SUPLIMENT TABAC / PÂNĂ ÎN 2025"Ne dorim ca 30% din producţie să fie reprezentată de produsele fără fum"

Ziarul BURSA #Companii / 5 noiembrie 2020

"Ne dorim ca 30% din producţie să fie reprezentată de produsele fără fum"

(Interviu cu Branislav Bibic, Managing Director, Philip Morris România)

Reporter: Cum a fost afectată compania de pandemia de Covid-19 şi ce măsuri aţi luat pentru a trece mai uşor prin această perioadă?

Branislav Bibic: Încă de la debutul crizei, principala prioritate a companiei Philip Morris în România a fost asigurarea continuităţii activităţii economice, atât în ceea ce priveşte producţia realizată în fabrica din Otopeni, cât şi în ceea ce priveşte totalitatea activităţilor comerciale, de distribuţie şi suport, totul în condiţii de maximă protecţie a angajaţilor, partenerilor comerciali şi consumatorilor. Totodată, am încercat să depăşim aria internă de concentrare şi să contribuim la eforturile generale ale autorităţilor şi societăţii româneşti de a combate cât mai eficient cu putinţă efectele negative ale crizei sanitare şi ale impactului economic generat de aceasta. Recunosc, a fost nevoie de eforturi suplimentare substanţiale, însă suntem bucuroşi că am reuşit să trecem cu succes peste ceea ce credem că a fost perioada cea mai dificilă. În continuare, avem aceleaşi priorităţi şi ele sunt reflectate de măsurile pe care le-am luat şi după 15 mai, când starea de urgenţă a fost înlocuită cu starea de alertă.

Pentru asigurarea coordonării optime şi a vitezei de reacţie adecvate, una dintre primele măsuri a constat în înfiinţatea unui comitet intern pentru situaţii de urgenţă, care gestionează în timp real toate situaţiile apărute. În scopul asigurării unui nivel maxim de protecţie şi siguranţă, am luat decizia de a permite continuarea activităţii angajaţilor fie de acasă, cum este cazul celor din divizia comercială, fie la locul de muncă, în cazul angajaţilor din fabrica de la Otopeni, dar în condiţii suplimentare de siguranţă. În acelaşi timp, pe lângă toate măsurile de protecţie fizică, am vrut să ne asigurăm că vor depăşi, şi la nivel personal, provocările care au venit cu această criză. Dorim să fim o ancoră de stabilitate pentru angajaţii noştri, să le oferim o zonă de siguranţă: stabilitatea locului de muncă, stabilitatea financiară şi, în plus, recunoaşterea eforturilor angajaţilor care continuă să-şi des­făşoare activitatea la locul de muncă. Philip Morris International se ghidează, atât la nivel global, cât şi la nivel local, după un set de principii clare, care promovează angajamentul faţă de angajaţii săi şi recunoaşte contribuţia acestora la eforturile companiei.

Din 18 mai, i-am încurajat pe colegii noştri să continue să lucreze de acasă, acolo unde este posibil pentru companie, în func­ţie de specificul funcţiei lor. Abordarea noastră rămâne prudentă în continuare, în principal din dorinţa de a nu ne expune colegii şi familiile lor. Revenirea la birou se va face gradual şi controlat atunci când situaţia generală ne-o va permite. La sediul central şi în fabrică am instalat sisteme de monitorizare de la distanţă a temperaturii, iar cei care lucrează de la birou trebuie să urmeze reguli foarte stricte de protecţie sanitară şi distanţare socială.

Suntem mândri de faptul că, în Româ­nia, dar şi la nivel global, niciun angajat Philip Morris nu a fost trimis în şomaj tehnic şi nu a fost disponibilizat din motive legate de criza prin care trecem. Mai mult, angajaţilor încadraţi în categoria celor vulnerabili (cei care prezintă un risc ridicat de infecţie severă cu COVID-19, cei cu o condiţie medicală preexistentă, cu un sistem de imunitate scăzut sau angajatele însărcinate) care nu au dispus de condiţiile necesare pentru a lucra de acasă, încă de la începutul crizei, li s-a acordat concediu plătit 100% de către companie până când va trece aceas­tă perioadă dificilă. De asemenea, angajaţii a căror prezenţă fizică a fost şi continuă să fie necesară în fabrica din Otopeni au beneficiat de o recunoaştere specială - în funcţie de zilele efectiv lucrate pe durata stării de urgenţă, aproximativ 750 de angajaţi au primit prime al căror cuantum brut a ajuns până la 500 de dolari per angajat.

Prin tot ceea ce am făcut în această perioadă am vrut să ne asigurăm că vom continua producţia şi, implicit, furnizarea de produse către consumatori, la aceleaşi standarde de calitate şi siguranţă ca până acum.

Reporter: Cum caracterizaţi legislaţia din domeniu?

Branislav Bibic: Legislaţia naţională care reglementează produsele din tutun este, în general, foarte bine aliniată atât cu legislaţia europeană în domeniu, cât şi cu cerinţele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în ceea ce priveşte controlul tutunului.

Philip Morris International a iniţiat în urmă cu peste 5 ani o transformare radicală a industriei tutunului, care vizează în mod primordial înlocuirea ţigaretelor tradiţionale şi a celorlalte produse din tutun combustibile cu nou-dezvoltatele produse din tutun încălzit. Diferenţa fundamentală dintre aceste produse noi şi cele clasice constă în absenţa fumului generat de combustie şi reducerea, astfel, a substanţelor nocive şi potenţial nocive la care se expun utilizatorii acestor produse. Această transformare majoră reprezintă un efort uriaş pentru compania noastră şi are nevoie de sprijinul autorităţilor de reglementare pentru a avea succes. Toată lumea trebuie să înţeleagă că noile produse sunt fundamental diferite, iar comparaţia cu ţigaretele sau asocierea cu acestea din punct de vedere al tratamentului legal reprezintă un demers profund eronat. În niciun caz nu spunem că utilizarea noilor produse este lipsită de riscuri sau că acestea nu ar trebui să fie reglementate. Dimpotrivă, susţinem dezvoltarea de reguli specifice şi tratamente fiscale potrivite aces­tor noi produse din tutun, care să fie în concordanţă cu caracteristicile intrinseci ale acestor produse şi cu riscul pe care îl generează la nivelul consumatorilor şi non-consumatorilor.

Pe termen scurt şi mediu, este din ce în ce mai clar că, în pofida tuturor restricţiilor, milioane de adulţi vor continua să fumeze, iar aceştia trebuie să aibă posibilitatea de a adopta alternative mai bune la continuarea fumatului. Un cadru de reglementare adecvat poate facilita acest demers. Astfel, este esenţial ca legislaţia din domeniu să recunoască în mod explicit faptul că nu toate produsele din tutun au acelaşi profil de risc. Atunci când vine vorba despre alternative mai puţin nocive decât continuarea fumatului, cadrul de reglementare ar trebui să asigure că fumătorii adulţi care altfel ar continua să fumeze au acces la aceste produse şi la informaţiile de care au nevoie pentru a lua decizii mai bune pentru sănătatea lor. Tot acest proces trebuie să fie corect fundamentat pe baza datelor ştiinţifice, rezultate din cercetările complexe efectuate. Încurajăm, în acest scop, dezvoltarea, la nivelul autorităţilor competente, a unui proces de evaluare ştiinţifică riguroasă pentru produsele inovatoare, fără fum. În urma acestui proces, autorităţile pot decide ce informaţii pot însoţi punerea pe piaţă a fiecărui produs în parte şi să interzică, în acelaşi timp, cu stricteţe declaraţiile false sau care ar putea să inducă în eroare consumatorii.

Dacă discutăm de reglementarea noilor produse din tutun, nu putem să omitem subiectul taxării. Cotele de impozitare aplicate produselor din tutun fără fum trebuie să ţină seama de profilul de risc al acestor produse. În tot acest context, întreaga dezbatere referitoare la diferenţele de accizare exis­tente între ţigarete şi produsele din tutun încălzit nu îşi găseşte sensul. Produsele din tutun încălzit prezintă caracteristici proprii radical opuse faţă de ţigarete: utilizarea prin intermediul unui dispozitiv electronic, obiceiuri de consum distincte ale consumatorilor, procese de fabricaţie mult mai complexe, investiţii substanţiale în cercetare, dezvoltare şi îmbunătăţire continuă, precum şi mecanisme de comercializare diferite şi mult mai costisitoare.

Totodată, legislaţia trebuie să împiedice cu fermitatate accesul minorilor la toate produsele care conţin nicotină şi să conţină prevederi care să oblige piaţa să monitorizeze cu atenţie, să raporteze orice schim­bări intervenite şi să elimine fără întârziere orice efecte adverse care ar putea să fie identificate din timp.

Suntem foarte încrezători în potenţialul pe care noile produse din tutun încălzit îl au în reducerea efectelor nocive asociate fumatului şi continuăm eforturile noastre de perfecţionare a acestor produse.

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia contrabandei cu produse din tutun?

Branislav Bibic: Contrabanda cu ţigarete a înregistrat o evoluţie favorabilă în ultima perioadă: a scăzut la un nivel de 13,8% în anul 2019, cu aproape 2 puncte procentuale sub nivelul înregistrat la nivelul anului anterior. Mai mult, se pare că această scădere va continua şi în anul 2020, având în vedere faptul că, la nivelul lunii iulie 2020, ponderea comerţului ilicit cu ţigarete a înregistrat un nivel sub 10%.

Apreciem în mod deosebit eforturile susţinute ale autorităţilor de control din Ro­mânia, precum şi pe cele ale organismelor transnaţionale şi europene. Rămânem în continuare un partener de nădejde pentru statul român în lupta împotriva comerţului ilicit cu produse din tutun şi încercăm să sus­ţinem autorităţile naţionale prin intermediul expertizei tehnice a angajaţilor noştri, a informaţiilor de care dispunem şi, nu în ultimul rând, prin continuarea parteneriatelor care au ca scop creşterea capacităţii de detectare şi control.

Concomitent, la nivelul pieţei interne, observăm un fenomen de intensificare a tranzitului ilicit de tutun brut, destinat trans­formării ulterioare în tutun de fumat, comercializat ilegal prin intermediul mediului online. Suntem în contact cu autorităţile responsabile de controlul acestui fenomen şi, în ultima perioadă, am reuşit să observăm rezultate încurajatoare şi în acest domeniu.

În ceea ce priveşte noile produse din tutun - ţigaretele electronice şi produsele din tutun încălzit - datele pe care le avem în momentul de faţă sunt încă limitate şi nu permit stabilirea unui verdict clar. Există evidenţe ale unor fluxuri ilicite transfrontaliere de astfel de produse, inclusiv de dis­pozitive electronice şi accesorii produse şi comercializate cu încălcarea drepturilor de autor, însă este încă prea devreme pentru a putea avea o imagine detaliată cu privire la amploarea fenomenului. Avantajul în cazul noilor produse constă în procesul de fabricaţie fundamental diferit faţă de ţigarete, care le face mult mai dificil şi costisitor de reprodus de către grupările infracţionale care ar dori să le producă în mod ilegal.

Per total, considerăm că evoluţiile sunt pozitive; rămân, însă, în continuare, problemele structurale de dotare şi echipare a autorităţilor cu echipament performant pentru lupta împotriva comerţului ilicit, însă suntem convinşi că lucrurile merg în direcţia corectă.

Reporter: Ce măsuri consideraţi că ar trebui luate, în continuare, pentru reducerea pietei negre a ţigărilor?

Branislav Bibic: Aşa cum menţionam anterior, evoluţiile înregistrate indică faptul că lucrurile merg în direcţia corectă. Există, însă, trei direcţii de acţiune care, în viziunea noastră, ar putea contribui la scăderea în continuare a pieţei negre a produselor din tutun.

Prima direcţie de intervenţie o reprezintă dotarea autorităţilor cu echipamente moderne de detecţie şi control. Discutăm aici de scannere performante pentru punctele de trecere a frontierei, dar şi de totalitatea mijloacelor fixe şi a echipamentelor tehnice necesare pentru echipele mobile. Continuarea dezvoltării echipelor canine şi formarea continuă a personalului implicat în aceste activităţi reprezintă totodată aspecte cheie în asigurarea succesului.

Asigurarea accesului la informaţii actualizate şi colaborarea interinstituţională reprezintă cel de-al doilea pilon de consolidare a luptei impotriva comerţului ilicit. Vorbim aici de colaborare între autorităţile din România, dar şi la nivel internaţional, cooperare cu autorităţile din alte state sau cu organismele transnaţionale. Contrabanda reprezintă un fenomen global, care nu poate fi combătut în mod eficient doar cu resurse naţionale.

Cea de-a treia direcţie de acţiune o reprezintă colaborarea cu operatorii economici din domeniu, care reprezintă piaţa legală a produselor din tutun şi care pot pune la dispoziţia autorităţilor experienţa şi expertiza proprii, atât de necesare pentru creşterea eficienţei activităţilor de control şi identificare a comerţului ilicit. Am dezvoltat de-a lungul timpului un parteneriat de succes cu autorităţile din România şi ne exprimăm pe această cale deschiderea pentru continuarea şi consolidarea acestui parteneriat.

Reporter: Cum a evoluat cererea pentru produsele din portofoliul companiei care înlocuiesc ţigaretele tradiţionale?

Branislav Bibic: Produsele care încălzesc tutunul şi respectiv produsele din tutun încălzit ale companiei noastre, comercializate sub denumirile de marcă IQOS şi HEETS, reprezintă punctul focal al strategiei noastre. Deşi cererea pentru aceste produse creşte în fiecare an, având în vedere faptul că discutăm despre produse inovatoare, care implică un comportament de consum diferit din partea consumatorilor, avem nevoie de timp îndelungat pentru a consolida această piaţă emergentă. În acest domeniu este greu de imaginat o transformare atât de radicală care să poată fi realizată peste noapte. Cu toate acestea, semnele sunt deosebit de încurajatoare şi suntem extrem de optimişti în ceea ce priveşte viitorul acestei categorii şi rolul său în oferirea de alternative mai puţin nocive fumătorilor adulţi din România. Suntem încântaţi să vedem în fiecare zi consumatori adulţi care fac trecerea la produsele noastre cu potenţial de risc redus în comparaţie cu continuare fumatului şi care pot astfel să se bucure de beneficiile pe care tehnologia dezvoltată de compania noastră le aduce în viaţa lor.

Reporter: Ce alte proiecte investiţionale aveţi pe acest segment?

Branislav Bibic: Continuăm investiţiile implementate cu succes până în acest moment în România, atât la nivelul unităţii de producţie din Otopeni, cât şi pentru dezvoltarea şi consolidarea pieţei produselor din tutun încălzit din România.

În ceea ce priveşte producţia, ca urmare a finalizării investiţiei de peste 500 de milioane de euro, necesară pentru transformarea fabricii din Otopeni, în scopul fabricării de produse din tutun încălzit marca HEETS, suntem mândri de faptul că am devenit unul dintre cei mai importanţi exportatori din România. Produsele fabricate aici sunt exportate acum pe un număr mare de pieţe externe, situate pe cinci continente: Europa, Asia, America Centrală şi de Sud şi Africa. Acest lucru reprezintă o garanţie a calităţii, dar şi a sustenabilităţii investiţiei Philip Morris în România. Şi nu ne oprim aici, investiţiile atât în capacităţile de producţie, cât şi în piaţa internă continuă. Tot acest efort are în spate un proces investiţional gigantic, de peste 7,2 miliarde de dolari, sume mobilizate de către Philip Morris International la nivel global pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare în domeniul produselor fără fum.

La fel ca în orice alt domeniu, şi la nivelul pieţei produselor din tutun viitorul aparţine tehnologiei. Am ajuns într-un moment în care nu mai este posibil să ignori sau să conteşti această realitate.

Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei, în ultimul an?

Branislav Bibic: Inovăm continuu şi îmbunătăţim produsele dezvoltate pe baza feedback-ului primit din partea consumatorilor noştri. Contextul actual ne-a obligat să accelerăm şi mai mult tranziţia către canalele digitale şi să încercăm să reducem sau chiar să eliminăm, acolo unde este posibil, interacţiunea fizică. Pentru aceasta a fost nevoie să ne concentrăm mai mult pe zona de investiţii în tehnologie în ultimele şase luni, iar rezultatele sunt deja vizibile.

Facem progrese mari pentru a ne îndeplini misiunea de a construi un viitor fără fum. Derulăm studii ample şi riguroase pentru a demonstra că, în comparaţie cu fumatul, adoptarea produselor noastre fără fum duce la o reducere semnificativă a ris­cului de boli asociate fumatului. Acestea includ cercetări de laborator, studii clinice cu fumători adulţi şi cercetări pentru a înţelege beneficiile potenţiale ale produsului pentru sănătatea publică, inclusiv modul în care fumătorii percep riscul produsului şi cum îl utilizează în condiţii reale.

IQOS este deja comercializat în 61 de pieţe, una dintre ele este România, şi aproape 15 milioane de fumători adulţi din aceste pieţe au adoptat produsul. Mai important, 71% dintre ei au renunţat complet la ţigări. Ambiţia noastră este ca, până în 2025, 30% din volumele noastre de producţie să fie reprezentate de produsele fără fum, ceea ce echivalează cu aproximativ 40 de milioane de fumători adulţi care le adoptă la nivel global. Dincolo de acest orizont de timp, este dificil să estimăm momentul exact al unei astfel de schimbări dramatice.

În prezent, în România, numărul utilizatorilor adulţi de IQOS a ajuns la peste 150.000, o piaţă încă neconsolidată. Pentru aceşti utilizatori am creat platforma de loializare IQOS Club în care avem pes­te 50.000 utilizatori activi /lună. Important de precizat este faptul că ne adresăm doar consumatorilor adulţi în toate activităţile noas­tre comerciale şi depunem toate eforturile posibile pentru a ne asigura că minorii nu au acces la aceste produse.

Reporter: Ce planuri de investiţii aveţi pentru anul în curs?

Branislav Bibic: Transformarea companiei continuă în România, iar strategia Philip Morris International rămâne neschimbată: suntem 100% angajaţi să continuăm activităţile de dezvoltare a portofoliului de produse cu risc redus pentru consumatori şi să oferim fumătorilor adulţi din România şi din întreaga lume alternative mai bune decât continuarea fumatului. Investiţiile noastre din România continuă, cu produsele din tutun încălzit, rezervele de tutun HEETS şi dispozitivul IQOS, în centrul strategiei noastre.

Procesul de transformare prin care trece compania, la nivel international, este axat pe rezultatele cercetării ştiinţifice riguroase, valorificarea celor mai noi descoperiri tehnologice din domeniu, dar şi pe construirea unei culturi organizaţionale bazate pe agilitate, deschidere, cooperare şi flexibilitate. Toate aceste atribute facilitează adaptarea la noile condiţii dictate de mediul extern. Ne dorim ca, în continuare, canalele online de comercializare să crească în importanţă şi lucrăm permanent la adaptarea proceselor interne la noile condiţii pentru a proteja sănătatea angajaţilor, a consumatorilor şi a partenerilor comerciali.

Reporter: Cât din producţia de ţigarete exportaţi şi în ce ţări?

Branislav Bibic: Ca urmare a investiţiilor realizate, în momentul de faţă fabrica Philip Morris din Otopeni produce aproape exclusiv produse din tutun încălzit comercializate sub denumirea comercială HEETS. Produsele fabricate aici sunt des­tinate atât pieţei interne, cât şi exportului. Cea mai mare parte din producţie este exportată în pieţe importante din Asia, America Centrală şi de Sud, Europa sau Africa. Investiţiile realizate în ultimii ani ne-au permis să creştem semnificativ capacitatea de producţie şi, în acelaşi timp, ponderea produselor exportate.

În momentul de faţă, putem să afirmăm că Philip Morris România reprezintă unul dintre exportatorii principali din România, cu efecte benefice evidente la nivelul întregii economii naţionale.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în prima jumătate a acestui an comparativ cu cea din perioada similară din 2019 şi ce estimări aveţi pentru întreg anul 2020?

Branislav Bibic: În 2019, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,8 miliarde lei.

Este cert că suntem o companie puternică şi că vom depăşi, fără îndoială, provocările actuale şi vom continua procesul de transformare prin care vrem să transpunem în realitate viziunea unui viitor fără fum.

La nivel global, suntem prezenţi cu IQOS în 61 de pieţe, inclusiv Japonia, Coreea, Canada sau Statele Unite ale Americii, dar şi în majoritatea statelor europene. Putem spune că acoperim în momentul de faţă aproximativ 44% din piaţa internaţională.

Produsele noastre fără fum au reprezentat deja aproape o cincime din veniturile nete ale companiei în anul 2019, la nivel global, iar în primul trimestru din 2020, am înregistrat o mică creştere.

Reporter: FDA a autorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat. Ce asteptări aveţi în urma acestui lucru?

Branislav Bibic: Această decizie este un moment istoric şi un pas înainte în îndeplinirea misiunii companiei de a construi un viitor fără fum şi de a transforma industria tutunului. Este pentru prima dată când Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite acordă autorizaţia de comercializare ca produs din tutun cu risc modificat unui produs electronic cu nicotină, o alternativă la ţigări. Astfel, autoritatea americană a considerat că emiterea acestei decizii pentru IQOS este adecvată pentru a promova sănătatea publică.

Această decizie confirmă că dispozitivul IQOS este fundamental diferit de ţigări şi că trecerea completă de la ţigările convenţionale la IQOS reduce expunerea organismului la substanţe nocive sau potenţial nocive. Pentru fiecare adult care fumează, în mod evident, cea mai bună alegere este să renunţe la fumat. Cu toate acestea, conform previziunilor OMS, mulţi nu o vor face. Compania noastră face eforturi să le ofere celor care nu renunţă alternative, produse fără fum, fundamentate ştiinţific şi care reduc expunerea la substanţe nocive şi potenţial nocive. Decizia FDA le oferă acelor oameni din Statele Unite ale Americii care continuă să fumeze acces la informaţii despre un produs care, prin faptul că nu arde tutunul, ci îl încălzeşte, reduce în mod semnificativ producerea de substanţe nocive şi potenţial nocive. 

Ca urmare a aceastei decizii, sistemul IQOS poate fi comercializat în Statele Unite cu următoarele informaţii: dispozitivul încălzeşte tutunul, dar nu îl arde, ceea ce reduce în mod semnificativ producerea de substanţe nocive şi potenţial nocive, iar studiile ştiinţifice au demonstrat că trecerea completă de la ţigările convenţionale la IQOS reduce semnificativ expunerea organismului la substanţe nocive sau potenţial nocive. Acestea sunt informaţiile care ar trebui să ajungă la fiecare dintre utilizatorii IQOS, precum şi faptul că FDA a concluzionat că dovezile ştiinţifice disponibile până în acest moment demonstrează că este de aşteptat ca IQOS să aibă un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei, luând în calcul atât utilizatorii de produse din tutun, cât şi persoanele care nu utilizează în prezent produse din tutun.

Desigur că decizia FDA priveşte doar Statele Unite, însă ea este o decizie de referinţă pentru companie la nivel internaţional, în toate cele 61 de pieţe în care suntem prezenţi cu acest dispozitiv. Avem responsabilitatea de a le oferi tuturor utilizatorilor adulţi cât mai multe informaţii despre produsele noastre pentru ca ei să poată face cele mai bune alegeri la nivel personal. Această decizie oferă un exemplu cu privire la modul în care guvernele şi organizaţiile din domeniul sănătăţii publice pot reglementa alternativele fără fum, pentru a le diferenţia de ţigări, şi pentru a proteja, astfel, sănătatea publică.

Reporter: Câţi angajaţi are compania?

Branislav Bibic: În România, Philip Morris are un număr total de aproximativ 1.100 de angajaţi, care îşi desfăşoară activitatea în biroul central din Bucureşti, în sediile regionale şi în fabrica din Otopeni. Dintre aceştia, aproximativ 250 sunt în divizia comercială (inclusiv pentru posturile de suport, cum ar fi IT, Financiar, Resurse Umane), iar aproximativ 850 în fabrica din Otopeni.

Suntem un angajator important pentru România şi punem întotdeauna în centrul strategiei noastre atenţia pentru oamenii cu care lucrăm.

Reporter: Ce cotă de piaţă aveţi?

Branislav Bibic: Suntem liderii segmentului de produse din tutun încălzit atât pe piaţa internaţională, cât şi pe cea din România.

Fără îndoială, suntem pe drumul cel bun. Crearea şi dezvoltarea pieţei produselor din tutun încălzit nu a fost un demers facil până în momentul de faţă. Nici în continuare nu ne aşteptăm să ne fie uşor. Avem un drum lung de parcurs, însă provocarea este unul dintre factorii care ne motivează. Toate argumentele sunt de partea noastră şi suntem 100% convinşi de succesul produselor noastre, care vor schimba pentru totdeauna piaţa produselor din tutun, cu beneficii evidente pentru consumatorii adulţi.

Reporter: Mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2023
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Noi. 2023
Euro (EUR)Euro4.9726
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5313
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1634
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7463
Gram de aur (XAU)Gram de aur296.8710

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb