UN REFERENDUM CARE NE ÎMPINGE SPRE DEMENŢĂElogiu minciunii

MAKE
Ziarul BURSA #Politică / 15 august 2012

MAKE

MAKE

"România a luat-o razna", şi-a intitulat Deutsche Welle comentariul de marţi, în care afirma că "Guvernul Ponta plănuia falsificarea listelor electorale la scară largă", adăugând că "datele falsificate aveau ca scop să declare valid, în mod retroactiv, Referendumul controversat de pe 29 iulie, privind demiterea lui Băsescu".

Aşa se vede de acolo.

Nemţii nu ne caută în coarne.

Nu stă nimeni să-i ia un interviu lui Victor Ponta, ca să-l audă cum minte că tot ce face este constituţional şi că totul este perfect democratic şi că totul este normal.

Nemţii nu lucrează la HotNews, să-i încurce Ponta.

Pentru ei totul este limpede.

Simplu: România are un premier care minte.

Străinii nu intră în controverse.

Guvernul României este condus de un plagiator, care minte că n-a plagiat şi care a folosit puterea Guvernului să nu fie declarat oficial drept "plagiator".

Ce să discuţi cu el?!

Discuţia nu duce nicăieri.

Nu discuţi cu buştenii.

Minciunile perechii Ponta-Antonescu nu-i încurcă pe nemţi şi nu prea încurcă pe nimeni din străinătate.

Cu o lună în urma, am scris despre asta.

N-am scris "România a luat-o razna"; am scris că, într-un diagnostic de psihopatologie socială, probabil că suferim de mitomanie ("Manie caracterizată prin tendinţa maladivă de a denatura adevărul, de a minţi"/ Sursa definiţiei: DN, 1986).

Ceea ce este acelaşi lucru cu "România a luat-o razna".

----------------------------

"Rezultatul acestui «Mod de operare», sintetizat mai înainte, este că declaraţiile politice preced realitatea, care este silită, cu orice pierderi, să se transforme, astfel încât declaraţiile să devină adevărate.

Într-o psihopatologie socială, comportamentul USL ar friza mitomania şi cred că, realmente, mitomania antrenează masele şi se află pe punctul să devină majoritară, cu alaiul său de ameninţări, până dincolo de intimidare, atunci când este susţinută politic.

Bănuiesc că vom avea probleme cu toţii.

Diplomaţia nu este alcătuită din dobitoci, cel puţin, nu atât de dobitoci, încât să poată fi duşi de nas de mitomani.

Cred că în Cancelariile europene şi la Bruxelles, este evidentă mitomania noas-tră..."

"ÎNCERCAREA UNUI DIAGNOSTIC DE PSIHOPATOLOGIE SOCIALĂ: MITOMANIA / USL versus Băsescu - modus operandi", autor: MAKE / BURSA / 16.07.2012)

----------------------------

România devine mitomană?

România este ţara-mumă.

Din perspectiva mea, în orice stare s-ar afla, ţara merită elogiată şi slujită, indiferent de agresiunea căreia îi este pradă, fie ea şi o agresiune asupra temeiului raţiunii.

Elogiu.

Philip Gordon, reprezentantul guvernului american, a declarat, luni seară: "Ne aşteptăm la respect pentru instituţiile independente, ne aşteptăm ca acuzaţiile credibile de fraudă şi de imixtiuni să fie anchetate şi rezolvate şi ne aşteptăm ca ei [liderii de la Bucureşti] să sprijine ceea ce ar fi privit ca un rezultat legitim. Nu trebuie ca eu să spun precis ce înseamnă asta, într-un caz sau în altul, dar lucrurile astea se văd. (...)", a spus Gordon.

Exact asta spun şi eu: se văd.

Ce fac liderii noştri politici SE VEDE.

Nu este nevoie de argumente.

Ţine de bunul-simţ.

Cât de ironic sună acum sloganul electoral al lui Crin Antonescu - "România bunului-simţ"!

Totuşi, în opinia lui Ion Iliescu, este surprinzător "cu câtă uşurinţă unele cancelarii occidentale (şi inclusiv reprezentanţii lor la Bucureşti) pot fi influenţate de campania de intoxicare desfăşurată de susţinătorii domnului Băsescu şi câtă lipsă de sensibilitate şi respect pot manifesta acestea faţă de un vot popular, exprimat la un Referendum organizat în mijlocul verii, în ciuda boicotului proclamat de domnul Băsescu şi susţinătorii săi".

Las la o parte cât de familiarizat este Ion Iliescu cu tehnicile dublului discurs, arma preferată a propagandei comuniste.

Atrag atenţia doar asupra sofisticii lui Ion Iliescu.

Sofiştii pot demonstra orice.

Un sofist îi spune lui Socrate: "Tu ai o mamă, dar şi căţeii au o mamă, mama căţeilor este o căţea, deci tu eşti un fiu de căţea." (Platon, "Euthydemos").

Tehnica sofiştilor a fost analizată amănunţit în antichitate, dar dezarticularea ei necesită sârguinţă, studiu ambiţios al formelor gândirii şi înţelegerea amplelor contribuţii ale logicienilor, ceea ce, din varii motive, nu este la îndemina tuturor, ci necesită calificare.

Din acest motiv, vă oferim, în continuare, dumneavoastră, cititorilor noştri, propriul studiu sintetic asupra tehnicilor sofiste - parte din lucrarea mea mai amplă, intitulată "Devenirea falsului", întemeiată pe o bibliografie cvasiexhaustivă din domeniul logicii, metalogicii şi epistemologiei.

Lucrarea consideră sofismul drept (doar) o a treia treaptă intermediară (după eroare - prima - şi minciuna - a doua), precedând înălţarea falsului către forme care îl dezarmează pe căutătorul adevărului (aporia), urmată, ceva mai sus, de ceea ce aş numi "falsificarea perfectă" (antinomia), care ruinează raţiunea şi îi stabileşte limitele, dincolo de care nu putem trece, fără să cădem în nebunie.

Cu toată dorinţa mea că textul să fie cât mai lesne de înţeles, totuşi, tratând subiectul în mod specific, nu mi-am putut permite stilul jurnalistic, astfel că nu prezintă abateri de la nivelul de conceptualizare, ceea ce îl face greu de parcurs pentru aceia nedeprinşi cu literatura metalogică.

Prin urmare, vă sfătuiesc fie să-l parcurgeţi pe sărite, ca să vă faceţi doar o idee despre complexitatea felului în care se pun problemele, fie să-l studiaţi cu creionul în mână (eventual, online, furnizez explicaţii supli-mentare).

Încă o dată, mă simt ca şi când aş fi sărit în apă după piatra aruncată de un nebun.

Tehnicile sofiştilor

(Fragment din lucrarea "Devenirea falsului")

Nevoia pe care o satisfăcea (la un anumit nivel) pretinsa atotştiinţă a sofiştilor era aceea de a integra inteligibil evenimentul, dând astfel posibilitatea orientării adecvate în viaţa cotidiană.

În acest scop, sofiştii elaborează algoritmi prin a căror aplicare la situaţii concrete (ale dialogului - în condiţiile în care un dialog putea deveni un eveniment politic), conduce la succes.

Principiul tuturor acestor algoritmi îl constituie sofismul "ignorării respingerii".

Înţelegând prin respingere (cf. Aristotel), un silogism cu o concluzie contradictorie unei concluzii date, "ignorarea respingerii" ar consta în nerealizarea unei respingeri veritabile, fie prin nerealizarea contradicţiei autentice (în sofismele de limbaj), fie prin nerealizarea unor silogisme valide (în sofismele extralingvistice).

O condiţie pe care, însă, sofistul trebuie să o îndeplinească pentru a reuşi, este aceea să cunoască, în fiecare caz, ceea ce ar fi o respingere autentică, altfel există pericolul - semnalat de Platon - ca, ignorând ceea ce este respingerea, aceasta să fie afirmată din ignoranţă.

Pentru a evita această situaţie, sofistul trebuie să dispună de cunoştinţe din cele mai variate, să aibă capacitatea de a considera toate punctele de vedere cu privire la faptul discutat, ceea ce l-a făcut mai târziu pe Hegel să compare poziţia culturii la sofişti, cu forma şi conţinutul iluminismului.

Din această coliziune a ignorării şi cunoaşterii în procedura sofiştilor, decurge capacitatea lor de a susţine orice, printre care şi afirmaţia - care conştientizează această situaţie - cum că ştiu totul.

Acesteia i se opune socraticul "Nu ştiu nimic", care aşază în afară, ca pe un lucru încă nedobândit, scopul cunoaşterii, ceea ce la sofişti se închide înăuntru, în individual.

Este de aceea firesc pentru Euthydemos, ca atotştiutor, să se substituie divinităţii, (pentru care nu există lege de cunoscut, întrucât ea însăşi este legea), şi să-i declare lui Socrate: "...pe Zeus, tu vei şti întotdeauna şi absolut totul, dacă aşa mi-e mie vrerea. " (Platon, "Euthydemos" - 296 d).

Întocmai ca un luptător, sofistul este pregătit psihologic pentru luptă şi foloseşte arme psihologice dintre care Aristotel ("Resp.sof.") le numeşte pe următoarele:

1) Lungirea argumentării astfel încât să devină cât mai greu a îmbrăţişa toate perspectivele des-chise de discuţie.

Această metodă era atât de bine cunoscută, încât prilejuieşte lui Euthydemos (Platon, "Euth.") un sofism de o factură specială, prin care îl învinge pe Socrate tocmai când el însuşi se afla la strâmtoare.

Astfel, aparent, Euthydemos preîntâmpină folosirea acestui procedeu [1)] de către Socrate, spunându-i "Nu mai lungi vorba bătrâneşte" (295 c).

În realitate, însă, Socrate încerca să dezarticulizeze un fals silogism; Euthydemos, pentru a nu-i fi dezvăluită înşelăciunea, înşală audienţa, acuzându-l pe Socrate că se foloseşte de procedeul amintit.

Pentru a putea scăpa de această acuzaţie, Socrate ar trebui să-şi ducă până la capăt prima intenţie, dar să dezvăluie şi sofismul inclus în această nouă dificultate impusă de Euthydemos, ceea ce (chiar abstracţie făcând de faptul că sofistul l-ar mai putea întrerupe şi cu alte ocazii) lungeşte argumentarea în aşa măsură, încât intră sub acuzaţia lui Euthydemos, justificând-o.

În întregime, sofismul se prezintă astfel:

- dacă Socrate se justifică (fapt cu atât mai greu de realizat, cu cât el prevenea un sofism care încă nu fusese rostit), atunci el devine vinovat de a "lungi vorba" şi este astfel respins prin acuzaţia lui Euthydemos;

- dacă Socrate nu se justifică, atunci el este respins prin sofismul pe care încercase să-l evite.

În dialogul lui Platon, Socrate preferă ultima alternativă, ca fiind mai demnă, dar situaţia indică faptul că în chiar cazul cunoaşterii stratagemelor sofistice, este greu să le depăşeşti fără a te compromite, singura scăpare (în faţa unei audienţe mai uşor de manipulat) fiind aceea de a decreta că demonstraţia sofiştilor este un simplu joc.

2) Repeziciunea argumentării cu scopul de îngreuna urmărirea dialogului şi promptitudinea replicii.

În dialogul lui Platon ("Euth."), procedeul îi este aplicat lui Cleinias ca fiind mai tânăr şi mai puţin calificat:

"Abia isprăvise Euthydemos de vorbit, că Dionysodoros prinse iar cuvântul din zbor ca o minge şi ţintindu-l pe băiat..." (277 b).

Metoda devine însă vulnerabilă prin numărul limitat de tipuri la care se reduce diversitatea sofismelor, fapt care conduce la repetiţii ce anulează avantajul obţinut prin repeziciune.

Ideea este sugerată de Platon atunci când îl face pe Socrate să explice felul în care a fost provocată confuzia "inteligent-învăţat", "a înţelege-a învăţa", (sofismele 1., 2 din "Lămuriri preliminare la Euthydemos", de G. Liiceanu), abia după ce sofiştii realizaseră acelaşi argument vicios în două variante asemănătoare, fără ca opoziţia lui Cleinias să se fi putut constitui.

3) Introducerea unor premise ca şi când ar fi concluzii acceptate de adversar în urma unor inducţii.

Acest procedeu, combinat cu cel de dinainte, îngreunează posibilitatea contraargumentării şi provoacă

4) Mânia respondentului care, tulburat fiind, se apără mai puţin bine.

Necesitatea corelării procedeelor 2), 3), 4) este ilustrată de Platon în fragmentul următor:

"«Aşadar, voi vreţi să devină ceea ce nu este şi să nu mai fie ceea ce este acum.» Auzind vorbele lui, am simţit că-mi pierd capul; încă nu-mi revenisem, când a reluat: «Înseamnă că, de vreme ce doriţi ca el să nu mai fie ceea ce este acum, îi doriţi, pare-se, moartea...» Auzind una ca asta, Ctesippos, cu gândul la iubitul său, sări ca ars: «...Blestem pe capul tău!»" (Euth., 283 d,e).

Lipsa de scrupule a sofistului generează o atitudine similară la adversarul său, ceea ce are drept rezultat că îl compromite în ochii asistenţei, diminuindu-i credibilitatea; în general cele patru procedee amintite au ca scop subminarea autorităţii respondentului, anularea experienţei sale anterioare, provocarea la dispută pe un teren în care hotărâtoare este abilitatea de a mistifica, iar în-vingător este acela mai convingător.

Platon îl salvează pe Socrate, în dialogul amintit, numai silindu-l pe Ctesippos, justificat în tinereţea sa, să preia loviturile şi sarcinile care, altfel, ar fi degradat prestigiul maestrului.

Procedeul acesta al unui alter-ego socratic, folosit de Platon în alte dialoguri, cu scopul sa indice trepte ale unei ascensiuni de conţinut, este sacrificat, aici, unei victorii tacite a autorităţii lui Socrate.

S-ar putea afirma că, în această privinţă, Platon însuşi a procedat ca sofist.

De altfel, în tot cursul dialogului platonician, asistăm la o succesiune de victorii (aparente) ale sofiştilor.

Ei trec de la o temă la alta, aşa cum, în "O mie şi una de nopţi", se trece de la o poveste la alta; personajul unui basm povesteşte un alt basm, în care există un alt povestitor. Adeseori, revenirea la primul povestitor nu se realizează prin încheierea basmelor de trecere ci, simplu, prin răsăritul zorilor.

Asemănător, sofiştii aleg un cuvânt, o expresie, şi abstracţie făcând de contextul în care o întrebuinţase interlocutorul, îi atribuie ca intenţie exprimarea unei alte semnificaţii, existente în universul de dis-curs al entităţii lingvistice res-pective.

În felul acesta, deschid drumul unei alte teme, procedeu (asemănător cu metoda din aproape în aproape, prin care se realizează paradoxul Chelului), permiţând atingerea oricărei concluzii, pornind de la orice premise.

Procedeul amintit are însă şi o justificare doctrinală, în teza avansată de Antistene, Lycophron (cf. Guthrie, " The Sophists" p. 218):

"Numele au o afinitate naturală cu obiectele lor, care sunt cunoscute prin contactul direct al gândirii cu obiectul".

Conform acestei teze, cuvântul se actualizează cu întreaga sa sferă de semnificaţii, indiferent de context. Rezultă de aici necesitatea (recunoscută de Aristotel în "Topica", cartea a doua, cap. 3) ca, în cursul argumentării, să se ţină seama de toate sensurile ascunse sau făţişe ale cuvintelor, care devin astfel nişte entităţi neschimbătoare ale discursului conceput constructiv.

În această lumină, demonstraţiile sofiştilor vizează tocmai acest neconstructivism al limbajului curent, pe care îl compromit prin reducere la absurd, reclamând, astfel, stabilirea principiului identităţii.

Într-o ipotetică respectare a identităţii de semnificaţie a conceptului traversând diverse contexte, devine justificată exigenţa sofiştilor ca respondentul să se limiteze la "da" sau "nu", fără a mai încerca nuanţări; căci orice distincţie ulterioară este superfluă, de vreme ce ea trebuia să fie inclusă în discurs încă de la început.

În cazul în care, însă, respondentul nu a înţeles că trebuia să întrebuinţeze conceptele în felul descris mai sus (şi acesta este cazul îndeobşte), urmează alternativa cunoscută:

a. ori se încearcă o redefinire a conceptului, ceea ce riscă să se prelungească, dacă nu nedefinit, cel puţin peste timpul îngăduit unei discuţii,

b. ori se ajunge la contradicţia ur mărită de sofist încă de la îmceput, prin considerarea sensurilor complementare ale conceptului folosit în controversă.

Rezumând, sofistul îşi impune victoria prin intermediul unui pseudosilogism metalogic, în care premisele şi concluzia sunt actualizări ale principiilor logice:

- pornind de la presupunerea res-pectării principiului identităţii

- prin mijlocirea răspunsului res-pectând excluderea terţiului,

----------------------------

- se conchide la nerespectarea principiului noncontradicţiei.

Ceea ce aruncă judecata în arbitrar.

POST SCRIPTUM

Cred că la o a doua citire, textul devine mai inteligibil.

Opinia Cititorului ( 65 )

 1. Exasperare. Exasperare si senzatia de neputinta iti trezeste acest articol excelent al lui Make.

  Actiunile in cascada de nereguli ale USL-ului, insotite la tot pasul de minciuni din ce in ce mai gogonate (vezi declaratia lui Ponta cu privire la interviul acordat in limba romana unui ziar spaniol, dupa care a zis cu nonsalanta ca ziaristii nu i-au inteles engleza!), au avut drept rezultat reinventarea discursului antieuropean şi revenirea la calea românească spre democraţie, deschisa de Ion Iliescu.

  Marea lor victorie este câştigarea sprijinului multor oameni de bună-credinţă, marea lor victorie este dezbinarea celor care, împreună, ar fi apărat mai bine continuarea procesului de europenizare a României, marea lor victorie este că totul pare atât de confuz, deşi este atât de clar.  

  1. problema nu este, primordial, la politicieni, ci la alegatorii care sustin astfel de politicieni. in alte tari, alegatorii sunt oripilati de minciuna si de furtisag. se pare ca printre romani acestea sunt mai degraba un fel de idealuri nemarturisite si cel mai urat sentiment pe care un hot sau un mincinos poate sa il provoace este acela de compatimire, pentru ca a fost prins. eu doar asa imi explic procentul de voturi in favoarea hotiei si minciunii. pentru ca alegatorii isi doresc, ei insisi, sa ajunga si ei sa fure si sa minta. la scara mare.

  Dar oare Merkel si Barroso nu fac acelasi lucru ca si politicienii romani? Diferenta ar fi ca ei mint mai cu "stil". De 4 ani nu-s in stare sa puna ordine in sistemul financiar-bancar si in loc sa puna mana pe "bisturiu" ne administreaza "piramidoane". Oare nu asta-i cauza pentru ce se intampla acum in Romania, Ungaria, Grecia, etc. ? In ultima vreme capitalismul incepe sa semene tot mai mult cu comunismul: amandoua nu sunt decat niste minciuni gogonate...

  NU MĂ INTERESEAZĂ cum sunt Ponta şi Antonesc, MĂ INTERESEAZĂ cum au votat 7,5 milioane de români, iar în stradă aproape oricine îţi spune acelaşi lucru. Deci ziariştii sau conducătorii din Europa sau SUA să facă un sondaj de opinie, să vedem rezultatele şi apoi comentariile lor...

  1. Mai intins de oricate milioane de voturi, mai in adanc de oricare sondaj, dincolo de orice obiectiv politic, distorsiunea sistematica a ratiunii este, intr-adevar, agresiune grava asupra natiunii.

   Astazi, Make se substitue altcuiva. Am mai opinat ,cu alte ocazii , ca sursele de informatie ale lui Make sunt deficitare. Si nu stim din ce motive face jocul suspendatului. Asa ca,Make , astazi ,presupunem ca editorialul dvs a fost dictat de altcineva ! Dvs traiti in Romania si trebue sa tineti cont ca suspendatul ,ca orice hot de calibru, si-a organizat o retea bine platita de sustinatori in tara si peste hotare. Inclusiv servicii speciale paralele,din timp. Afirmatiile lui Eugen sunt corecte si reprezinta o realitate nuda! In ce-i priveste pe cei din Vest ,inclusiv UE ,pe ei ii intereseaza banii si atat! Madam Clinton va pleca probabil ,la BM. Si pe Dsa o intereseaza veniturile proprii ,in primul rand! Va repetam: tineti cont de vointa celor peste 7.500.000 de romani care i-au dat un sut in fund,definitiv, suspendatului hot ,Basescu. Atat.! Mai multi decat cei care l-au ales a doua oara ! Ce se va intampla cu suspendatul va decide parlamentul . Nu SUA sau UE.Nici fituica nemteasca ,Deutsche Welle, bine platita nici madam Merkel ,stimulata de suspendat! In incheiere ,dle Make ,va sugeram sa reveniti la tonul normal al Bursei. Si, daca se poate ,sa nu deveniti un ecou al dlor Tapalaga ,Lazaroiu sau altii ca ei.

   Dragi C.A., informatiile dumneavoastra despre Referendum, participare, vot, forte politice noi si vechi s-au dovedit inexacte, sugerind ca va confundati dorintele cu realitatea.

   In schimb, misterioasele mele "surse de informare deficitare", din articolul de fata (banuiesc ca va referiti la informatiile despre evenimentele politice) sint, de fapt, atit de publice, incit nu exista altele mai publice: agentiile de stiri. 

   N-am sa devin avocatul lor - or fi fiind deficitare si subliniind o alta eroare a dumneavoastra, eu le platesc pe ele, iar nu ele pe mine. 

   Ma vad silit sa va mai atrag atentia ca aveti unele probleme de discernamint: nu cred sa existe in Romania (si intr-o buna parte a lumii) cineva capabil sa conceapa textul pe care vi l-am oferit astazi. 

   Prin urmare, articolul nu poate fi scris dupa dictare. 

   Prin urmare, confundati sursa sunetului. 

   Inca ceva: aveti darul sa nu-mi intelegeti articolele; subiectul acestuia nu este Basescu si, contrar aparentelor, nici despre bustenii Ponta-Antonescu, ci despre buna judecata. 

   Mai cititi-l o data. 

   Nu veti mai intilni un astfel de text despre tehnica deformarii rationamentului.

   V-am facut un cadou, cu care nu eram dator. 

   Domnule C.A.,pari baiat inteligent.Cine ti-a spus ca au votat7.5milioane "Da"?Or fi fost 7.5 milioane de voturi,asta este altceva.Intreaba pe baronii tai din Teleorman,Vrancea,etc cati oameni au votat de mai multe ori.Ai vazut singur cate localitati au peste 100% prezenta la vot in Vrancea,Olt,Teleorman,Gorj.In ipoteza ca au votat 7.5miliaoane "Da",mai raman restul de 11.5 miliaoane care au votat "Nu",sau nu au votat.In ceace ma priveste,nu am fost la vot,pentru ca nu am vrut sa legitimez prin prezenta mea,lovitura de stat a celor doi netrebnici(condusi,dupa toate probabilitatile,de un individ mai destept si mai malefic ca ei,Voiculescu)Basescu este presedinte legitim pana in 2014,orice spuneti voi.

   ...Eu unul nu cred ca domnii C.A. sint vector al intereselor baronilor; din cite am mirosit, C.A. sint sinceri, asa cred ei ca este bine pentru noi toti, asta e convingerea lor si lupta pentru propria convingere.

   Tot respectul. 

   1. Am retinut stufosul dvs expozeu. Ne intrebam: este util cuiva acum? 2 Contrar aparentelor nu suntem reprezentantii cuiva,cum insinuiaza dl Sergiu. 3. Clfrele citate sunt cele OFICIALE. Ale actualului Guvern. Organizatorul referendumului. Negand aceste cifre ,negati,practic, tot rezultatul referendumului. Si in consecinta,mai are rost sa discutam? 4.Cu tot regretul , Make,noi ne mentinem opinia potrivit careia ,in cazul de fata, articolul,dvs este foarte stufos. Nefiind decat niste observatori neutri, il vom citi cu atentie. Limba romana si sensurile cuvintelor le stim. La nevoie il vom consulta pe un cunoscut .,fost profesor universitar de limba romana.! 5. Inca odata ne intrebam cui foloseste aceasta teorie ,inutila ,acum? In final,regretam, opinia noastra se mentine. Vedeti si opinia cu titlul CIA. Coincidentele ,in unele privinte, cu opinia noastra nu vi se par ibteresante?Am lungi inutil disputa asa ca nu vom reveni.

   O parte din opinia cu titlul CIA are un caracter putin mai neortodox in exprimare. Este opinia lor. Ideea ,ramane ,totusi ,partial, corecta. Relativ la articolul dvs Make: Cui prodest?

   Teoria propagandei stabileste, drept prim obiectiv, retezarea individualitatii, a personalitatii si scufundarea in multime, ca sa poata fi aplicata manipularea.

   Prin urmare, opiniile identice, in aceasta perioada de propaganda exacerbata nu reprezinta "coincidente", ci doar manifestari ale mesajului de ura imprimat gloatei, prin manipulare. 

   Eu unul m-as jena sa invoc astfel de coincidente, in general, iar identificarea cu un mesaj intratit de vulgar, precum cel semnat CIA, nu va face de loc onoare, dovedind inca o data, ca stati extrem de slab la capitolul "umor" (banuiesc ca asta a vrut sa fie un fel de gluma, in genul "esti fiu de catea"). 

   Din nou, ramin uimit ca, la tonul dumneavoastra pretentios si la pretentiile de "nivel" pe care le afisati, nu realizati natura textului pe care vi l-am oferit astazi, astfel ca va inchipuiti ca vi-l poate explicita vreun filolog, fie el si tata filologilor, nu doar un profesor universitar (exagerez, Ferdinand de Saussure v-ar fi putut fi de folos, dar a murit in 1913). 

   Este uitil articolul? 

   Se pare ca da, sint citeva mesaje care spun asta, ceea ce ma surprinde. 

   Dar, l-am publicat ca gest, am facut-o fiind convins ca nu foloseste, asa cum faci unele lucruri din cordialitate, desi nu sint bagate in seama, ori sint interpretate gresit. 

   O precizare: nu ma pot afla in disputa cu dumneavoastra, numai dumneavoastra va inchipuiti asta.

   Nu vorbim despre acelasi lucru, prin urmare disputa este exclusa. 

   Make, n-ai bagat de seama ca CA zice ca articolul e stufos?

   Omul nu pricepe nimic, crede ca-s cuvinte si nici nu-i trece prin cap ce documentare imensa ai concentrat in partea de metalogica a articolului.

   Cred ca nimeni nu a realizat originalitatea tratamentului si a concluziei care este surprinzatoare si extrem de eleganta. 

   Cind Alexandru Macedon i-a reprosat ca a democratizat logica - un instrument rezervat regilor - Aristotel i-a raspuns ca, desi textul logicii a ajuns la mina oricui, accesul, insa, la stiinta ei ramine rezervat regilor.

   Pricep ca te pricepi.

   Multumesc! 

  Cui ii este adresat articolul ? Membrilor bandei comunisto-securiste "baroni" , "baieti destepti" , bugetari , "afaceristi" capuse la buget , tuturor acestora le este imposibil sa-si citeasca propriile lucrari de doctorat . Cetatenii onesti , numericeste foarte putini ,deceleaza neadevarurile dar nu au nici o putere .

  Platon asta la ce partid este?,se intreaba parlamentarii care tocmai au trecut in barca USL,dupa ce au sustinut doi ani guvernul Boc.

  Care da mai mult,acela castiga,aceasta este filosofia acestor potlogari cu staif,votati de noi cu bunacredinta.Printre ei ar trebui sa umble procurorii,nu printre alegatori.PE EI AR TREBUI SA-I ASCULTE SERVICIILE,CHIAR SI FARA APROBARE DE LA UN JUDECATORI,E SUFICIENTA APROBAREA CONSTIINTEI LOR,DACA EXISTA. 

  1. make lasa politica si vezi de stirile economice in hartia asta a ta...ca a luat-o dupa evz,10tv si b1tv.aia erau platiti cu bani de la stat ...acum pauza.asa ca daca vrei sa vezi reclama in ziarul asta si implicit sa vezi bani trebuie sa-ti faci rost de cititori!daca tu o dai cu bashinescu automat iti vei pierde 90% din potrntiali cititori si deci 90% din potentialul castig.(base popularitate 9-10% restul romanilor 90%) spune-i lucrul asta si lui ppdiaconescu - otv care va pierde probabil TOATA popularitatea lui daca il mai tine in brate pe bashinescu!.. aviz amatorilor ...ca exemple exista!

   Nu se vede ca Make are plata asigurata? Nu-l mai intrereseaza pe el acum banii din reclama si cititorii! Mananca rahat alaturi de basisti, udristi si pdlisti! Pofta buna Make!

   Urata treaba! Articolul asta este despre voi, astia doi, care il injurati si il amenintati pe Make. Iar Make nu mai are ce sa va raspunda, pentru ca v-a raspuns de dinainte, totul. De dinainte sa va nasteti.

   Asta mi-a placut!

  domnule MAKE ,repet astia sunt mai rai decat basescu dar nimeni nu este judecat dupa ce o sa faca ci doar pentru ce a facut

  1. " În întregime, sofismul se prezintă astfel:

   - dacă Socrate se justifică (fapt cu atât mai greu de realizat, cu cât el prevenea un sofism care încă nu fusese rostit), atunci el devine vinovat de a "lungi vorba" şi este astfel respins prin acuzaţia lui Euthydemos;

   - dacă Socrate nu se justifică, atunci el este respins prin sofismul pe care încercase să-l evite." 

  Dl Make, am crezut, la inceput ca anumite opinii exprimate cu diferite oczii, sunt sincere si reprezinta capacitatea d-voastra de intelegere a lucrurilor.

  Acum cand vad cat de disciplinat atacati si dezbateti problemele, pe  

  aceiasi placa basista, sunt convins ca nimic nu e intamplator,iar d-voastra faceti parte dintr-o structura care isi apara interesele , 

  chiar indetrimentul Romaniei. 

  NU se poate ca un om intreg la minte sa nu vada cine se zbate pentru interesul celor multi si cineMINTE ,FURA, TRADEAZA, DISTRUGE putina LIBERTATE pe care am crezut ca am castigat-o. 

  Toate structurile care denigreaza  

  innafara si ininterior interesul Romaniei vor trebui sa raspunda pentru aceasta. 

  Se vede de la o posta ca totul este coordonat de un sistem care are ,,multe informatii,,si structura organizatorica interna si externa.

  TRADAREA NEAMULUI (pentru un pumn de galbeni ) este cea mai josnica actiune a unui individ . 

  1. Imi pare rau, domnule Tepes.

   In mod normal, articolul n-ar trebui sa va lase vreun dubiu asupra expertizei mele in decelarea falsului si a falsificarii. 

  Draga Tepes, draga Buimac,

  ieri au fost date cifrele macroeconomice pe primul trimestu. In zona Euro Germania, Olanda au salvat Turma. In restul Europei Romania, Suedia si Slovacia iar in lume SUA si Japonia. Prin analiza macroeconomica din ziarul Bursa de zilele trecute am vazut ca nu suntem chiar asa de prosti, de africani sau de brute, depinde de cine ne categoriseste. Acum la fel anumite ziare internationale trec zeflemitor, altele cat de cat lasa un comentariu sec. Aflam ca se arunca milioane pe promovarea Romaniei, turistic bineinteles. Economic e o pauza mare. Bineinteles ca domnii Roiss, Treichl , Mobius ne promoveaza,insa in felul lor. Cititi din editia online de ieri urmatorul articol "Für Rumäniens Wachstum geht es abwärts"- adica pentru cresterea Romaniei directia este la vale. Desi clar un zero cinci are un plus in fata, totusi titlul e pe minus. Un exaltat care probabil nu a fost satisfacut de prietena lui a scris despre tara noastra asemanand-o cu Congo. Probabil o fi vreun analist al celui care spunea ca ne asemuim cu Botswana si nu mai stia sigur despre ce este vorba. Oricum ar fi , eu i-am scris o epistola in stilul maestrului Make. Sper sa-l fi lamurit un pic. Cine vrea sa mai contribuie scrieti va rog textul in romana si il voi traduce in stilul deja cunoscut in limba marelui Goethe, bineinteles cu greselile inerente unuia care inca nu a reusit sa desparta obiectivul de sentiment. Si La Multi Ani pentru toti Sarbatoritii nostri de astazi-- 

  "Lieber Karstenberwanger, 

  wenn wir nach der Werbung uns einrichten sollten, dann stimmt es, wenn man das Land nicht besucht hat. Die Bezeichnung des Landes ist nicht Kongo sondern Botswana. Das hat einem Investmentguru zu verdanken Dr. Mobius. Gleichzeitig ist das Land, wo man Gold fördern könnte, wenn früher schlau gewesen war und für ein Schnäpchen 80% der staatlichen Firma erworben hätte. Oder besser im Ölgeschäft einzusteigen und dabei für 70% des berühmten östereichen Konzern was die Öl- und Gasreserven betreffen. Wollt Ihr weiter Maoam? Schade, es hätte sogar 50 % Mister Treichl heißen können , wenn die Eigenkapitalrendite des Tochterunternehmens in Finanzjahr 2008 als Namenbegründung gehabt hätte. Und nicht zu letzt denk mal warum ich so viel erfolg bei Mädels habe? Einfach: weil mein Ururururur..(ur)großvater Dracula hieß. Willst du auch bei dem Null Wachstum teilnehmen. Dann bitte mein CDS Walachei Aktienfonds zeichnen. COUNT DRACULA SPIRIT - the spectaculous way of life :-)" 

  cand hitler era la apogeu strabunica mea a zis NIMENI NU AJUNGE PANA LA CER.hitler om de onoare si a tras un glont in cap,cand ceausescu era la apogeu bunica mea azis NIMENI NU AJUNGE PANA LA CER,ceausescu om fara onoare a fost impuscat,cand nastase l a arestat pe ciuvica,mama mea a zi NIMENI NU AJUNGE PANA LA CER,nastase om de onoare si a tras un glont in cap,ieri vecinul meu bugetar m a intrbat ce ma fac am fost la vot sunt puscariabil,NIMENI NU AJUNGE PANA LA CER,am zis cu jumatate de gura

  1. Este un text splendid!

   Multumesc! 

   Sa fim seriosi! Cine zice ceva celui care a votat cinstit?Care puscariabil?Parchetul ancheteaza fraudesi intreaba,daca vecinul bugetar a votat,n-are de sa se teama.Se pot teme cei care au votat multiplu.Partea proasta la noi romanii,este ca orice ancheta este contestata.

   Draga Om Obisnuit,

   a lua o decizie si a fi in cunostiinta de cauza a faptului ca acea decizie a fost benefica pentru ceea ce ti-ai propus(exceptand rezultatul asupra propriei persoane) este o ecuatie ale carei variabile ar fi trebuit definite inaintea rezolvarii ei. Cu cat avem mai putine variabile, cu atat problema este mai pueril modelata si raspunsul ei dependent de cel care a implementat modelul. Cu aproape 30 de ani in urma in Romania nu exista posibilitatea , sau cel putin nu am reusit sa ma documentez asupra metodelor economice care pot fi aplicate in cazul crizelor economice. Anul 1983 a fost un punct strategic atat pentru Europa si in speta Romania, decizia din acea toamna schimbandu-ne total destinul. Aseara in emisiunea domnului Gadea domnul fost prim-ministru Roman pe care am avut onoarea al intalni personal in cadrul unui concert al marelui virtuoz mondial Celibidache a spus o fraza care merita sa intre in istorie pentru ca a reusit sa sintetizeze foarte frumos faptul ca cei din exterior care ne vor binele niciodata nu vor putea judeca cu inima unui patriot. Ei bine in acel an de gratie 1983 datorita situatiei incordate internationale guvernului Romaniei i-au fost cerute marirea pretului la gaze si petrol pentru a reduce consumul intern si dezvoltarea haotica a unei industrii care nu tinea cont de legile economiei de piata. Aceasta cerinta a fost refuzata si astfel aprovizionarea cu valuta convertibila afland un impas major astfel incat si imprumuturile bancilor au fost profund afectate. Acest gest in acceptiunea domnului Roman "in decursul istoriei nu am avut de castigat ascultand de recomandarile factorilor externi" cum il tratati dvs? Acel program amplu de investitii din partea statului in anii 83-89 va suna cumva cunoscut cam cu ce se intampla astazi? Dincolo de suferinte indurate, nedreptati si sacrificii cum suna astazi acea ecuatie in care timp de 7 ani am trait un Keynesianism fara a sti sa-l denumim asa pentru ca nu aveam cum sa-l recunoastem. O transpunere a geniului eminescian asupra unui model economic, era pe cand nu l-am vazut, azi il vedem si nu e.

   In concluzie domnule Om Obisnuit care ar fi probabilitatea ca eu si altii ca mine carora le-a fost indeajuns de comod sa nu intrezareasca dincolo de efectul apoteotic al unei sticle de cola, unei tigari kent si a unei gume de mestecat sansa de a ajunge la cer. Tinand cont ca bunul Dumnezeu ar trata ignoranta cu indulgenta atunci probabil ca as obtine un calificativ care sa ma pozitioneze in categoria celor care merita sa investesti. Insa ignoranta mea si a celor ca mine au facut zapada Craciunului libertatii noastre sa fie inrosita. Pot eu sa pretind a fi in afara categoriei junk doar pentru ca cel Atotputernic ii iarta pe cei care nu stiu ce fac? Raspunsul este nu pentru ca desi n-am stiut, nici nu mi-am dat silinta sa aflu pentru a striga macar si cu jumatate de gura: GRESIM! 

  Germania, SUA, Angela Merkel Similea, DW, jidanul Gitenstein etc, etc. - ei inca il vor pe chior presidente! Pentru ca au interese economice si nu numai...

  Asa, si?! Noi, milioanele de romani care il vrem OUT pe chior ce tre sa facem, sa ne inchinam la ordinul lor??? Ntttttttt!

  Altfel, barbosul din poza e acelasi basist penibil; irecuperabil. 

  1. Cred ca penibil este cel care se exprima ca tine.

   Nu meriti nici analiza, nici sinteza.

   In chimie, te numesti "reziduu". 

  Elogiu minciunii – asa cum este demonstrat de Make, printr-un exercitiu filosofic ori metafizic de o rara calitate – se refera la noi toti, dar cu precadere la politicieni.

  Un articol pe care vad ca nimeni nu vrea sa-l inteleaga in profunzimea sa. Aproape toate comentariile se reduc la opinii stereotipale pro- sau contra- Basescu. Ori, nu asta e ideea articolului. Ascultati-l pe Make, mai cititi-l o data. 

  Nemtii au dreptate: “Romania a luat-o razna”, iar cel mai bun exemplu il reprezinta chiar comentariile la acest articol. 

  As mai sfatui audienta (interesata sau nu, pasionala sau rationala) a acestui site sa revada articolele: 

  “Marul otravit”, “Curtea Constitutionala si farmecul simplitatii Nordului Gordian”, “Cine a castigat la Referendum?”, “Sapte pacate, o invatatura proasta si o buna expicatie” s.a. 

  De ce? 

  Pentru ca adevarul a fost spus acolo! Iar “devenirea falsului” este infaputita pe zi ce trece de politicienii nostri de varf, indiferent de culoarea politica.

  1. In sfirsit, cineva observa!

   Multumesc EMS! 

   Mai e ceva: observa ca, intradevar, cum spune cel de la opinia nr.5.3., textul indica faptul ca stiam si ca voi fi injurat si ca sint constient ca nu voi izbindi. 

   L-am publicat, totusi, in ideea ca izbinda consta in a-l publica.

   Este, realmente, doar un elogiu tarii. 

  Am observat ca societatea este atat de polarizata si oamenii sunt atat de obisnuiti sa nu mai gandeasca singuri incat am senzatia ca exista multi oameni care atunci cand citesc un articol simt nevoia sa il categorizeze intr-un fel sau altul. E ca si cum, in timp ce citesc, s-ar gandi: "bun, dar acum trebuie sa imi placa articolul sau trebuie sa ma enervez?" si atunci se uita doar la cuvinte cheie. Hopa, zice de numele lui Iliescu asociat cu cuvinte de critica, rezulta: articolul e basist, si de aici pana la "Al naibii MAKE mi-a taiat din pensie" e doar un pas.

  Unele comentarii de aici sunt dovada unei astfel de gandiri care continua de cateva decenii in romania si este un lucru trist. Asemenea gandire continua traditia lui "voi n-ati mancat salam cu soia" sau "noi muncim nu gandim" sau altele mai recente. 

  Ar fi mai indicat sa cititi articolul si sa incercati sa-l intelegi facand abstractie de situatia politica, economica, etc., si apoi veti vedea legaturile.  

  @MAKE: foarte interesant articolul, mai ales acum ca ma ocup cu cercetare in psihologie aplicata in inteligenta artificiala, si pot face unele paralele interesante. multumesc. 

  1. Cu placere, oricind, atit cit pot.

   e in titlu.

   Ha, ha, nu m-ai prins nici de data asta!

   Am aplicat acest model explicativ, in repetate rinduri, asupra tuturor, inclusiv asupra lui Basescu, dar nu va place sa va amintiti asta, pentru ca atunci nu mai aveti o explicatie valida a analizelor pe care le intreprind si pe care, acum, le expediati din virful buzelor, etichetindu-ma drept "basist", "platit", "sub dictare", "subventionat" sau "irecuperabil". 

   Cel mai recent exemplu de aplicare a modelului se gaseste in "DE CE NU NE ÎNŢELEGEM / Şapte păcate, o învăţătură proastă şi o bună explicaţie" / BURSA 30.07.2012, din care citez: 

   "El [Basescu - n.m.] practică nu "dublul limbaj", ci "discursul dublu", care nu constă în două discursuri, ci în unul şi acelaşi discurs, care capătă înţelesuri diferite, în funcţie de receptor. 

   Cel mai evident astfel de discurs dublu a fost chemarea iniţială la urnele Referendumului, unde partizanii lui au înţeles că nu trebuie să vină, orice ar zice el, pentru că îl dezavantajează, în timp ce liderii europeni i-au admirat bărbăţia şi orientarea democratică: "Vă mulţumesc că mi-aţi dat posibilitatea să mă întâlnesc cu poporul". 

   Se pare că pirueta ulterioară ("Nu mai veniţi la urne") a devenit astfel scuzabilă: "Omul a vrut, dar ăştia-s chitiţi pe furt"." 

   In raport cu bustenii Ponta si Antonescu, care in cea mai mare parte a timpului practica doar minciuna rudimentara, Basescu este mai evoluat in stiinta falsificarii, situindu-se pe nivelul lui Ion Iliescu. 

   Ideea se gaseste in acel articol, explicit afirmata, ca si constatarea revoltatoare ca furtul electoral este generalizat. 

   Ce ne facem?! 

   Nu sint "basescian"...si nici in gratiile lui... 

   Nasol.

   QED

  Make,

  In frumoasa insiruire de explicatii a aparut o informatie care m-a alarmat (putin). In mod curent imi potolesc setea de stiri (si) de pe hotnews asa ca puteti detalia in 2-3 fraze afirmatia "Nemţii nu lucrează la HotNews, să-i încurce Ponta."? 

  (nu-i pot intreba pe ei ca vor spune "intreaba-l pe Make"). Multumesc. 

  P.S. Superb articolul.

   

  1. Interviul facut de HotNews cu Ponta a fost o greseala, nu poti purta o discutie cu cineva care minte cum respira, care nu se jeneaza sa se contrazica la distanta de trei fraze.

   Ponta l-a strivit pe Tapalaga. 

   Articolul de fata subliniaza ca nu poti invinge lipsa de scrupule, ba, dimpotriva, vei iesi umilit dintr-o astfel de confruntare.

   Aristotel spune ca trebuie sa fii nechibzuit sa te apuci sa discuti cu un bustean. 

  Domnule Make,

  Multumim din toata inima pentru efortul remarcabil si laudabil de a devoala mecanismul "devenirii falsului". Este o realizare unica si impresionanta in presa romaneasca. 

  Dar nu puteti sa ne lasati cu puternica impresie ca acesti mincinosi patologici nu pot fi contracarati !

  Ar fi necesara si salutara macar o incercare de imaginare a unei strategii, tot asa de bine argumentata, impotriva tacticii lor distructive. 

  1. In universul argumentelor,nu exista nici o aparare in fata lipsei de scrupule.

   " Ei trec de la o temă la alta, aşa cum, în "O mie şi una de nopţi", se trece de la o poveste la alta; personajul unui basm povesteşte un alt basm, în care există un alt povestitor. Adeseori, revenirea la primul povestitor nu se realizează prin încheierea basmelor de trecere ci, simplu, prin răsăritul zorilor." 

   Apropo de HotNews: singurul interviu posibil cu Ponta este cu intrebari si raspunsuri in scris.

   Deci, suntem fara aparare impotriva celor lipsiti de scrupule?!?

   In domeniul argumentatiei retorice (cu public - de pilda, in dezbaterea politica), lipsa de scrupule invinge intotdeauna, pentru ca se foloseste de limitele bunei credinte a adversarului.

   Olimpiadele antice includeau si intrecerea retorica, ca pe un fel de sport. 

   " Lipsa de scrupule a sofistului generează o atitudine similară la adversarul său, ceea ce are drept rezultat că îl compromite în ochii asistenţei, diminuindu-i credibilitatea; în general cele patru procedee amintite au ca scop subminarea autorităţii respondentului, anularea experienţei sale anterioare, provocarea la dispută pe un teren în care hotărâtoare este abilitatea de a mistifica, iar în-vingător este acela mai convingător."

   Convingator nu inseamna si ca are dreptate. 

   Oare poate exista si acea lipsa de scrupule bine intentionata care sa genereze rezultate benefice, in asa fel ca sa contracareze eforturile evident malefice ale oponentului rau intentionat?

   Poate ca aici este rezolvarea: cine vrea cu adevarat binele! 

   De altfel, nesfirsita retorica a acestei perioade indica faptul ca lupta politica nu este decisa de argumente care sa tina de discurs.

   Nu putem sti cine este bine intentionat.

   Basescu are un discurs bun, oarecum coerent, dar ce se ascunde in spate? 

   Din gurita lui stim ca este un partizan al amputarii suveranitatii, fara sa fi apelat la vreun Referendum (desi Referendumul a devenit specialitatea lui). 

   USL-istii (doua giste) par sa tina la suveranitate, dar cine naiba stie ca asta nu-i decit de conjunctura, respingind presiunea externa, pentru ca nu le convine. 

   In plus, complexul de actiuni pe care l-au intreprins, reprezinta specularea unui perioade de impopularitate a presedintelui, ceea ce incalca jocul democratic; minciunile fatise si istoria guvernarilor PSD, sint semnale de alarma in privinta bunei lor credinte. 

   Nu poti obtine un rezultat bun, prin mijloace rele. 

   Chiar daca ai vrea ca mijloacele rele sa fie doar temporare, ele se permanentizeaza in rezultatul obtinut.

   Lucrul cu societatea nu este dulgherie - iata scaunul, aseaza-te si nu ma intreba cum l-am facut! 

   Si, aici, venim din nou la intrebarea: Ce-i mana in lupta pe acesti razboinici?

   Cine are dreptate din punct de vedere programatic? 

   De ce sa-l sprijin pe Basescu? Dar pe Antonescu? Sau pe Ponta? 

   Se pare ca la noi audienta,slab calificata, este foarte receptiva la orice altceva decat la ceea ce spun si fac actorii principali.  

   Intr-adevar, fiind convingatori intr-un meci cu niste oponenti imaginari, par a avea dreptate.  

   Indubitabil, ambele parti vor puterea politica.

   Parerea mea este ca nici una dintre parti nu poate scapa de suspiciunea ca isi doreste puterea din interes personal. 

   Initial, Basescu prezenta mai multa incredere decit prezinta cei doi busteni USL-isti de acum, dar astazi nu mai este clar.

   De aceea, cred ca cel mai mare rau al perioadei este facut de propaganda, astfel ca multimile sa fie antrenate in aceasta inclestare, care nu cred ca este a realmente a natiunii. 

   Cred ca raspunzand la aceasta intrebare: cine este bine intentionat, fara sa-i mai adaugam si alte conotatii raspunsului, putem afla de fapt cine este rau intentionat.

   Este clar ca USL-istii nu au nici un fel de scrupule pentru a-si atinge scopurile ce si le-au propus.  

   Scopul lor este pur distructiv: anihilarea, eliminarea, chiar fizica, a lui Basescu.

   Acest țel programatic este imbratisat de foarte multi romani care nu il mai suporta pe "chioru" si se suprapune pe nemultumirile generate de programul de austeritate pe care l-a autorizat si chiar generat Basescu. 

   daca USL are majoritatea parlamentara, atunci ce nevoie are si de un presedinte propriu? poate sa-si treaca ce legi vrea muschii USL. deci? ce rost are toata potlogaria asta?

   Draga domnule Make,

   Eu continui sa cred ca exista mijloace de aparare impotriva celor fara scrupule. 

   Nu se poate ca raul sa invinga !

   Poate ca apelarea la alte instante, mai calificate, ar fi o rezolvare? 

   Discursul este un domeniu al reconstructiei intelectuale si al comunicarii; armele discursului sint rationamentele si interpretarea, folosite intr-un cimp de reguli riguros precizate, care, in cazul cercetarii si al dialogului bine intentionate, trebuie respectate de partile participante, fara abatere.

   Lipsa de scrupule aluneca pe linga reguli si nu exista nici un arbitraj exterior sa opreasca asta, cind auditoriul nu este calificat. 

   Repet, asta se petrece in cimpul discursului, iar nu in viata, desi viata ne este puternic influentata de discurs. 

   Cit des pre cine invinge, este doar o prejudecata a bunicii care ne spunea basme in copilarie ca nu se poate ca raul sa invinga si ca adevarul iese ca uleiul la suprafata. 

   In realitate, habar n-avem de cite ori a invins raul, in istorie, pentru ca istoria este scrisa de invingatori. 

   Cine mai stie de grupul de sute de catari - copii, femei, batrini - care, in primul mileniu, in sudul Frantei, s-au indreptat spre rug cintind, tinindu-se de miini, cintind, cintind, fara sa tipe, fara sa scoata alt sunet decit cintecul, pina flacarile i-au mistuit? 

   Care bine a invins? 

   Evreii gazati? 

   Care bine? 

   O.J. Simpson, care bine? 

   Atitia condamnati pe nedrept, atitia criminali in libertate, care traiesc fericiti si fara nici o remuscare, si isi incheie viata in buna stare, inconjurati de cei iubiti.. 

   De la marchizul de Sade, in constiinta noastra si-a facut loc banuiala ca basmele bunicii nu sint adevarate. 

   Uneori, trebuie sa-ti dedici viata ca sa indepartezi o singura nedreptate, timp in care se savirsesc o multime de altele. 

   Sa scoti la iveala adevarul poate sa fie, uneori, imposibil. 

   Imi pare rau. 

   Discursul poate fi retezat cu o lovitura de sabie. 

   Sintem muritori. 

   Haideti sa ne bucuram de dialog, cu buna credinta si sa nu ne miram ca dialogul nu are aparare in fata lipsei de scrupule. 

   Lupta contra lipsei de scrupule nu se poarta pe acest teren.

   Cercetati cine a dat foc bibliotecii din Alexandria - o pierdere inestimabila, definitiva, imposibil de recuperat, lipsindu-ne de cunostinte esentiale, astfel incit sa fie posibila evolutia societatii in formele corupte de astazi.

   Domnul Make imi place articolul dumneavoastra si subscriu la ceea ce ati scris.

   Ma vad obligat sa fac cateva remarci in legatura cu raspunsul de aici: 

   Interesul personal in politica nu e ceva rau.Ar fi utopic. 

   Dreptul civil spune 1.Toti cetatenii sunt titulari de interese. 

   2.Dreptul civil consacra principiul imbinarii interesului personal cu interesul general (public). 

   Domnului care zice ca americanii au interese economice trebuie sa ii precizez ca si dansul are interese . 

   Problema e modul in care sunt urmarite aceste interese. 

   Deci nu exista interes public disociat de interes personal.Problema e ca unii politicieni nu isi respecta partea lor de obligatii din "contractul social" (al lui JJ Rousseau).

   Si de aici apar problemele. 

  Mint Ponta si Antonescu?Mint si cei 7,5 milioane de romani? Sau cativa din cealalta parte care nu au votat , trag sforile sa ramana neaparat la guvernare, sa ne terorizeze in continuare? Nu pot sa cred ca nu le este rusine sa-si adjudece un rezultat fals, spunand ca ceilalti care nu au votat, sunt de partea lui Basescu? Asa ceva nu am mai auzit niciodata, ar trebui intrebati cei care nu au votat, daca sunt de partea lui Basescu, sa vedem raspunsul lor si apoi sa vorbeasca.

  1. inca un exercitiu futil si frumos din partea expertului nostru incercand sa dovedeasca evidenta... spunandu-ne ce e mai mic decat ochiul maro al furnicii.

   da daca to estu asa un mare iubitor de sofisme, spune-ne si noua odata ce a facut bun pe lumea asta base si acolitii lui? sper sa nu-ti ia 4 zile si 2 nopti (sau invers?).

   incearca sa ne demoinstrezi ca iubeti mai mult adevarul, nu ca Platon pe Dion. 

   obraznicia gloatei...

  draga make,

  daca te mai uiti la comentariile de la "elogiu minciunii" ai sa fi surprins ca mai apare unul la citeva zile de la aparitia articolului, dar, ce sa-i faci, e simbata si, cum na-i mai scris altele, tot pe acesta l-am citit, ca si toata polemica declansata. aveai dreptate, se intelege mai bine dupa a patra lectura. cred insa ca ara mai bine daca de la inceput priveam mai atent fotografia atasata articolului : privirea intrebatoare (?!), amenintatoare (?!), sarcastica (?!) spune clar "stiu ce ai facut asta vara!" 

  imi place... 

  doru

  p.s. nu te stradui sa vezi filmul "I know what you did last summer" ca nu merita, am facut doar o "potriveala" de cuvinte... 

  1. M-am uitat.

   Multumesc! 

  Cel cunoscut ca Mincinos si Manipulator ordinar face un elogiu practicii sale. incearca sa se scoata acest mascarici cu nume de imprumut din menajeria lui Caragiale facand elogiu unei trasaturi proprii cunoscuta de toata lumea. Culmea tupeului, de care rade tot targu, este ca isi scrie propriile elogii la ineptiile pe care le debiteaza in tot ce scrie. Macache miroase ca o hazna nu numai cand deshide gura dar si cand scrie.

  1. I se trage de la supt. Dupa ce a supt de la Vantu, Farmache, oprescu etc. acum suge del la licurici. Sunt multi si tot ce suge inghite. Uitati-va la fata lui de vitel satul de supt.

   sunt surprins ca cineva care e in stare sa citeasca poate scrie asemenea aberatii

   cit despre cel care adauga o voma la prostiile de mai sus, cred ca ar merita sa fie sterilizat pentru a nu-si putea reproduce prostia si rautatea

   dar...asa este : daca intri in cocina, te maninca porcii ! 

   Textul articolului ii prevede si pe acestia, la nivelul de minciuni.

   Desigur, vulgaritatea nu face subiectul articolului. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Electromagnetica
danescu.ro
domeniileostrov.ro
arsc.ro
raobooks.com
boromirmarket.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9708
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6131
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2443
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7989
Gram de aur (XAU)Gram de aur295.6592

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

cofetariiledelice.ro
avon.ro
dtoys.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb