor curente privind litigiile in care este implicata societatea, aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor informatiile referitoare la litigiile in care este implicata societatea ce nu au facut obiectul unor rapoarte curente anterioare:

1. Prin Sentinta civila nr. 299/20.05.2020, pronuntata in Dosarul nr. 1889/2/2020, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca neintemeiata cererea de suspendare a executarii Deciziilor A.S.F. nr. 525 si 526 din 22.04.2020 formulata de dnii Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas.

Prin aceeasi hotarare a fost admisa exceptia lipsei calitatii de reprezentanti legali ai S.I.F. Transilvania, in ceea ce ii priveste pe dl. Mihai Fercala si pe dl Stefan Szitas si a fost anulata cererea de suspendare introdusa de S.I.F. Transilvania S.A., ca fiind formulata prin intermediul unor persoane fara calitate.

Hotararea a fost pronuntata cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Amintim ca prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020 a fost respinsa solicitarea S.I.F. Transilvania de autorizare a d-lor Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas in functia de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. iar prin Decizia nr. 526/22.04.2020 A.S.F. a decis suspendarea de la tranzactionare a actiunilor emise de S.I.F. Transilvania S.A. pana la data de 24.04.2020, inclusiv, si s-a pus in sarcina Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania intocmirea si publicarea unui raport in vederea informarii investitorilor cu privire la modificarile intervenite in conducerea emitentului ca urmare a respingerii de catre A.S.F. a cererii de autorizare a d-lor Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas in functia de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A.

2. In cadrul dosarului nr. 1256/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea de interventie formulata de domnii Constantin Fratila si Marius Adrian Moldovan impotriva inregistrarii la O.R.C. a Hotararii A.G.O.A. din 28.04.2020.

3. In cadrul dosarului nr. 1260/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea reclamantilor SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care se solicita constatarea nulitati absolute a Hotararilor nr. 1 si 3 ale C.S. din 23.04.2020.

Prin Hotararea C.S. nr. 1/23.04.2020 s-au aprobat rapoartele curente ce vor fi transmise A.S.F. si Bursei de Valori spre publicare si s-a aprobat imputernicirea dlui Andanut Crinel Valer, in calitate de presedinte CS si a dlui Moldovan Marius Adrian, in calitate de membru C.S., sa semneze rapoartele curente si sa le transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, iar prin Hotararea C.S. nr. 3/23.04.2020 s-a imputernicit dl. Marius Adrian Moldovan, persoana desemnata in calitate de Presedinte al Directoratului, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 20.04.2020, in conformitate cu art. 14 alin. 10 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, sa deschida sedinta adunarii generale ordinare din 28.04.2020 si sa conduca lucrarile sedintei, precum si dispunerea in sarcina d-lui Radus Mircea, sef departament administrativ si actionariat, asigurarea conditiilor optime de desfasurare AGOA convocate pentru data de 28.04.2020, conform convocator si conform dispozitiilor legale in vigoare.

4. In cadrul dosarului nr. 1261/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea de ordonanta presedentiala formulata de reclamantii SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea executarii dispozitiilor Hotararilor C.S. nr. 1 si 3 din 23.04.2020.

5. In cadrul dosarului nr. 1262/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea reclamantilor SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care se solicita constatarea nulitati absolute a Hotararilor nr. 1 a C.S. din 27.04.2020 si a procesului-verbal aferent sedintei din 27.04.2020.

Prin Hotararea C.S. nr. 1/27.04.2020 s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Supraveghere aferent anului 2019 si imputernicirea dlui Andanut Crinel Valer, Presedinte CS sa il transmita ASF, precum si aprobarea imputernicirii dlui Andanut Crinel Valer, in calitate de Presedinte C.S., sa semneze rapoartele curente, privind hotararile C.S. adoptate in sedintele C.S. din 23.04.2020 si din 27.04.2020 si sa le transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori.

6. In cadrul dosarului nr. 1263/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea de ordonanta presedentiala formulata de reclamantii SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea executarii dispozitiilor Hotararilor C.S. nr. 1 din 27.04.2020 si a procesului- verbal al respectivei sedinte.

7. In cadrul dosarului nr. 1276/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea reclamantilor SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care se solicita constatarea nulitati absolute a Hotararilor C.S. nr. 5 si 6 din 02.05.2020 si nr. 1 si 5 din 05.05.2020 si a proceselor-verbale ale acestor sedinte.

Prin Hotararea C.S. nr. 5 din 02.05.2020 s-a aprobat (i) continutul raportului curent, in care este publicata Hotararea AGOA din 28.04.2020, intocmita conform voturilor exprimate inscrise in documentul "Hotararea nr. 1 a AGOA S.I.F. Transilvania din 28.04.2020" postat pe site-ul societatii in 28.04.2020 sub semnatura lui Mihai Fercala, Stefan Szitas si Marcus Valeriu Marin, ofiter de conformitate, (ii) continutul raportului curent privind A.G.E.A. convocata pentru data de 11/12.05.2020 si (iii) s-a luat act de vointa actionarilor societatii exprimata prin voturile cu care a fost adoptat art. 13 al Hotatarii AGOA nr. 1 din 28.04.2020 si in temeiul art. 1552 ali. 6 din Legea nr. 31/1990R, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de drept mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Carapiti Dumitru

Prin Hotrarea C.S. nr. 6 din 02.05.2020 s-a aprobat continutul raportului curent privind situatia litigiilor in care este implicata S.I.F. Transilvania, conform informatiilor disponibile pe portalul instantelor de judecata, pentru perioada 22.04.2020-prezent.

Prin Hotararea C.S. nr. 1 din 05.05.2020 s-au aprobat rapoartele curente referitoare la realizarea actului de administrare al societatii si raportul curent privind desfasurarea lucrarilor A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania din 11/12.05.2020 ce vor fi transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti spre publicare.

Prin Hotararea C.S. nr. 1/05.05.2020 s-au aprobat rapoartele curente privind realizarea actului de administrare al societatii si privind desfasurarea lucrarilor A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 11/12.05.2020 si trimiterea acestora la A.S.F. si B.V.B. pentru publicare.

Prin Hotararea C.S. nr. 5/05.05.2020 au fost aprobate consiliile consultative ale Consiliului de Surpaveghere al S.I.F. Transilvania.

8. In cadrul dosarului nr. 1277/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, a fost inregistrata cererea de ordonanta presedentiana formulata de reclamantii SIF Transilvania, Szabo Stefan, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac impotriva paratilor Fratila Constantin, Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan si Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea executarii dispozitiilor Hotararilor C.S. nr. 5 si 6 din 02.05.2020 si nr. 1 si 5 din 05.05.2020 si a proceselor-verbale ale acestor sedinte.

---

Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, respectiv gruparea formată cei patru membri CS ce au tot încercat în ultimele săptămâni să-l îndepărteze pe Mihai Fercală de la conducerea SIF, a comunicat astăzi investitorilor că Marius Adrian Moldovan a acceptat mandatul de membru al directoratului, renunţând concomitant la mandatul de membru al CS.

Alături de acesta a preluat mandatul pe patru ani şi Tony Cristian Gib Răduţă, ambii fiind avizaţi de ASF săptămâna trecută.

"Contractele membrilor Directoratului au fost aprobate în sedinţa Consiliului de Supraveghere din data de 19.05.2020 şi au fost semnate în data de 20.05.2020", arată comunicatul.

Tabăra Frăţilă informează de asemenea că dosarul necesar aprobării de către ASF a celuilalt membru al directoratului, Claudiu Radu Roşca, desemnat pentru funcţia de vicepreşedinte executive, se află încă în procedura de evaluare la ASF.

Opinia Cititorului ( 11 )

 1. Bursa , in continuare postati un titlu " grasit "?!?!?!?!?

  Acum nu exista nici o grupare , exista un DIRECTORAT in functie , cu toate aprobarile legale, si care trebuie sa isi faca datoria fata de societate. 

  Exista un CONSILIU DE SUPRAVEGHERE care funstioneaza legal. 

  Restul devine CANCAN , iar ziarul BURSA este un ziar serios , care nu cred ca vrea sa-si schimbe formatul !

  In rest , sa ne auzim cu bine ! 

  1. "Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, respectiv gruparea formată din cei patru membri CS ce au tot încercat în ultimele săptămâni să-l îndepărteze pe Mihai Fercală de la conducerea SIF".

   Deci, comentariul tau e CANCAN. 

   Este un titlu foarte corect. Nu puteti impune nimanui opinia dumneavoastra. Sunt procese pe rol privind legalitatea activitatii grupului respectiv. Autorul articolului s-a exprimat foarte politicos. Eu as fi folosit sintagama,,grup dubios''

   Sau penal.

   La cate procese are Fratila, grupul e penal. 

   Va place sau nu va place, deocamdata gruparea, tabara sau mai bine zis grupul infractional Fercala e cel care pierde proces dupa proces dupa cum se poate bine vedea pe portalul Curtii de Apel Bucuresti! Oare de ce? Pentru ca Fercala e cinstit si Fratila e penal?

   La ce procese te referi ? Ce pocese are Fratila ?

   Grupare, e corect spus grupare unită in jurul unui deziderat comun sa preia conducerea unui SIF. Cu ajutorul ASF a reușit, asta nu ii face nici mai albi ici mai curați decat ceea ce sunt. PNALI!

   Mai sa fie, ASF-ul e de vina pentru tot! Dar daca ASF aviza pe Fercala, nu era penal? Pe ce va bazati cand afirmati ca "gruparea Fratila" e penala? Persoanele pe care le catalogati drept PNALE nu au fost ajutate de ASF asa cum insinuati, au fost alese fix de SIF-ul respectiv. A participat cumva ASF la alegeri? Daca ASF-ul le-a avizat ulterior, e penal, il dam in judecata, ii facem plangeri penale, daca nu le aviza, iar il dam in judecata ca nu-si face treaba. Care e dezideratul asta comun oe care il are ASF si Fratila, stiti sa spuneti?

   Dezideratul e sa transforme piata într-o tarabă numai nu a de preluat supraevaluata de alta grupare care la momentul asta numai ASF o stie. Toate sifele cu tot ce au ele bani, portofolii, imobiliare sunt de facto deja controlate de această grupare sofisticată PNALA. Ne vom trezi peste vreo 2 ani ca nu mai avem niciun control pe nimic. Deocamdată dormi linistit ASF veghează pentru tine. Un sfat, ieși de pe piata romaneasca dacă ești investitor. Dacă nu esti, și doar îți dai cu parerea atunci nu are rost discutia. Gruparea Fratila e o mica săgeată trimisă de gruparea mare. Trimisă doar sa faca dezordine, apoi o sa vina rechinii cei mari. Repet, rechinii cu care ASF a batut palma demult. Dar nistevcapete de acolo tot vor cădea, exact ca după FNI.

   Fenomenal! In ce primejdie sunt investorii romani! Ii"omoara" ASF-ul mama in mana cu gruparea mare penala, cu gruparea mica penala, cu rechinii misteriosi care controleaza piata de capital. Dar rechinul Fercala ce rol a jucat pe piata de capital romaneasca? Aaa, nu mai joaca, i-au rupt gatul insrantele, dar nu de tot, urmeaza si decisiva. Intr-adevar, cad capete, capetele penale a lui Fercala!

   Gruparea de idoti sustinatori fercalezi sunt blocati in proiectul de furt de active ale defunctilor directori. Nu au capacitatea sa citeasca niste simple cifre despre evolutia patrimoniului sifului asta, ca li s-ar lumina aia doi neuroni si ar constata cum s-a diluat in timp averea. Managementul fercalez a fost magnific, mai era putin si siful disparea in eter, vandut la bucata.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

25 Sep. 2020
Euro (EUR)Euro4.8750
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1874
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3319
Gram de aur (XAU)Gram de aur251.0994

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
CEZ România
Smart City România
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Balinesse Spa
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie