Abonament gratuit
Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”

EDIŢIE ANIVERSARĂ BURSA - 30 DE ANI / ADRIAN TĂNASE, BURSA DE VALORI BUCUREŞTI:"Prioritatea pieţei de capital este dezvoltarea comunităţii locale de investitori"

A consemnat Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

"Prioritatea pieţei de capital este dezvoltarea comunităţii locale de investitori"

"Doar prin implicarea şi colaborarea tuturor stakeholderilor pieţei de capital putem materializa potenţialul imens pe care aceasta îl are în cadrul procesului de dezvoltare a României"

"Demersurile privind digitalizarea completă şi simplificarea întregului proces de investiţie la bursă sunt în vârful listei noastre de priorităţi"

"Sperăm ca o bună parte a noilor investitori care au subscris titluri de stat să se uite şi spre alte active listate la BVB"

Fără o participare mult mai mare a populaţiei la piaţa de capital, Bursa de Valori Bucureşti nu va ajunge acolo unde îşi doreşte conducerea sa, adică să reprezinte o soluţie reală de finanţare pentru companiile româneşti, ne-a spus Adrian Tănase, directorul general al operatorului pieţei noastre de capital, care a avut amabilitatea să ne ofere un interviu cu ocazia împlinirii de către Ziarul BURSA a 30 de ani de existenţă.

Domnia sa a punctat că, pentru cineva care nu a investit niciodată la bursă, este esenţial să facă primii paşi încă din momentul în care începe să aibă venituri, adică de foarte tânăr, pentru a beneficia de un activ foarte important, care este timpul.

"De-a lungul întregii istorii de la reînfiinţare a Bursei de Valori Bucureşti v-aţi îndeplinit rolul jurnaliştilor dedicaţi şi pasionaţi de piaţa de capital, fiind martori la toate evenimentele pieţei de capital româ­neşti, analizându-le, comentându-le, criticându-le sau lăudân­du-le", ne-a transmis Adrian Tănase.

Reporter: Ziarul BURSA a împlinit, în această lună, 30 de ani de exis­tenţă, în timp ce Bursa de Valori Bucureşti are 25 de ani. Care credeţi că a fost aportul publicaţiei noastre la dezvoltarea pieţei de capital, în toată această perioadă?

Adrian Tănase: Ziarul Bursa a fost unul dintre primele ziare născute în epoca post-comunistă, primii ani care marcau trecerea României la un nou tip de economie, la economia de piaţă, de la socialism la democraţie. Chiar numele ziarului "Bursa" are un profund impact emoţional şi economic, bursa fiind ceva caracteristic pieţei libere, o instituţie fundamentală a acestei pieţe şi care permite întâlnirea cererii şi ofertei de capital, a tranzacţionării acestui capital astfel încât banii să poată fi utilizaţi cât mai eficient.

Aşa cum bursa este o instituţie fundamentală a economiei de piaţă, la fel şi presa este o instituţie fundamentală în stat, fiind, de altfel, şi numită "a patra putere în stat". Atât bursa, cât şi presa au rolurile lor în dezvoltarea unei economii de piaţă, pentru că dacă prin bursă se tranzacţionează capitalul, prin presă, am putea spune că "se tranzacţionează informaţia", adică jurnaliştii transmit mai departe informaţia către cititori. Informaţia este unul dintre cele mai importante ajutoare pe care un inves­titor le are atunci când tranzacţionează sau când o companie vrea să atragă finanţare.

Faptul că Ziarul Bursa a apărut înaintea Bursei de Valori Bucureşti a fost un lucru pozitiv, pentru că deja viitorii investitori aveau informaţiile necesare pentru a face investiţii. De altfel, în orice economie, bursa vine ca o soluţie, ca un răspuns la necesitatea de a facilita mişcarea banilor dinspre cei care îi au (investitorii), spre cei care au nevoie de bani pentru dezvoltarea afacerilor (companiile). Noi, bursa, conectăm ideile cu capitalul, iar ideea apare în special datorită informaţiilor pe care presa le oferă cititorilor.

De-a lungul întregii istorii de la reînfiinţare a Bursei de Valori Bucureşti v-aţi îndeplinit rolul jurnaliştilor dedicaţi şi pasionaţi de piaţa de capital, fiind martori la toate evenimentele pieţei de capital româneşti, anali­zându-le, comentându-le, criti­cându-le sau lăudându-le.

Reporter: Cum poate fi atrasă populaţia către investiţii în instrumente financiare ale pieţei de capital (acţiuni, obligaţiuni etc) şi ce întreprinde BVB în acest sens?

Adrian Tănase: Într-adevăr, din punctul meu de vedere, aceasta este întrebarea cea mai importantă pentru piaţa locală de capital. Nu este o misiune deloc uşoară, însă fără o participare mult mai mare a populaţiei la piaţa de capital, Bursa de Valori Bucureşti nu va ajunge acolo unde ne dorim, adică să fie o soluţie reală de finanţare pentru companiile româ­neşti.

Este în mod cert un proces de educare a oamenilor, pentru că ei trebuie să înţeleagă că economiile trebuie să fie plasate cu predilecţie în acţiuni şi obligaţiuni. Educaţia este un proces care necesită timp şi care se face atât prin comunicare, cât şi prin practică, şi putem spune că, de exemplu, emisiunile de titlurile de stat pe bursă ajută foarte mult în cadrul acestui proces de atragere a populaţiei către piaţa de capital.

Recenta ofertă pentru titlurile de stat pentru populaţie derulată de Ministerul Finanţelor Publice ne-a arătat că sunt din ce în ce mai mulţi oameni atenţi la cum îşi administrează banii pentru a obţine un randament mai ridicat. O mare parte dintre cele aproape 10.000 de ordine de subscriere au fost plasate de oameni care nu erau investitori, dar care acum pot să tranzacţioneze titlurile de stat direct la BVB. Sperăm ca o bună parte dintre aceşti noi investitori să se uite şi spre alte active listate la BVB şi să investească şi în acţiuni sau alte obligaţiuni listate.

Pe de altă parte, este foarte important ca acest proces de educare şi atragere a populaţiei către piaţa de capital să se desfăşoare într-un climat modern, care oferă soluţii, dar şi facil pentru investitorul existent sau potenţial. Astfel, proiectul de Contraparte Centrală este foarte important inclusiv din perspectiva atragerii de noi investitori la bursă. De asemenea, demersurile în sensul digitalizării complete şi a simplificării întregului proces de investiţie la bursă (deschidere de cont, exercitarea votului în cadrul AGA ale companiilor, plata taxelor) sunt în vârful listei noastre de priorităţi. Sper să ajungem cât mai repede să avem implementate astfel de soluţii şi trebuie spus că, în cadrul acestui demers pe care vrem să-l realizăm şi care este deja iniţiat pe anumite arii, este foarte importantă conlucrarea cu autorităţile statului.

Reporter: Ce sfaturi aveţi pentru cineva care nu a investit/tranzacţionat niciodată la bursă? Care sunt primii paşi pe care ar trebui să îi facă?

Adrian Tănase: Pentru cineva care nu a investit niciodată la bursă, este esenţial să facă primii paşi încă din momentul în care începe să aibă venituri, adică de foarte tânăr, şi să facă hotărât aceşti paşi către piaţa de capital, beneficiind astfel de un activ care este foarte important, şi anume timpul. Nu este nevoie de expertiză financiară pentru a investi în piaţa de capital, ci doar de conştientizarea faptului că toate riscurile specifice pieţei de capital se disipă printr-o anumită disciplină, ceea ce presupune ca investiţia să fie făcută cu un orizont de timp îndelungat şi în portofolii diversificate. Aplicând această disciplină pe întreaga perioadă în care este activ(ă), oricine poate ajunge la un cont de investiţii (ce poate fi format din investiţii directe în acţiuni şi obligaţiuni, investiţii în fonduri deschise, în scheme de pensii) cu o valoare semnificativă. Aceasta este reţeta pe care o promovez confortabil către orice persoană interesată de mecanismele pieţei de capital.

Reporter: În ce stadiu se află proiectul Contrapărţii Centrale şi când estimaţi că se vor putea realiza tranzacţii cu derivate la Bursa de Valori Bucureşti?

Adrian Tănase: Recent a fost semnat contractul de asistenţă şi soluţie tehnologică între CCP.RO BUCHAREST S.A. (CCP.RO) şi Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), unul dintre liderii de servicii post-tranzacţionare şi parte a London Stock Exchange Group. CC&G va oferi atât consultanţă privind autorizarea şi implementarea Contrapărţii Centrale în România, cât şi soluţia tehnologică specifică serviciilor de compensare şi management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO. Este o colaborare foarte importantă pe care am iniţiat-o, consistentă cu planul de afaceri prezentat atât acţionarilor BVB în ianuarie 2019, cât şi partenerilor pe care îi avem în cadrul companiei CCP.RO .

Suntem, în momentul de faţă, în mijlocul procesului de stabilire a întregii echipe executive a CCP.RO, echipă ce va fi implicată în procesul de autorizare şi implementare a Contrapărţii Centrale. Conform estimărilor actuale, ne aşteptăm ca CCP.RO să obţină autorizarea în prima jumătate a anului 2022, întârzierea faţă de estimările iniţiale fiind între 6 şi 9 luni. Întârzierea a fost generată, în principal, de pandemia COVID - 19. Cred, însă, că ne aflăm într-un punct în care acest proces foarte important de autorizare şi implementare este gata să fie lansat, şi sunt optimist în privinţa noilor termene pe care le avem în cadrul acestui proiect.

Reporter: Ce alte proiecte importante mai are conducerea BVB şi care este stadiul lor de implementare?

Adrian Tănase: Un proiect important pe care BVB îl are în vedere în acest moment este îmbunătăţirea acoperii cu rapoarte de analiză pentru companii listate, deoarece acesta este un aspect esenţial în procesul de informare a investitorilor despre potenţialul fiecărui emitent.

Adiţional rapoartelor de analiză care erau realizate de intermediari pe companiile mari listate la BVB, începând din luna mai, patru companii româneşti beneficiază de acoperire prin rapoarte de analiză realizate în cadrul unui proiect demarat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru ţările în care banca investeşte.

În completare, BVB va lansa în curând un nou proiect prin care anumiţi brokeri vor realiza rapoarte de analiză a altor companii listate, astfel încât să ajungem să avem o acoperire cât mai mare a companiilor listate prin astfel de rapoarte. Suntem convinşi că astfel vom vedea evaluări corecte ale companiilor româneşti listate, datorită faptului că investitorii vor avea acces la astfel de rapoarte emise de analişti financiari independenţi.

Împreună cu alţi parteneri, avem o serie de proiecte pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative, inclusiv în aria de sustenabilitate şi a indicatorilor de tip ESG (n.r. indicatori ce cunantifică aspecte legate de mediu, sociale şi de guvernanţă), în rândul companiilor listate. Un început în această direcţie este colaborarea cu ARIR şi publicarea indicatorului VEKTOR pentru activitatea privind relaţia cu investitorii a companiilor listate. Este o modalitate bună prin care investitorii îşi pot forma o opinie despre companii, iar pentru emitenţi este un indicator bun pentru a-i determina să-şi îmbunătăţească anumite aspecte în comunicarea cu investitorii.

De asemenea, vom continua programul fanion al BVB pentru antreprenori "Made in Romania", care va trece la o etapă următoare, prin digitalizarea sa. Astfel, vom înlesni şi mai mult posibilitatea antreprenorilor, consultanţilor şi finanţatorilor de a comunica în cadrul unei platforme digitale, comunicare despre care credem că este foarte importantă în procesul de dezvoltare a oricărei companii. "Made in Romania" a demonstrat încă din anii anteriori că este o bună rampă pentru companii de a se dezvolta, de a câştiga vizibilitate în rândul finanţatorilor şi potenţialilor parteneri de business şi, totodată, este locul unde companiile încep să se familiarizeze cu piaţa de capital, pentru ca, ulterior, unele să facă pasul pe bursă. Deja avem câteva companii din "Made in Romania" care au venit pe bursă fie prin emisiuni de obligaţiuni sau direct prin listarea acţiunilor.

Nu în ultimul rând, aşa cum deja am menţionat în cadrul acestui interviu, o prioritate pentru BVB este simplificarea procesului de investiţie la bursă pentru investitorii individuali în sensul implementării de soluţii digitale pentru orice operaţiune incidentă procesului de investiţie, pornind de la soluţii moderne de identificare şi profilare a investitorilor până la o soluţie facilă de plată a taxelor prin reţinerea la sursă a acestora.

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la autorităţi privind piaţa de capital? Puteţi detalia?

Adrian Tănase: Suntem într-o bună relaţie de cooperare cu autorităţile, pentru că doar împreună putem dezvolta piaţa de capital şi ne bucurăm că suntem cu toţii parteneri în acest demers. Cred că cea mai mare prioritate pentru piaţa de capital în acest moment este dezvoltarea comunităţii locale de investitori prin culturalizarea mecanismelor pieţei de capital şi simplificarea procesului investiţional. În cadrul acestui demers, colaborarea cu autorităţile este esenţială, fiind necesare acţiuni concrete din partea acestora, pornind de la emisiuni de instrumente financiare de către stat pe piaţa de capital, fie că vorbim de acţiuni, prin continuarea programului de listări a companiilor de stat, fie că vorbim de obligaţiuni, prin emisiuni de titluri de stat, până la anumite schimbări legislative care încă sunt necesare în sensul simplificării procesului investiţional.

A doua mare prioritate în momentul de faţă, atât pentru BVB, cât şi pentru operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din Româ­nia, OPCOM, este implementarea soluţiei de Contraparte Centrală. În cadrul acestui proces de implementare, cred într-o colaborare strânsă mai ales cu Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României, pentru a reuşi implementarea acestei soluţii centralizate de compensare şi management al ris­cului într-un mod eficient, în interesul tuturor participanţilor la piaţa locală de capital şi de energie.

Reporter: Cum vedeţi viitorul pieţei de capital din ţara noastră pe termen mediu şi lung?

Adrian Tănase: Cred că doar prin implicarea şi colaborarea tuturor stakeholderilor pieţei de capital putem materializa potenţialul imens pe care aceasta îl are în cadrul procesului de dezvoltare a României. Aş putea spune că vedem deja efectele acestei colaborări prin promovarea de către agenţia de evaluare FTSE Russell a pieţei din România la statutul de Piaţă Emergentă Secundară, promovare ce va deveni efectivă peste câteva săptămâni, când, pentru prima dată în istorie, două companii româneşti, Banca Transilvania şi Nuclearelectrica, vor fi incluse în indicii FTSE pentru pieţe emergente.

Astfel, România va apărea pe radarele unor noi investitori instituţionali şi ne dorim ca în viitorul apropiat din ce în ce mai multe companii româneşti să fie incluse în aceşti indici FTSE Russell. Toate demersurile pe care le avem în vedere sunt în sensul îmbunătăţirii vizibilităţii companiilor româneşti listate, lucru ce trebuie să se traducă într-o evaluare cât mai corectă a acestora, astfel sporind atractivitatea BVB în rândul antreprenorilor ca sursă de finanţare a proiectelor pe care le au în vedere.

Un alt aspect foarte important este cooperarea foarte bună pe care o avem cu autorităţile şi cu statul şi suntem convinşi că şi factorul politic va înţelege beneficiile pe care bursa le oferă atât companiilor care se listează, cât şi acţionarilor acelor companii, prin faptul că acele companii vor avea o evaluare mai bună, deci "averea" acţionarilor în acele companii va fi mai mare. Se vede deja, la companiile de stat listate că Statul este principalul beneficiar al listării, ca urmare a îmbunătăţirii guvernanţei corporative, ceea ce ajunge să se traducă în creşterea afacerilor şi implicit a preţului acţiunilor, dar şi prin dividende consistente distribuite de companii.

Aşa cum am spus, viitorul pieţei de capital din România depinde în mare măsură de toţi stakeholderii acesteia şi de cât de mult înţeleg toţi factorii implicaţi beneficiile aduse de bursă. În acest moment, toate aspectele arată promiţător şi sunt convins că adoptând deciziile corecte, în 10 ani putem aduce piaţa de capital locală şi Bursa de Valori Bucureşti la un alt nivel.

Reporter: Ce mesaj aveţi pentru Ziarul BURSA? Dar pentru cititorii noştri?

Adrian Tănase: Dacă pentru o economie de piaţă, împlinirea a 30 de ani poate să însemne apropierea de vârsta maturităţii, în viaţa companiilor şi a organizaţiilor, 30 de ani de istorie este o dovadă de sustenabilitate şi dedicaţie. În numele întregii echipe a Bursei de Valori Bucureşti, urez echipei redacţionale Bursa şi cititorilor dumneavoastră sincere felicitări şi personal vă urez "La mulţi ani şi cât mai multe ediţii ale Ziarului Bursa!".

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 12 )

 1. Nu a realizat nimic notabil în peste doi ani și jumătate la BVB.

  Epic: 

  1) "Fără o participare mult mai mare a populaţiei la piaţa de capital, Bursa de Valori Bucureşti nu va ajunge acolo unde îşi doreşte conducerea sa". Deci a naibii populație nu vrea să satisfacă dorințele conducerii! Nu vrea să participe! Ce e de făcut?

  2) "Cred că cea mai mare prioritate pentru piaţa de capital în acest moment este dezvoltarea comunităţii locale de investitori prin culturalizarea mecanismelor pieţei de capital şi simplificarea procesului investiţional". Deci luați mecanismele și culturalizați-le. Un culturnic de rit nou. 

  Intrebare? Tie proiectul contrapartii centrale ti se pare nimic?

  1. Proiectul există / e finalizat? A, nu, poate prin 2022 (între timp i se termină mandatul). În rest discuții, hârtii, consultanță... Alții se mișcă mult mai repede.

   Eu prin proiect înțeleg ceva planificat și realizat. Dacă tu înțelegi doar planificat, well, e alegerea ta.

   Dar nu asta e problema. El (sau altul ca el, personal chiar n-am nimic cu insul) este pus acolo ca să facă bani pentru BVB. Atât de simplu este. A făcut-o? Nu prea. Că nu poate, că are piedici, că pandemie, că etc, nu contează. BVB este o organizație anchilozată since 1995. 

   Despre cele două citate ai vreo părere?

   Despre cele două citate ai vreo părere?

   Oricat ai vrea sa minimalizezi, Contrapartea Centrala e ceva care se face. Pana acum vreo 2 ani erau doar discutii. Acum se face si e ceva complex, nu ceva care sa apara cat bati din palme. Iar faptul ca BVB e o organizatie anchilozata din 1995 sigur nu tine de conducerea de acum si nici nu e exclusiv vina bursei. Pietele din Europa de Est, inclusiv marea minune poloneza au fost ajutate masiv de stat. Si la noi statul a listat niste companii, dar in niciun caz ca acolo. Asta nu inseamna ca trebuie sa se stea cu mana intinsa la stat, ci ca trebuie sa intelegem realiatea. O imagine trista o arata locul in care se gaseste Romania la inovatie in Europa. Printre ultimele. O piata de capital puternica se naste dintr-un mediu economic fertil, ori la noi nu e chiar cine stie ce. Nu ma intelege gresit, e clar ca in Romania bursa e slab dezvoltata si ca se putea mai mult, dar ca sa cada toata asta acum in capul unui singur om mi se pare exagerare. In rest, numai de bine!

   Citatele mi se par ca exprima niste lucruri evidente, care pot fi citite in ce cheie vrea fiecare. Eu le interpretez ca pe un deziderat al BVB, mai ales ca le-am mai auzit in diferite forme. Poate nu inteleg bine, dar tie iti inspira o atitudine socialista. Nu mi se pare. Pana la urma asta e mai putin important. Problema cronica este lipsa investitorilor si indiferent de cine a fost la BVB nu a reusit sa faca minuni. Incep sa cred ca nu exista solutie...

   Bursa este o organizatie subdezvoltata datorita reglementarilor sale, aprobate de CB si ASF si managementului impus de CB, atat in prezent cat si istoric. Bursa este construita stramb, reglementativ si managerial, acesta este adevarul. Cei care nu cred le recomand sa citeasca si sa analizeze reglementarile din Regulamentul de Organizare si Functionare al BVB (pe site-ul BVB), aprobate de CB si ASF.

   De la reinfiintare din 1995, BVB a avut initial o perioada de crestere (reglementativ si managerial), apoi o perioada de cadere graduala, care se constata si astazi (trendul este descrescator). Toti directorii genenrali alesi si numiti de CB, dupa primul director general (SF cu bunele si relele sale), au fost "experimente nereusite" pentru evolutia BVB. Pana sa inteleaga si sa invete reglementarile de baza ale bursei, mecanismele de tranzactionare, subtilitatile etc., au fost schimbati de acelasi CB, dupa max. 4 ani. Numai SF a avut dorinta si timpul necesar sa invete (in mai multe mandate), dar a avut probleme cu moralitatea. Dar cel mai nepregatit dintre toti este actualul director general deoarece nu are dorinta sa invete si este interesat numai de salariul sau tinut confidential de BVB si de indeplinirea conditiilor din contractul sau managerial cu bursa. Aceasta este o analiza foarte sumara, un inceput de analiza.

   Daca Make ar scrie mai multe articole cu analiza istorica a evolutiei BVB, incepand din 1995 pana in prezent, poate am putea sa completam fiecare cu informatii si opinii care ar ajuta la intelegerea greselilor. 

  Ati observat ce limba de lemn Tanase are? Este cel mai nepregatit director general al BVB din 1995 pana in prezent. Singura lui caracteristica este obedienta fata de Consiliul Bursei, primeste ordine, le executa si atat. Culturalizarea bursiera trebuie sa inceapa cu el deoarece nu cunoaste notiuni de baza ale pietei de capital (vedeti exprimarea mai veche bursa piata primara etc.). Este un director general administrativ nu profesionist. A fost ales de CB in aceasta functie pentru a promova si a apara numai interesele brokerilor, nu ale investitorilor. Este nestiutorul care poate dezvolta BVB?

  De ce nu cere voie la CB sa explice investitorilor si emitentilor proiectul privind politica de majorare a tarifelor si comisioanelor ale BVB de la 01.08.2020 pentru toti emitentii (Lista tarife si comisioane aplicabile Emitentilor si Consultantilor Autorizati din 01.08.2020_RO.pdf, pe pagina web a bursei). 

  Poate ne ajuta si Make cu un demers la BVB pentru obtinerea de informatii suplimentare si eventual un articol cu aceasta tema, cresterea tarifelor pentru emitentii de la BVB.

  Intrebare: A fost un interviu cu intrebari si raspunsuri directe, sau au fost trimise la BVB intrebarile in scris? 

  1. Este retorică? Tu cum crezi că a fost? Ai dreptul la trei încercări :)

   Intrebarea este adresata realizatorului interviului. Ma intereseaza acest raspuns, nu un schimb de replici inutil pe acest subiect. Dupa ce primim un raspuns, daca il vom primi, putem sa ne dam cu parerea, sau sa ne numaram, chiar si incercarile.

   Catelush cu parul cretz tu dai ceva din cotetz. Shi te juri ca nu se poate, ai aces la inside info si vrei sa ne dai pe spate. Sa traiasca cin-asculta in consiliu si da lucrurile din casa.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa FONDURI EUROPENE
DTLAWYERS
BTPay
Nuclearelectrica

Curs valutar BNR

26 Oct. 2020
Euro (EUR)Euro4.8731
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5473
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3888
Gram de aur (XAU)Gram de aur252.3262

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

AAGES GROUP
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
14 Noiembrie - Noaptea Muzeelor
Legal Accelerators
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie