RAPORT ASF PRIVIND PENSIILE PRIVATE LA 30 SEPTEMBRIE 2015:Sistemul de pensii private - 3,46% din PIB

I.P.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 18 noiembrie 2015

Sistemul de pensii private - 3,46% din PIB
 • document ataşat Pilon II Structură investiţii - total (miliarde lei)Pilon III Structură investiţii - total (milioane lei)
  apasă aici pentru a descărca.

  Sistemul de pensii private a atins, la 30 septembrie 2015, 24,27 miliarde de lei (5,50 miliarde de euro), reprezentând 3,46% din PIB, comparativ cu 3,03% în decembrie anul trecut, potrivit unui raport al ASF.

  Ritmul anual de creştere înregistrat de activele totale a fost de 29,37%, în timp ce comparativ cu decembrie 2014, ritmul de creştere a fost de 20,35% (29,22% şi respectiv, 22,13% raportat la moneda euro). Faţă de luna anterioară, activele totale au crescut cu 1,98%, conform raportului. Valoarea maximă a intervalului septembrie 2014 - septembrie 2015 s-a înregistrată în luna iulie 2015 (3,83%), iar valoarea minimă în august 2015 (0,42%).

  La nivelul fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) s-a menţinut un ritm anual de creştere superior, caracteristic celor opt ani de funcţionare: 29,81%, comparativ cu 21,39% în Pilonul III, conform ASF. Şi avansul faţă de decembrie 2014 a înregistrat o diferenţă semnificativă: 20,70% în Pilonul II şi 13,97% în Pilonul III.

  Valoarea totală a activelor nete înregistrată de fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) - 23,07 miliarde de lei

  Valoarea totală a activelor nete înregistrată la 30 septembrie 2015 de fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 23,07 miliarde de lei (5,22 miliarde de euro), precizează ASF. Ritmul anual de creştere a fost de 29,81%, iar creşterea faţă de decembrie 2014 de 20,70% (29,65% şi respectiv, 22,48% raportat la moneda euro). Comparativ cu luna precedentă creşterea a fost de 2,02%.

  Circa 6,46 milioane de participanţi erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat la sfârşitul lunii septembrie 2015, un avans anual de 4,13% şi de 2,65%, comparativ cu decembrie 2014. Creşterea lunară a fost de numai 0,24%, se mai arată în raportul ASF. Valoarea maximă a intervalului septembrie 2014 - septembrie 2015 s-a înregistrat în luna decembrie 2014 (0,65%), iar valoarea minimă în mai 2015 (0,16%).

  FPAP ING, FPAP AZT VIITORUL TĂU şi FPAP ALICO s-au menţinut pe primele poziţii, însumând la 30 septembrie 2015, aproximativ 73% din activele nete şi 65% din participanţi, potrivit ASF.

  De asemenea, FPAP VITAL, FPAP BRD şi FPAP BCR cu aproximativ 18% din activele nete şi 25% din participanţi au continuat să înregistreze ritmuri mari de creşteri anuale în cazul activelor nete şi al numărului de participanţi.

  În primele nouă luni din acest an, au intrat în sistem 169 mii persoane

  900 persoane au semnat acte de aderare pentru a deveni participanţi la unul dintre fondurile de pensii administrate privat, din cei aproximativ 16 mii participanţi intraţi în sistem în luna septembrie 2015 (o creştere anuală a numărului de participanţi nou intraţi în sistem de 2%, dar o scădere semnificativă de aproximativ 61% comparativ cu decembrie anul trecut).

  În luna septembrie ac. au fost repartizate aleatoriu aproximativ 15 mii persoane, reprezentând 94,32% din total.

  FPAP VITAL, FPAP BCR, FPAP AZT VIITORUL TĂU şi FPAP ALICO au înregistrat valori de 100%.

  Cu un trend fluctuant în perioada septembrie 2014 -septembrie 2015, numărul persoanelor repartizate aleatoriu a crescut cu 4,78% faţă de septembrie 2014, dar a scăzut semnificativ, 60%, faţă de decembrie anul trecut. Pe ansamblu, în primele nouă luni din acest an, au intrat în sistem 169 mii persoane, din care aproximativ 163 mii au fost repartizaţi aleatoriu (96,39% din total). Comparativ cu primele nouă luni din 2014, creşterea a fost de aproximativ 2% şi respectiv, 3%.

  În ceea ce priveşte distribuţia pe vârstă, raportul participanţilor cu vârsta de până la 35 de ani comparativ cu cei cu vârsta de peste 35 de ani era la 30 septembrie a.c. 49% la 51%, iar pe gen, distribuţia a fost: 52% - bărbaţi şi 48% - femei. În condiţiile maturizării sistemului, raportul în funcţie de vârstă s-a modificat în perioada septembrie 2014 - septembrie 2015 în favoarea participanţilor cu vârsta de peste 35 de ani. Astfel, s-a înregistrat o scădere a ponderii celor cu vârsta de până în 35 ani de aproximativ două puncte procentuale comparativ cu septembrie 2014 (aproximativ 51% la 49%), dar şi faţă de decembrie 2014 (aproximativ 51% la 49%).

  Cele mai bine reprezentate activităţi economice la sfârşitul lunii septembrie 2015 au fost industria prelucrătoare cu 19% şi comerţul cu aproximativ 13%, urmate de sănătate, transporturi şi administraţie publică şi apărare cu aproximativ 5% fiecare, însumând 47% din total participanţi pentru care s-au virat contribuţii şi 48% din sumele virate în această lună. Printre cele mai slab reprezentate activităţi, cu valori sub 1%, s-au situat în continuare cultura, producţia şi furnizarea energiei electrice, industria extractivă şi tranzacţiile imobiliare, reprezentând aproximativ 3% din total participanţi şi 4% din total sume virate.

  În funcţie de regiunile de dezvoltare ale României, cei mai mulţi participanţi pentru care au fost virate contribuţii la fondurile de pensii administrate privat în luna septembrie 2015 lucrau în Bucureşti: 20%, cu aproximativ 29% din total contribuţiile virate.

  Aproape 98 milioane de euro au fost virate în septembrie către fondurile de pensii administrate privat

  În septembrie 2015 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 430,8 milioane de lei (97,5 milioane de euro), un avans anual de 27,37% şi de 26,98% faţă de decembrie 2014, se mai arată în raportul ASF. Comparativ cu luna precedentă, creşterea a fost de 1,54%. Pe ansamblu, în primele nouă luni din an, au fost virate 3,63 miliarde lei, cu o medie lunară de 0,4 miliarde lei. Cota de contribuţie pentru intervalul analizat a fost de 4,5%, aferentă anului 2014, în perioada septembrie 2014 - februarie 2015 şi 5%, aferentă anului 2015, în perioada martie - septembrie ac.

  FPAP ING, FPAP AZT VIITORUL TĂU şi FPAP ALICO s-au situat pe primele locuri, împreună atingând 71% din sumele virate.

  Numărul participanţilor cu contribuţii în luna septembrie 2015 a fost de 3,90 milioane, reprezentând 60,46% din total participanţi, în scădere faţă de septembrie anul trecut (60,68%), dar în creştere faţă de decembrie 2014 (60,29%).

  Contribuţia medie la nivelul participanţilor cu contribuţii în septembrie 2015 a fost de 110,29 lei (22,75% creştere anuală şi un avans de 23,4% faţă de decembrie 2014). Cu o medie de 124,81 lei, FPAP ING a înregistrat cea mai mare valoare a contribuţiei (fondul a înregistrat şi cele mai mari valori ale sumelor virate, 35% şi numărului de participanţi cu contribuţii în luna de referinţă, 31%).

  Pe locurile următoare s-au situat FPAP ALICO cu 111,42 lei/participant şi FPAP AZT VIITORUL TĂU cu 106,51 lei/participant. Cele trei fonduri de pensii reprezentau, la 30 septembrie 2015, 67% din participanţii pentru care s-au virat contribuţii şi 71% din sumele virate.

  Sumele plasate în acţiuni, 4,32 miliarde de lei, au înregistrat un avans anual semnificativ

  Comparativ cu luna decembrie 2014, cu excepţia sumelor plasate în obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale, sumele plasate în celelalte categorii au înregistrat creşteri cuprinse între aproximativ 18% şi 37%, sau de cinci ori mai mari, ca în cazul obligaţiunilor municipale, în condiţiile în care activele totale au crescut cu 20,70%.

  Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile în total active ale obligaţiunilor municipale, obligaţiunilor organismelor străine neguvernamentale au înregistrat creşteri în septembrie 2015 comparativ cu aceeaşi lună din 2014. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi. Comparativ cu decembrie 2014 au înregistrat creşteri ponderile depozitelor bancare, obligaţiunilor municipale şi titlurilor de participare. Celelalte instrumente financiare au înregistrat scăderi ale ponderilor în total active.

  Depozite bancare - 4,15% din total active, erau în scădere faţă de septembrie 2014 (5,04%), dar în creştere comparativ cu decembrie 2014 (3,97%). Activele plasate în depozite bancare, în sumă de 1,04 miliarde de lei, au crescut cu aproximativ 16% comparativ cu aceeaşi lună din 2014 şi cu 37% faţă de decembrie anul trecut.

  Titlurile de stat, care reprezentau 66,86% din total active, au scăzut comparativ cu septembrie 2014 (67,74%) şi decembrie anul trecut (68,07%). În perioada septembrie 2014 - septembrie 2015, ponderea titlurilor de stat în total active s-a situat pe un trend descendent cu o uşoară revenire în martie şi august ac., pe ansamblu înregistrându-se o diferenţă de aproximativ 3 puncte procentuale între valoarea cea mai mare din martie 2015 (68,48%) şi valoarea cea mai mică din iunie 2015 (65,86%).

  Sumele plasate, 15,43 miliarde de lei, au crescut semnificativ faţă de 2014 (aproximativ 28% - septembrie şi 19% - decembrie.

  Obligaţiuni municipale - 1,42% din total active - au crescut semnificativ comparativ cu septembrie 2014 (0,38%) şi cu decembrie anul trecut (0,37%). Şi activele investite au crescut semnificativ faţă de septembrie şi decembrie 2014, de aproximativ cinci ori, atingând 0,33 miliarde de lei la 30 septembrie 2015.

  Obligaţiunile corporative - 4,08% din total active, erau în scădere uşoară comparativ cu 2014 (4,31% în septembrie şi 4,17% în decembrie). Sumele plasate în obligaţiuni corporative, reprezentând 0,94 miliarde de lei, au crescut cu 23% comparativ cu septembrie şi cu 18% faţă de decembrie anul trecut.

  Obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale - 1,04% din total active, au crescut ca pondere faţă de septembrie 2014 (0,81%), dar au scăzut, comparativ cu decembrie anul trecut (1,31%). Activele investite în acest tip de instrument, 0,24 miliarde de lei, au înregistrat un ritm anual de creştere semnificativ de aproximativ 67%, dar comparativ cu decembrie anul trecut au scăzut cu aproximativ patru puncte procentuale.

  Acţiunile, care reprezintă 18,72% din total active, erau în scădere comparativ cu 2014 (19,01% în septembrie şi 19,12% în decembrie). Ponderea acţiunilor total active a crescut constantă în perioada septembrie 2014 - septembrie 2015, cu un trend uşor fluctuant în ultimele două trimestre din 2015, ceea ce a determinat o diferenţă de aproximativ un punct procentual între cea mai mare valoare din aprilie a.c. (19,87%) şi cea mică valoare din octombrie 2014 (18,63%), conform ASF. Sumele plasate în acţiuni, 4,32 miliarde de lei, au înregistrat un avans anual semnificativ, aproximativ 28%, în timp ce creşterea faţă de decembrie anul trecut a fost de 18,14%.

  Titluri de participare - OPCVM - 3,04% din total active - au scăzut faţă de septembrie 2014 (3,08%), dar au crescut comparativ cu decembrie anul trecut (3,04%). Valoarea activelor investite, 0,70 miliarde de lei, a crescut semnificativ comparativ cu 2014, aproximativ 28% în septembrie şi 21% în decembrie.

  Celelalte categorii de instrumente financiare au înregistrat în septembrie 2015 următoarele ponderi în total active fonduri de pensii administrate privat: fonduri de mărfuri şi metale preţioase - 0,03%; instrumente de acoperire a riscului - 0,04%; sume în curs de decontare pentru achiziţionare/vânzare active sau disponibilităţi în cont curent - 0,27%.

  În septembrie 2015, 92,97% din activele fondurilor de pensii erau plasate în ţară, în scădere uşoară faţă de 2014 (93,94% în septembrie şi 93,24% în decembrie). 5,99% din active reprezentau plasamente în state membre UE, iar 1,04% în obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale, cum ar fi BERD, BEI, BM.

  Valoarea medie a unui cont în Pilonul III - 3.173 lei

  Activele nete ale fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au atins, în septembrie 2015, 1,19 miliarde de lei (0,27 miliarde de euro), înregistrând un avans de 21,39% comparativ cu septembrie 2014 13,97% faţă de decembrie anul trecut (21,24% şi respectiv, 15,66% raportat la moneda euro), potrivit ASF. Pe parcursul perioadei septembrie 2014 - septembrie 2015, ritmul lunar de creştere a fluctuat, înregistrând o valoare maximă în iulie anul acesta (3,44%) şi minimă în luna august 2015 (-0,47%).

  373.437 de participanţi erau înregistraţi în sistemul pensiilor facultative la 30 septembrie ac., un avans anual de 10,99% şi de 7,99% faţă de decembrie anul trecut. Ritmul lunar de creştere, 0,62%, a fluctuat pe parcursul perioadei septembrie 2014 - septembrie 2015, valoarea maximă fiind înregistrată în februarie 2015 (1,37%), iar cea minimă în ianuarie 2015 (0,39%).

  Primele trei fonduri de pensii, FPF NN OPTIM, FPF BCR PLUS şi FPF AZT MODERATO deţineau în septembrie 2015 aproximativ 68% din activele nete şi 72% din participanţi.

  Valoarea medie a unui cont în Pilonul III pentru cei 373.437 mii participanţi a fost de 3.173 lei (718 de Euro), un avans anual de aproximativ 9%, creşterea faţă de decembrie anul trecut fiind de 8%.

  Raportul între participanţii cu vârsta de până la 45 de ani şi cei cu vârsta de peste 45 de ani era la 30 septembrie 2015 aproximativ 51% la 49%. În condiţiile maturizării sistemului, raportul s-a modificat în favoarea participanţilor cu vârsta de peste 45 de ani. Astfel, în perioada septembrie 2014 - septembrie 2015, s-a înregistrat o scădere de aproximativ patru puncte procentuale a ponderii celor cu vârsta de până în 45 ani comparativ cu septembrie 2014 (aproximativ 55% la 45%) şi cu un punct procentual comparativ cu decembrie 2014 (aproximativ 52% la 48%). Pe gen, distribuţia a fost următoarea: aproximativ 49,6% erau bărbaţi şi 50,4% femei.

  2.631 de noi participanţi au aderat în septembrie 2015 la unul din cele 11 fonduri de pensii facultative. Comparativ cu septembrie 2014 s-a înregistrat o creştere de 8,54%, dar faţă de decembrie anul trecut numărul noilor participanţi a scăzut cu aproximativ 30%.

  Pe ansamblu, în primele nouă luni din acest an, 30 mii persoane au intrat în sistem, o creştere de aproximativ 16% comparativ cu aceeaşi perioada din 2014.

  Cele mai bine reprezentate activităţi economice în septembrie 2015 au fost industria şi tranzacţiile imobiliare, aproximativ cu 12% şi intermedierile financiare (10%), însumând 35%. Cele mai slab reprezentate activităţi economice, cu ponderi de aproximativ 1%, au fost agricultura şi serviciile hoteliere.

  Aproximativ 62% din contribuţiile la fondurile facultative au fost plătite de către angajatori (50,2%) sau de către participanţi împreună cu angajatorii lor (11,4%), în timp ce 38% dintre participanţi au plătit singuri contribuţiile în septembrie 2015.

  Sumele plasate în depozite bancare şi fonduri de mărfuri şi metale preţioase au înregistrat scăderi

  Comparativ cu septembrie 2014, numai sumele plasate în depozite bancare şi fonduri de mărfuri şi metale preţioase au înregistrat scăderi în septembrie 2015. În cazul celorlalte clase de active s-au înregistrat creşteri cuprinse între aproximativ 14% şi 29%, sau de trei ori, ca în cazul titlurilor de participare şi private equity, sau de şapte ori, ca în cazul obligaţiunilor municipale, în condiţiile unui avans anual al activelor totale de aproximativ 21,39%, conform ASF.

  Raportat la decembrie 2014, s-au înregistrat scăderi ale sumelor plasate în depozite bancare şi obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale. În cazul sumelor plasate în celelalte clase de active s-au înregistrat creşteri, cuprinse între aproximativ 7% şi 17%, sau chiar de două ori, în cazul titlurilor de participare şi private equity, sau de şapte ori, în cazul obligaţiunilor municipale în timp ce activele totale au crescut cu aproximativ 14%.

  Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, au înregistrat creşteri comparativ cu luna septembrie 2014 următoarele categorii de instrumente financiare: obligaţiunile municipale, obligaţiunile organismelor străine neguvernamentale, titlurile de participare şi private equity. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi, potrivit raportului ASF. Comparativ cu decembrie 2014 au înregistrat creşteri obligaţiunile municipale, obligaţiunile corporative, obligaţiunile organismelor străine neguvernamentale, titlurile de participare şi private equity. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi.

  Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Exprimare gresita!. Fondurile de pensii nu au contribuit la formarea PIBului in procentul dat.

   Putem spune ca activele sale au o valoare echivalenta de X procente din PIB.

   Contributia lor la formarea PIB in 2015 e in realitate mult mai mica. 

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  Avocat Ianul Alexandra
  Apanova
  BTPay
  Electromagnetica
  DIGI
  arsc.ro
  roovi.ro
  Stiri Locale

  Curs valutar BNR

  02 Dec. 2022
  Euro (EUR)Euro4.9297
  Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6851
  Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0142
  Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7419
  Gram de aur (XAU)Gram de aur271.1673

  convertor valutar

  »=
  ?

  mai multe cotaţii valutare

  Cotaţii Emitenţi BVB
  Bursele din regiune
  Cotaţii fonduri mutuale
  Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro