Curtea de Conturi Europeană: Dependenţa UE faţă de China întârzie proiectele eoliene offshore

George Marinescu
Ziarul BURSA #Internaţional #Energie / 19 septembrie

Curtea de Conturi Europeană: Dependenţa UE faţă de China întârzie proiectele eoliene offshore

16,7 miliarde euro - alocate în perioada 2007-2022 pentru proiectele eoliene offshore Pentru realizarea obiectivului UE este nevoie de investiţii de 800 miliarde euro, estimează ECA

English Version

Curtea de Conturi Europeană (ECA) avertizează, într-un raport publicat ieri, că dependenţa UE faţă de China pe lanţurile de aprovizionare cu materii prime, lipsa personalului calificat, precum şi afectarea altor ramuri de activitate economică, cum ar fi pescuitul, reprezintă principalele riscuri pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare a unor capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile offshore.

Auditorii ECA arată că una dintre implicaţiile socio-economice ale dezvoltării energiei din surse regenerabile offshore este legată de aprovizionarea cu materii prime critice, aprovizionare ce poate să încetinească implementarea proiectelor energetice din surse regenerabile offshore din UE, atât timp cât materialele sunt furnizate aproape în totalitate de China, care joacă un rol esenţial şi în producţia de magneţi permanenţi pentru generatoarele turbinelor eoliene.

Dependenţa UE de China poate crea blocaje şi auditorii ridică semne de întrebare cu privire la securitatea aprovizionării în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

În ceea ce priveşte soluţiile care ar putea fi folosite în spaţiul offshore, raportul arată că tehnologia eoliană plutitoare este atractivă pentru bazinele maritime cu ape adânci, deoarece permite implementarea unor instalaţii plutitoare în ape cu adâncimi mai mari de 50 de metri.

Documentul citat precizează: "Această tehnologie este compatibilă cu condiţiile din statele membre riverane Oceanului Atlantic, din cele riverane Mării Mediterane şi, eventual, din cele riverane Mării Negre. Până la sfârşitul anului 2021, în UE fusese instalată o capacitate eoliană offshore plutitoare de 27 MW. Potrivit unui studiu din 2022 al Centrului Comun de Cercetare13, există o rezervă de proiecte care va conduce la instalarea în statele membre ale UE a unei capacităţi pentru tehnologia plutitoare de 247 MW până în 2025. În plus, conform acestui studiu, se preconizează că costurile tehnologiei eoliene plutitoare vor scădea semnificativ până la sfârşitul acestui deceniu şi vor deveni comparabile cu cele ale instalaţiilor fixate pe fundul mării".

Mecanism de compensare în Franţa, pentru asociaţiile de pescari

Raportul constată că energia din surse regenerabile offshore coexistă rareori cu alte domenii de activitate, în special cu pescuitul, asociaţiile profesionale ale pescarilor împiedicând derularea mai multor proiecte în offshore.

Katarzyna Radecka-Moroz, coordonatoare a raportului întocmit de auditorii ECA, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că există probleme mari în Spania şi Franţa privind realizarea unor parcuri eoliene offshore în zone cunoscute până acum pentru practicarea intensivă a pescuitului.

Doamna Radecka-Moroz a spus: "Sunt îngrijorări temeinice cu privire la locurile de muncă ce se pierd în pescuit, precum şi a scăderii veniturilor din acest domeniu de activitate, dar şi a creşterii acerbe a competitivităţii între pescari din cauza reducerii zonelor în care mai pot să pescuiască. Cele mai mari probleme au fost în Spania, unde autorităţile au trebuit să redefinească zonele în care se vor construi parcuri eoliene offshore. Spre deosebire de Spania, în Franţa a fost stabilit un mecanism de compensare a pescarilor, mecanism care a diminuat numărul conflictelor acestora cu dezvoltarii parcurilor eoliene offshore. De aceea, considerăm că este nevoie ca înainte de adoptarea planurilor spaţiale maritime, acestea să fie discutate, transparent, cu toţi partenerii sociali, pentru că în caz contrar se va întâmpla ca în Spania, unde anumite proiecte de dezvoltare a capacităţilor de producţie eoliană offshore au fost reevaluate şi relocate".

30% dintre companiile din domeniu se confruntă cu lipsa de personal calificat

O altă problemă constatată de auditorii ECA în raportul citat este faptul că dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore va avea implicaţii sociale majore din punctul de vedere al ocupării forţei de muncă, al infrastructurii şi al serviciilor.

Experţii ECA arată: "Sectorul cunoaşte o creştere semnificativă: în 2020, 77.000 de persoane erau angajate în mod direct şi indirect în sectorul energiei eoliene offshore, comparativ cu mai puţin de 400 în 2009. Cel mai mare angajator este Germania, urmată de Danemarca, de Ţările de Jos şi de Belgia. Pentru a asigura dezvoltarea în continuare a sectorului, un rol esenţial îl va juca disponibilitatea unei forţe de muncă cu calificările necesare, de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. În anul 2021, 30% dintre întreprinderile din sectorul energiei din surse regenerabile offshore se confruntau cu un deficit de personal calificat. Una dintre modalităţile de a atrage persoane să lucreze în sectorul offshore este explorarea potenţialului pe care îl au recalificarea şi perfecţionarea angajaţilor existenţi care au lucrat anterior în sectorul petrolului şi gazelor, aceasta constituind şi o modalitate de a atenua impactul negativ al declinului acestui sector".

O altă barieră este reprezentată de procedurile de autorizare îndelungate de la nivel naţional. Procedurile de autorizare variază între statele membre ale UE. De exemplu, în Germania şi în Ţările de Jos (Olanda), procedura este simplificată, în conformitate cu normele europene care impun o abordare de tip "ghişeu unic" pentru autorizarea proiectelor privind energia din surse regenerabile. Germania are un singur organism responsabil de elaborarea şiefectuarea evaluării preliminare a zonelor pentru construirea şi exploatarea instalaţiilor deenergie eoliană offshore, organism care autorizează cererile de realizare a proiectelor (inclusiv toate deciziile aferente). În Ţările de Jos, durata procedurii de autorizare este una dintre cele mai scurte din UE, intervalul de timp dintre scoaterea la licitaţie a sitului eolian offshore şi darea în exploatare fiind de maximum patru ani şi jumătate. Spre deosebire de cele două state de mai sus, Franţa are una dintre cele mai lungi perioade de timp din Europa pentru aprobarea instalaţiilor eoliene offshore, procedura de autorizare putând să se întindă şi până la 11 ani. În Spania, normele privind autorizaţiile datează din 2007 şi sunt în prezent în curs de revizuire. Întrucât, până în prezent, în apele spaniole nu există nicio instalaţie comercială de energie din surse regenerabile offshore, nu a avut loc vreo procedură de autorizare pentru astfel de proiecte.

Energia din surse regenerabile - domeniu de interes public major

Comisia Europeană a propus modificarea Directivei privind energia din surse regenerabile, în sensul desemnării de către statele membre a "zonelor pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile", pe uscat sau pe mare. Revizuirea propusă va operaţionaliza prezumţia conform căreia energia din surse regenerabile este un domeniu de interes public major şi acest lucru va permite noilor proiecte să beneficieze de o evaluare de mediu simplificată.

Cu toate acestea, potrivit raportului care analizează în amănunt situaţia proiectelor offshore din Germania, Olanda, Franţa şi Spania, Uniunea Europeană şi-a stabilit ţinte ambiţioase cu privire la capacităţile ce urmează a fi instalate în mediul offshore: 61 gigawaţi până în anul 2030 şi 340 gigawaţi până în 2050, faţă de capacitatea actuală de doar 16 gigawaţi.

Prin urmare, va fi necesară, în ţările UE, o implementare rapidă pe scară largă a instalaţiilor de energie din surse regenerabile offshore, care va avea nevoie de un spaţiu maritim considerabil şi de o finanţare de aproximativ 800 miliarde euro, în principal din investiţii private.

Auditorii ECA arată că, începând din anul 2007, din bugetul Uniunii Europene au fost alocate 2,3 miliarde euro pentru dezvoltarea tehnologiilor pentru energia obţinută offshore, sumă la care Banca Europeană de Investiţii a mai adăugat 14,4 miliarde de euro sub formă de împrumuturi şi de investiţii de capital.

Comunicatul de presă emis de ECA după prezentarea raportului arată: "Strategia UE încearcă să reconcilieze această energie cu biodiversitatea, dar Comisia Europeană nu i-a estimat efectele potenţiale asupra mediului, cum ar fi strămutarea speciilor şi modificări în structura populaţiilor, schimbări în disponibilitatea hranei sau modificări ale modelelor de migraţie, pentru a menţiona doar câteva. În general, auditorii îşi exprimă îngrijorarea că extinderea acestei energii în Europa ar putea dăuna mediului marin, atât celui de deasupra mării, cât şi celui subacvatic".

De aceea, experţii ECA susţin că orice proiect de construire a unor capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile în offshore trebuie să contribuie la obiectivul sustenabilităţii socio-economice a acestui tip de energie, care nu trebuie să aibă un impact serios nici asupra mediului.

Opinia Cititorului ( 3 )

 1. Concluzii principale: 

  Uniunea Europeană a făcut eforturi semnificative pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore, cu un accent deosebit pe energia eoliană offshore. Cu toate acestea, obiectivele stabilite pentru 2030 și 2050 sunt ambițioase și vor necesita eforturi semnificative pentru a fi atinse. 

  Trei dintre cele patru state membre auditate intenționează să contribuie semnificativ la atingerea țintelor UE pentru energie din surse regenerabile offshore, dar ratele de implementare trebuie să crească considerabil, iar creșterea recentă a inflației ar putea încetini dezvoltarea energiei eoliene offshore. 

  Până în 2030, nu se preconizează o implementare comercială pe scară largă a energiei oceanice, iar contribuția acestei surse la atingerea țintelor pentru 2030 va fi, cel mai probabil, neglijabilă. 

  Amenajarea spațiului maritim este esențială pentru a evita impactul negativ asupra mediului. Cu toate acestea, coexistența dintre sectorul energiei offshore și alte utilizări maritime nu este încă o practică obișnuită, iar conflictele nesoluționate cu sectorul pescuitului trebuie abordate mai eficient. 

  Statele membre au consultat reciproc în ceea ce privește amenajarea spațiului maritim, dar nu au planificat proiecte comune privind energia din surse regenerabile offshore, pierzând astfel oportunitatea de a utiliza mai eficient spațiul maritim limitat. 

  Procedurile de autorizare variază semnificativ între statele membre și pot încetini dezvoltarea energiei offshore. De asemenea, UE este dependentă de țări terțe, în special de China, pentru materiile prime necesare implementării tehnologiilor offshore. 

  Implicațiile socioeconomice și impactul asupra mediului nu au fost studiate suficient de aprofundat. Dezvoltarea viitoare a energiei offshore poate avea neconformități cu competențele și poate avea un impact semnificativ asupra vieții marine. 

  Recomandări: 

  Cu rtea face următoarele recomandări pentru a stimula dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în mod sustenabil: 

  Consolidarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european pentru energia regenerabilă și reducerea emisiilor de carbon până în 2050. 

  Creșterea ratei de implementare a energiei eoliene offshore și promovarea dezvoltării energiei oceanice până în 2030. 

  Promovarea coexistenței armonioase între sectorul energiei offshore și alte utilizări maritime și soluționarea conflictelor nesoluționate. 

  Încurajare a statelor membre să planifice proiecte comune pentru energia din surse regenerabile offshore pentru a utiliza eficient spațiul maritim. 

  Armonizarea procedurilor de autorizare între statele membre pentru a accelera implementarea energiei offshore. 

  Evaluarea și abordarea adecvată a implicațiilor socioeconomice și a impactului asupra mediului în dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore. 

  Aceste recomandări sunt menite să asigure că dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în UE este atât sustenabilă din punct de vedere social și de mediu, cât și eficientă din punct de vedere energetic. 

  Raportul Curții Europene de Conturi (ECA) avertizează cu privire la riscurile și provocările legate de dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în Uniunea Europeană (UE). Principalele puncte din raport sunt:

  1.Dependența de China pentru materii prime: ECA subliniază că UE depinde în mare măsură de China pentru aprovizionarea cu materii prime necesare proiectelor de energie din surse regenerabile offshore. Acest lucru poate pune în pericol proiectele din cauza tensiunilor geopolitice și a vulnerabilității în lanțurile de aprovizionare. 

  2.Implicații socio-economice: Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore are implicații semnificative asupra ocupării forței de muncă, infrastructurii și serviciilor. Raportul arată că o forță de muncă calificată este esențială pentru dezvoltarea sectorului, dar există o lipsă de personal cu competențe adecvate în anumite țări. 

  3.Proceduri de autorizare variate: Procedurile de autorizare pentru proiectele de energie din surse regenerabile offshore variază semnificativ între statele membre ale UE. Unele țări au proceduri mai rapide și mai eficiente, în timp ce altele au procese lungi și complicate. 

  4.Interacțiunea cu alte activități maritime: Energia din surse regenerabile offshore rareori coexistează în armonie cu alte activități maritime, cum ar fi pescuitul. Asociațiile de pescari pot împiedica derularea proiectelor offshore și pot apărea conflicte între sectoarele economice. 

  5.Necesitatea unei abordări sustenabile: Raportul subliniază importanța asigurării unei dezvoltări sustenabile a energiei din surse regenerabile offshore, care să nu afecteze negativ mediul și să contribuie la obiectivele de mediu ale UE.

  În concluzie, raportul ECA pune în evidență provocările și riscurile legate de dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în UE și sugerează că este necesară o abordare coordonată pentru a asigura sustenabilitatea sectorului. 

  Pactul verde european are ca obiectiv central tranziția energetică pentru neutralitate climatică până în 2050 și combaterea declinului biodiversității și poluării. Energia din surse regenerabile, inclusiv cea offshore, joacă un rol semnificativ în atingerea acestor obiective.

  În 2020, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru dezvoltarea sustenabilă a energiei din surse regenerabile offshore, cu obiective precum amenajarea spațiului maritim, cooperarea regională și protejarea mediului. Politicile statelor membre în domeniul climei și energiei sunt stabilite în planurile naționale, care trebuie actualizate în 2024. 

  Auditul Curții a evaluat dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în UE, inclusiv acțiunile Comisiei, planurile naționale și finanțarea UE. S-a analizat și amenajarea spațiului maritim, coexistența utilizatorilor maritimi și cooperarea între statele membre, precum și consecințele sociale și de mediu. 

  Auditul a concluzionat că UE a contribuit la dezvoltarea energiei offshore, în special a celei eoliene. Cu toate acestea, obiectivele sunt ambițioase, iar sustenabilitatea socială și de mediu rămâne o provocare. 

  UE își propune o capacitate de 61 GW până în 2030 și 340 GW până în 2050 pentru energia din surse regenerabile offshore. Implementarea trebuie accelerată, iar inflația recentă poate încetini dezvoltarea energiei eoliene offshore. Energia oceanică nu va contribui semnificativ până în 2030. 

  Amenajarea spațiului maritim este importantă, dar coexistența cu alte sectoare nu este obișnuită, iar conflicte cu sectorul pescuitului rămân nerezolvate. 

  Statele membre nu au planificat proiecte comune pentru energia offshore, iar procedurile de autorizare variază între state. Dependenta UE de țări terțe pentru materii prime poate afecta ritmul dezvoltării. 

  Implicațiile sociale și de mediu nu au fost suficient de studiate, iar amprenta de mediu poate fi semnificativă. 

  Curtea recomandă măsuri care să stimuleze dezvoltarea energiei offshore, dar să asigure și sustenabilitatea socială și de mediu.

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

21 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9707
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7329
Gram de aur (XAU)Gram de aur288.5847

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb