Abonament gratuit

Mai uşor cu armata... pe străzi

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial /

Cornel Codiţă

Cuvîntul pe buzele tuturor, "criză". Cu toate acestea, pînă acum nu ştim, în orice caz, autorităţile noastre nu ne-au spus, dacă este vorba despre o criză epidemiologică; dacă este, de fapt, o criză la nivelul capacităţii de răspuns a spitalelor şi a celorlalte instituţii de îngrijire medical-sanitară; dacă este o criză în sistemul de gestiune a problemelor medical-sanitare (management general şi/sau local), o criză generată şi întreţinută de erori decizionale la nivel strategic; dacă este o criză economică (de ce fel, cu ce componente); mai larg, o criză socială determinată de masivele efecte disruptive ale epidemiei asupra ansamblului activităţilor umane, individuale şi colective; de la cele familiale, educaţionale şi recreaţionale, la cele profesionale şi asistenţionale. Lămurirea acestor aspecte nu este cîtuşi de puţin o chestiune de "teorie", ci condiţia absolut necesară pentru orice plan riguros de acţiune, capabil să salveze ceea ce poate şi trebuie salvat: de la resursele umane şi resursele sociale ale României, la valori materiale, oportunităţi, dar, mai ales, Timp. Întotdeauna şi în orice ecuaţie, variabila definitorie a succesului/înfrîngerii în situaţii de război sau de criză!!! Să le luăm, deci, pe rînd, ca la moară... de sus în jos!

A devenit evident, deja, că deciziile la vîrf, strategice, dacă le-a pregătit, formulat şi dacă le-a luat cineva, au ratat două obiective esenţiale pentru controlul epidemiologic al crizei coronavirus: gestiunea strictă şi eficientă, din punct de vedere medical, a fluxurilor de intrare în ţară a persoanelor revenite din zone deja afectate de coronavirus sau chiar din focarele principale, mai ales Italia şi Spania. În afară de recomandarea, (cu impactul unui ceai chior pentru muribundul de ftizie), a autoizolării la domiciliu, altceva, ioc. Nu tu testare exhaustivă, sau măcar a simptomaticilor, nu tu separare imediată a celor purtători, de restul populaţiei, nu tu acţiune terapeutică, fie ea şi cu slabă eficienţă... aşa cum pretind specialiştii că este aceea disponibilă. În realitate, autorităţile noastre (în afara celor de la frontieră) nu au făcut nici măcar recensămîntul complet al celor reveniţi, necum să evalueze şi să acţioneze împotriva pericolului, evident, de explozivă multiplicare a contagiunii şi de creare a unor focare locale puternic radiante. Ca urmare a acestor grave erori de organizare şi în lipsa deciziilor/acţiunilor care ar fi putut să reducă impactul epidemiologic al fluxurilor de revenire în ţară a cetăţenilor aflaţi pe meleaguri străine, ne-am trezit cu focare despre care habar nu a avut, nimeni, pînă ce nu au început să aflueze bolnavii spre spital. Vezi cazul Suceava. Al doilea obiectiv ratat, de valoare strategică absolută, este organizarea şi realizarea protecţiei personalului medical şi sanitar, atît cel împlicat direct în gestiunea cazurilor de coronavirus, cît şi cel expus prin simplul fapt al contactului cu bolnavul care vine la consultaţie sau pentru internare, fără să ştie nimeni dacă este purtător sau infectat cu coronavirus. Rezultatul catastrofal este acela că avem deja sute de medici afectaţi de coronavirus şi ne rînjeşte în faţă riscul închiderii unor unităţi spitaliceşti, din lipsa personalului calificat şi/sau a măsurilor pentru protecţia celui existent. Noroc cu DNA-ul care s-a apucat conştiincios şi vigilent să investigheze neglijenţele unor manageri de spitale. Din păcate, asta e drama justiţiei, nu poate ajuta, decît după ce răul a fost făcut!!! Cu strategia, deci, am pus-o de mămăligă! Grav! Şi, mă întreb cine va răspunde, dacă va răspunde, vreodată. După cum a plecat ministrul sănătăţii, Costache, din guvern, mîngîiat pe cap cu vorbe bune, atît de Orban, cît şi de Iohannis, se pare că nimeni, niciodată!!! Răspunderea directă pentru aceste "ratări" cu impact determinant în evoluţia situaţiei din România revine totuşi, direct, celor responsabili de guvernare, de la Preşedinte, Prim-Ministru, Guvern, Parlament, pînă la miniştri, şi terminînd cu agregatele disfuncţionale de la nivelul ministerelor, cel al sănătăţii în primul rînd, dimpreună cu Direcţiile Judeţene de Sănătate. Nu că ar mai fi fost nevoie, dar s-a văzut şi cu această ocazie: instituţiile cu pricina nu sunt capabile să adune unu şi cu unu şi să bage de seamă că fac doi, nici cînd moartea defilează cu prapuri, premonitor, pe străzile oraşelor şi pe uliţele satelor României. Demisiile ministeriale şi cele de la nivelul unor Direcţii Judeţene de Sănătate spun aproape totul despre capacitatea de organizare şi de răspuns a autorităţilor, în caz de criză. Apropos! Ştie cineva cîte exerciţii/simulări de crize epidemilogice s-au făcut în ultimele două decenii la nivelul Ministerului Sănătăţii şi/sau al Guvernului României???!!! Iar dacă ştie, poate ne spune şi nouă, nu de alta, dar să nu murim proşti!

La faţa locului, oamenii nu aşteaptă strategia, sunt obligaţi să facă ceva. Viaţa îi împunge de la spate. Medicii, asistenţii, aşa zişii manageri de spitale, au făcut ceea ce au crezut de cuviinţă, fiecare după cum s-a priceput şi după cum l-a dus capul, au făcut ceea ce au putut sau li s-a spus să facă, ba de către unii, ba de către alţii, ba de la Minister, ba de la Direcţia Judeţeană, ba de la Prefectură/Primărie, ba de la Televizor!!! Rezultatul este rău, rău de tot... spre catastrofal. În România în care armata se plimbă pe străzi cu arme la vedere ca să sperie, dintr-o singură lovitură, şi coronavirusul şi cetăţenii, resursa umană din domeniul medical este deja, între cele mai afectate de epidemie, iar asta încă din faza ei iniţială!!!!!

Despre criza economică am să îi las pe specialişti să se pronunţe şi, nu mă îndoiesc, o vor face. Doar două note îmi par totuşi necesare în acest context. Prima se referă la reducerea forţată a activităţilor economice, de la cele productive, la cele comerciale, impusă de măsurile autorităţilor prin care se restricţionează masiv deplasarea şi acţiunea "faţă în faţă", în grupuri, a cetăţenilor. Rezultatul a fost fracturarea dramatică, bruscă, a două fluxuri financiare: cel al resurselor întreprinderilor (afacerilor) şi cel de la nivel individual, al fiecărui om/familii în parte. Cu atît mai mult, desigur, al celor dependenţi de resursele/veniturile altora sau ale instituţiilor de asistenţă. Modelul pentru răspunsul la această problemă a venit din Statele Unite: "bani la tot cartierul... fără număr... fără număr". Preşedintele Trump a zis, FED-ul s-a executat şi, fără să bage prea multă lume de seamă, s-a produs a doua ediţie de bailout a marilor bănci, în care, după unele estimări, s-au pompat lichidităţi de ordinul trilioanelor, în doar cîteva zile!!! Fără să mai asude nimeni, fără discuţiile obositoare şi fără pertractările politice din episodul pilot (2008)! Simplu, ceak-pak! Modelul a fost urmat, a la lettre, în Europa; din Germania în Grecia şi din Italia, Spania, în Ţările de Jos. Bruxelles-ul s-a uitat perplex cum în doar cîteva zile, cea mai straşnic păzită "poruncă" a sa, "Să nu depăşeşti deficitul bugetar naţional cu mai mult de 3% din PIB-ul produs!" s-a prăbuşit ca un castel de cărţi de joc. "La înmormîntare a fost de faţă şi Preşedinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyden, care a ţinut un discurs încurajator-mobilizator, în faţa întristatei adunări!!!" A doua întrebare necesară, în legătură cu acest episod al crizei economice, ţine de planurile pentru refacerea post-criză. Ieşirea din criză este şi a fost mereu o perioadă de uriaşe oportunităţi, tot aşa cum este cazul şi pentru specularea efectelor de prăbuşire, determinate iniţial de criză! Cine va fi mai bine pregătit, mai bine postat, capabil să încalece valul oportunităţilor, cel care va avea pregătite ideile şi resursele necesare îşi va tăia felia cea mare din tortul "noii ordini economice mondiale". Unii analişti susţin că avem deja un cîştigător, iar el se numeşte, deloc paradoxal, China. "Ground zero" sau locul de unde s-a propagat şocul, dar şi cel care şi-a revenit cu mult înainte ca restul lumii să fi dat piept cu vîrful de criză!!! Acesta este ceea ce se cheamă, în termeni strategici, "avantaj decisiv de timp"! Dincolo de bătălia marilor rechini şi puternici ai lumii, întrebarea este: la noi se ocupă cineva cu planificarea unui curs de acţiune, cît de cît coerent, la nivel macro/micro economic, aşezat pe oportunităţile care se vor ivi şi la care, cît de cît, vom avea acces şi noi, pentru perioada post-criză? Sau, vom pluti, aşa cum am făcut-o şi pînă acum, în siajul valurilor create de alţii sau, dacă preferaţi, vom rătăci mai departe printre firimiturile presărate pentru "Cei care nu contează", de către "Cei care contează"?!

Bun, şi atunci de unde vine lumina de care avem nevoie la capătul tunelului, ca de aer? Doar din trei surse. Unu: acreditarea rapidă a unor măsuri terapeutice care să reducă efectele majore ale invaziei virale, deci să crească semnificativ rata de însănătoşire şi să reducă drastic mortalitatea, chiar şi în condiţiile conjugării factorilor patogeni virus/bacterii. Doi: "vaccinul miraculos" sau măcar salvator, care să ajute sistemul imunitar să facă ceea ce medicamentaţia nu poate, încă. Cu aceleaşi efecte benefice, reducerea drastică a îmbolnăvirilor şi a cazurilor care ajung în stadiul critic, reducerea mortalităţii. Descoperirea şi disponibilizarea unor mijloace para-terapeutice care au rolul şi puterea să întrerupă masiv lanţul om-om al transmiterii virusului. Cineva, undeva, dacă a primit banii necesari şi "ordinul de luptă" lucrează, pe unul sau chiar pe toate cele trei fronturi. Înţeleg, din ştirile disponibile public, că şi în România am avea un potenţial de realizare şi materializare a unor soluţii, atît pe linia terapeutică, cît şi pe cea a vaccinului. Cam de aici vin speranţele!

P.S. Dacă nimeni din jurul decidenţilor la vîrf ai României, Preşedinte şi Prim Ministru în primul rînd, nu s-a priceput sau nu a avut curajul să o spună, îmi fac o datorie de onoare să spun celor care au avut ideea, total neadecvată şi pîndită de enorme riscuri de derapaj, de a scoate armata pe străzi, că este un pariu care nu face deloc bine României. Nu la "imagine", ci la substanţa Istoriei. În întreaga istorie politică a lumii, nu există nici o singură situaţie politică, socială, care să fi fost cu adevărat rezolvată prin trimiterea în stradă a armatei. Toate exemplele şi nu sunt deloc puţine, începînd cu Revoluţia Franceză, continuînd cu cea din Rusia lui 1917 şi pînă în zilele noastre s-au sfîrşit rău. Unele şi-au consumat consecinţele imediat, altele după decenii. Prea puţin contează dacă aceste decizii au fost luate din neştiinţă, inconştienţă, ori la îndemnul "binevoitorilor" din spatele cortinei care aveau misiunea să-i "ajute" pe unii lideri politici spre prăpastie. Desigur, este foarte posibil ca lucrurile să rămînă la stadiul de "carnaval", cu măşti şi costume militare de criză, pentru uzul plebei. Din păcate, fie şi numai în cazuri extreme, este însă posibil ca lucrurile să ia altă întorsătură. Dacă situaţia este scăpată de sub control, lucrurile merg rău, iar în situaţii de criză ele merg, adesea, vijelios, din rău în mai rău. În loc de soluţie, armata din stradă sau care a prins "gustul străzii", mai devreme sau mai tîrziu, devine parte din problemă. Consecinţele sociale şi politice, pe termen lung, pot fi văzute şi evaluate, pe viu, în societăţi cum sunt cea din Chile, Argentina sau chiar Spania zilelor noastre. Aceasta este regula istoriei şi regula nu prea cunoaşte excepţii. Iar, dacă sunt totuşi excepţii, ce om cu scaun la cap ar paria viaţa a milioane de oameni, pe una dintre ele? Fără prea mult zgomot, dacă cineva mai are un dram de minte, de precauţie, de luciditate şi de respect, de grijă pentru România şi pentru Armată, atunci va decide repede retragerea acestei măsuri şi folosirea resurselor militare ale ţării, organizatorice, umane şi materiale, destul de puţine de altfel, în scopuri mult mai folositoare. De exemplu, organizarea, pe scară largă a unui sistem de facilităţi medicale de campanie şi "profesionalizarea forţată" (adică în timp scurt şi după soluţii standard minimale) a personalului medical-sanitar ce va fi necesar, în continuare, multă vreme, în gestiunea crizei coronavirusului.

Opinia Cititorului ( 46 )

 1. Cred ca soldatii sint expusi la virus masiv. Atunci cind vor intra in acel domino efect nu prea cred ca vor mai executa vreun ordin. Intre timp ai si politia ciuruita de virus, sistemul medical colaps, si este imperios sa mentii ordinea sociala. Se pare ca norii negri de deasupra fragilei democratii romane vor fi foarte negri.

  1. De virus nu se moare .Se manifesta ca o gripa si se trateaza la fel . Adica cu un vaccin sau prin imunizare de contact . Toti decedatii au murit de alte boli chiar daca au fost virusati .

   Nici de xancer nu se moare ci datorita tratamentului apar complicatii! Vedeti tratamentul medicamentos e cu doua taisuri ! Oamenii mor otraviti prin chimioterapie si alte medicamente otrava pt irganism si radiati care e tot otravire prin iradiere! Deci ceea ce se crede tratament, decfapt duce la moarte! V-am mai spus ca virusul este de fapt rezultatul otravirii celulei si nu cauza! In plus fruca duce exact la formarea unui program care creeaza boala respectiva. Nu mai amintesc de campul morfogenetic care creeaza pandemia fricii si implicit boala respectiva la nivel comunitar planetar!

   Vindecarea se produce de fiecare si se numeste autovindecare! Lazare, credinta ta te-a vindecat!Nu am invatat nimic din cuvantul domnului! Covit19 a fost dat ca sa invatam lectia reconectarii la sursa!

   Întrucât virusul nu este un organism viu, ci o moleculă de proteine, acesta nu este ucis, ci se descompune de la sine. Timpul de dezintegrare depinde de temperatură, umiditate și tipul de material în care se află.

   Virusul este foarte fragil; singurul lucru care îl protejează este un strat subțire de grăsime. Acesta este motivul pentru care orice săpun sau detergent este cel mai bun remediu, deoarece spuma dizolva grăsimea (de aceea trebuie să frecați mâinile atât de mult: timp de 20 de secunde sau mai mult, pentru a face multă spumă). Prin dizolvarea stratului de grăsime, molecula de proteină se dispersează și se descompune singură. 

  ne trebuie să testăm populația de 20 000 000 : 2 000 teste / zi în 365 de zile, teoretic?

  Pilele din spitale își scriu demisiile acu`, falși doctori o iau la sănătoasa?  

  Democrația a făcut să avem nevoie de comunism (sau ce este în China, Coreea) cu măștile, teste să ne vină de acolo cu Armata Nato? 

  “Cel mai bogat continent“ stă la mila Chinei să-i producă mască sterilă? 

  Milionari în New York nu au mască acum (după Badea)? 

  Gândire de patron— pensionar Trump prima dată banu' și după aia cu sănătatea după Oms cu repornirea economiei?  

  Armata a ieșit la paradă militară ca de 1 Dec? 

  .

  Articol superb!  

  1. Comentariu handicapat.

   Preşedintele Xi Jinping a declarat că, în pofida rivalităţii celor două state, acestea ‘trebuie să se unească împotriva epidemiei ‘ de COVID-19. Atunci cine mai ramane?

   Ca sa intelegem si sa aflam adevarul despre coronavirus2019 echipele de cercetare a viruslui trebuie sa fie interdisciplinare fizica, chimie, biologie, stiinte politice si economie politica.

   Scenarii cu menirea de a crea haos....bine pregatite...atac cu arme biologice pentru cei care nu asculta de NOM.

   Nu au reusit inca cu introducerea codex alimentarius atunci recurg la otravirea aerului, solului si apei! Terorism international!

   Supele instant sunt un pericol 

   Prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare Bucureşti, îi avertizează pe cei care consumă acest produs extrem de toxic. 

   „Atunci când sunt consumate un timp îndelungat, supele instant grăbesc apariţia hipertensiunii arteriale şi afectează sistemul imunitar şi stomacul. 

   Profesorul Boyle este de părere că virusul a infectat China accidental, căci scopul său inițial era să fie folosit împotriva rușilor.

   BRUXELLES, 27 mart – Sputnik, Daniela Porovăț. „Această problemă nu poate fi abordată pe plan național. Trebuie să existe un răspuns global, coordonat”

   Gordon Brown, fost premier al Marii Britanii, a cerut liderilor mondiali crearea unei forme de guvern global provizoriu pentru gestionarea pandemiei de coronavirus.În viziunea lui Gordon Brown ar trebui constituit un grup de experți cu puteri de executiv global al cărui obiectiv principal să fie crearea unui vaccin, producerea lui și prevenirea speculei pe seama vaccinului. 

  Primul, Basescu a avut ideea cu armata, dar nu la oras, ci la sat.

  1. Oamenii mor de frica! Solutia era si este sa intarim sistemul imunitar, sa devenim mai buni, mai umani, sa ajutam in jur. Vitamine si minerale, hrana sanatoasa. Fiecare sa invete sa confectioneze masti si viziere protectoare pentru el si familia sa pana se gasesc de cumparat/ Virusul se transmite si prin aer, acesta este secretul ascuns.Fara teama putem sa ne imprietenim cu virusul si sa il rugam sa nu fie agresiv!

  Iar este scarmanata idea cu pericolul ce planeaza asupra democratiei romanesti (armata) - nu , pericolul este in noi , de dinainte de epidemie: sistem de sanatate parazitat , sistem de educatie caruia i se falfaie de produsul sau, clasa politica peste poate de corupta si alte tare care fac din societate o adunare lacoma ,indiferenta la morala , la munca (nu-si doreste nimic mai mult decat sa iasa la pensie mai repede ). Ce adaugam noi la...substanta Isorica este de-a nu construi solid o natiune pentru viitor.

  1. 40 de europarlamenari au semnat o scrisoare adresată liderilor UE, obținută de G4Media.ro, în care le solicită să propună acțiuni de contracarare a eforturilor de dezinformare venite în special din partea Rusiei și Chinei. Potrivit semnatarilor scrisorii, e fac eforturi pentru a submina Uniunea Europeană, pentru a încuraja populația să își piardă încrederea în UE și în valorile și instituțiile democratice ale acesteia. Scrisoarea a fost semnată și de doi europarlamentari români, Ramona Strugariu (PLUS) și Clotilde Armand (USR).

  Armata pe strazi are rolul de a intretine frica provocata de autoritate in populatie. Pe baza fricii se va introduce supravegherea telefoanelor mobile, bratari electronice, limitarea grava a circulatiei persoanelor si alte abuzuri - vezi "testarea obligatorie in fata blocului" sau alte tampenii alte tampitilor care conduc aceasta tara, pe care le auzim in aceste zile.

  Populatia saraca si bolnava de frica e dispusa sa accepte orice. De aceea i se da orice..  

  Spuneti un NU hotarat FIAREI care incearca sa introduca controlul total al populatiei !!! 

  1. O cheama Firea nu Fiara.

   Supercorect. Ne ia cu fiori când auzim de Fi rea.

   Testele importate de Spania din China nu erau bune! Deci testarea are riscuri! De fapt se testeaza daca avem bucati de ARN si ADN in sange din celulele moarte, resturi care se elimina.... si daca ai anticorpi la ce? Anticorpii se produc numai pentru bacterii si micropi... nu si pentru ceva ce nu exista, virusi. Se numeste antivirus sau antidot.. nu anticorp pentru ca virusul nu e o fiinta e o cuanta de energie foarte joasa. In spatiu sunt multe astfel de guantw de energie foarte joasa care ataca celulele umane. Ar trebui sa imblam cu totii in costume de astronuati sau cu echipament antiradiatii si antisubstante letale.

   Daca testul spune ca esti bolnav si tu nu esti sau invers?

   Anticorpi faci dupa a treia dezi de simptome, nu inainte..daca e adevarat ce se spune ca producem anticorpi pentru ceva ce nu este biologic...ci otrava chimica sau electromagnetica. 

   ... Fii REA - Vrânceanu- Pandele Găbița.... numele complet și corect. Să îi mai dăm un mandat pentru a realiza canalul București Dunăre, ca să vină vaporașul până în Piața Universității și scrumbia de Dunăre.???

   Oreste, într o emisiune TV spunea că Găbița Fiii REA v-a schimba denumirea Capitalei. E ofensator să îi spui Bucureștiului .. "Micul Paris".! ; până când?? ; și a decis să-l numească ~Marele Voluntari~!!! Deci cetățeni puneți bani deoparte la o pușculiță, pentru schimbarea tuturor actelor, a numerelor de înmatriculare la trotinetele electrice, etc- etc.

   Armata e cu noi,

   La fel ca'n 22.

   Sperăm ca acum sa nu mai tragă. 

  sa nu mai scoata armata pe strazi (sau politia, sau jandarmeria) fara echipament medical de protectie.

  cine a gandit asta nu e intreg la minte! ... cum sa-i scoti pe oamenii aia asa pe strada?  

  neprotejati expusi ....  

  fugaresc cu kalashnikovul virusii ????  

  sau te pomenesti ca datunci cand apare armata cu hummer-ul ...se sperie virusii si fug !  

  Politicienii nu au minte !  

  bagati inapoi armata in cazarma si pe politisti si jandarmi echipati-i puternic cu masti si costume speciale.  

  cum sa ii trimiti pe oamenii aia pe strada asa? ... minti de politicieni , sa mor eu...  

  1. In plus daca legitimeaza populatie bolnava si sanatoasa riscul este mare ca ei sa fie transmitatorii virusului!

  Oglinda fidela a neputintei cetatenilor onesti ai tarii.

  Si, 

  Avem o criza epidemiologica, 

  Avem o criza sanitara, 

  Avem o criza a sistemului de sanatate, 

  Avem o criza manageriala, 

  Avem o criza de strategie, 

  Avem o criza economica, 

  Avem o criza in educatie, 

  Avem o criza in administratie, 

  Avem o criza sociala, 

  Avem o criza politica, 

  Avem o criza privind capacitatea de organizare, mama si tatal tuturor crizelor precizate mai sus si a altora, care, cum vor si cind vor, pot sa intre libere si nestinjenite de ceva in viata noastra. 

  Sistemul care produce toate crizele mentionate n-are cum fi decit unul profund defect. Crizele au produs minciuna, hotie cit cuprinde, coruptie, evaziune..., institutii nefunctionale, sau, daca functioneaza, functioneaza nu in sprijinul cetatenilor obisnuiti, ci in sprijinul jefuitorilor tarii. Iar toate astea au produs subdezvoltare, de am ajuns majoritatea noastra saracii si pribegii lumii, noi, locuitorii uneia dintre cele mai bogate tari in resurse naturale din UE.  

  Cum poate fi reparat acest sistem defect? O solutie, soft: trebuie cumva, de undeva sa apara un om hotart, care, stiind ce vrea, sa cistige increderea poporului si sa puna seaua pe toti nemernicii care zic ca ne conduc, sa reformeze institutiile statului si sa reorganizeze tara. Asa cum mergem acum, este clar, tara nu are nicio speranta de mai bine.

  1. Criza este de natura interioara! Deconectarea omului de la sursa! Razboi total impotriva sursei!

   Ai facut o sinteza atat de cutremuratoare si pragmatica,incit am ramas fara cuvinte!! Din pacate,tara nu are nicio speranta de mai bine!

   Important este ca sa ne orientam conducatorii, astia pe care ni i-a dat Bunul Dumnezeu, pentru a rezolva problemele principale ale tarii, care sunt doua: intarirea sistemului de sanatate pentru a fi pregatit cit mai bine pentu momentul in care va navali puhoiul si pregatirea modernizarii si dezvoltarii tarii, pentru ca cetatenii romani sa beneficieze de venituri decente, aici, in tara lor!

   Deci sa ne stringem conducatorii de prin cele balarii si sa-i punem sa faca ceea ce-i necesar tarii.  

  Medici chinezi ne ofera secretul vindecarii! Nu doar Covid se vindeca cu vic C in doze mari ci si cancerul! Clinica din Austria asa vindeca aceasta boala numita cancer!

  1. Vitamina C pentru toti din fructe si legume iar pentru cei spitalizati intravenos!

   Cercetatorul japonez Dr. Kazuo Murakami susține în lucrarea sa “Codul divin al vieții” că organismul uman se poate vindeca singur prin activarea/dezactivarea unor gene, la comanda unei minți antrenate.

   Schimbarea atitudinii mentale ne permite să depășim emoțiile distructive și să vindecăm organismul.O minte antrenată se obține prin meditație. Meditaţia trebuie învăţată şi exersată, pentru a fi eficientă, iar atenția concentrată este absolut esențială în acest proces. 

   Dacă atenţia ne este concentrată, vom conştientiza mai bine stările fiziologice și vom recunoaşte cu mai multă ușurință emoţiile trăite. 

   Pe de altă parte, neuroplasticitatea și respectiv, realizarea de noi conexiuni interneuronale, nu se pot realiza fără o concentrare focalizată. 

   Lumea are deja un tratament preventiv foarte ieftin, sigur și extrem de eficient pentru bolile virale mortale, care exploatează vulnerabilitatea redox a acestora în situsurile cisteinei membranelor critice. Terapia cu oxigen-ozon ar putea fi ușor implementată în toată lumea. Această epidemie ar putea oferi un mijloc de a studia oxigen- ozonoterapia foarte etic prin tratarea pacienților grav bolnavi, care altfel ar putea pierde lupta cu viata. Guvernele ar trebui să ia act….

   Oxigen-ozonoterapia este o sansa in PLUS! 

   Cele mai recente informații arata că perioada de incubație poate fi între 14 și 28 de zile înainte ca simptomele COVID 19 să fie evidente și clare ! 

   Ca sa prevenim, in acest caz oxigeno-ozonoterapia trebuie sa fie eficienta atunci cand este aplicata persoanelor cu risc crescut! 

   Este indicat sa folosim ozonul profilactic, ca antiviral, antibacterian si dezinfectant al unor zone mici sau mari, ozonul fiind cea mai buna optiune. Nu am de gand sa fac o dezbatere ampla in care sa prezint numeroase motive, dar primul pe care vreau sa il evidentiez este ca ozonul nu are efecte secundare. 

   Este util mai ales la pacientii cu potential crescut sa contacteze acest tip de virus, care sunt de obicei bolnavi cu imunodeficiente si/sau in organismele hipoxice (leucopenie, anemie). 

   Daca sunteti, de asemenea, o persoana imunosupresata din cauza unor medicamente precum corticosteroizi, chimioterapie, imunoterapie, radioterapie etc., sau apartineti grupului de pacienti cu boli debilitante si depresive ale sistemului imunitar: cancer, diabet, BPOC, HIV, hepatite, obezitate, varstnici, etc, in aceste cazuri oxigen-ozonoterapia este esentiala pentru a imbunatatii si a creea conditii de aparare impotriva virusilor de orice fel. Sistemul imunitar nu functioneaza,nu poate actiona in organismele hipoxice si prin urmare, este oportun sa imbunatatim oxigenarea si transportul de oxigen catre toate tesuturile si organele. 

   Cei afectati (cei mai expusi virusului), este bine sa ii tratam cu oxigen-ozon intravenos (autohemotransfuzie mare) si autohemotransfuzie mica- intramuscular. 

   Ozonul este un gaz natural creat din 3 atomi de oxigen. Molecula de oxigen este formată din 2 atomi de oxigen. Atomii de oxigen singuri nu pot exista singuri fără să se regrupeze în molecule di-atomice de oxigen. Pe parcursul acestei etape de recombinare, unii atomi se vor regrupa în oxigen tri-atomic legat slab. Această nouă moleculă se numește Ozon sau O3. 

   Terapia cu oxigen-ozon utilizează 1-5% ozon în 95-99% oxigen ca gaz. Ca terapie medicală, este folosită de la sfârșitul anilor 1800, dar este inca puțin cunoscută. Nu este patentabil pentru profit; astfel, interesele corporative nu au niciun stimulent. 

   Efectele antipatogene ale ozonului s-au dovedit de câteva decenii. Acțiunea sa ucigătoare asupra bacteriilor, virușilor, ciupercilor și în multe specii de protozoare, servește ca bază pentru utilizarea sa din ce în ce mai mare. 

   De obicei, virusurile sunt particule mici, independente, construite din cristale și macromolecule. Spre deosebire de bacterii, acestea se înmulțesc numai în interiorul celulei gazdă. Ozonul distruge virusurile prin difuzarea prin stratul proteic în miezul acidului nucleic, ceea ce duce la deteriorarea ARN-ului viral. La concentrații mai mari, ozonul distruge prin oxidare capsida sau învelișul proteic exterior. 

   Numeroase familii de virusuri incluzând poliovirusul I și 2, rotavirusurile umane, virusul Norwalk, Parvovirusurile și Hepatita A, B și non-A non-B sunt printre multe altele susceptibile la acțiunile virucide ale ozonului. 

   Majoritatea eforturilor de cercetare asupra efectelor virucide ale ozonului s-au concentrat pe capacitatea ozonului de a rupe moleculele de lipide în locurile de configurare a legăturii multiple. Într-adevăr, odată ce fragmentul lipidic al virusului este fragmentat, ADN-ul sau nucleul său ARN nu poate supraviețui. 

  Să oprească: arme chimice, bactereologice, nucleare, cuantice, hoții care au lăsat țara în kurul golllllll...

  1. Atunci cu cătușe fsn-ului și crypto- comuniștilor brucanieni și iLiCi-ești Acum poate / va putea ~oprări~ armele enumerate (chimice, bacteriologice, chiar și un eventual atac extraterestru), dar pe hoți cum? ;cu mitraliera.? ; armata a retras steluțele( generalii izmană și dobrițoi-casa-furata, etc.) cei corupți și încă vorbăreți la TV?!

   Folosirea mediului ca sistem de armament este atât imorală cât şi lipsită de discernământ. Menţinerea civilizaţiei actuale pe planeta Pământ depinde de o multitudine de factori aflaţi în interdependenţă şi într-un echilibru armonios. Acest echilibru, creat pe parcursul milioanelor de ani, poate fi distrus în câteva minute printr-o acţiune iresponsabilă

   Implementarea tehnologiei 5G este echivalentă cu a pune la dispoziția publicului noi medicamente fară a efectua un singur test privind siguranța și eficacitatea acestora.

   Lipsa standardelor de protecție a populației nu constituie însă un impediment pentru actorii care promovează “progresul” cu orice preț uman.Implementarea tehnologiei 5G este echivalentă cu a pune la dispoziția publicului noi medicamente fară a efectua un singur test privind siguranța și eficacitatea acestora. 

   Lipsa standardelor de protecție a populației nu constituie însă un impediment pentru actorii care promovează “progresul” cu orice preț uman. 

  1.Un sistem imunitare bun ajută la trecerea mai uşoară peste boală, însă rămâne o necunoscută.

  2. Poţi deveni imun? Te poţi îmbolnăvi a doua oară? 

  Multe speculaţii, puţine răspunsuri concrete. Se presupune că persoanele vindecate au reuşit să dezvolte un răspuns imun la boală. Însă nu există statistici în acest sens şi există informaţii despre persoane care s-au infectat şi a doua oară. Însă, imunitatea este un termen cheie în ceea ce priveşte reluarea cursului normal al vieţii, pe termen lung, la nivel planetar. 

  3. Poate suferi virusul o mutaţie? 

  Virusurile suferă mutaţii, dar marea majoritate nu produc diferenţe. Se presupune că viruşii devin mai puţin letali cu timpul. Însă, principala îngrijorare este dacă acest virus suferă o mutaţie şi sistemul imunitar nu îl va putea recunoaşte, atunci un presupus vaccin nu va mai avea efect. 

   

  Il critică dur pe Adrian Streinu-Cercel și cere „să se înceteze cu declararea deceselor din cauza coronavirusului”.

  critic? ? dur pe Adrian Streinu-Cercel și cere „să se înceteze cu declararea deceselor din cauza coronavirusului”.

  În spitalele din România se moare din infecţii intra-spitaliceţti cât nu puteţi voi să număraţi! Rujeola omoară! Gripa omoară! Ne-aţi otrăvit mâncarea si ne omorâţi zilnic de cancer! Avem 1 milion de infectaţi cu virus hepatitic C! Acum vreo doi ani mureau copiii cu aşa -zis sdr. hemolitic-uremic. De fapt..apa din fântâni era infectată! Veniseră unii să caute gaze de şist pe la noi! Aţi tăcut mâlc! 

  Dacă acest prototip va funcţiona şi va fi omologat atunci marii producători auto precum DACIA, Ford sau Renault, prin imprimantele 3D, vor începe să producă ventilatoare mecanice.inventii romanesti

  1. Un Plan Marshal făcut de Europa, pentru Europa!Trebuie ca acest guvern liberal sa se miste rapid, urgent!

   Un guvern de Uniune nationala ar fi fost mai indicat! Nu are rost sa ne razboim intre noi tocmai acum cand e nevoie sa fim muniti si solidari!

  Deși COVID-19 este generat de un virus nou, pe durata de însănătoșire a persoanelor fără probleme anterioare de sănătate, răspunsul imunitar este unul ferm și stabil, la fel cum se întâmplă în cazul banalei gripe.Oamenii de știință de la Universitatea din Melbourne au concluzionat că un organism cu o imunitate bună poate învinge singur infecția cu coronavirus.

  Femeia în cauză a fost depistată cu simptome specifice COVID-19 atunci când a ajuns în Australia din Wuhan. Aceasta nu avea vicii și nu avea afecțiuni patologice, iar pe toată durata spitalizării medicii nu i-ai administrat medicație. Singura măsură pe care medicii au luat-o a fost hidratarea permanentă a pacientei, pentru menținerea echilibrului de apă din organism. 

  1. „RPC și ceilalți inculpați știau că COVID-19 era periculos și capabil să provoace o pandemie și, cu toate acestea, au acționat lent,” se arată în plângerea The Berman Law Group. „Comportamentul inculpaților a provocat și va continua să provoace decese, precum și alte daune”. Altfel spus, China este acuzată de faptul că ar fi încercat mușamalizarea situației, manevră tipic comunistă. Prima înfățisare în acest proces este programată pentru 1 mai.

   Dar plângerea casei de avocatură din Florida nu a făcut decât să deschidă Cutia Pandorei. O altă organizație, din Washington DC, a deschis un în care cere despăgubiri de 20 de trilioane de dolari din partea Chinei, ”pentru că au creat coronavirusul ca armă biologică”. Plângerea a fost depusă la tribunalul Texas. 

   Avocatul american Larry Klayman și grupul său de avocatură Freedom Watch, împreună cu compania Buzz Photos (Texas), au intentat un proces împotriva guvernului chinez, armatei chineze, institutului de virologie Wuhan, directorului Institutului de Virologie Wuhan, Shi Zhengli, și generalului major al armatei chineze, Chen Wei.

   Reclamanții cer despăgubiri de 20 de trilioane de euro autorităților chineze, pe care le acuză că au „proiectat” virusul SARS-COV2 ca armă biologică de distrugere în masă, 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

13 Aug. 2020
Euro (EUR)Euro4.8344
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0836
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4894
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3431
Gram de aur (XAU)Gram de aur253.5118

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
myTEX.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie