Raiffeisen Moderat RON - administrare activă prin investiţii în alte fonduri

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 2 februarie

Raiffeisen Moderat RON - administrare activă prin investiţii în alte fonduri

Alexandru Cristescu, Raiffeisen Asset Management: "Diversificarea reprezintă o modalitate foarte eficientă prin care investitorii pot reduce volatilitatea şi riscurile asociate unei investiţii"

Raiffeisen Moderat RON este un fond de investiţii diversificat, cu administrare activă, ce are are un portofoliu de investiţii cu un grad de risc redus spre mediu, un randament relativ stabil şi un potenţial de creştere moderat, conform Raiffeisen Asset Management, societatea ce administrează fondul.

Alexandru Cristescu, Sales and Marketing Director al Raiffeisen Asset Management, spune: "Diversificarea reprezintă o modalitate foarte eficientă prin care investitorii pot reduce volatilitatea şi riscurile asociate unei investiţii. Atunci când îţi plasezi banii în mai multe instrumente financiare, din clase de active diferite, vei fi mai puţin afectat când unul sau mai multe dintre aceste instrumente traversează o perioada volatilă, de corecţii".

Conform reprezentantului Raiffeisen Asset Management, principiul diversificării este foarte simplu, însă implică adeseori costuri mai mari cu tranzacţionarea pe mai multe pieţe şi clase de active. "În plus, este necesară o monitorizare constantă a portofoliului, pentru a ştii când şi cum să îţi rebalansezi eficient investiţiile. Prin achiziţia unui fond deschis de investiţii, vei delega practic toate aceste responsabilităţi către un administrator profesionist de fonduri", afirmă Alexandru Cristescu.

Lansat în primăvara anului 2018, Raiffeisen Moderat RON plasează banii atraşi în investiţii diversificate, fonduri cu diferite profile de risc, în obligaţiuni şi acţiuni.

"Fondul îşi propune să capitalizeze avantajele celor două clase de active (n.r. obligaţiunile şi acţiunile) şi face rebalansări periodice ale portofoliului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare, cu scopul de a optimiza randamentul şi de a păstra riscul într-o zona moderată. Componenta de investiţii în acţiuni variază între 20% şi 30% din totalul plasamentelor fondului", spune reprezentantul Raiffeisen Asset Management.

Randament mediu anualizat de 4,9%, de la lansare

Fondul emite trei clase de unităţi: o clasă cu unităţi de fond cu distribuţie - Clasa FWR(D) şi două clase cu unităţi de fond cu acumulare: Clasa FWR(A) şi Clasa Premium(A). Clasa cu distribuţie face anual o alocare de numerar echivalentă cu 4% din valoarea iniţială a unităţii de fond. Perioada recomandată de investiţie este de cel puţin trei ani.

De la lansarea din mai 2018 şi până la finele anului trecut, randamentul total cumulat al fondului Clasa FWR(A) a fost de 19%, respectiv un randament mediu anualizat de 4,9%, ceea ce a asigurat o bună protecţie împotriva inflaţiei, subliniază Alexandru Cristescu.

Raiffeisen Moderat RON - administrare activă prin investiţii în alte fonduri

Investiţii indirecte în titluri cu venit fix, acţiuni de la BVB, europene şi din Statele Unite

La finele lunii decembrie a anului trecut, fondurile de instrumente cu venit fix aveau o pondere de 28,9% din portofoliul Raiffeisen Moderat Ron, cel mai important fiind Raiffeisen Ron Plus, ce reprezenta 18,6% din portofoliu şi Raiffeisen Euro Plus, cu o pondere de 5,6%.

Raiffeisen Ron Plus este un fond cu grad de risc scăzut, ce plasează resursele în titluri de stat, obligaţiuni corporative şi municipale, precum şi depozite bancare. La finele anului trecut, titlurile de stat aveau o pondere de 57,2% din portofoliul fondului, iar obligaţiunile corporative de 26%. Raiffeisen Euro Plus are o structură relativ asemănătoare, doar că este denominat în euro.

Fondurile de acţiuni reprezentau 26,5% din Raiffeisen Moderat Ron, la finele anului trecut, cel mai important fiind Raiffeisen Romania Dividend, cu o pondere de 18,1% în portofoliul fondului. Raiffeisen Romania Dividend este un fond de acţiuni cu administrare activă, ce investeşte în cele mai importante şi lichide companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, cu o politică de dividend atractivă. La finele anului trecut, circa 80% din portofoliu era format din acţiuni, pe primele cinci locuri fiind companiile energetice (Nuclearelectrica, OMV Petrom şi Romgaz) şi cele bancare (BRD-Groupe Societe Generale şi Banca Transilvania).

La jumătatea anului trecut, pe lângă Raiffeisen Romania Dividend, fondul mai avea expunere pe Ishares MSCI Europe SRI, în proporţie de 4,94% şi Ishares S&P 500, ce reprezenta 3,88% din portofoliul Raiffeisen Moderat RON.

Ishares MSCI Europe SRI este un ETF (Exchange Traded Fund) administrat de BlackRock, ce urmăreşte performanţa unui indice compus din peste 100 de companii europene selectate pe baza criteriilor ESG (Environmental, Social & Governance). La finele săptămânii trecute, compania farmaceutică elveţiană Roche, producătorul german de software SAP şi producătorul farmaceutic danez Novo Nordisk erau cei mai importanţi emitenţi din structura ETF-ului.

Ishares S&P 500 este un fond cu un portofoliu de active ce urmăreşte să replice performanţa indicelui S&P 500, cele mai importante trei deţineri fiind Apple, Microsoft şi Alphabet (compania mamă a Google).

Raiffeisen Moderat RON - administrare activă prin investiţii în alte fonduri

Repere din evoluţia Raiffeisen Moderat RON - lansare în 2018, an dificil pentru pieţele de acţiuni şi marcat de vestita OUG 114 la BVB

Fondul Raiffeisen Moderat RON a fost lansat în primăvara lui 2018, an ce s-a dovedit dificil pentru pieţele de acţiuni internaţionale.

Într-un context domniat de creşteri ale ratelor dobânzii în Statele Unite şi de îngrijorari referitoare la modul în care vor fi redefinite relaţiile comerciale între principalele puteri economice, toţi cei trei indici majori din SUA au încheiat anul în scădere, pentru prima dată din 2008, deprecieri fiind înregistrate şi de pieţele europene şi emergente.

La Bursa de Valori Bcucureşti, după un parcurs mai bun decât cel al marilor pieţe internaţionale, inclusiv pe fondul dividendelor speciale cerute de stat de la companiile din subordine, în decembrie, acţiunile au fost lovite de celebra OUG 114, ce viza implementarea unor taxe în anumite sectoare ale economiei printre care cele energetic şi bancar, precum şi modificări în funcţionarea sistemului de pensii private.

În aceste condiţii, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(A) a încheiat anul cu un randament negativ de 1,35%. Pentru Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(D) scăderea a fost de 1,55%, iar cazul Raiffeisen Moderat RON Clasa Premium (A) declinul s-a situat la 1,58%.

"Performanţa fondului a fost afectată puternic de dinamica puternic descendentă înregistrată în piaţa locală de acţiuni (-13,81% în luna decembrie pentru indicele BET-XT), cât şi în pieţele internaţionale în ultima parte a anului (-14,17% în ultimele trei luni ale anului pentru indicele american S&P 500)", se explică în raportul anual al Raiffeisen Moderat RON.

La finele anului, puţin peste o treime din portofoliu era reprezentat de unităţi ale Raiffeisen Benefit (clasa denominată în euro plus cea în lei) iar 18,5% erau unităţi ale Raiffeisen Confort.

Raiffeisen Benefit era un fond de tip absolute return ce investea, în diferite proporţii, în acţiuni româneşti şi internaţionale, ce puteau atinge în anumite condiţii şi 90% din portofoliu, precum şi în diferite instrumente cu venit fix. Raiffeisen Confort era un fond cu capital protejat care folosea strategia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), cu expunere pe acţiuni şi fonduri ce investeau preponderent în acţiuni şi instrumente cu venit fix sau fonduri ce investeau în astfel de titluri.

La sfârşitul lui 2018, ponderea titlurilor cu venit fix în total active ale Raiffeisen Moderat RON era de 10,9%, fiind doar titluri de stat, iar plasamentele în fonduri ce investeau în instrumente purtătoare de dobândă era de 24,3%, conform raportului anual al fondului.

Evoluţia din 2019, rezilienţa în faţa şocului Covid-19 şi recuperarea ulterioară

Anul 2019 a fost marcat de evoluţii excepţionale pentru pieţele de acţiuni internaţionale, în condiţiile unor politici monetare acomodative promovate de principalele bănci centrale, ceea s-a suprapus în plan local cu îndulcirea prevederilor OUG 114 care, alături de rezultatele financiare foarte bune şi distribuţiile generoase de dividende, au făcut ca piaţa locală să aibă cea mai bună performanţă din 2009. În acest context, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(A) a avut un randament de 7,7%, VUAN-ul fondului având o traiectorie ascendentă lină.

Finele lunii februarie 2020 a adus o undă de şoc în pieţele financiare ale lumii, cauzată de răspândirea accelerată a ceea ce pe atunci era epidemia Covid-19, care a provocat căderi de 30% în pieţele de acţiuni. Dar, datorită structurii diversificate, declinul fondului a fost de numai 7%, totuşi scăderea cu cea mai mare amplitudine de la lansare.

Ulterior, pe fondul revenirii pieţelor, în primul rând ca urmare a măsurilor monetare şi fiscale fără precedent ale autorităţilor din Statele Unite şi Europa, Raiffeisen Moderat RON a recuperat scăderea cauzată de şocul Covid.

"Ţinând cont de atractivitatea pieţelor de acţiuni, dar şi pentru a avea un control mai ridicat asupra nivelului de risc la care este expus fondul, au fost alese instrumente care să permită o rebalansare uşoară şi care să confere expunere pe acele pieţe unde s-a considerat că există valoare adăugată", se arată în raportul anual al fondului.

Astfel, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(A) a încheiat 2020 cu un randament de 4,78%, chiar peste creşterea indicelui BET-TR, ce include şi dividendele plătite de companiile din BET, de 3,4%.

Randamente totale situate între 17% şi 19% pentru cele trei clase ale fondului, din primăvara anului 2018

Continuarea trendului ascendent al pieţelor de acţiuni, susţinută de politica monetară relaxată a principalelor bănci centrale, de datele economice pozitive şi de lichiditatea abundentă disponibilă în piaţă, s-a reflectat în performanţa fondului şi anul trecut.

Conform raportului pentru primul semestru, expunerea pe acţiuni a Raiffeisen Moderat RON a fost crescută gradual, pentru a capitaliza evoluţia ascendentă a pieţelor de acţiuni, fondul încheind primele şase luni ale anului cu o expunere de 27% în această zonă (Raiffeisen Romania Dividend, Ishares MSCI Europe SRI şi Ishares S&P).

Astfel, pentru întregul an, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(A) a avut un randament de 6,88%.

În luna decembrie a anului trecut, ponderea fondurilor de acţiuni în portofoliu era de 26,5% (din care 18,1% reprezentau unităţi ale Raiffeisen Romania Dividend), în timp ce fondurile de instrumente cu venit fix erau în proporţie de 28,9% (în care 18,6% era Raiffeisen Ron Plus). Deţinerile de titluri de stat reprezentau 24% din activul Raiffeisen Moderat RON.

Fondul avea 4.002 investitori, iar activele nete totale se ridicau la valoarea de 158,62 milioane de lei.

De la lansare şi până la finele anului trecut, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(A) a avut un randament de 18,99%, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR(D) de 17,26% (inclusiv câştigul din distribuţiile de numerar plătite în 2019, 2020 şi 2021), iar Raiffeisen Moderat RON Clasa Premium (A) de 18,45%, conform ultimului raport lunat al fondului

Note

Performanţele prezentate în material reprezintă evoluţia Valorilor Unitare ale Activului Net (dupa deducerea costurilor) în perioadele indicate şi nu reprezintă o garanţie pentru performanţa viitoare, după cum se arată în materialele Raiffeisen Asset Management.

Comisionul de subscriere pentru persoane fizice este de 0% pentru Clasele FWR şi de 0,15% pentru Clasa Premium. În cazul persoanelor juridice, comisionul de subscriere este de 1% pentru Clasa FWR (D). Comisionul de răscumpărare este de 0%. Comisionul anual de administrare pentru Clasa Premium este 1,45%, iar pentru clasa FWR A/D de 1,35%, conform administratorului Raiffeisen Moderat RON.

Investitorii pot subscrie pentru un număr întreg sau fracţionat de unităţi de fond, prima subscriere fiind de minim o unitate de fond. Orice deţinător de unităţi de fond are obligaţia de a deţine, în permanenţă, cel puţin o unitate de fond în fiecare clasa de unităţi la care aderat, potrivit Raiffeisen Asset Management.

În data de 28 ianuarie a acestui an, valoarea unităţii de fond a Raiffeisen Moderat RON Clasa Premium (A), era de 117,213 lei. Pentru Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR (A), valoarea unităţii de fond era de 117.756,8015 lei, iar pentru Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR (D) de 104.163,9178 lei.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0469
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6367
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.7253

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

ccib.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro