INFORMAŢIILE DIN ZIARUL BURSA, CONFIRMATE DE DOCUMENTE OFICIALEOPCOM: Preţurile de pe bursa energiei - trase în sus de cele din piaţa de echilibrare

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Companii #Energie / 3 octombrie 2019

OPCOM: Preţurile de pe bursa energiei - trase în sus de cele din piaţa de echilibrare

Preţurile din pieţele de energie sunt trase în sus de cele din piaţa de echilibrare, apreciază, în premieră, reprezentanţii OPCOM, într-un studiu al Transelectrica, cu care Guvernul va merge la Bruxelles pentru a explica de ce sunt vitale pentru România centralele pe cărbune din Oltenia, conform e-nergia.ro.

Documentul citat arată: "Din alura curbelor se constată congruenţa dintre preţurile energiei în livrare ca urmare a contractelor încheiate pe pieţele centralizate de contracte bilaterale de energie electrică şi preţurile pe PZU. Concluzia operatorului pietei de energie electrică şi gaze naturale, OPCOM, este că tendinţa de creştere a preţurilor pe pieţele centralizate de contracte bilaterale de energie electrică este determinată de evoluţia cres­cătoare a preţurilor înregistrate pe PZU, care sunt influenţate de preţurile de deficit din Piaţa de Echilibrare (PE)".

Preţurile din PE au crescut şi ca urmare a unei reglementări a ANRE, deci a unei intervenţii administrative, subliniază publicaţia citată, explicând că, la finalul lui ianuarie 2018, intra în vigoare Ordinul 31/2018 al preşedintelui ANRE, referitor la modificarea unor regulamente ale PE.

La finalul lunii iulie 2018, a fost aprobată o reglementare în domeniu care a eliminat o prevedere din regulile de func­ţionare a pieţei de echilibrare: ecartul obligatoriu între cele mai mici şi cele mai mari preţuri. Înainte e apariţia acestui ordin, exista un "ecart" de 250 lei/MWh pentru diferenţa dintre preţurile maxime şi cele minime pe care participanţii le pot oferi pe piaţa de echilibrare. Ordinul 31 a eliminat acest ecart, iar consecinţa se pare că a fost creşterea spectaculoasă a preţurilor pe această piaţă.

Singura limitare care a mai rămas referitoare la PE este un plafon de 450 lei/MWh stabilit pentru diferenţa dintre preţurile de pe piaţa spot şi preţurile maxime de ofertare de pe piaţa de echilibrare.

Amintim că Ziarul BURSA a publicat o serie de articole pe această temă, în toamna anului 2018.

În 17 octombrie, Jack Cutişteanu, directorul general al Petprod, ne-a spus că a trimis o sesizare Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pe marginea Ordinului 76/2017, "care stipulează o ipoteză falsă, respectiv că dezechilibrele membrilor unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea (PRE) se compensează strict în interiorul conturului respectivei părţi" ("Preşedintele ANRE a spus ce, dar a uitat să spună cine şi când").

Domnia sa ne-a declarat, la vremea respectivă: "Este o ipoteză falsă, pentru că acest contur este virtual, iar compensarea între participanţii la piaţă se face, practic, la nivel de sistem, nu la nivel de PRE. Această practică micşorează coeficientul de compensare de care ar trebui să beneficieze fiecare membru al pieţei de energie, întrucât conturul unei PRE este o construcţie virtuală, artificială, care nu izolează o parte responsabilă cu echilibrarea de restul Sistemului Energetic Naţional (SEN). El nu poate fi rupt, iar dezechilibrele caută să se compenseze unele pe altele ca în cazul unui sistem de vase comunicante, unde torni într-un vas şi se difuzează către toate celelalte. Cu alte cuvinte, în momentul în care unii au dezechilibre excedentare şi alţii - dezechilibre deficitare, acestea tind să se acopere între ele şi să se echilibreze, să se compenseze, fenomen ce nu poate fi blocat de un contur virtual.

Din punct de vedere financiar, toţi beneficiază de o scădere a cheltuielilor cu echilibrarea de circa 25-28%. Toţi participanţii la piaţă - furnizori, producători, consumatori - beneficiază, teoretic, de acelaşi coeficient de compensare, de aceeaşi echilibrare care are loc în SEN şi care este mult mai mare decât s-ar întâmpla în orice contur virtual, oricât de mare ar fi acesta. Însă, în practică, nu au parte de această decontare, ci de una mai mică.

În piaţă are loc o compensare la nivel de sistem, instantaneu, necontrolat, iar reglementarea spune că decontarea are loc doar înăuntrul unui contur virtual. Aplicându-se acest ordin, se face o decontare falsă a dezechilibrelor, în interiorul PRE, pornindu-se de la o ipoteză falsă. În fapt, toţi participanţii în SEN beneficiază de acelaşi grad de compensare şi aşa ar trebui să fie, indiferent dacă sunt într-un PRE mare, într-un PRE mic sau dacă sunt individuali".

În 5 noiembrie anul trecut, Jack Cutişteanu susţinea, într-un interviu ("Datele OPCOM nu «se pupă»"), că datele publicate de OPCOM se contrazic între ele, fiind jucători pe bursa de energie care manipulează piaţa. Jack Cutişteanu ne-a spus, atunci: "Eu editez, zilnic, la ora 13.30, curbele agregate din datele pe care le pune la dispoziţie OPCOM şi întocmesc şi o prefaţă. Întrebarea pe care şi noi ne-o punem este: «Datele puse la dispoziţie pe PZU de către OPCOM în fiecare zi sunt corecte sau nu?» Daca da, până la ce punct? Datele OPCOM dau nişte curbe care se intersectează şi dau preţul de închidere al pieţei (PIP) pentru fiecare interval.

În practică, sunt cazuri în care jucătorul vrea sa vândă 200 de MWh sau să cumpere 150 de MWh, dar el a umflat cantitatea de electricitate cu 500 de MWh, mutând tot volumul pe fiecare interval cu 500-600 de MWh. Astfel, respectiva companie îşi majorează prin facturi cifra de afaceri şi măreşte volumul tranzacţionat. (...) PZU şi toată informaţia adiacentă pusă la dispoziţie de OPCOM par a nu fi sigure, însă va trebui să ni se confirme acest lucru. Ţinând cont de faptul că preţurile şi volumele tranzacţionate pe PZU sunt «referinţe» în Piaţa de Energie, dacă ele rămân umbrite de nesiguranţă, atunci pun la grea încercare corectitudinea activităţilor din Piaţa de energie, din Piaţa Zilei Următoare (spot), Piaţa Contractelor bilaterale, Piaţa de Echilibrare. Să nu uităm că Piaţa de Echilibrare urmează, în timp, PZU. Relaţia e directă şi de aceea se succed. Dacă PZU nu e tocmai "kosher", PE (Piaţa de Echilibrare) - cu toate problemele ei - porneşte cu un mare handicap de corectitudine. Şi asta nu e tot".

Ulterior, în 7 noiembrie 2018, reprezentanţii OPCOM au răspuns domnului Cutişteanu (Precizări OPCOM), făcând următoarele precizări: "OPCOM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, a Licenţei nr. 407 şi a Condiţiilor licenţei aferente - revizia 2/2013 şi revizia 3/2015 pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, a Licenţei nr. 1798/2013 şi a Condiţiilor licenţei aferente pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, a legislaţiei secundare emisă şi aprobată de Autoritatea Competenţă, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a OPCOM şi a celorlalte regulamente, proceduri şi instrucţiuni interne.

De asemenea, OPCOM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile reglementărilor europene direct aplicabile României în calitate de Stat Membru, respectiv ale Regulamentului (UE) nr. 1227/ 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 Octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) şi actelor de implementare a acestuia (Regulamentul 1348/ 2014), precum şi ale Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţii şi managementul congestiilor. (...) OPCOM publică datele de intrare şi rezultatele algoritmului unic de cuplare prin preţ, în acest mod fiind asigurată o componentă determinantă a transparenţei procesului de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare, participanţii la piaţă şi toţi factorii interesaţi, în condiţii de cunoaştere şi înţelegere corectă şi completă a regulilor aplicabile, beneficiind de posibilitatea de a realiza propriile analize şi de a interpreta şi concluziona pe baza rezultatelor obţinute, în contextul legislaţiei primare şi a reglementărilor secundare aplicabile la nivel naţional şi european.

Pentru a se atinge acest obiectiv este important ca datele şi informaţiile diseminate de OPCOM să fie considerate în ansamblul lor, observate cu rigoare astfel încât complementaritatea acestora să nu fie în mod eronat percepută ca o lipsă de concordanţă (cu titlu de exemplu, ca date de intrare pentru algoritmul unic de cuplare prin preţ sunt publicate registrele de oferte, conţinând ofertele orare şi bloc, precum şi rezultatele capacităţii interzonale validate, în timp ce, ca rezultate ale algoritmului unic de cuplare prin preţ sunt publicate preţurile de închidere orare, poziţiile nete orare pentru fiecare zonă de ofertare, tranzacţiile anonimizate, cantitatea orară corespunzătoare ofertelor bloc acceptate, fluxurile transfrontaliere), scopul diseminării tuturor acestor date fiind tocmai acela de a încuraja şi facilita părţilor interesate elaborarea propriilor analize, care să conducă la interpretări pertinente şi nu eronate sau înşelătoare, care ar putea afecta credibilitatea pieţei pentru ziua următoare administrată de OPCOM, care oferă referinţă pentru preţul energiei electrice în România, a mecanismului operaţional 4M MC, respectiv a viitoarei cuplări unice a pieţelor pentru ziua următoare, obiective la a căror realizare OPCOM, alături de celelalte burse europene, împreună cu autorităţile competenţe implicate şi, cel mai important, cu suportul participanţilor la piaţă, s-a angajat cu mult timp în urmă".

O zi mai târziu, Jack Cutişteanu ne-a transmis (ANRE şi OPCOM - politica struţului): "Tot ceea ce este spus şi scris poate fi dovedit cu probe existente pe site-urile oficiale. Observaţiile făcute (n.r. în articolele precedente) sunt punctuale şi bine documentate. În ambele cazuri se dovedeşte că piaţa de energie este manipulată.

ANRE nu răspunde solicitării BURSA pentru clarificări. Sunt ocupaţi, sunt obosiţi, nu vor să fie deranjaţi. Ei veghează ca pieţele să funcţioneze bine. (...) Cine ar trebui să pună în discuţie construcţia aberantă, artificială, a pieţei de echilibrare, care apasă preţurile consumatorilor cu aproximativ 300 de milioane de euro pe an, printr-ul fals de proporţii galactice? De ce nu sunt receptivi la o sesizare încăpăţânată, dar adevărată că fenomenul fizic care se produce trebuie descris cu o construcţie financiară de soldare adecvată, nu cu o invenţie artificială care duce la facturi ilegale, dezechilibre inexistente, servicii neprestate?

Transferul celor 300 de milioane de euro de la consumatori, prin intermediul PRE-urilor, la alţi beneficiari, aleşi după criterii cel puţin discutabile, duce la ultima noastră scrisoare către ANRE. Am primit un răspuns într-o limbă de lemn fără nicio legătură cu subiectul. Dacă o scrisoare este adresată preşedintelui ANRE, Comitetului de Reglementare şi Consiliului Consultativ şi ajunge doar la preşedinte, iar ceilalţi nu primesc nimic, vi se pare normal? Cineva cenzurează corespondenţa Comitetului de Reglementare şi Consiliului Consultativ. De ce? Cine? În ce scop?"

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Daca am inteles bine,OPCOM spune aproximmativ asa,"minciuni primim,minciuni dam mai departe".

    nu avem oferta ,

    nu suntem interconectati cu alte zone din care sa primim energie astfel incat sa echilibarm pretul, 

    consum ridicat -crestere economica , temperaturi , ceva specula  

    trebuie sa inchidem minele deoarece zac mii de tone in port la Roterdam

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Avocat Ianul Alexandra
cautavocat.ro
BTPay
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

27 Ian. 2023
Euro (EUR)Euro4.8922
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4928
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.8793
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5612
Gram de aur (XAU)Gram de aur278.5647

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro