Abonament gratuit
Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”Videoconferinţa “Investiţii imobiliare şi achiziţii publice în pandemie”

REPREZENTANŢII CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI:"Curtea de Conturi nu a obligat ANPC să se îndrepte împotriva propriilor angajaţi"

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Macroeconomie /

"Curtea de Conturi nu a obligat ANPC să se îndrepte împotriva propriilor angajaţi"

Oficialii Curţii: "Curtea de Conturi nu a dat instrucţiuni pentru imputarea unor sume comisarilor ANPC"  

Fosta conducere a ANPC afirma că, în cazul în care procesul-verbal întocmit de un comisar al autorităţii este desfiinţat de către instanţa de judecată, atunci Curtea de Conturi ar obliga ANPC să recupereze sumele de bani direct de la comisarul care a semnat procesul-verbal

Curtea de Conturi a României nu a formulat instrucţiuni referitoare la imputarea unor sume de bani comisarilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), ca urmare a anulării de către instanţa de judecată a unor procese verbale întocmite de către aceştia, ne-au transmis comisarii Curţii, răspunzând unei solicitări făcute de ziarul BURSA pe subiect.

Reprezentanţii Curţii de Conturi ne-au transmis: "Potrivit prevederilor art. 33, alin. 3 din Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată: «În situaţia în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii cantităţii auditate».

Din textul de lege menţionat anterior rezultă explicit faptul că stabilirea întinderii prejudiciului, precum şi măsurile necesare care să conducă la recuperarea acestuia, sunt obligaţii ale conducerii entităţilor auditate şi nu intră în atribuţiile Curţii de Conturi a României".

Sursele citate ne-au menţionat că instituţia Curţii de Conturi a Românei nu stabileşte modalitatea prin care conducerile entităţilor auditate decid să pună în practică măsurile dispuse de către Curtea de Conturi, întrucât aceas­ta nu are nicio atribuţie/competenţă în domeniu.

Reprezentanţii Curţii de Conturi ne-au transmis: "Noi nu am formulat instrucţiuni în ceea ce priveşte imputarea unor sume comisarilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), ca urmare a anulării de către instanţa de judecată a unor procese verbale întocmite de către aceştia. În cazul în care aceste situaţii ar fi avut loc, ar fi fost strict decizii ale conducerii ANPC de a întreprinde demersuri care să conducă la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României".

Întrebările transmise de ziarul BURSA instituţiei de control vin în contextul în care constatările Curţii de Conturi din Raportul pe anul 2015, cu privire la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, arată că "nu s-a recuperat suma de 346.000 lei, reprezentând sancţiuni aplicate de instanţe şi plătite de entitate în anii 2013-2014; amenzi aplicate de către comisari şi supuse riscului de anulare în instanţă şi cheltuieli de judecată" (pag. 60 din Raportul public pe anul 2015). În acelaşi timp, fosta conducere a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sublinia că, în cazul în care procesul-verbal întocmit de un comisar al autorităţii este desfiinţat de către instanţa de judecată, atunci Curtea de Conturi ar obliga ANPC să recupereze sumele de bani direct de la comisarul care a semnat procesul-verbal.

În aceste condiţii, se pare că angajaţii ANPC refuză să semneze procese-verbale de teama de a nu le fi imputate diverse sume de bani de către conducătorii instituţiei.

Reprezentanţii Curţii ne-au menţionat că nu există niciun caz în care Curtea de Conturi să oblige ANPC să se îndrepte împotriva propriilor angajaţi.

Sursele citate ne-au transmis: "În urma desfăşurării misiunii de audit financiar asupra contului anual de execuţie pe anul 2015, efectuată de către Camera de Conturi Galaţi în perioada 06.01.2016 - 16.02.2016 la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Est Galaţi, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate consemnate în Raportul de audit financiar şi Procesul-verbal de constatare (...). Printre abaterile de la legalitate şi regularitate constatate şi consemnate în actele întocmite au exis­tat abateri generatoare de prejudicii pentru care, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi des­făşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (...), auditorii publici externi au estimat anumite valori, printre care şi cele consemnate în Raportul public. Menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege, în timpul acţiunilor de control/audit, auditorii publici externi estimează valoarea erorii/abaterii constatate, urmând ca întinderea prejudiciului să fie stabilită de conducerea entităţii verificate.

În procesul de valorificare a constatărilor reţinute şi consemnate de către Curtea de Conturi, (...) conducerea Camerei de Conturi Galaţi a emis Decizia nr. 3/16.03.2016 cu un număr de 5 măsuri, emisă spre implementarea conducerii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud - Est Galaţi. Decizia (...) a fost adusă la cunoştinţă instituţiei ierarhic superioare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, de către departamentul de specialitate al Curţii de Conturi în a cărui competenţă de verificare se regăseşte ANPC".

Conform răspunsului citat, conducerea Camerei de Conturi Galaţi a dis­pus următoarea măsură:

"Veţi urmări respectarea de către personalul entităţii a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, regulamentul de organizare şi funcţionare, proceduri operaţionale etc.

Veţi stabili întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii publice ca urmare a efectuării unor cheltuieli suplimentare, neprevăzute în bugetele iniţiale de venituri şi cheltuieli aprobate de ordonatorul secundar de credite şi veţi lua măsurile legale de recuperare a acestora, inclusiv a beneficiilor legale nerealizate calculate până la data încasării efective, de la persoanele răspunzătoare de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în următoarele cazuri:

a) sancţiuni aplicate entităţii de către instanţele de judecată pentru dosarele aflate pe rol, ca urmare a refuzului repetat de a înainta instanţei documentaţia aferentă proceselor verbale de contraventie contestate (amenzi judiciare);

b) nedepunerea la instanţă în unele dosare a întâmpinărilor/motive de apel de către consilierul juridic al entităţii;

c) plata unor cheltuieli privind executarea silită a entităţii în cazul neachitării cheltuielilor de judecată dispuse prin sentinţe judecătoreşti în cazul unor soluţii nefavorabile entităţii".

Din cele consemnate anterior rezultă faptul că măsura dispusă a instituit stabilirea întinderii prejudiciului, precum şi stabilirea persoanelor responsabile de producerea acestuia, în sarcina conducerii entităţii verificate, în calitate de titular al acestei obligaţii legale, apreciază reprezentanţii Curţii de Conturi.

Aceştia ne-au mai spus: "Referitor la anumite aspecte care privesc neaplicarea unor sancţiuni de către comisarii ANPC, motivat de posibile imputaţii ale Curţii de Conturi, precizăm faptul că motivaţiile sunt subiective şi lipsite de temei, întrucât în actele întocmite de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Galaţi nu face nicio referire la activitatea comisarilor.

Mai mult, auditorii au consemnat faptul că anularea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost determinată de lipsa demersurilor consilierului juridic pentru apărarea în instanţă a drepturilor entităţii publice".

Printre exemplele date de Curtea de Conturi în acest sens se numără prezentarea documentaţiei care a stat la baza încheierii procesului verbal, formularea de întâmpinări la cererile de chemare în judecată sau a căilor de atac împotriva unor sentinţe defavorabile entităţii, nerespectarea termenelor de restituire a amenzilor contravenţionale anulate de instanţele de judecată cauzată de necomunicarea de către personalul juridic a hotărârilor judecătoreşti către conducerea entităţii sau compartimentul economic etc.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. se pare ca pe nimeni nu ii intereseaza problemele aparute in mediu online de la mai multi utilizatori nemultumiti referitor la anumite produse in care se fac abuzuri iar cei de la ANPC fie de frica se tem sa faca comentarii pt a inchide ochii din cauza unor firme mamut precum EMAG sau altele unde exista filmari pe youtube si numai.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie