Crypto

CORESPONDENŢĂ DIN SUAQuo Vadis America?

Dorel Năsui
Ziarul BURSA #Internaţional / 22 ianuarie

Quo Vadis America?
Dorel Năsui

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

"Considerăm aceste adevăruri ca fiind evidente prin ele însele, că toţi oamenii sunt creaţi egali, că sunt înzestraţi de Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii."

Este un pasaj din Declaraţia de Independenţă a Americii, din 4 iulie 1776. Aşa a început America!

S-a spus fără echivoc că libertatea, inclusiv libertatea cuvântului, ne-a fost dată de către Creator, nu de guvern sau de alţi oameni, fiind un drept cu care ne-am născut. Avem, cu toţii, acelaşi drept la viaţă, libertate şi fericire!

Declaraţia arată că dreptul guvernelor derivă din consimţământul celor guvernaţi şi nu invers:

"That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness."

"Pentru a garanta aceste drepturi, Guvernele sunt instituite printre oameni, iar justa lor putere emană din consimţământul guvernaţilor. De fiecare dată când o formă de guvernământ devine distrugătoare pentru acest scop, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abolească şi să instituie un nou guvern, bazându-se pe principiile şi organizându-i puterile în formele care îi vor părea cele mai potrivite pentru a-i conferi siguranţa şi fericirea."

Mai departe, declaraţia specifică în ce condiţii pot fi schimbate Guvernele:

"Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security."

"Într-adevăr, prudenţa ne învaţă că guvernele stabilite de mult timp nu trebuie să fie schimbate din motive neînsemnate şi trecătoare şi experienţa tuturor timpurilor a arătat că oamenii sunt mai dispuşi să tolereze rele suportabile decât să-şi facă dreptate ei înşişi, abolind formele cu care sunt obişnuiţi. Dar când o suită lungă de abuzuri şi deposedare neautorizată şi ilegală de drepturi, tinzând invariabil la acelaşi scop, dovedeşte intenţia de a-i supune despotismului absolut, este dreptul lor, este îndatorirea lor să respingă un astfel de guvern şi să asigure noi garanţii securităţii viitoare."

Iată cum s-au născut acest măreţ popor şi această mareaţă ţară! Totul a pornit de la drepturile inalienabile date de Creator fiinţei umane, printre acestea fiind Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii. Iar cele mai importante componente ale libertăţii umane sunt stipulate în primul amendament al Constituţiei Statelor Unite ale Americii: libertatea credinţei, libertatea cuvântului, libertatea exprimării, a presei şi dreptul cetăţenilor de a manifesta paşnic, pentru a cere guvernului să le rezolve plângerile.

"First Amendment: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."

"Primul Amendament: Congresul nu trebuie să dea legi privitoare la instituirea vreunei religii sau la interzicerea libertăţii de praticare a vreunei religii; sau care îngrădesc libertatea de exprimare sau libertatea presei; sau dreptul poporului de a se aduna paşnic şi de a cere guvernului să rezolve plângerile."

Când au scris constituţia, părinţii fondatori ai Americii s-au inspirat din cele mai avansate lucrări ale vremii, respectiv "Contractul Social" al lui Jean-Jacques Rousseau ("Du contrat social; ou Principes du droit politique") - şcoala iluminismului francez din sec. al XVIII-lea şi din "Al Doilea tratat de guvernare" (Second Treatise of Government) de John Locke, filozof englez, care în secolul al XVII-lea redefinea natura guvernelor.

Ce diferenţă mare între atunci şi acum, nu numai în ani, dar mai ales în schimbarea de paradigmă!

Ce ar spune părinţii fondatori văzând atacurile asupra istoriei Americii, dărâmarea de statui, demonizarea unor categorii de americani în favoarea altora şi polarizarea extremă a societăţii americane, care trece printr-o stare similară unui război rece civil?

Ce ar zice părinţii fondatori dacă ar vedea că dreptul cel mai important, la care ei au ţinut cel mai mult - libertatea cuvântului, este călcat în picioare şi înlocuit de doctrina aşa numitei "corectitudini politice" promovată de cercurile neomarxiste, care otrăveşte minţile oamenilor şi care induce un comportament schizofrenic celor afectaţi? O opinie aparţine unei persoane, nu unui grup!

Preşedintele Harry S. Truman, descria tranşant această doctrină încă din anul 1945: "Corectitudinea politică este o doctrină, afirmată recent de o minoritate delirantă, ilogică, şi promovată de o mass-media bolnavă, care susţine că este posibil să apuci o bucată de rahat de partea sa curată!" . Au trecut 75 de ani, iar delirul ilogic a devenit normă...

Cum de s-a ajuns aici? Cum a fost posibil ca libertatea cuvântului să fie refuzată chiar şi preşedintelui Statelor Unite ale Americii, cel mai puternic om al ţării?!? Acesta, alături de milioane de cetăţeni, nu mai are dreptul să se exprime pe reţelele de socializare, pentru că aşa au decis corporaţiile care controlează aceste reţele!

Adică Preşedintele în funcţie al Americii nu mai are libertate de exprimare pe reţelele americane, în timp ce dictatori, precum Ayatolahul Khomeini sau Kim Jong-un, au acest drept?!?

Cum este posibil ca un drept fundamental, stipulat în Constituţia Americii - Libertatea Cuvântului, să fie suprimat pentru că aşa au decis aceşti monştri sacri ai reţelelor sociale: Google, Amazon, Facebook, Apple, Tweeter (GAFAT)?

Este ca şi cum compania telefonică ar asculta convorbirile noastre şi ar întrerupe legătura dacă nu le-ar conveni ceva!

Cum este posibil ca cei puşi să apere ordinea, cei puşi să apere constituţia, să nu intervină şi să accepte cu resemnare ce hotărăşte GAFAT pentru ei, în numele unui aşa zis, dar nedefinit, "bine comun"?!?

Legiuitorul nu are voie să delege unor companii private (care nu răspund decât în faţa acţionarilor lor) dreptul său de a stabili cadrul legal al exercitării libertăţii cuvântului! Cum să le permiţi acestora să fie şi procuror şi judecător şi executor al celor consideraţi indezirabili şi care, în plus, mai sunt şi etichetaţi ca rasişti sau fascişti, doar pentru că refuză să se supună elucubrantei "corectitudini politice".

Pare să se confirme ideea că cei care au fost aleşi nu decid, iar cei care decid, nu sunt cei care au fost aleşi!

Companiile din grupul GAFAT şi un număr important de ziare şi staţii de televiziune exact asta fac: decid în locul şi cu aparentul acord al celor aleşi, care nu (mai) decid.

Aceste companii private au acces la informaţiile noastre private şi ştiu tot: ce mâncăm, ce bem, ce site-uri urmărim, cu cine ne întâlnim, ce cumpărăm, ce orientare politică avem...

Informaţia este putere! Încă din secolul al XVI-lea, filozoful Francis Bacon spunea despre informaţie că "ipsa scientia potestas est" (cunoaşterea în sine este putere). De aceea, în viziunea elitelor globaliste, vulgul nu trebuie să aibă acces la ea.

Să ne imaginăm un "Tweeter" în lumea distopică promovată de către elitele globale prin World Economic Forum, aşa numita "A patra Revoluţie Industrială", în care bietele fiinţe umane vor fi complet controlate şi îşi vor pierde drepturile inalienabile cu care ne-a înzestrat Creatorul, în favoarea unor elite guvernamental-corporatiste, care vor decide dacă avem sau nu dreptul de a ne exprima, dacă avem sau nu voie să circulăm, dacă ne blochează sau nu banii digitali, dacă avem sau nu dreptul la asistenţă medicală ş.a.m.d. O lume în care elitele corporatiste vor primi nu numai dreptul de acces la codul nostru genetic, dar chiar şi dreptul să ne patenteze genele şi să ne pună să plătim pentru că le folosim patentele!

Trăim clipe de cotitură în istoria Americii, cu consecinţe incomensurabile, întrucât, ipso facto, parlamentul Americii îşi delegă atribuţiile de legiuitor unor companii private! S-a terminat cu America pe care o ştiam noi. Mai urmează să ne spună că "cine nu e cu noi, e contra noastră" şi neomarxismul va fi manifest.

Iată cum acest măreţ popor, născut prin afirmarea drepturilor inalienabile date de către Creator fiinţei umane, poate fi distrus prin negarea tocmai a acestor drepturi, prin înlocuirea lor cu elucubraţiile derivate din "corectitudinea politica" şi prin delegarea puterii de a face legi a parlamentului ales, unor companii private, care nu au fost alese de nimeni, dar care au deja puterea să decidă pentru toţi.

Cine îşi mai aminteşte astăzi de cuvintele rostite de Abraham Lincoln după bătălia de la Gettysburg: "Guvernul din popor şi pentru popor nu va pieri de pe faţa Pământului" ?

Cât despre Trump şi acoliţii săi: Vae Victis! Vai de cei învinşi!

QUO VADIS AMERICA?

Opinia Cititorului ( 41 )

 1. ... felicitari purtatorilor de noi tehnologii ... in propriile gene ... urati guvernele dar le veti duce dorul ...

  Libertatea de exprimare nu inseamna si un drept la amplificare algoritmica. E ca si cum , pentru a avem dreptul sa protestam in piata publica, am zice ca avem si dreptul de a protests si in gradina privata a cuiva, fara acordul sau . Cand presedintele statelor unite nu respecta votul poporului, chiar dupa ce pierde vreo 62 de procese consecutive , minte public si repetat ca a castigat alegerile “ la scor” ( landslide) si indeamna sustinatorii sa ia cu asalt Capitoliul, acea persoana e pericol public , nu presedinte, si I s-a taiat microfonul. E liber sa atace in tribunal, daca doreste.

  1. Păi prietene...prin "amplificare algoritmica exponențială", în cadrul testului RT-PCR e pus în evidență virusul totalitar care ne tine în case, care, în cca 60-70% din cazuri, e detectat aiurea de acest test, tocmai pentru că "privește rahatul cu lupa".

   Nu exista grădini private in mediul public care sa nu servească interesului public.  

   Amice ar fi fost bine sa te informezi nu sa te lasi informat.

   Trump nu pierdut nici un proces, ci din cauza unor tehnicalitati, cum ar fi lipsa sau incertitudinea calitatii procesuale, nimeni nu s-a auitat la dovezile de frauda, care daca ai gandi putin matematic si logic ai constata ca frauda a fost de ordinul milioanelor de voturi.  

   Iar pumnul in gura bagat celor care au alta parere, incliusiv a Presedintelui, a facut ca o mare parte a alegatorilor sa nu fi stiut ceea ce au aflat dupa aceea...cum ar fi de exemplu, reusita Pfizer cu vaccinul si faptul ca laptopul lui Hunter Biden si implicarea lui Joe Biden in afacerile de coruptie, spalare de bani si evaziune fiscala nu sunt dezinformari rusesti ci adevaruri urate americane, care au fost tainuite.

   Intr-o America normala Joe Biden si multi alti mincinosti si tradatori ar trebui sa fie in puscarie nu la carma tarii. Multe nebunii vom mai auzi, chiar cu cenzura corporativa activa, despre SUA. 

   Pai aici e problema, retelele de socializare nu sunt "gradini private", ele sunt reglementate de lege. Daca vrei, sunt piete publice inchiriate care nu au voie sa "taie microfonul".

  Biden nu e constient de prapastia creata intre el si cei care nu au pus si nu pun botul la vrajeala si artificii.

  Cei care si-au dat seama despre ce e vorba...  

  Adica, cei 75 de milioane de votanti ai lui Trump, cred ca este pentru prima data in istorie cand se uita cu profunda scarba la presedintele ales "democratic", stiind ca in spate se ascunde totusi o uriasa frauda pusa in opera de Establishment. Acesti oameni, care stiu ca au fost furati pe fata, NU vor putea fi consolati cu nimic, vor ramane cu resentimente deci indemnul la solidaritate, unificarea forteleor si toate celelalte vorbe goale rostite de Biden, se vor lovi totusi de un zid. America profunda e mai afectata psihic ca niciodata.. daca Biden nu e constient de acest lucru poate are niste consilieri mai destupati la cap sa-i explice.  

  De asemenea Biden trebuie sa se gandeasca bine ca nu poate ramane asa cu cenzura din internet, ca o astfle de cenzura va avea efectul bulgarelui de zapada cand americanii se vor muta pe retele sociale din China.. atunci va fi durerea si scrasnetul dintilor pentru solidaritatea americana - aia din popor.  

  Trump, care acum este un om liber, isi poate crea un cont de Tik-Tok si poate sa o ia de la capat.. si va avea milioane de adepti inca din prima zi in care isi va face contul.

  Deci, orice actiune are parte de reactiune.. tineti minte ce va spun.. cine cred ca ascunde gunoiul sub pres cu niste muzica si artificii se inseala maxim..  

  1. ".. tineti minte ce va spun..", rosti inginerul, profet de carciuma semidoct, dupa care ii cazura mucii pe pieptul invelit cu ziare.

   Ia mai spune-o inca o data pe aia cu olandezii stalinisti si fascisti care cred ca noaptea te infectezi mai tyare ca ziua!

   Mostra de prostie. 

  America nu are cum sa se indrepte in directia corecta decat prin vointa si credinta poporului american adica oamenii respectivi prin libertatea lor lasata de divinitate, isi manifesta vointa intr-o directie sau alta.

  In acest proces, rolul unor sfatuitori statali sau supra-statali trebuie privit ca avand un caracter dubios. 

  Omenirea, ca sa capete incredere, are nevoie de fapte care sa convinga, nu vorbe, nu noi ideologii de carton, fara niciun suport, noi religii bagate pe gat sau altele similare.  

  Nu as subestima capacitatea lui Trump de a atrage alaturi de el mari mase de oameni in pofida oricarei propagande guvernamentale organizate.

  Daca Biden isi inchipuie cumva ca poate schimba prin Decret Declaraţia de Independenţă a Americii, din 4 iulie 1776, si vreun american, oricat de tampit ar fi, sa puna botul la asa ceva, se inseala amarnic.  

  1. Nu te mai saturi....trancanesti, trancanesti, spui prostii la gramada, cu pretentia ca-i inveti pe oameni! Inginer semidoct, profet de carciuma, puturos intelectual.

   Nu faci decit sa insulti, fără argumente, cu limbaj de mahala, la adăpostul anonimatului.Du-te de îți varsă fierea în alta parte. Cristian are o expunere de bun simț, argumentata.

   Nu faci decit sa insulti, fără argumente, cu limbaj de mahala, la adăpostul anonimatului.Du-te de îți varsă fierea în alta parte. Cristian are o expunere de bun simț, argumentata.

   de ce ii tot spui inginer ? te-ai visat inginer ? am impresia ca sinteti aceiasi persoana , care postati diferit , ba vali , ba anonim , ba , cristian pentru a starni polemici , din lipsa de ocupatie .

   Serios?

   "Cristian are o expunere de bun simț, argumentata."?! 

   Citeste ce scrie Cristianul tau de bun simt la articolul "Olanda interzice circulaţia pe timp de noapte": 

   "Niste fasciști nenorociți! Nu exista nicio dovadă că virusul s-ar răspândi mai repede noaptea decât ziua în condițiile în care oricum există alte restricții în populație. 

   Niste staliniști oribili."  

   Cum ti se mai pare Cristianul tau de bun simt? De ce au interzis olandezii circulatia noaptea? Ca ei cred ca virusul se raspandeste mai repede noaptea? 

   Si inca ceva: poate cineva din lumea asta, cu un bagaj cultural cat de cat, sa afirme despre olandezi ca sunt stalinisti sau fascisti?! Olandezii care atat ca natiune cat si ca stat au respins cartea de identitate, ca sa nu le fie violata libertatea individuala?!

   Cristian.... 

   Asta-i un bou nou.

   Hai sa ne delectam cu tampeniile lui Cristian.

   Intre timp, la acelasi articol cu "Olanda interzice circulaţia pe timp de noapte", Cristianul de bun simt a prins haripi si a scris: 

   "In cadrul planului masonic al Ocultei Mondiale, oamenii sunt tratati ca o masa nediferentiata de animale care trebuie vaccinate, separate unele de altele in tarcuri specializate si tot asa. 

   Binenteles ca o astfel de abordare este tipic hitlerista.. numa acolo discutam de spatii dedicate pentru anumiti oameni. " 

   Pricepi domnu'?! 

   Oculta Mondiala are un plan masonic, masoneria este o iudeo-masonerie si deci iudeii sunt hitleristi. 

   Ha,ha,ha!

   Ingine rul semidoct, profetul de carciuma, Cristianul de bun simt argumenteaza.... 

   probleme prietene?

   nu poti posta de mine? 

   :)  

   p.s. eu si Cristian si oricare altul de aici suntem persoane diferite. 

   nu cred , asa cum nu cred ca esti hetero .

   p.s. mai sus mai facut bou , aici ai imbracat alta haina . confirma ce spun .

  Realitatea de azi e la ani lumina de cea ce se descrie inm document - iar acum suntem sub un atac sustinut de lipsire de libertate si confirm acelei declaratii toate guvernele trebuie daramate!

  Atfel e culpa popoarelor ca admit tirania si lipsa de libertate! 

  1. Se doreste o constructie sociala fundamental mincinoasa, pentru ca toate aceste masuri sunt luate in regim totalitar, nu au girul democratic al popoarelor. Este un model de societate bagat pe gat, ca sa ma exprim asa, in loc sa fie "promovat" dupa regulile marketingului - prin beneficii si avantaje la nivelul omului simplu.

   Romanii, spre exemplu, si-au dat seama ca e vorba de o minciuna de proportii biblice in momentul in care statul roman n-a catadicsit nici macar sa ofere niste masti gratuite celor in nevoie.

   Isus a spus corect - "Incercati sa-i judecati pe acesti oameni dupa faptele lor si veti intelege" daca au blana de oaie sau de lup.  

   Vai de capul tau!

   corect !

   Faptele vorbesc mai mult decat vorbele!  

  am sustinut ca partidul republican se va rupe => Trump isi face propriul partid care va fura bucati mari de electorat din partidul republican

  am sustinut ca partidul democrat se va rupe => deja au aparut lupte interne in partidul democrat unde factiuni de extrema-stanga nu se mai simt reprezentate (deja! :O ) de Biden si au inceput proteste violente !!!!! De exemplu : Portland/Oregon - factiuni violente de extrema stanga AU VANDALIZAT sediul democratilor (!) si au scandat impotriva lui Biden !!! (sursa info prin google : washington times, editia 21 Ianuarie 2021) . Miscari de aceeasi natura au mai avut loc in seara zilei de 20 Ianuarie 2021 in Denver si Seattle.  

  unde sunt amaratii care semneaza cu " anonim" si se tot iau de beregata mea?

  imi e dor de detractori care nu pot vedea in viitor !  

  1. E posibil, mai ales daca senatul voteaza sa il condamne pe Trump, chiar daca nu mai e presedinte. Seamana cu un spectacol medieval de razbunare in care bietului invins nu numai ca i se taie capul, dar ii este scoasa si inima!

   Nu cred, ar infuria populatia civila si ar iesi un show de care banda lui Biden nu are nevoie acum.

   Tocmai am citit ca luni va fi depus dosarul la senat! Sunt idioti, nu fac decat sa il victimizeze cu pretul unor miscari sociale.

   esti un tip inteligent, ai simtirea psihologiei sociale - da, e un spectacol medieval de tip inchizitorial

   vor sa exorcizeze vrajitoria anti-sistem a lui Trump 

   Cristi, e posibil ca tocmai ... sa aiba de infurierea populatiei civile pentru a le fi mai usor sa bage ceva gen "home terrorist act" .... si atunci sa te tii !

  America e pe tobogan , urmeaza Rusia .

  1. corect!

   :)  

   marile puteri decad. 

   e scris in codul genetic al Istoriei!

   altele se ridica!  

  Pe cand un articol "Quo Vadis Romania"?

  1. Romania s-a dus, deja, nu mai merge nicaieri.

   incorect

   Romania e in curs de asezare pe traiectoria unui boom economic de aproximativ 8-9 ani

   dar de obicei oamenii obisnuiti fara acces la date sunt ultimii care o vad si o recunosc (cand miscarea e pe final) 

   Cauza acestui boom economic? Ieșirea din scena politică a Veorica?

   Hai măi Vali, nu te mai prosti! Pentru așa ceva, să vezi bum- bumul nu- ți trebuie acces la date .Nu există. Singura variantă ar fi să avem anual cel puțin 30.000 specialiști în informatică pregătiți anual! Îi avem? 

   Veoricai....

   Tind sa agreez cu Cher Vali! Fondurile europene vor schimba Romania, vom intra in Schengen si in zona euro. Iar potentialul Romaniei este foarte mare, putem dubla PIB-ul in urmatorii 10 ani. Industria de IT - tehnologia informatiei - deja depaseste agricultura. Sunt deja peste 130.000 de IT-sti in Romania iar universitatile produc cam 10.000 pe an, Romania se va specializa pe IT in urmatoarea decada. Deci Informatia este putere!

   da, asa e!

   exista cateva axe care vor genera realizarea in act a potentialului Romaniei.

   nu are treaba cu un fost om politic.

   are treaba cu mix-ul de conditii, mediu si decizii economice si politice.  

   societatea a demonstrat ca e pregatita sa intre in noua etapa economica a Romaniei. 

   uita-te ce rapid s-a adaptat la noile conditii din piata muncii (telemunca) 

   uita-te ce rapid a fost sters declinul artificial produs de lockdown in trim2/2020 

   uita-te la viteza cu care s-au adaptat antreprenorii transferand in online cat mai mult si cat mai repede. 

   nu sunt doar aceste argumente, sunt mult mai multe.  

   la conducere sunt exact cei care trebuie sa fie.  

   daca erau alte forte politice cu o viziune etatist-asistentialista potentialul Romaniei ar fi fost prezervat doar , nu declansat ca atare.  

   de asemenea: e in curs de implementare o descotorosire a Statului Roman de pleiada de capuse atarnate prin institutiile statului (alea ascunse, cu salarii de te ia cu ameteala) , e in curs informatizarea statului , sunt in curs reconfigurarea procedurilor de lucru. 

   un alt semn pozitiv l-am primit de la Primaria Bucuresti: in cazul contractarii companiilor care sa schimbe retelele de termoficare din Bucuresti a avut loc ceva absolut special : s-a trimis caietul de sarcini in versiune draft (in vederea contractarii) tuturor companiilor care participa la licitatie pentru exprimarea de opinii si adaptarea formei sale.  

   Stii ce inseamna asta?  

   Spargerea monopolului de combinatii din mainile catorva tartori din institutiile publice. Inseamna TRANSPARENTA.  

   Etapa caietului de sarcini si a contractarii era "momentul de aur" al coruptiei in institutiile publice. Era momentul perfectarii negocierii subterane, corupte.  

   Discutiile cu cartile pe masa cu toti sunt sublime.  

   Daca mai vad inchise si toate companiile deschise de Firea intru in extaz. Stiai ca acele companii (care sunt agatate de Primaria Bucuresti) contin peste 65% din angajatii structurilor locale?  

   Iti dai seama cate lepre PSD-iste au fost plantate acolo? Si cum se scurg banii ?  

   Bai , am o imensa incredere in cei ce conduc acum pentru ca am corelat acces la date si vad in paralel cum se misca flexibil zona privata (adaptare la criza sanitara) si cum se adapteaza zona publica.  

   In plus urmeaza un val de listari la bursa.  

   Tu imi spui mie ca nu vad ceea ce vad?  

   Adica nu vad fiind asamblate elementele unui nou boom economic de 8-9 ani de zile?

   Prietene, fii atent la datele realitatii ca sunt sub nasul tau !  

   politicile gen "sa ni se dea , sa ni se faca" sunt de domeniul trecutului

   cu cat intelegem mai rapid asta si ne punem pe treaba, pe investit si antreprenoriat, cu atat mai bine 

   "Sa ni se dea, sa ni se faca" devin artefacte la muzeu .  

   Nu de specialisti ducem lipsa, ci de oameni. Avem o populatie de 19-20 de milioane de cetateni, dar cati sunt oameni?

   Oameni sunt, doar ca sunt peste 5 milioane plecati! Problema e cum ii aduci inapoi?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

02 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8747
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0535
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4161
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6329
Gram de aur (XAU)Gram de aur225.4539

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro