VACCINUL ROMÂNESC ANTI-COVID - O ILUZIE? Curtea de Conturi: "OncoGen şi Spitalul Pius Brânzeu nu au respectat contractul de finanţare"

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii #Sănătate / 23 septembrie 2021

Vizita lui Klaus Iohannis la Institutul OncoGen - fotografie procesată de MAKE

Vizita lui Klaus Iohannis la Institutul OncoGen - fotografie procesată de MAKE

Inspectorii Camerei de Conturi Timiş, obstrucţionaţi de conducerea OncoGen în desfăşurarea activităţii de audit Virgil Păunescu, directorul proiectului Decode, a refuzat să pună la dispoziţia inspectorilor Curţii de Conturi documentele solicitate şi nu a răspuns la niciuna dintre întrebările formulate de inspectorii Camerei de Conturi Timiş Conform acestora, proiectul Decode e încă în derulare, dar nu le-a fost prezentată nicio dovadă cu privire la existenţa vreunui vaccin experimental sau a stadiului cercetărilor

Vestea că cercetătorii din ţara noastră lucrează la un vaccin românesc anti-Covid 19 a fost una care a intrat în atenţia ziarului BURSA încă de la primele informaţii în legătură cu acest demers. Încrezători în această iniţiativă românească şi din dorinţa de a ne informa cititorii, am realizat un amplu material referitor la colaborarea dintre Centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu, din Timişoara, şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, din Capitală, cu finanţarea de 3,5 milioane lei acordată anul trecut de guvernul Orban pentru realizarea vaccinului românesc ce urma să iasă în piaţă în 5 decembrie 2021. În materialul ( "Vaccinul românesc anti-Covid, în faza de testare pe cobai" ), publicat în ediţia din 22 aprilie, am prezentat munca echipei medicale şi cercetătorilor în vederea realizării acestui vaccin, precum şi rezultatele obţinute, atât din prisma directorului proiectului Decode, Virgil Păunescu, cât şi din prisma cercetătorilor de la Institutul Cantacuzino.

Printre comentariile postate la articolul din BURSA au fost şi voci care au acuzat de neseriozitate echipa de specialişti din cadrul OncoGen. Întrucât la data respectivă nu aveam dovezi în acest sens, am căutat să vedem ce se întâmplă în realitate cu proiectul Decode. Din păcate, se pare că lucrurile sunt departe de a ajunge la un rezultat favorabil, conform raportului Curţii de Control întocmit în această primăvară la SCJU Pius Brânzeu şi, implicit, la Centrul OncoGen, raport care a intrat în posesia ziarului BURSA în urma solicitărilor noastre repetate către instituţia publică de audit financiar.

Orizontul pentru realizarea vaccinului românesc anti-Covid pare a fi unul îndepărtat pentru cei care aşteaptă rezultatele cercetării efectuate de specialiştii Centrului OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu din Timişoara în colaborare cu cei de la Institutul Cantacuzino din Capitală. Şi aceasta, nu din cauza declaraţiei recente a lui Virgil Păunescu, directorul proiectului DECODE, care afirma că nu avem un vaccin românesc anti-Covid pentru că lipseşte o decizie politice.

"În loc de colaborare am avut parte de competiţie. Lumea nu s-a îngrămădit la noi (n.red. - să cumpere vaccinul), România nu a vrut să joace niciun rol în această competiţie. Cuba a ieşit cu două vaccinuri, pentru că au vrut să iasă pe piaţă, să arate că sunt o putere tehnologică", a declarat Virgil Păunescu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale şi coordonatorul Centrului OncoGen, joia trecută, în cadrul unei mese rotunde online cu tema "Progresul ştiinţific şi tehnologic în dezvoltarea de vaccinuri împotriva coronavirusurilor (SARS-CoV-2). Experienţa pandemiei de COVID-19".

Declaraţia de mai sus nu ar avea acoperire în realitate, aşa cum reiese din raportul de audit financiar întocmit de inspectorii Camerei de Conturi Timiş, entitate ce reprezintă structura în teritoriu a Curţii de Conturi a României.

Conform inspectorilor Curţii de Conturi, deşi Virgil Păunescu a afirmat în mai multe rânduri, pe parcursul anului trecut şi la începutul anului 2021, că OncoGen a obţinut un vaccin împotriva Covid-19, în realitate nu le-a fost prezentată nicio dovadă în acest sens şi niciun rezultat al cercetării. Mai mult, directorul de proiect Virgil Păunescu, cât şi conducerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, au refuzat să răspundă întrebărilor trimise de inspectorii Curţii de Control cu privire la starea în care se află proiectul DECODE şi la rezultatele obţinute, deşi în presă şeful OncoGen a făcut mai multe afirmaţii referitoare la existenţa unui vaccin, a cărui producţie nu ar fi finanţată de statul român. Mai ales că declaraţii respective au fost făcute fără a avea acordul Autorităţii Contractante, adică acordul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

"Precizăm că ne exprimăm scepticismul în legătură cu privire la respectarea art.7 lit.r (n.red. - din contractul de finanţare nr.11Sol/2020), întrucât în mass-media au fost publicate mai multe articole pe această temă, unele înainte de semnarea contractului de finanţare, iar altele în timpul derulării (...), întrucât entitatea verificată nu a pus la dispoziţia auditorilor publici externi documente din care să rezulte că s-a obţinut consimţământul scris al Autorităţii Contractante astfel încât să convingă că nu se folosesc în defavoarea acesteia informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor efectuate în cursul şi în scopul realizării contractului, aşa cum se angajează prin articolul 7 literele q şi r din Contractul de Finanţare încheiat. (...) Totodată, menţionăm că, până la finalul acţiunii de audit, persoanele implicate în implementarea proiectului nu au prezentat răspunsuri la întrebările formulate de către echipa de audit prin nota de relaţii înaintată domnului dr. Păunescu Virgil, în calitate de director de proiect (...), cu adresa 17369 din data de 19.03.2021 (...), şi nici documente şi acte justificative care să permită exprimarea unei opinii privind modul de derulare a acestui proiect", arată inspectorii Curţii de Conturi în raportul de audit întocmit.

Întrebările Curţii de Conturi, fără răspuns din partea lui Virgil Păunescu

Conform documentului citat, întrebările formulate de membrii echipei de audit din cadrul Camerei de Conturi Timiş şi rămase fără răspuns din partea lui Virgil Păunescu sunt:

1. Care au fost demersurile efectuate de dumneavoastră în vederea obţinerii brevetării în cazul dezvoltării prototipului anti-Covid, despre care aţi vorbit în mass-media?

2. Cum justificaţi faptul că vaccinul pe care secţia OncoGen l-ar fi obţinut, după cum rezultă din informaţiile publicate în presă (...), ar fi ajuns să fie testat în Germania?

3. În presă aţi declarat că imunitatea vaccinului durează 17 ani. Cum se dovedeşte acest lucru?

4. Precizaţi dacă cercetarea legată de Sars-Cov 2 s-a demarat înainte de a primi finanţare de la bugetul statului pentru acest proiect.

5. Dacă răspunsul anterior este afirmativ, vă rugăm să precizaţi care au fost resursele materiale şi financiare utilizate pentru cercetare înainte de primirea finanţării.

6. La momentul câştigării proiectului "Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente şi vaccinuri pentru prevenirea Sars-Cov 2", în ce fază de cercetare/dezvoltare se afla secţia OncoGen cu privire la descoperirea acestui vaccin?

7. La prezenta dată (n.red. - 19 martie 2021) în ce fază vă aflaţi cu cercetarea/dezvoltarea vaccinului?

8. Precizaţi dacă toate materialele sanitare (reactivi, peptide, etc.) achiziţionate pe acest proiect DECODE au fost consumate.

9. Precizaţi în ce s-a concretizat consumul de materiale sanitare (reactivi, peptide, etc.) achiziţionate pe proiectul DECODE.

10. Care sunt persoanele desemnate să încarce în platformă informaţiile legate de proiectul DECODE?

11. Vă rugăm să prezentaţi documente din care să rezulte că personalul implicat în proiect are creat şi actualizat profilul ştiinţific în platforma informatică BrainMap potrivit articolului 7 din Contractul de Finanţare, precum şi lista personalului din platforma de contractare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/, potrivit aceleiaşi prevederi contractuale.

12. Care sunt rezultatele cercetării şi dacă s-au respectat articolele 76 şi 77 din OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, obligaţii prevăzute şi în contractul de finanţare nr. 11 Sol/2020?

Atitudinea lui Păunescu, încălcare flagrantă a legii şi a dispoziţiilor contractuale

Faptul că nu a răspuns la întrebările de mai sus, nu îl scuteşte de răspundere contractuală pe Virgil Păunescu, directorul proiectului DECODE, finanţat cu 3,5 milioane lei de Guvernul României, alocare din care anul trecut s-a virat către Spitalul Pius Brânzeu suma de un milion lei, iar către Institutul Cantacuzino suma de 300.000 lei, în timp ce pentru 2021 este prevăzut ca OncoGen, prin spitalul timişorean să primească 1,5 milioane lei, iar Institutul Cantacuzino 700.000 lei.

Potrivit articolului 7 litera t din contractul de finanţare, obligaţia contractorului (n.red. - SCJU Pius Brânzeu şi, implicit, OncoGen) este "să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia, în decurs de zece zile de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii Contractante (n.red. -UEFISCDI), ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Curţii de Conturi, sau alte organe cu competenţe de verificare şi control, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de contractor".

Această obligaţie contractuală a fost încălcată constant de Virgil Păunescu faţă de echipa de audit trimisă de Curtea de Conturi aşa cum reiese din raportul întocmit de membrii ei: "(...) precizăm că directorul de proiect nu a formulat răspunsuri la întrebările solicitate prin nota de relaţii, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului finanţat din fonduri ale bugetului de stat, cu toate că în mass-media apar informaţii constând în existenţa vaccinului realizat de compartimentul OncoGen. Astfel că, deşi «Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informaţii necesare exercitării atribuţiilor sale» (n.red. - conform legii 94/1992 a Curţii de Conturi) şi «la solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice deţinătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispoziţia acestora» (n.red. - conform tot legii Curţii de Conturi), conducerea OncoGen şi a Institutului Cantacuzino nu a oferit răspuns la cele solicitate, contrar obligaţiei ce rezultă din dispoziţiile legale mai sus citate".

Materiale nefolosite în proiect, dar trecute pe bonurile de consum

În lipsa răspunsurilor directorului de proiect, inspectorii Curţii de Conturi nu au făcut altceva decât să consemneze ce au găsit la faţa locului, acolo unde au fost lăsaţi să verifice de către Virgil Păunescu.

Astfel, în privinţa întrebărilor 8 şi 9 privind materialele sanitare folosite, inspectorii de audit au constatat: "(...) din documentele justificative rezultă că entitatea nu procedează la scăderea reactivilor şi a altor materiale la momentul consumului efectiv al acestora, denaturând astfel cheltuielile efectuate prin introducerea pe costuri a tuturor reactivilor şi a altor materiale concomitent cu recepţia lor. În concluzie, din documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitatea organizată pentru derularea proiectului DECODE s-a constatat că eronat se procedează la semnarea bonurilor de consum a reactivilor şi altor materiale, în condiţiile în care acestea nu au fost utilizate/consumate în cercetările efectuate în proiect (...), ele aflându-se în realitate pe stoc, denaturând astfel rezultatul financiar al exerciţiului, precum şi inventarele entităţii auditate cu aceste valori. De asemenea nu s-a procedat la capitalizarea activelor necorporale, având în vedere că, potrivit informaţiilor din mass-media, există un vaccin deţinut de OncoGen, astfel că rezultatele cercetării-dezvoltării trebuie să fie evidenţiate în conturi de imobilizări necorporale în curs, având în vedere că proiectul este încă în derulare".

Ar mai fi de menţionat că inspectorii Curţii de Conturi au constatat că OncoGen, deşi este un compartiment în cadrul SCJU Pius Brânzeu, are un website independent faţă de site-ul spitalului timişorean, website pentru administrarea căruia nu există niciun contract, nici cu titlu oneros, nici cu titlu gratuit. Conform informaţiilor obţinute de la SCJU Pius Brânzeu de inspectorii Curţii de Conturi, pagina de web a OncoGen este realizată pe cheltuiala Asociaţiei ONCOGEN fără să existe vreun act încheiat între această asociaţie şi spitalul timişorean, în condiţiile în care asociaţia funcţionează ca persoană juridică de drept privat. Mai mult, inspectorii Curţii de Conturi afirmă că în perioada 2018-2020 asociaţia respectivă a primit donaţii de 123.152 lei pentru realizarea vaccinului românesc împotriva Sars-CoV 2, venituri care nu au fost transferate către compartimentul OncoGen din cadrul SCJU Pius Brânzeu şi nu au fost cheltuite pentru realizarea vaccinului, ci pentru perfecţionarea profesională a angajaţilor Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului (OncoGen) şi pentru cheltuieli de protocol cu ocazia unor acţiuni şi conferinţe organizate de acelaşi Centru.

În final, echipa de audit trimisă de Curtea de Conturi constată: "Nu au fost respectate prevederile Contractului de finanţare nr.11 Sol/2020 încheiat între SCJUPBT, în calitate de contractor, şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă, Ordinul Ministrului Sănătăţii 1369/2017 (...), OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (...) şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005".

În aceste condiţii, cine răspunde pentru sumele alocate şi virate până acum atât către OncoGen cât şi către INCDMM Cantacuzino pentru realizarea proiectului DECODE privind obţinerea vaccinului românesc anti-Covid 19?

Notă:

Faţă de concluzia inspectorilor Curţii de Conturi cu privire la nerespectarea contractului de finanţare în cadrul proiectului DECODE, amintim ce ne-au răspuns instituţiile implicate în acest proiect în articolul "Vaccinul românesc anti-Covid, în faza de testare pe cobai" , publicat de ziarul BURSA în ediţia din 22 aprilie 2021, adică exact în momentul în care echipa de audit îşi finaliza activitatea.

"La sfârşitul anului 2020, proiectul a fost monitorizat de experţi ai Ministerului Sănătăţii şi au agreat că activităţile efectuate sunt în concordanţă cu propunerea de proiect", arăta UEFISCDI într-un răspuns trimis de instituţia respectivă la o solicitare înaintată de ziarul BURSA.

"Proiectul Decode derulat prin Centrul OncoGen, în colaborare cu Institutul Cantacuzino, se află în parametri contractaţi cu unitatea finanţatoare. Până în prezent fondurile proiectului nu au fost suplimentate. În acest stadiul al cercetării, rezultatele studiului sunt încurajatoare, conform responsabililor pe proiect din cadrul OncoGen", susţineau reprezentanţii SCJU Pius Brânzeu, care nu precizau termenul la care va fi gata primul vaccin românesc, dar arătau că toate studiile sunt "făcute în limita finanţării proiectului".

Amintim că proiectul Decode privind dezvoltarea unui vaccin peptidic profilactic pentru Covid-19 bazat pe epitopi recunoscuţi de sistemul imun este finanţat de Guvern, din bugetul de stat, prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Contractul de finanţare nr. 11Sol/2020 a fost semnat anul trecut în luna aprilie - în perioada stării de urgenţă - iar termenul final la care OnconGen trebuie să livreze primul vaccin românesc anti-Covid-19 este 5 decembrie 2021. Conform obiectivelor specifice ale proiectului Decode este vorba despre un vaccin fără efecte adverse.

Opinia Cititorului ( 7 )

 1. Curtea de COnturi e bratul de atac al statului roman (reprezentat de oameni mituiti din afara Romaniei) impotriva cuiva care voia sa scoata pe piata un produs medical impotriva sars-cov-2.

  pe scurt asta e povestea.

  ce e in acest articol e o mica si firava frantura dintr-o poveste mai mare.  

  1. Nu prea pare asa, ci fonduri evaporate si rezultate neprezentate din cauza de inexistenta, sau transfer ilegal.

  Furtuna intr-un pahar de apa. Nu am cunostiinte specifice in domeniu dar daca cineva si-a imaginat ca cu 3 mil de lei se poate realiza un vaccin valabil chiar in faza de laborator este pur si simplu naiv. Abordarea unui astfel de vaccine se poate face de catre echipe de sute de cercetatori experimentati pe care Romania nu-I

  mai are. Presupunand ca s-ar fi produs o minune mai departe ar trebui instalatii complete la faza pilot si apoi echipamente pentru productia de masa. Institutul Cantacuzino se chinuie de 2 ani sa reinventeze batranul Polidin iar productia altor vaccinuri conventionale reprezinta inca o dorinta. 

  Teapa elegantă!

  Sistemul clasic romanesc de sifonare a banilor. Si daca le dadeau 1 miliard de euro, ii cheltuiau si tara se alegea cu praful de pe toba.

  1. Ba e sistemul clasic romanesc de daramare a tot ce e romanesc. Ce treaba are Curte de Conturi cu modul cum se folosesc substantele la obtinerea unui vaccin? Curtea de Conturi are atributia sa controleze daca Spitalul a chelltuit legal banii alocati. Intrebarile par mai degraba sa vizeze "secretele" conceperii si producerii vaccinului. Pentru raspunsurile certute un "spion" ar fi raspltit de BigPharma cu o suma comparbila cu investitia guvernului. Exagerez un pic, dar, oricum, suma alocata de guvern pentru un asemenea proiect este bataie de joc.

  Catre Ziarul Bursa si domnul Marinescu,

  Fie sunteti rau intentionati fie sunteti indusi in eroare. Ceea ce ati scris aici nu este adevarat. E revoltator sa citesc minciuni la adresa tatalui meu, un om care a salvat mii de vieti prin crearea programului national de transplant medular. Mii de copii si de adulti care sufereau de diferite forme de leucemii au fost salvati datorita lui. Centrul OncoGen a fost ridicat prin eforturile uriase ale tatalui meu, vaccinul a fost dezvoltat tot de el si tot el l-a test. Tara asta are un om care lupta sa faca un bine, iar voi tocmai de acel om vreti sa scapati! Cat despre CC- minciuni, toate.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9763
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6356
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2368
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9010
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.0661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb