Abonament gratuit
Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”

GRUPUL LEGRAND:Rezultatele financiare din primul trimestru reflectă un model sustenabil de business

A.D.
Comunicate de presă /

Rezultatele financiare din primul trimestru reflectă un model sustenabil de business

În primul trimestru al anului 2020, Legrand a raportat o scădere de 2,2% a vânzărilor, ce reflectă o scădere organică de 7,3%, dar compensată în mare parte de creşterea susţinută de 4,8% a domeniului de consolidare, precum şi de o uşoară creştere a efectului valutar (+0.7%), anunţă un comunicat de presă al companiei.

Aceste evoluţii reflectă buna performanţă a Grupului Legrand, în ciuda situaţiei de criză.

Având în vedere bilanţul solid, Legrand a înregistrat, un flux de numerar disponibil substanţial la 31 martie 2020, precum şi datorii pe termen lung bine controlate. Împreună, acestea garantează capacitatea Grupului de a-şi păstra în modelul de dezvoltare pe termen lung.

Mai mult, Legrand a anunţat reduceri ale salariilor CEO-ului, precum şi ale întregului Comitet Executiv pentru anul acesta.

Criza de sănătate a declanşat o puternică deteriorare a perspectivei financiare pentru anul 2020. Aşadar, Grupul Legrand şi-a suspendat obiectivele anului curent la 26 martie 2020.

Trendul negativ a fost confirmat de scăderea vânzărilor din luna aprilie. Mai mult, Legrand anticipează o scădere a vânzărilor şi în al doilea trimestru al anului 2020. Cu toate acestea, datorită situaţiei favorabile înregistrate în ceea ce priveşte situaţia legată de pandemia la nivel global, a doua jumătate a anului 2020 ar trebui să marcheze o îmbunătăţire.

Benoît Coquart, CEO-ul companiei Legrand, a declarat: "Confruntându-ne cu o criză sanitară globală fără precedent, Legrand s-a mobilizat rapid pentru a asigura sănătatea şi securitatea angajaţilor - ca o prioritate - respectând în acelaşi timp angajamentul faţă de toate părţile interesate. În spirit de solidaritate şi acţiuni responsabile, Grupul Legrand a demarat, de asemenea, o serie de iniţiative, printre care se numără furnizarea prioritară de echipamente critice pentru spitale şi alte instituţii medicale, precum şi suportul comunităţilor locale, inclusiv crearea unui fond dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD (Etablissement d'Hebergement pour Personnes Agees Dependantes) din Franţa."

Legrand a reuşit să se mobilizeze imediat şi să se concentreze pe protejarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor. Pentru acestea a aplicat recomandărilor oficialilor Organizaţiei Mondiale de Sănătate.

De asemenea, Grupul lucrează activ pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru clienţii ale căror activităţi sunt critice pentru funcţionarea economiei. Din 5 mai 2020 centrele de logistică ale Grupului Legrand au fost deschise, iar operaţiunile de serviciu clienţi funcţionează în majoritatea zonelor geografice.

Mai mult, Legrand îşi onorează toate obligaţiile de plată, în special către furnizori, şi reuşeşte să îşi menţină preţul dividendelor stabilit pentru anul 2019, şi anume 1,34 Euro, comparativ cu suma de 1,42 Euro propusă iniţial.

Grupul a derulat rapid o serie de acţiuni în ţările unde operează, printre care se numără:

În Europa: livrarea de aparate respiratorii în Franţa, furnizarea de soluţii urgente de asistenţă medicală în Italia, Spania şi Regatul Unit, precum şi donarea unor sisteme de videoconferinţă către cămine de bătrâni în Olanda.

În SUA: dezvoltarea în patru zile a unor sisteme de gestionare a cablurilor pentru spitale de campanie din New York şi transformarea unei linii de producţie pentru fabricarea măştilor de protecţie în Indiana.

În restul lumii: distribuirea meselor populaţiei aflate în dificultate în India şi Cambodgia, precum şi furnizarea de sisteme UPS de urgenţă unui spital universitar din Kolkata.

De asemenea, ca parte a sprijinului permanent al persoanelor vulnerabile, Legrand a anunţat crearea unui fond de solidaritate dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD în Franţa, pentru a ajuta pacienţii şi personalul să lucreze în aceste instituţii.

Comitetul Executiv şi al Directorilor Grupului, Legrand a anunţat de asemenea:

O reducere de 25% a valorii totale a compensaţiei anuale a CEO-ului şi o îngheţare a compensaţiei fixe pentru anul 2020 în ceea ce priveşte Comitetul Executiv, pentru care valoarea totală a compensaţiei variabile anuale a fost de asemenea redusă;

O îngheţare a compensaţiei pentru anul 2020 în ceea ce priveşte Consiliul de Administraţie, care a renunţat la creşterile plănuite iniţial.

În primul trimestru al anului 2020, vânzările au însumat 1.515,7 milioane euro, adică o scădere cu 2,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Scăderea organică a fost de 7,3%, reflectând diminuări de 5,1% în ţările dezvoltate, respectiv 13,4% în noile economii.

Impactul asupra vânzărilor al perimetrului mai larg de consolidare a ajuns la +4,8%. Pe baza achiziţiilor finalizate în anul 2019, precum şi a datelor de consolidare estimate ale acestora, efectul ar trebui să ajungă la -0,5% la nivelul întregului an 2020.

La nivelul domeniului de consolidare şi a cursurilor de schimb constante, au fost analizate modificările în funcţie de zona geografică:

Europa (42,4% din vânzările Grupului): în primul trimestru al anului 2020, vânzările în Europa au scăzut cu 5,1% în condiţiile cursurilor de schimb si a domeniului de consolidare constante.

În ţările dezvoltate europene, vânzările au scăzut organic cu 7,4% în primul trimestru al anului 2020, înregistrând un declin accentuat în luna martie.

Deşi depozitele pentru produsele finite au fost deschise, s-a observat această tendinţă în majoritatea ţărilor, printre care se numără Franţa, Italia, Regatul Unit şi Spania. Cu toate acestea, s-au înregistrat şi creşteri ale vânzărilor în ţări precum Germania sau Olanda.

În noile economii europene, în ciuda unei baze de comparaţie exigente, vânzările au crescut cu 9,4% în comparaţie cu primul trimestru al anului 2019 . Creşterea s-a datorat proiectelor în derulare începute în 2019, dar şi a impactului încă limitat al crizei sanitare de-a lungul trimestrului. S-au înregistrat rezultate bune în ţări precum Turcia, Ungaria, Rusia şi Polonia.

America de Nord şi America Centrală (39,8% din vânzările Grupului): modificarea organică negativă a vânzărilor nete, de 4,2%, înregistrând o scădere accentuată doar în luna martie.

În SUA, vânzările au scăzut cu 3,9%. Performanţele bune în ceea ce priveşte interfeţele utilizatorilor şi soluţiile de distribuţie a energiei electrice pentru centre de date nu au fost suficiente pentru a compensa pierderile altor game, precum unităţile de putere de distribuţie sau soluţiile de iluminat.

Vânzările au scăzut uşor în Canada şi accentuat în Mexic, potrivit comunicatului.

Restul lumii (17,8% din vânzările Grupului): vânzările au scăzut cu 17,2% în comparaţie cu primul trimestru al anului 2019 în condiţiile cursurilor de schimb şi a domeniului de consolidare constante.

În regiunea Asia-Pacific, vânzările au scăzut cu 20,6% în primul trimestru al anului 2020 întrucât afacerile au înregistrat o scădere de aproximativ 50% de-a lungul perioadei în China şi un declin accentuat în India - o piaţă în care creşterile înregistrate în primele două luni ale anului nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea accentuată din luna martie.

În Australia,vânzările au crescut de-a lungul perioadei.

În America de Sud, vânzările au scăzut organic cu 12,0% în primul trimestru. Multe ţări, inclusiv Brazilia, au raportat o deteriorare secvenţială a afacerilor în luna martie, atunci când primele măsuri de izolare au fost implementate.

În Africa şi în Orientul Mijlociu, vânzările au scăzut cu 12,6%. Afacerile s-au diminuat în Orientul Mijlociu, unde primele consecinţe ale crizei sanitare au fost combinate cu un mediu geopolitic şi economic permanent delicat. În Africa, unde baza de comparaţie a anului 2019 a fost deosebit de solicitantă, vânzările au scăzut în câteva ţări.

Marja operaţională ajustată înaintea achiziţiilor (la nivelul domeniul de consolidare al anului 2019) a ajuns la 18,7% din vânzările înregistrate în primul trimestru al anului 2019, o scădere cu un punct procentual comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019. Pe fondul unei deteriorări accentuate şi neaşteptate a mediului de afaceri, aceste performanţe reflectă o rentabilitate bună, asociate rapidităţii adoptării măsurilor şi a gestionării eficiente a preţurilor de către Grupul Legrand.

Impactul modificărilor în domeniul de consolidare a marjei operaţionale ajustate după achiziţii a fost de -0,1%, adică 19,6% din vânzări în primul trimestru al anului 2020. Profitul operaţional ajustat a fost de 282,6 milioane euro, cu 7,4% mai puţin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2019.

Profitul net al companiei a fost de 167,1 milioane euro, cu 12,2% (23,3 milioane euro) mai puţin decât în primul trimestru al anului 2019. Modificarea s-a datorat în special:

Scăderii profitului operaţional cu 26 milioane euro;

Tendinţei nefavorabile (-6 milioane euro) a cheltuielilor financiare nete şi a rezultatului valutar;

Scăderii valorii absolute a ratei impozitului pe profit (+8 milioane euro), ca urmare a scăderii profitului înaintea impozitării, dar şi a ratei de impozitare aproape neschimbate, de 28,5%.

Fluxul de numerar din operaţiuni a însumat 14,7% din vânzări în primul trimestru al anului 2020, ce înseamn o scădere de 2,9%.

În primul trimestru al anului 2020, fluxul de numerar disponibil normalizat a scăzut cu 4,1% şi a ajuns la 15,2% din vânzări. Mai mult, nevoia de fond de rulment a ajuns la 8,9% din vânzări la 31 martie 2020, cu 3,1% mai puţin decât cea înregistrată la 31 martie 2019.

La 31 martie 2020, bilanţul Grupului a înregistrat:

Numerar şi echivalente de numerar în valoare de 1,8 miliarde euro;

Datorie netă în valoare de 2,9 miliarde euro, EBITDA de 1,9 şi datorii pe termen lung.

Legrand are, de asemenea, o capacitate de finanţare reziduală substanţială.

Criza actuală de sănătate creează o agravare rapidă a perspectivei economice globale pentru anul 2020, şi reflectă anticiparea unei recesiuni profunde. Într-un context deteriorat şi incert, Grupul a anunţat pe 26 martie suspendarea obiectivelor anului 2020.

Vânzările şi-au continuat scăderea organică în luna aprilie, cu o diminuare de 41% doar în

această lună, fapt ce a confirmat anticipările din a doua jumătate a lunii martie în majoritatea ţărilor.

Din acest motiv, Legrand a anticipat un declin accentuat al vânzărilor în al doilea trimestru al anului 2020, ce reflectă adoptarea mai multor măsuri de izolare. Comparativ cu al doilea trimestru al anului 2020, şi sub rezerva unei îmbunătăţiri în cea ce priveşte situaţia globală a sănătăţii, a doua jumătate a anului ar trebui să înregistreze o îmbunătăţire secvenţială.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie