"FGCR a acordat garanţii de peste 3 miliarde lei pentru programul Rural Invest"

A consemnat George Marinescu
Ziarul BURSA #Macroeconomie #Agricultură / 23 mai

"FGCR a acordat garanţii de peste 3 miliarde lei pentru programul Rural Invest"

Interviu cu Alina Toma, preşedintele-director general al FGCR

Crizele suprapuse din ultimii ani au crescut nevoia de finanţare şi în agricultură, mai ales că peste aceste crize fermierii au fost nevoiţi să se confrunte şi cu o pierdere însemnată de recoltă din cauza secetei prelungite din sezonul estival. Pentru a-şi putea continua şi dezvolta activitatea, pe lângă despăgubirile primite de la Uniunea Europeană şi de la bugetul naţional, fermierii din ţara noastră au nevoie permanent de creditare, sumele fiind folosite pentru cultivarea terenurilor agricole, dar şi pentru celelalte lucrări necesare, în condiţiile în care preţurile energiei, motorinei şi îngrăşămintelor au explodat după declanşarea războiului din Ucraina. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, Guvernul a aprobat mai multe programe de finanţare, cu garanţii acordate de către stat, o parte dintre aceste garanţii fiind derulată prin intermediul Fondului de Garantare a Creditului Rural.

Pentru a afla câţi fermieri din ţara noastră au apelat la programele respective şi care este valoarea garanţiilor acordate am realizat un interviu cu Alina Toma, preşedintele-director general al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Reporter: Care este valoarea totală a garanţiilor acordate de FGCR la finalul lunii aprilie 2023 pe programele Agro IMM Invest şi Rural Invest?

Alina Toma: Putem spune că ne aflăm într-o zonă de activitate intensă. Suntem o instituţie cu experienţă bogată, iar echipa noastră de profesionişti demonstrează zi de zi că poate să facă faţă oricăror provocări. Astfel, până la finalul lunii aprilie 2023, FGCR a acordat garanţii în valoare de peste 400 milioane lei prin Agro IMM (în contextul celor două cadre temporare, respectiv cel aferent crizei economice generate de pandemia de COVID precum şi cel al războiului din Ucraina) şi de peste 3 miliarde lei prin Rural Invest (în contextul celor două cadre temporare, respectiv cel aferent crizei economice generate de pandemia de COVID precum şi cel al războiului din Ucraina). Se observă, din cifrele pe care vi le-am pus la dispoziţie, că există o mai mare apetenţă a fermierilor pentru Rural Invest, un program care oferă mai multe facilităţi.

Reporter: Care sunt diferenţele în privinţa garanţiilor oferite şi a condiţiilor impuse beneficiarilor de FGCR în cele două programe?

Alina Toma: Realitatea a demonstrat că toate programele guvernamentale derulate au fost vitale pentru economie. Cu ajutorul lor au fost finanţate domenii esenţiale, într-o perioadă grea, determinată de conjunctura economică dificilă. Împreună cu FNGCIMM am derulat Subprogramul Agro IMM Invest, subprogram dedicat susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi  întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-upuri din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. Experienţa acumulată şi permanenta preocupare pe care o avem pentru a facilita accesul la finanţare al fermierilor au stat la baza alcătuirii, împreună cu specialişti din cadrul Mnisterului Finanţelor şi ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, a unei noi scheme de ajutor de stat dedicate agriculturii, anume Programul Rural Invest. Fiind un Fond înfiinţat exclusiv pentru dezvoltarea economică a mediului rural, FGCR a fost desemnat unic administrator al acestui program. Rural Invest este un program de susţinere a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, iniţial, ulterior fiind aprobat cu mici modificari în baza cadrului temporar aprobat de CE în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Condiţiile impuse beneficiarilor sunt asemănătoare în cele două programe, anume cele consemnate în categoria "criterii de eligibilitate". Ce s-a reuşit prin Programul Rural Invest, reprezentând o facilitate neacordată până în prezent prin alte scheme de ajutor, este că inclusiv dobânda aferentă creditului este subvenţionată în primele 12 luni. Ştiţi foarte bine cum se structurează scadenţarul de returnare a unui credit, mai ales în primul an. De altfel, aşa cum arată cifrele pe care vi le-am prezentat, privitor la valoarea garanţiilor, Programul Rural Invest a demonstrat că reprezintă un sprijin vital pentru fermieri, fiind cel mai accesat program de către aceştia.

Reporter: Care a fost numărul de solicitanţi pe fiecare program şi câţi dintre aceştia au îndeplinit condiţiile pentru a beneficia de garanţiile din partea instituţiei pe care o conduceţi?

Alina Toma: Există filtre extrem de riguroase în analiza noastră de acordare de garanţii în numele şi în contul statului. De asemenea, instituţiile finanţatoare au propriile mecanisme, de care este destul de greu de trecut dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, iar fermierii sunt antrepenori foarte serioşi, care se informează înainte de a acţiona, astfel încât sunt foarte puţine cazurile de respingere a solicitărilor. Punctual, dacă doriţi o cifră, undeva sub 0,5%. Numărul garanţiilor aprobate sunt, până la sfârşitul lunii aprilie, de cca. 450 pentru Agro IMM şi de peste 3.000 pentru RURAL INVEST.

Garanţii de peste 400 milioane lei acordate în 2022 pentru programul "De trei ori subvenţia"

Reporter: Care este valoare garanţiilor acordate pe programul "De trei ori subvenţia"? Câţi fermieri din ţara noastră au solicitat finanţare prin acest program?

Alina Toma: Bineînţeles, când, împreună cu specialişti din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, am lucrat la elaborarea acestui produs de garantare, am pus la dispoziţie toată expertiza necesară, principala preocupare fiind să existe pentru fermieri un alt instrument financiar viabil, ştiut fiind că finanţarea agriculturii reprezintă o necesitate vitală. Fluxul este unul simplu: APIA, care poate să vadă ce drepturi financiare au fermierii pentru suprafeţele pe care le cultivă, eliberează acestora o adeverinţă. Cu adeverinţa, care reprezintă valoarea subvenţiei ce urmează să o primescă fermierul într-un an agricol, fermierul poate accesa un credit calculat după cum urmează: 90% din valoarea adeverintei inmulţit cu trei. După ce primeşte adeverinţa de la APIA, fermierul merge la bancă, încheie contractul, cu instituţia finanţatoare (precizăm că principalele banci care au finanţat acest produs sunt CEC Bank şi Banca Transilvania), iar instituţia finanţatoare, la rându-i, face o solicitare de garantare către FGCR. Valoarea maximă a garanţiei de stat pentru acest program este de 80% din valoarea creditului. Punctual, revenind la întrebarea dumneavoastră, peste 900 de fermieri au solicitat finanţare prin acest program, suma totală a garanţiilor emise in anul 2022 fiind de peste 400 de milioane lei, cu precizarea ca programul continuă şi în anul după ce APIA va elibera noile adeverinţe.

Reporter: În cazul programului "De trei ori subvenţia" există cazuri în care aţi demarat executarea subvenţiilor ce sunt acordate pentru anul 2023?

Alina Toma: Fiind un program nou, este prematur să putem da un răspuns care să satisfacă sensul întrebării dumneavoastră, adică rata de default. Practic, până la ora aceasta nu am înregistrat nici măcar o situaţie de acest fel. Realitatea mă îndreptăţeşte să am convingerea că acest produs de garantare, din acest punct de vedere cel puţin, va avea o rata de default nesemnificativă şi îşi va îndeplini parametrii de performanţă.

Peste 2000 de scrisori de garanţie în favoarea AFIR

Reporter: Câte scrisori de garanţie aţi emis în favoarea AFIR pentru obţinerea avansului necesar de către beneficiarii publici din PNDR şi pentru ce valori au fost acordate? Aveţi o statistică a proiectelor care au fost finalizate şi pentru care aţi acordat aceste scrisori de garanţie?

Alina Toma: FGCR, singurul Fond de Garantare destinat exclusiv dezvoltării sustenabile a agriculturii are, bineînţeles, un parteneriat solid cu Agenţia pentru Finanţarea a Investiţiilor Rurale. În total, scrisorile de garanţie în favoarea AFIR au fost în număr de peste 2.000, până în prezent, reprezentând o valoare de peste 3 miliarde lei. În general, AFIR şi instituţiile finanţatoare care au finanţat proiectele beneficiarilor PNDR sunt cele care deţin date mai exacte cu privire la proiectele pe care le-au finanţat/finalizat. Însă, bănuiesc, întrebarea dumneavoastră se referă cumva la rata succesului proiectelor pentru care am emis scrisori de garanţie. Dacă este aşa, în ceea ce ne priveşte, vă putem da o cifră exactă. Luând în calcul sumele provenite din solicitările de plată, putem spune că sub 0,3% dintre proiectele pentru care am emis scrisori de garanţie nu au fost finalizate.

Reporter: Câte dintre companiile pentru care aţi garantat creditarea nu şi-au mai putut achita ratele bancare? Aveţi companii care au intrat în insolvenţă?

Alina Toma: Am observat că, mai ales în ultima vreme, fără să fie o observaţie la adresa legitimităţii întrebării dumneavoastră, există o tendinţă de a se evidenţia partea goală a paharului. Profit de ocazia pe care mi-aţi dat-o pentru a susţine că nu există un puseu de insolvenţă sau cereri de plată. Răspunzând, situaţiile speciale, în perioada actuală, pot fi numărate pe degetele de la o mână. Acest fapt mă determină să cred că, în ciuda tuturor provocărilor, angrenajul financiar bancar, cu implicarea instituţiilor guvernamentale, a creat mecanimul necesar care să răspundă eficient nevoilor de finanţare.

3,46% - procentul garanţiilor acordate de FGCR pentru proiectele derulate pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Reporter: Ca şi la IMM Invest, şi la subprogramele Agro IMM Invest şi Rural Invest există un criteriu privind eficienţa finanţărilor. Ne puteţi spune dacă acesta a fost îndeplinit şi în ce proporţie? Mai precis care este valoarea sumelor returnate la bugetul de stat de către beneficiari, sub formă de taxe şi impozite?

Alina Toma: Pentru menţinerea standardelor de performanţă există reguli stricte de verificare a eligibilităţii unui beneficiar. În mod cert, garanţiile acordate de instituţia noastră, de când derulăm aceste scheme de ajutor de stat, au adus plusvaloare şi, sub o formă sau alta, neîndoielnic se regăsesc deja în bugetul de stat. Totodată este de precizat ca aceste programe guvernamentale sunt aprobate pentru a susţine economia in vederea asigurării nevoilor de lichidităţi pe perioade de "criză", respectiv pandemia de Covid 19 şi agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, aceste facilităţi (credite garantate) fiind acordate inclusiv pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat. Pentru mine personal este o mare bucurie, când merg la cumpărături, să văd pe rafturile magazinelor produse ale companiilor pentru care am semnat contract de garantare. Şi mai mult decât atât, le achiziţionez cu încredere, ştiind că sunt produse în România.

Reporter: Din totalul garanţiilor acordate de FGCR cât reprezintă cele acordare pe PNDR şi POPAM? Ce probleme aţi consemnat în timpul derulării acestor garanţii?

Alina Toma: Dacă este să ne raportăm la valoarea generală, din totalul garanţiilor acordate de FGCR, luând în considerare numărul de garanţii, cele acordate pentru beneficiari PNDR reprezintă 3,46% din total. Pe criteriu valoric, 37,32% din valoarea garanţiilor acordate de instituţia noastră o reprezintă cele acordate pe PNDR şi POPAM. Nu am constatat până în prezent să fi fost probleme deosebite, care să ne surprindă. FGCR are o experienţă de 29 de ani în angrenajul financiar bancar şi asta mă determină să am convingerea că putem continua cel puţin la fel ca până acum: cu încredere şi prudenţă în acelaşi timp.

Reporter: Care sunt estimările pentru finalul anului 2023?

Alina Toma: Probabil că v-aţi aştepta ca răspunsul meu să conţină indicatori economici de performanţă. Însă, apropo de experienţa despre care vă vorbeam, pot spune că ramura economică pe care o finanţăm are o anumită specificitate: ciclurile agricole presupun finanţare la momentul oportun. Asta presupune ca timpul de reacţie al FGCR, la solicitările venite din partea fermierilor, să rămână acelaşi, unul scurt, pentru care suntem deja apreciaţi de instituţiile financiar bancare, chiar şi în condiţiile unui aflux peste medie. Asta înseamnă performanţa pentru mine. Din punct de vedere al încadrării în parametrii economici, estimez că aceştia vor fi îndepliniţi, chiar depăşiţi. Nu are cum să fie altfel. Funcţionăm sub supravegherea BNR, suntem membri AECM, derulăm cu succes programe guvernamentale, avem convenţii încheiate cu aproape toate băncile din România, un parteneriat solid cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APIA şi AFIR şi, nu în ultimul rând, poate cel mai important, un parteneriat de durată, corect, cu miile de fermieri. Ce vreau să transmit este că datele economice pe care vi le-am pus la dispoziţie, date care arată performanţă, nu ni se datorează în exclusivitate, ci reprezintă rodul colaborării cu toţi cei pe care i-am enunţat. Lor, prin intermediul dumneavoastră, le transmit mulţumirile mele, sperând că vom continua acest parteneriat.

Reporter: Vă mulţumim!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

22 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9675
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6709
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1538
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7134
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.1272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb