SIERRA QUADRANT, ADMINISTRATOR JUDICIAR ELCEN:"Modificarea legislaţiei, ultima şansă ca sistemul de termoficare să evite colapsul"

Ziarul BURSA #Companii #Energie /

"Modificarea legislaţiei, ultima şansă ca sistemul de termoficare să evite colapsul"

Modificarea legislaţiei specifice în Parlament reprezintă ultima şansă pentru sistemul de termoficare din Bucureşti, înainte de colapsul previzibil din sezonul de iarnă 2019-2020, a transmis, ieri, printr-un comunicat, compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN).

Distrugerea sistemului de termoficare al Capitalei şi subminarea procesului de insolvenţă a ELCEN de către Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) nu pot fi oprite decât de voinţa politică a coaliţiei de guvernare, prin acţiune imediată, subliniază reprezentanţii Sierra Quadrant, care au mai spus că au solicitat, la Ministerul Energiei, iniţierea acţiunilor necesare în vederea modificării sau completării unor acte normative, care au incidenţă în sectorul termoficării.

Comunicatul citat notează: "În spiritul transparenţei totale, asumat odată cu preluarea poziţiei de administrator judiciar al ELCEN, dorim să vă informăm cu privire la demersul efectuat de compania noastră, Sierra Quadrant, în vederea modificării legislaţiei primare în Parlament, astfel încât ameninţările la adresa situaţiei financiare a ELCEN, în particular, şi la adresa sănătăţii sistemului public de termoficare din Bucureşti, în general, să fie eliminate. În acest sens, în urma discuţiilor cu oficialii ministerului Energiei (acţionar majoritar al ELCEN - 97,5%) am transmis domnului minis­tru Anton Anton o adresă prin care solicităm iniţierea acţiunilor necesare în vederea modificării/completării Ordonanţei nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, precum şi a OUG 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie. Subliniem faptul că eforturile depuse de Sierra Quadrant în vederea redresării ELCEN, o companie de interes strategic naţional, sunt afectate de cadrul legislativ deficitar, care nu poate fi modificat decât în urma implicării actorilor politici aflaţi la guvernare".

Fără această implicare, blocajele apărute ca urmare a acţiunii şi/sau inacţiunii PMB, care este principala instituţie responsabilă pentru situaţia actuală în care se găseşte sistemul de încălzire centralizată din Bucureşti, se vor repeta la nesfârşit, făcând imposibilă refacerea din temelii a arhitecturii acestui sistem, atrage atenţia reprezentantul judiciar al ELCEN.

Reprezentanţii Sierra Quadrant au adăugat: "De altfel, aşa cum se poate observa din rândurile ce urmează, cele patru modificări legislative solicitate vizează crearea unui cadru ferm de acţiune care să nu mai permită PMB şi RADET să se eschiveze de la plata sumelor datorate, de la eficientizarea reală a activităţii de furnizare sau de la îndeplinirea demersurilor necesare pentru asigurarea unei relaţii oneste şi eficiente cu producătorii de energie termică, periclitând astfel definitiv sis­temul de termoficare".

Potrivit surselor citate, modificările legislative necesare vizează următoarele patru mari direcţii de acţiune: - asigurarea din bugetele locale a sumelor necesare acoperirii subvenţiei; - necesitatea instituirii unei obligaţii în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale pentru acordarea în avans a subvenţiei; - tratamentul aplicat pierderilor financiare şi tehnologice induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice; - necesitatea modificării OUG 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.

În ceea ce priveşte prima direcţie de acţiune, asigurarea din bugetele locale a sumelor necesare acoperirii subvenţiei, Sierra Quadrant spune că, în teorie, RADET are pârghiile necesare pentru a sesiza Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) cu privire la neefectuarea plăţilor de către PMB în contul subvenţiei, astfel încât să poată fi emis un ordin comun de ministru prin care să fie alocate bugetelor locale cote defalcate din impozitul pe venit, strict pentru plata furnizorilor de energie, explică administratorul judiciar al ELCEN, precizând că, în practică, PMB (care a înfiinţat, a organizat, coordonează, monitorizează şi controlează RADET) nu achită subvenţia către RADET, care la rândul său nu plăteşte producătorii de energie termică, neexistând niciun fel de sancţiune pentru această inacţiune.

În plus, producătorii de energie, cei mai afectaţi de neplata subvenţiei, nu au la dispoziţie nicio posibilitate de a sesiza autorităţile competente, au mai menţionat sursele citate.

Reprezentanţii Sierra Quadrant au explicat: "De aceea, considerăm necesară completarea art. 3 alin. (5) din OG 36/2006, cu prevederi care să permită producătorilor de energie termică să poată sesiza direct MDRAP, în vederea emiterii ordinului comun de ministru prin care să fie alocate cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, aceste sume urmând să fie virate în conturile escrow ale furnizorilor de energie termică. De asemenea, apreciem că se impune stabilirea unei sancţiuni semnificative aplicabilă autorităţilor administraţiei publice locale, care nu cuprind în bugetul local sumele necesare plăţii subvenţiei".

În privinţa celei de-a doua direcţii de acţiune, necesitatea instituirii unei obligaţii în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale pentru acordarea în avans a subvenţiei, Sierra Quadrant susţine că PMB a aprobat şi a semnat cu foarte mare întârziere Convenţia de justificare a avansurilor pentru sezonul de termoficare 2018-2019. Cu toate acestea, nu doar că ELCEN nu a beneficiat de acordarea în avans pentru luna noiembrie 2018 a subvenţiei, dar, începand cu ianuarie 2019, PMB nu a mai efectuat nicio plată către ELCEN şi ROMGAZ, până la data de 12.07.2019, au mai atras atenţia reprezentanţii companiei.

Nerespectarea unui angajament de o asemenea amploare şi importanţă de către PMB a condus la afectarea semnificativă a activităţii ELCEN şi la transformarea de facto a acestei Convenţii într-un mecanism juridic inoperabil pentru sezonul de termoficare 2018-2019, au adăugat aceştia.

Comunicatul citat mai notează: "De aceea, considerăm necesară modificarea/completarea art. 5 şi 51 din OG 36/2006, astfel încât autoritatea locală să fie obligată să plătească pe tot parcursul anului acest avans, în cazul în care furnizorul aflat în coordonarea şi monitorizarea autorităţii locale (în cazul de faţă, RADET) nu are resursele materiale necesare constituirii unei garanţii în beneficiul producătorului care îi livrează agentul termic. De asemenea, apreciem că se impune stabilirea unei sancţiuni semnificative aplicabilă autorităţilor administraţiei publice locale care nu-şi onorează obligaţiile asumate privind plata în avans a subvenţiei".

Legat de tratamentul aplicat pierderilor financiare şi tehnologice induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice - cea de-a treia direcţie de acţiune -, potrivit adminis­tratorului judiciar al ELCEN, pierderile înregistrate de RADET din cauza instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei termice care au un grad avansat de uzură, peste 80% având o vechime în funcţionare de peste 20 de ani, sunt de notorietate publică, Sierra Quadrant informând, totodată, că deşi OG 36/2006 prevede la art. 52 alin. (1) că aceste pierderi pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor adminis­trativ-teritoriale, acest lucru nu s-a întâmplat în cazul PMB, decât în anul 2017, deşi RADET era în dezechilibru bugetar încă de la intrarea în vigoare a OG 36/2006".

De aceea, administratorul judiciar al ELCEN consideră necesară modificarea/completarea art. 52 alin. (1) din OG 36/2006, în sensul de a obliga unităţile administrativ-teritoriale să îşi bugeteze şi să plătească în anul următor pentru anul precedent pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

Aceste sume se vor vărsa în conturile de tip escrow ale furnizorilor de energie termică, iar reprezentanţii Sierra Quadrant apreciază că se impune stabilirea unei sancţiuni semnificative aplicabilă autorităţilor adminis­traţiei publice locale care nu-şi onorează obligaţiile asumate privind bugetarea acestor sume.

Nu în ultimul rând, referitor la necesitatea modificării O.U.G. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie - cea de-a patra direcţie de acţiune -, reprezentanţii companiei susţin că, potrivit art. 1 alin. (1) din OUG 115/2001, producătorii şi distribuitorii de energie termică au obligaţia să deschidă împreună cu distribuitori de gaze naturale conturi de tip escrow, mai spun sursele citate.

Sursele citate mai informează: "În cadrul contractului semnat de RADET cu ceilalţi actori implicaţi în producerea şi distribuţia energiei termice, a fost identificată o problemă care poate conduce la un blocaj economic considerabil, ca urmare a faptului că noul furnizor care ar lua locul celui care îşi încetează activitatea (cazul foarte probabil al RADET) are posibilitatea blocării semnării unui nou contract de cont escrow, prin emiterea de pretenţii care să afecteze interesele comerciale ale celorlalţi semnatari ai acordului.

De aceea, considerăm necesară modificarea/completarea OUG 115/2001 cu prevederi care să instituie în sarcina ANRE un mecanism de control, supraveghere şi soluţionare a diferendelor la semnarea sau modificarea acestor contracte de tip escrow".

Totodată, Sierra Quadrant mai apreciază că amenda cuprinsă între 5.000-10.000 lei pentru refuzul semnării contractului, dar şi pentru încasarea sumelor în alte conturi decât cele de tip escrow este nesemnificativă şi nu descurajează astfel de comportamente.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS