ÎN CADRUL POR 2014-2020În Regiunea Sud Muntenia au fost semnate contracte de finanţare de peste 6,8 miliarde lei

A consemnat Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Companii / 15 iunie 2021

În Regiunea Sud Muntenia au fost semnate contracte de finanţare de peste 6,8 miliarde lei

În cadrul POR 2014-2020, până în data de 25 ianuarie 2021, au fost depuse 2.075 de proiecte fiind semnate contractele de finanţare pentru 782 de aplicaţii, a căror valoare solicitată la contractare este de peste 6,8 miliarde de lei, ne-a spus, într-un interviu, Liviu Muşat, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia. Domnia sa ne-a vorbit, printre altele, de modul în care trece Agenţia prin pandemie, dar şi depre proiectele pe care ADR Sud Muntenia le are pe termen scurt, mediu şi lung.

(Interviu cu Liviu Muşat, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia)

Reporter: Cum aţi trecut prin anul pandemic 2020?

Liviu Muşat: Anul 2020 a fost dificil pentru toată lumea şi, în prezent, evoluţia pandemiei de Covid 19 rămâne îngrijorătoare, însă suntem încrezători că, odată cu apariţia vaccinului şi păstrarea regulilor sanitare privind igiena şi distanţarea socială, foarte curând aceasta va deveni doar o amintire neplăcută. Încă de la începutul anului 2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a implementat toate măsurile indicate de autorităţi, atât la sediul central din Călăraşi, cât şi la birourile judeţene din Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.

Astfel, pe lângă măsurile strict sanitare, activitatea Agenţiei a fost organizată flexibil, în schimburi de câte patru sau şase ore, alternativ pe zile sau telemuncă, astfel încât să fie realizată distanţarea socială şi riscul de infectare să fie minim. Deşi s-au înregistrat cazuri de colegi infectaţi, măsurile enumerate anterior au făcut ca situaţia epidemiologică să nu se extindă şi activitatea Agenţiei în sprijinul beneficiarilor sau a potenţialilor beneficiari să nu aibă sincope.

Ne-am adaptat mijloacele de lucru şi utilizarea platformelor online ne-a permis organizarea eficientă şi fără probleme a evenimentelor. Privind "partea plină a paharului", am putut avea în aceeaşi zi întâlniri online cu beneficiari, potenţiali beneficiari sau alţi actori interesaţi din judeţe diferite, la fel ca în cazul întâlnirilor fizice, însă fără deplasări şi logistica aferentă pentru acestea, ce consumau timp şi resurse suplimentare.

În ceea ce priveşte perioada imediat următoare, suntem optimişti că activitatea Agenţiei va fi susţinută şi vom putea funcţiona la capacitatea maximă odată cu finalizarea noului corp de clădire al sediului principal din Călăraşi, construcţie pe care estimăm că o vom recepţiona în luna aprilie a acestui an.

Reporter: Au fost amânate proiecte europene din regiune din cauza crizei?

Liviu Muşat: Aşa cum am precizat anterior, deşi declanşarea pandemiei de Covid 19 ne-a adus multe provocări în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii Agenţiei, fluxul de lucru nu a fost afectat din acest punct de vedere. Astfel, în sprijinul beneficiarilor noştri au venit reglementările legale privind prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu maxim 12 luni în plus faţă de perioada avizată de colegii noştri la momentul contractării şi, de asemenea, cele privind suspendarea contractului de finanţare prin semnarea unor acte adiţionale, în acest caz media perioadei de suspendare fiind de 3 luni. Cele două măsuri legislative, alături de efortul nostru de a asigura o continuitate a activităţii Agenţiei, au făcut ca impactul pandemiei asupra implementării proiectelor să fie nesemnificativ, rata de renunţare la finanţarea nerambursabilă fiind aceeaşi ca în perioadele anterioare.

Reporter: Câţi bani din bugetul european 2021-2027 revin regiunii pe care o gestionaţi?

Liviu Muşat: Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 122 din 29 iulie 2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru viitorul Program Operaţional Regional 2021-2027 ce va fi implementat în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia. La sfârşitul lunii septembrie 2020, ADR Sud Muntenia a transmis Comisiei Europene prima versiune a Programului Operaţional Regional ce va fi implementat la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia în exerciţiul financiar european 2021-2027. Documentul a fost elaborat ţinând seama de observaţiile şi comentariile recepţionate în perioada de consultare publică, şi, de asemenea, integrează recomandările primite din partea Comisiei Europene.

Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, document strategic de programare, fixează principalele direcţii de finanţare pentru următorul exerciţiu financiar european aplicabile proiectelor ce vor fi implementate în regiunea Sud - Muntenia, consolidat cu prevederile Cadrului strategic comun european 2021-2027 şi cu Regulamentele europene aferente.

În luna februarie 2021 va fi transmisă Comisiei Europene versiunea a doua a POR Sud - Muntenia 2021-2027 care va conţine structura pe axe a programului şi categoriile principale de activităţi propuse a fi finanţate în exerciţiul financiar 2021-2027.

Bugetul total estimativ pentru toate cele opt programe regionale este de aproape 11,5 miliarde de euro, POR Sud - Muntenia 2021-2027 revenindu-i aproximativ 1,6 miliarde de euro, sume reprezentând fonduri europene nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi sume de la Bugetul Naţional.

Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

Liviu Muşat: În cadrul POR 2014-2020, până în data de 25 ianuarie 2021, au fost depuse 2.075 de proiecte. Astfel, din acest total au fost semnate contractele de finanţare pentru 782 de aplicaţii, a căror valoare solicitată la contractare este de peste 6,8 miliarde de lei. Dintre acestea, lăsând cifrele să vorbească, cel mai mare număr de proiecte a fost înregistrat pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (Axa prioritară 2), prin cele 440 de contracte semnate solicitându-se peste 660 de milioane de lei. Totodată, fonduri importante, peste un miliard de lei, au fost solicitate de autorităţile publice pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere relevante la nivel judeţean (Axa prioritară 6), prin cele 12 proiecte contractate. Nu sunt de neglijat, nici din punct de vedere numeric, nici din punctul de vedere al fondurilor solicitate, proiectele contractate pentru reducerea emisiilor de carbon (Axa prioritară 3 - 82 de contracte în valoare de peste 700 de milioane de lei), pentru valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5 - 42 de contracte prin care sunt solicitate peste 430 de milioane de lei), pentru îmbunătăţirea infrastructurii sociale, de sănătate şi educaţionale (Axa prioritară 8 - 60 de aplicaţii, aproape 450 de milioane de lei, Axa prioritară 10 - 60 de proiecte, peste 590 de milioane de lei). De asemenea, pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea administraţiei publice (Axa prioritară 11), proiect unic la nivel naţional pentru care ADR Sud Muntenia are atribuţiuni de verificare şi monitorizare, se solicită fonduri de peste 1,2 miliarde de lei.

Aceste proiecte cresc performanţele IMM-urilor, reduc emisiile de carbon, dezvoltă zonele urbane, valorifică durabil patrimoniul cultural, îmbunătăţesc infrastructura rutieră, socială, de sănătate şi educaţională, asigură o dezvoltare sustenabilă a regiunii Sud Muntenia care devine astfel capabilă să-şi gestioneze în mod eficient resursele, să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Din aceste motive, toate proiectele contractate sunt prioritare şi răspund nevoilor de dezvoltare ale comunităţilor. Astfel, ne dorim ca beneficiarii publici să finalizeze în condiţii optime achiziţiile preconizate şi procesul de pregătire a Programului Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 să nu aibă întârzieri. Pe această cale, lansăm un semnal ca proiectele să fie continuate într-un ritm susţinut, asigurând beneficiarii noştri de toată disponibilitatea şi susţinerea noastră.

Reporter: Ce proiecte au fost depuse/aprobate pentru exerciţiul 2021-2027?

Liviu Muşat: Deşi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, în a doua parte a anului trecut, demersul pentru constituirea unui portofoliu consistent de proiecte cu un grad ridicat de maturitate a început cu mult în urmă, mai ales că, pentru exerciţiul financiar 2021-2027 , Comisia Europeană impune finanţarea proiectelor aflate în faze avansate de dezvoltare, cu documentaţii tehnice elaborate deja la momentul lansării viitoarelor apeluri şi care se încadrează în domeniile definite în Strategia de specializare inteligentă a regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia pentru perioada 2021-2027.

În luna martie 2019 a debutat efectiv procesul de planificare strategică pentru perioada 2021-2027, prin organizarea unor evenimente de descoperire antreprenorială ce au reunit reprezentanţi ai mediului privat, ai mediului de cercetare, ai administraţiei publice locale şi ai societăţii civile, finalitatea acestora fiind identificarea principalelor provocări şi a eventualelor soliţii ce se pot materializa în proiecte finanţabile din fonduri europene sau/şi naţionale.

În luna noiembrie 2019 a fost constituit Comitetul Regional de Planificare (CRP) Sud Muntenia, structură cu rol consultativ pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia. În perioada imediat următoare au fost organizate întâlnirile Grupurilor de Parteneriat Local (GPL) în care s-au realizat paşi importanţi către perioada de programare 2021-2027, urmate de întâlnirile Grupurilor Tematice Regionale (GTR), în cadrul cărora au fost supuse dezbaterilor direcţiile de finanţare pentru perioada de 2021-2027 din PDR Sud Muntenia. Pe parcursul evenimentelor, reprezentanţii grupurilor de parteneriat local, ai universităţilor, ai mediului de afaceri, sindicatelor, ONG-urilor, precum ai altor instituţii relevante, au avut posibilitatea să participe la ateliere de lucru pentru identificarea nevoilor, măsurilor şi ideilor de proiecte care se vor regăsi în PDR Sud Muntenia, iar în baza acestora Agenţia a făcut propuneri pentru alocarea de fonduri în exerciţiul financiar european 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Reporter: Ce proiecte de tip smart se află în derulare?

Liviu Muşat: Programul Operaţional Regional 2014-2020 este un program complex bazat pe un set de priorităţi comune înaintate de cele opt agenţii pentru dezvoltare regională în urma realizării planurilor de dezvoltare regională, transpuse apoi în Strategia naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020. De asemenea, POR 2014-2020 se pliază pe obiectivele Strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte creşterea durabilă, inteligentă şi favorabilă incluziunii, cât şi pe cele ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, ce au în vedere coeziunea economică, socială şi teritorială.

Regio, prin viziunea strategică şi tipul activităţilor finanţate, contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare mai complexe, formulate la nivel naţional în Programul naţional de reformă şi în Recomandările specifice pentru România privind Programul naţional de reformă, transmise de Comisia Europeană. Astfel, proiectele implementate sau care se vor implementa în Sud Muntenia până la sfârşitul POR 2014-2020, pot fi considerate "smart", generând rezultate precum o economie competitivă, inovaţii tehnologice şi ştiinţifice transferabile, precum şi capital uman înalt calificat.

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2020?

Liviu Muşat: La nivelul anului 2020, având în vedere situaţia economică generală grea generată de pandemia de Covid 19, Agenţia pentru Dezvoltare Regională a avizat la plată sume totalizând aproape 354 de milioane de lei din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Reporter: Cum vedeţi derularea proiectelor din fonduri europene din regiune în următoarea perioadă, în contextul în care urmează o nouă criză economică?

Liviu Muşat: Privind la modul cum am organizat procesul de planificare pentru perioada 2021-2027, suntem încrezători că proiectele ce ne vor fi transmise de potenţialii noştri beneficiari să fie unele cu un grad de maturitate avansat, astfel încât din momentul semnării contratului de finanţare ritmul de implementare să fie cel precizat în proiect, iar odată aprobate, bugetul pentru ele să nu sufere modificări.

Susţin în continuare că soluţiile bune pentru beneficiarii noştri presupun o legislaţie mai adaptată, o administraţie mai flexibilă, politici coerente care să asigure durabilitatea proiectelor, proiecte strategice care să aducă plus valoare regiunilor şi descentralizarea.

De data aceasta, în exerciţiul financiar 2021-2027, vom avea un Program Operaţional Regional care va răspunde direct nevoilor de dezvoltare ale regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia, unde şi noi suntem parte.

Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen scurt, mediu şi lung?

Liviu Muşat: Pe termen scurt şi mediu, calitatea de Organism Intermediar POR pe care Agenţia o are impune ca principale priorităţi creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene din POR 2014-2020, precum şi pregătirea viitorului Program Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027.

Astfel, pentru o absorbţie optimă a fondurilor nerambursabile, sunt evaluate cu celeritate aplicaţiile depuse, astfel încât acestea să producă la nivelul regiunii beneficiile scontate, cu atât mai mult, cu cât Autoritatea de Management pentru POR a aprobat în timp supracontractarea proiectelor din lista de rezervă destinate iluminatului public, infrastructurii educaţionale şi dezvoltării urbane.

De asemenea, pentru implementarea viitorului program operaţional este planificată actualizarea principalelor documente programatice - Planul de dezvoltare regională (PDR) şi Strategia pentru specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia.

Concomitent cu demersurile evidenţiate anterior, statutul de partener în cadrul unor proiecte strategice cu finanţare europeană completează agenda Agenţiei cu iniţiative vizând stimularea inovării în sectorul antreprenorial şi administrativ, proiectele DepoSIT, SinCE-AFC, UPGradeSME, PROSME - rol de coordonator, Danube S3 Cluster - rol de lider de proiect, "Start pentru afacerea ta"), îmbunătăţirea politicilor regionale şi naţionale privind creşterea ponderii energiei verzi (proiectul SHREC, Social Green), precum şi îmbunătăţirea instrumentelor de politică regionale şi naţionale (proiectul ClusterFy).

Ţinând cont de experienţa perfecţionată de-a lungul celor 22 de ani de dezvoltare regională (1998-2020), în acest moment, suntem pregătiţi să jucăm un rol mai important la nivelul regiunii Sud Muntenia prin desemnarea ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Implementarea cu succes a acestui program este, de departe, principalul nostru obiectiv pe termen lung, ţinta finală fiind un grad de absorbţie dacă nu maxim, cât mai aproape de acesta.

Reporter: Vă mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Energia în priză
Apanova
BTPay
Electromagnetica
Apanova
hidroelectrica.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

29 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9746
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6864
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1446
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7433
Gram de aur (XAU)Gram de aur282.2442

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb