FELICIA POP, COMISAR GENERAL GARDA FINANCIARĂ:"Suntem departe să stăpânim total fenomenul evaziunii fiscale"

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 11 februarie 2013

"Suntem departe să stăpânim total fenomenul evaziunii fiscale"

Evaziunea fiscală este în floare, fiind răspândită în aproape toate domeniile, după cum ne-a spus, în cadrul unui interviu, Felicia Pop, comisar general la Garda Financiară. Domnia sa ne-a precizat că fenomenul evaziunii a crescut pe tranzacţiile intracomunitare, evazioniştii utilizând mai multe metode pentru a eluda legea. Punctele nevralgice unde se face evaziune fiscală rămân frontierele cu trafic intracomunitar, precum şi Portul Constanţa, dar şi zona Bucureşti-Ilfov, unde gradul de evaziune fiscală este foarte ridicat, autorităţile fiind "departe să stăpânească total acest fenomen".

Reporter: Evaziunea fiscală este unul dintre subiectele mult discutate la noi, eradicarea ei fiind o permanentă prioritate în programele de guvernare. În ce stadiu se află acest fenomen?

Felicia Pop: Evaziunea fiscală se regăseşte în aproape toate domeniile de activitate. Fenomenul de evaziune a crescut simţitor pe tranzacţiile intracomunitare. Este un domeniu în care au încercat foarte mulţi şi au şi reuşit, în bună măsură. Tranzacţiile intracomunitare şi comerţul cu produse accizabile sunt, în prezent, sectoarele cele mai afecate de fenomenul de evaziune.

Reporter: Care este metoda cea mai utilizată pentru eludarea legii, în aceste domenii?

Felicia Pop: Evaziunea ia forme diverse. Există o simulare a tranzacţiilor intracomunitare, în vederea sus­tragerii de la plata TVA, după care se introduce marfa, scriptic, pe circuitul comercial al firmelor fantomă ce dispar după primele tranzacţii (până ajungem să le controlăm, ele dispar), în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În general, sunt practicate preţuri foarte mici la momentul achiziţiei, ca, apoi, pe circuit, preţurile să crească înzecit, în vederea deducerii TVA...

Imaginaţia evazioniştilor nu are limite: circuite fictive foarte multe; există situaţii când o marfă este plimbată scriptic între 5-10 intermediari, pentru a-i pierde urma, fie că vorbim de tranzacţii interne, fie de achiziţii/livrări intracomunitare, sau importuri. Încercăm să facem analize de risc mult mai ample, bazate pe informaţiile pe care le deţinem. Acum se încearcă modificarea Legii 31 privind societăţile comerciale, pentru a se urmări mult mai riguros transferul de părţi sociale, sau acţiuni, între asociaţi, precum şi cererile privind intrarea societăţilor în insolvenţă. De obicei, marea evaziune se înregistrează la societăţile fără patrimoniu, care sunt înfiinţate, derulea­ză câteva tranzacţii comerciale, trans­feră banii în afară şi dispar. Încercăm să abordăm forme diferite de monitorizare şi control, dar, deocamdată, suntem departe de a stăpâ­ni total acest fenomen.

Reporter: Ce lipseşte pentru ca fenomenul să poată fi stăpânit?

Felicia Pop: Este nevoie de o nouă atitudine în control, de legi şi reguli mult mai riguroase, de o bază materială adecvată, precum şi de forme de stimulare şi control a comisarilor sau inspectorilor fiscali. Ar trebui să avem un sistem mult mai bine pus la punct, cu responsabilităţi foarte clar stabilite, cu salarii pe măsura responsabilităţilor, pentru ca cei care efectuează controlul să nu fie supuşi niciunei tentaţii, iar în momentul în care ai încălcat legea sancţiunea să fie maximă. Mai trebuie modelată şi legea funcţionarului public, pentru că şi aici mai încap nişte amendamente legate de încadrare, de posibilitatea de eliberare din funcţie etc.

Reporter: Potrivit raportului activităţii Gărzii Financiare pe primul semestru al anului trecut, o serie dintre indicatorii de eficienţă au scăzut destul de mult. Cum explicaţi această situaţie?

Felicia Pop: În anul 2012, potrivit strategiei ANAF privind combaterea evaziunii fiscale, s-a stabilit implicarea masivă a Gărzii Financiare în monitorizarea tranzacţiilor intracomunitare.

Potrivit acestei proceduri de lucru, care presupune monitorizarea transporturilor de mărfuri cu risc ridicat, o pondere importantă din activul Gărzii Financiare (40-50% din comisarii noştri) a fost implicată, în mod permanent, în această acţiune, în detrimentul altor tipuri de controale (operative, sau tematice). Acest fapt a condus la reducerea numărului de controale şi, implicit, la reducerea amenzilor aplicate. Trebuie, însă, avut în vedere faptul că acţiunea de monitorizare a condus la o creştere a încasărilor la bugetul de stat, în special în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, unde creşterea înregistrată a fost semnificativă.

O altă cauză a reducerii numărului de controale a fost determinată de reducerea drastică a numărului de personal, cu peste 350 de comisari. Practic, în iunie 2011, din 1.800 de comisari au rămas circa 1.070, existând şi multe posturi neocupate care au fost reduse. Acum, în structura Gărzii Financiare sunt 1.140 comisari; numărul lor a crescut întrucât o parte din cei disponibilizaţi au deschis acţiuni în instanţă şi au câştigat, fiind reintegraţi.

Dincolo de toa­te aceste neajunsuri, pe întreg anul 2012 au cres­cut mult indicatorii calitativi. Astfel, la un număr mai mic de controale efectuate anul trecut, rezultatele noastre au fost cu aproximativ 40% mai mari faţă de cele din 2011. Sperăm că această evoluţie se va menţine şi în acest an.

Reporter: Puteţi să ne oferiţi şi câteva cifre concrete?

Felicia Pop: Da, valoarea confis­cărilor de bunuri s-a ridicat, anul trecut, la 194 de milioane de lei, cu 44% mai mult decât în anul precedent, iar valoarea prejudiciilor fiscale estimate pentru 2012 se ridică la 3,8 miliarde lei, cu 35,7% mai mult decât nivelul înregistrat în cursul anului 2011. Acest lucru a fost posibil în condiţiile în care a crescut calitatea controalelor, fiind bazate pe o analiză prealabilă de risc fiscal, prin luarea în considerare a câtorva factori: domeniile de activitate, cifra de afaceri, rezultatul financiar, structura acţionariatului, nivelul preţurilor practicate etc.

Reporter: Care este raportul dintre volumul solicitărilor venite din partea altor instituţii şi numărul de autosesizări?

Felicia Pop: Avem foarte multe solicitări care vin din partea Parchetului, DIICOT, DNA, la care, de asemenea, trebuie să răspundem. Ca pondere în acţiunile noastre, acestea reprezintă circa 20%, în creştere faţă de anul trecut.

În privinţa sesizărilor interinstituţionale, putem aprecia că am înregis­trat rezultate semnificative. Anul trecut, am înregistrat şi soluţionat 553 de solicitări din partea DNA, 180 - din partea DIICOT, 234 - de la alte parchete, au fost 4.397 de cazuri sesizate de Poliţie, 149 de sesizări de DLAF, 4.211 sesizări de la alte structuri ANAF, 188 - ITM şi 3.194 - de la alte instituţii.

Reporter: În ce domenii aţi avut controale tematice?

Felicia Pop: Am avut controale tematice pe alimentaţie publică, pe jocuri de noroc, pe panificaţie, pe comerţul cu produse accizabile, în pieţe agro-alimentare etc.

Reporter: Sunt unităţi care, deşi au fost sancţionate pentru nereguli fiscale, îşi continuă nestingherite activitatea în acelaşi mod...

Felicia Pop: Se întâmplă şi astfel de cazuri. De exemplu, la unităţile care desfăşoară comerţ şi au obligativitatea dotării cu case de marcat efectuăm săp­tămânal operaţiuni de control, întrucât aici există un grad ridicat de evaziune. Sunt, însă, situaţii în care aplicăm sancţiunea, suspendăm activitatea, iar agentul economic contestă măsura dispusă în instanţă. Potrivit prevederilor legale, contestarea proceselor verbale de contravenţie suspendă executarea măsurilor dispuse, până la soluţionarea cauzei. Totuşi, în proporţie de 50%, amenzile sunt achitate de contravenienţi, iar societăţile încearcă, în cea mai mare parte, să intre în legalitate.

Reporter: Ce ar trebui făcut pentru ca fenomenul de evaziune fiscală să nu mai fie atât de des întîlnit în rândul comercianţilor?

Felicia Pop: Dincolo de măsurile de sancţionare, un rol important ar trebui să îl deţină metodele de prevenire. Ar trebui să punem preţ pe educaţia fiscală, să avem campanii de informare privind riscurile şi costurile evaziunii fiscale. Controalele trebuie să înceapă cu avertismente, cu sancţiuni mai mici la început, evident în cazuri de mică evaziune. Dar, este nevoie şi de înăsprirea sancţiunilor în domeniul financiar şi fiscal, mai ales acolo unde măsurile de prevenire şi combatere nu dau rezultate.

Reporter: Ce domenii înregistrează cel mai ridicat nivel de evaziune?

Felicia Pop: După cum spuneam, pe tranzacţiile intracomunitare este cel mai mare grad de evaziune fis­cală. Sunt anumite categorii de bunuri unde avem evaziune crescută - legume, fructe, flori, carne, produse din carne etc.

Reporter: Care sunt punctele nevralgice unde se face evaziune?

Felicia Pop: În primul rând, frontierele cu trafic intracomunitar intens, apoi comerţul intern, zona cea mai afectată de evaziune fiscală rămânând, deocamdată, zona Bucureşti-Ilfov.

Reporter: Sunt voci care susţin că cea mai multă marfă intră prin Portul Constanţa şi că acolo este cea mai mare evaziune, nefiind efectuate, în mod sistematic, controale. Cum comentaţi aceste afirmaţii?

Felicia Pop: Este adevărat, deocamdată nu am reuşit să ne concentrăm foarte mult pe această zonă, din lipsă de personal, însă lucrăm la o strategie pentru acţiuni comune cu vama şi cu poliţia de frontieră.

Reporter: Care au fost rezultatele controalelor desfăşurate la punctele de trecere a frontierei?

Felicia Pop: Fiind implicaţi în monitorizarea tranzacţiilor intracomunitare, în cursul anului 2012, comisarii Gărzii Financiare au monitorizat 492.519 transporturi, din care au fost sigilate şi monitorizate 118.934 de transporturi cu mărfuri apreciate ca fiind cu risc fiscal ridicat. Această măsură continuă şi în anul 2013, doar că se lucrează la îmbunătăţirea procedurii, în sensul că monitorizarea are la bază o analiză de risc mai riguroasă.

Reporter: Ce perspective aveţi pentru acest an?

Felicia Pop: Cu siguranţă controa­lele se vor înmulţi în anul 2013, mai des în zonele şi domeniile considerate cu risc major, respectiv tranzacţiile cu produse accizabile, circuitele comerciale fictive sau desfăşurate prin implicarea societăţilor comerciale fantomă în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, comerţul cu legume şi fructe, carne, comerţul cu produse electronice etc.

Ca politică fiscală viitoare, se impune, aşa cum am precizat, modificarea prevederilor Legii 31 privind societăţile comerciale, existând un control şi o rigurozitate mai mare în privinţa transferului de acţiuni sau părţi sociale, precum şi modificarea Legii insolvenţei, astfel încât în momentul în care o societate îşi declară din proprie iniţiativă insolvenţa să avem posibilitatea să o verificăm şi să extindem răspunderea, dacă este cazul, asupra asociaţilor, sau administratorilor care se fac vinovaţi de intrarea societăţii în incapacitate de plată.

Reporter: Sunt cazuri în care evaziunea merge mână în mână cu corupţia, cea mai amplă, sau poate cea mai mediatizată acţiune în care oamenii legii au fost demascaţi fiind cea din 2011, de la Vama Giurgiu. Există cazuri de comisari, în cadrul Gărzii, care au fost prinşi că încalcă legea?

Felicia Pop: Sunt şi cazuri de corupţie... Avem şi la nivelul Gărzii câteva cazuri de colegi care sunt cercetaţi. În prezent, sunt în curs de cercetare sau judecare 24 de cazuri de corupţie, înregistrate în ultimii cinci- şase ani. Există şi multe cazuri în care, la final, nu s-a dovedit infracţiunea, iar colegii au fost din nou încadraţi în cadrul instituţiei. De la descinderile din Giurgiu avem doi colegi cercetaţi.

Reporter: Care este cea mai mare problemă cu care vă confuntaţi în prezent?

Felicia Pop: Problema noastră actuală este legată de personal: 30% din personal a fost redus, jumătate din angajaţi sunt implicaţi în monitorizarea tranzacţiilor intracomunitare, apreciate ca fiind cu risc fiscal ridicat. De asemenea, avem multe solicitări din partea altor instituţii, precum şi multe petiţii - de la persoane fizice, sau juridice, astfel că ne rămâne prea puţin timp pentru controale operative sau tematice.

Reporter: În aceste condiţii, se au în vedere noi angajări?

Felicia Pop: Se vorbeşte despre o nouă structură a ANAF. În prima fază va intra în reorganizare Garda şi o parte din structura vămii, respectiv partea de control şi structura antifraudă. În aceste condiţii, nu putem vorbi de noi angajări.

Reporter: Când va fi pusă în aplicare această strategie?

Felicia Pop: Va demara la începutul lui aprilie, întreaga procedură urmând să fie finalizată în anul 2015.

Reporter: Mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Cauza evaziunii fiscale este cheltuiala arbitrara, ineficienta si fara efecte clare asupra celor care contribuie la buget - in consecinta daca statul ma fura, il fur si eu, sa vedem care e mai hot! Daca statul a dat startul in intrecerea asta, tot el trebuie sa si inceteze, iar remediile dvs sunt frectie la picior de lemn - nu te poti lupta cu o intreaga tara eveziionista, mai ales acum cu UE, optiunile legale de evaziune sunt nenumarate si imposibil de combatutt.

    1. eu cred ca controalele arbitrare,nenumarate,in care statul devine Calaul legal,care la rindul lui nu este controlat de nimeni duce la stari de nasiguranta si tensiune deci datiexemplu

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
cautavocat.ro
danescu.ro
arsc.ro
Gala Regista 2023

Curs valutar BNR

08 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.8962
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5550
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9559
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5088
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.4827

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro