SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII / IULIAN TRANDAFIR, PREŞEDINTE ADRFR"Bugetul alocat pentru medicamente are nevoie de o mai mare predictibilitate"

Ziarul BURSA #Companii #Sănătate / 30 octombrie 2020

"Bugetul alocat pentru medicamente are nevoie de o mai mare predictibilitate"

"Estimăm investiţii totale de milioane de euro la nivelul întregii industrii, pentru sporirea măsurilor de protecţie"

"Este posibil ca piaţa să aibă o creştere dacă va fi patentat un tratament eficace sau va fi lansat vaccinul împotriva noului coronavirus"

Pandemia ne-a forţat să ne adaptăm unui nou context, atât ca societate, ca indivizi, dar şi pe fiecare industrie în parte. Distributorii şi retailerii farmaceutici din ţara noastră au înţeles rapid nevoile pieţei şi rolul lor în lupta cu noul coronavirus şi s-au aflat în linia întâi încă de la izbucnirea pandemiei.

Totodată, nevoile sistemului, ale pacienţilor, ale specialiştilor în sănătate au adus în prim plan soluţii care erau discutate de mult timp şi care şi-au dovedit imediat eficacitatea în condiţiile actuale, ca telemedicina sau reţetele elctronice, după cum ne-a declarat domnul Iulian Trandafir, preşedintele Asociaţiei Distributorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR).

Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre impactul pandemiei asupra pieţei farmaceutice, despre accesul pacienţilor la tratament în actualul context, dar şi despre principalele schimbări necesare pentru susţinerea sistemului farmaceutic şi îmbunătăţirea acestuia.

Reporter: Pandemia de Covid-19 a pus sub presiune întregul sistem medical, dar şi industria farmaceutică. Ce impact a avut asupra pieţei farmaceutice şi cum a evoluat piaţa medicamentelor în cele şase luni de pandemie?

Iulian Trandafir: Analizând comenzile şi vânzările de medicamente de anul acesta, observăm că vârful a fost atins în luna martie, pe fondul panicii generate de iminenţa pandemiei şi a incertitudinii generale care a determinat populaţia să realizeze suprastocuri de medicamente. Aşadar, în luna martie vânzările au crescut la 1,7 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei cât a fost raportat în luna februarie, cifrele din februarie fiind reprezentative pentru normalul perioadei. De la sfârşitul lunii martie, în farmacii, şi, începând cu a doua jumătate a lunii aprilie, în dis­tribuţie, dinamica activităţii a înregis­trat o scădere dramatică, care a atins un minim istoric al vânzărilor în luna mai, la o valoare de 950 milioane de lei. În lunile următoare am constatat o uşoară creştere, atingând 1,3 miliarde lei în iulie. Impactul imediat al pandemiei de COVID-19 a fost vizibil mai ales în cazul medicamentelor folosite în tratamentul pacienţilor cronici şi în cazul unor medicamente utilizate în schemele de tratament, aşa cum a fost paracetamolul, care a devenit pentru scurt timp un produs vedetă în diverse combinaţii. În ceea ce priveşte vânzările către spitale, situaţia a fost una mai stabilă. În primele luni după declanşarea pandemiei au fost plasate comenzi mai mari comparativ cu normalul perioadei raportat la luna februarie când vânzările erau la nivelul de 211 milioane lei. Ulterior, spitalele au utilizat cu precădere medicamentele de care dispuneau în stocurile proprii, iar cererea şi livrările către spitale s-au diminuat. Astfel că, în luna mai, cifra vânzărilor către spitale a fost la un minim de 188 milioane de lei. În lunile următoare, conform datelor comunicate de Cegedim, vânzările s-au stabilizat.

Reporter: În ce măsură a fost afectat fluxul de aprovizionare şi comercializare din farmacii?

Iulian Trandafir: La începutul crizei atmosfera era una de îngrijorare, mai ales pentru că era aproape imposibil să găseşti materiale de protecţie pentru angajaţii din distribuţie şi din farmacii. Dar cu toate acestea, angajaţii noştri au continuat să vină la serviciu, nu s-a întrerupt fluxul de comercializare şi distribuţia a fost realizată la foc continuu.

Farmaciştii au asigurat permanenţa şi continuitatea activităţii în farmacii, deşi beneficiau de măsuri de protecţie minime până la montarea panourilor de Plexiglas care sunt în prezent în farmacii.

În plină criză COVID-19, companiile membre A.D.R.F.R. au avut în linia întâi peste 7.700 de angajaţi. Fiecare angajat din depozit, şofer, farmacist şi asistent de farmacie şi-a asumat rolul important de a oferi sus­ţinere populaţiei, pacienţilor din spitale şi medicilor responsabili de tratarea pacienţilor infectaţi.

Reporter: Cum s-au adaptat jucătorii din sectorul distribuţiei şi retailului farmaceutic noilor provocări?

Iulian Trandafir: În primul rând, în această perioadă au fost realizate investiţii semnificative pentru sporirea măsurilor de protecţie şi siguranţă pe tot fluxul de aprovizionare şi comercializare. Pe lângă dotarea cu măşti, mănuşi, paravane de Plexiglas, dezinfectanţi, a fost adăugat şi un pachet suplimentar care cuprinde combinezoane (şoferi), botoşi de unică folosinţă şi ochelari de protecţie (şoferi), şerveţele antibacteriene, vizete şi vitamine. În plus, pentru a preveni riscul de infectare, la toate depozitele membrilor s-au efectuat proceduri de dezinfectare generală la fiecare interval de 48 de ore.

Însă procesul de achiziţie a materialelor pe protecţie a fost dificil, putem spune că a fost de la zero pentru că acest segment nu era în business-ul nostru. Am început cu identificarea furnizorilor şi reorganizarea spaţiilor de depozitare pentru a deveni o reţea importantă de distribuţie a acestor materiale de protecţie în contextul în care vor continua să fie necesare şi în următorii ani.

Reporter: Au fost nevoie de investiţii pentru o funcţionare mai bună a industriei?

Iulian Trandafir: Aşa cum am menţionat şi anterior, siguranţa angajaţilor noştri şi a pacienţilor este o prioritate şi, ca atare, investiţiile realizate de companii pentru a spori măsurile de protecţie au fost însemnate. Nu există o centralizare, dar estimăm costuri totale de milioane de euro la nivelul întregii industrii.

Reporter: Reuşesc angajaţii din acest domeniu să facă faţă în noul context?

Iulian Trandafir: Angajaţii din distribuţia de medicamente şi din farmacii şi-au asumat cu răspundere rolul în linia întâi şi această atitudine mă face să fiu mândru de colegii mei. Cazurile de absenteism au fost la nivel normal, nu s-a înregistrat o creştere a ratei de absenteism. Şi cazurile de infectare au fost foarte puţine. Cu siguranţă toate măsurile de protecţie şi protocoalele introduse i-au ajutat pe angajaţi să se simtă în siguranţă la locul de muncă şi aceştia s-au obişnuit destul de repede să respecte noile condiţii.

Reporter: Cum a afectat Covid-19 accesul pacienţilor la tratament?

Iulian Trandafir: Pandemia ne-a forţat să ne adaptăm atât ca societate, ca industrie, cât şi ca indivizi. A devenit de necontestat faptul că suntem interconectaţi pe acest lanţ al producătorilor, distribuitorilor, farmaciilor şi, bineînţeles, al pacienţilor.

Nevoile sistemului, ale pacienţilor, ale specialiştilor în sănătate au adus în prim plan soluţii care erau dis­cutate de mult timp, dar care şi-au dovedit imediat eficacitatea în condiţiile actuale. Aici mă gândesc în primul rând la serviciile prin telemedicină care au permis medicilor să realizeze consultaţii la distanţă, pacienţilor să îşi poată procura medicamentele necesare utilizând reţeta electronică şi farmaciştilor să asigure accesul la medicamente, în mod particular acelor categorii vulnerabile de pacienţi precum cei cu boli cronice, în vârstă sau greu deplasabili.

În completarea acestor servicii, considerăm că este necesară o modificare a legislaţiei în vigoare pentru a permite livrarea la domiciliu a medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală, pentru a veni cu o soluţie eficientă pe termen lung pentru pacienţii români. În prezent, în România, livrarea medicamentelor la domiciliu este permisă în mod curent doar pentru medicamentele care pot fi eliberate fără prescripţie medicală prin intermediul farmaciilor online.

Reporter: Ce schimbări consideraţi necesare pentru susţinerea sistemului farmaceutic şi îmbunătăţirea aces­tuia?

Iulian Trandafir: În primul rând este necesară o mai mare predictibilitate în ceea ce priveşte bugetul alocat pentru medicamente. În al doilea rând, se impune îmbunătăţirea metodologiei de calcul a preţurilor la medicamente, astfel încât pacienţii români să aibă acces la medicamente. În ultimii ani am asistat la un fenomen de retragere de pe piaţă a unui număr foarte mare de medicamente, de ordinul miilor, iar acest proces va continua, menţinerea lor pe piaţă nemaifiind sustenabilă pentru producători şi lanţul de distribuţie. Îmbunătăţirea acestei metodologii va permite în primul rând îmbunătăţirea accesului populaţiei la medicamente generice, care au costuri scăzute şi sunt accesibile pacienţilor.

Nu în ultimul rând, este nevoie de reevaluarea şi redefinirea rolului farmacistului în comunitate şi în sistemul de sănătate, ca furnizor de servicii farmaceutice şi asociate. Farmacistul, datorită pregătirii de specialitate, a instruirii continue de care beneficiază, dar şi a numărului de interacţiuni cu pacienţii, este cel mai accesibil profesionist din domeniul medical care poate emite o opinie avizată.

Membrii A.D.R.F.R. susţin nevoia extinderii serviciilor farmaceutice care pot fi prestate în farmacie de către farmacist, pentru a facilita accesul populaţiei la servicii de prevenţie de calitate, cu impact direct în îmbunătăţirea rezultatelor medicale şi creşterea calităţii vieţii pacienţilor.

Reporter: Va fi pregătit sectorul farmaceutic pentru punerea în piaţă a unui vaccin anti-covid?

Iulian Trandafir: Condiţiile de stocare şi transport ale vaccinului anti-COVID-19 sunt definitorii în procesul de punere pe piaţă şi vor fi urmărite cu atenţie de toţi distribuitorii din sectorul farmaceutic la nivel global. Dacă viitorul vaccin împotriva noului coronavirus va avea o stabilitate - adică îşi va menţine caracteristicile de calitate conferite la preparare pe perioada de valabilitate atunci când este păstrat în condiţii corespunzătoare - de -2/-8 grade Celsius, atunci răspunsul distribuitorilor va fi "da", suntem pregătiţi să îl distribuim şi să îl comercializăm. Dacă va avea o stabilitate la -20 de grade Celsius, distribuitorii sunt mai puţin pregătiţi, dar există un precedent cu vaccinul poliomelitic oral care avea această stabilitate şi care a fost distribuit în România cu ani în urmă. Însă, dis­tribuitorii sunt deocamdată nepregătiţi pentru situaţia în care stabilitatea va fi la -70/-80 de grade Celsius, deoarece nu au încă experienţă. Tocmai de aceea recomandăm iniţierea unui dialog autentic între industrie şi autorităţi, aşa cum se întâmplă in alte state membre al Uniunii Europene şi în Statele Unite ale Americii, pentru a stabili un parteneriat şi un plan de distribuţie la nivel naţional. Între timp, reglementarea expresă a vaccinării ca un serviciu farmaceutic de care pot beneficia pacienţii în farmacii, precum şi administrarea vaccinului antigripal în farmacii de către farmacişti, ca o primă etapă, ar reprezenta un pas important pentru creşterea capacităţii de vaccinare la nivel naţional şi de pregătire în perspectiva unui vaccin împotriva COVID-19.

Reporter: Ce valoare estimaţi că va atinge piaţa farmaceutică la finalul acestui an?

Iulian Trandafir: Am fi mulţumiţi dacă nivelul comenzilor şi al vânzărilor s-ar menţine la nivelul anului 2019, deşi, cel mai probabil, rezultatele de la final de an vor arăta că piaţa este în scădere. Totuşi, este posibil ca piaţa să aibă o creştere dacă va fi patentat un tratament eficace sau va fi lansat vaccinul împotriva noului coronavirus. La acest moment, şansele de a avea disponibil un vaccin până la finalul anului sunt foarte reduse.

Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din Româ­nia (A.D.R.F.R.) reuneşte principalii operatori de distribuţie şi retail farmaceutic din România. Evidenţierea rolului strategic al industriei în sistemul de sănătate din România, prin asigurarea accesului pacienţilor la medicamente în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranţă şi confort constituie obiectivul principal al Asociaţiei. A.D.R.F.R. îşi propune să fie unul dintre principalii promotori ai dezvoltării şi inovaţiei în sectorul farmaceutic din România. Începând cu anul 2012, A.D.R.F.R. este membru cu drepturi depline al Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (GIRP-Asociaţia Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici - www.girp.eu) şi al European Federation of Pharmachy Chains (EFPC - Federaţia Europeană a Lanţurilor de Farmacii - www.eufpc.eu), din anul 2019.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9700
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5955
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2225
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8118
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.4697

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
hipo.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb