ÎN 2015"Obiectivele din contractul cu BVB nu au fost îndeplinite, ceea ce este perfect coerent cu situaţia pieţei"

A consemnat ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 27 ianuarie 2016

"Obiectivele din contractul cu BVB nu au fost îndeplinite, ceea ce este perfect coerent cu situaţia pieţei"

Interviu cu Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti

"Un observator atent al BVB ar fi putut remarca cele mai mari randamente ale dividendelor din regiunea Europei Centrale şi de Est"

Este foarte dificil să contezi pe o mai mare activitate a investitorilor locali atunci când preţurile au tendinţa de scădere, iar investitorii globali îşi caută refugii sigure, consideră Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

Domnia sa a avut amabilitatea să ne acorde un interviu, prin e-mail, despre activitatea BVB, în 2015, sub conducerea sa. Ludwik Sobolewski a explicat cauzele scăderii lichidităţii BVB, din 2015, de 33% faţă de 2014.

Reporter: Cum explicaţi scăderea lichidităţii BVB în 2015 în comparaţie cu 2014? În ce măsură v-aţi îndeplinit obiectivele din contract în anul 2015?

Ludwik Sobolewski: Lichiditatea în 2015 a fost scăzută din mai multe motive. Acestea sunt în principal legate de sentimentul negativ faţă de pieţele de acţiuni emergente şi de frontieră, la nivel global. Acesta a fost adus de instabilitate, care la rândul său a cauzat aversiune faţă de risc. Noi am suferit mult din această pricină. Problemele sunt foarte bine cunoscute şi, din păcate, niciuna dintre ele - Grecia, China, Ucraina, preţul petrolului, şi multe altele - n-a fost rezolvată sau finalizată. Am fost deosebit de afectaţi, în acest context, de statutul de piaţă de frontieră al pieţei locale.

Indicii noştri au înregistrat, anul trecut, variaţii relativ mici faţă de începutul anului şi sunt în scădere de la începutul acestui an. Indicii din alte ţări europene s-au diminuat, de asemenea, cu unele excepţii notabile, inclusiv în regiunea noastră, în timp ce piaţa din Ungaria a înregistrat evoluţii favorabile ale valorii de tranzacţionare şi ale evaluării activelor.

Toate acestea au contribuit la o valoare a tranzacţiilor mai mică decât în 2014.

Este foarte dificil să contezi pe o mai mare activitate a investitorilor locali atunci când preţurile au tendinţa de scădere, iar investitorii globali îşi caută refugii sigure.

Totuşi, a existat o şansă de a resuscita interesul investitorilor globali, dar aceasta a fost pierdută. Anul 2015 este pierdut în totalitate atunci când vine vorba de tranzacţii mari, care ar fi putut fi atrăgătoare pentru toate categoriile de investitori, inclusiv ale celor care dispun de capital semnificativ. A fost o diferenţă negativă mare în ochii participanţilor la piaţa globală, care în mod natural au avut tendinţa de a compara tranzacţiile de tip IPO din 2015 cu cele din 2014 şi 2013.

Continuitatea este importantă dacă vrem să construim o nouă identitate pozitivă a României în lumea financiară. România a avut o şansă de a surprinde pozitiv pieţele cu programul de privatizare cel mai aspiraţional şi ambiţios din Europa de Est, lansat prin Romgaz şi Electrica. Ce se poate spune acum este că încă se pot face o mulţime de lucruri importante în această direcţie.

În aceste condiţii, obiectivele stabilite în contractul meu cu BVB nu au fost îndeplinite, ceea ce este perfect coerent cu situaţia pieţei, afectată de aceşti factori adverşi.

Într-o notă mult mai pozitivă, este de remarcat faptul că un observator atent al pieţei administrate de BVB ar fi putut remarca cele mai mari randamente ale dividendelor din regiunea Europei Centrale şi de Est. Noi măsurăm aceasta prin indicele nostru "total return" şi promovăm această informaţie la scară largă. Acest randament ridicat al dividendelor este o combinaţie de doi factori. Pe de o parte avem numeroase companii foarte profitabile şi rata de distribuire a profitului este destul de mare, astfel încât cea mai mare parte din profituri merge la acţionari. În plus, dacă analizăm indicatorul P/E (n.r. care arată numărul de ani necesari pentru recuperarea investiţiei din dividende) al companiilor incluse în indicele de referinţă al pieţei, se pare că un astfel de grup de companii este cel mai ieftin din regiune, conform evaluării pieţei. Şi aceasta este o altă observaţie care te duce cu gândul că o inversare a tendinţei negative actuale, în ceea ce priveşte evaluarea activelor, este foarte probabilă. Cu toate acestea, tendinţele globale "trebuie" să ajute, şi mai ales situaţia de pe pieţele de petrol ar trebui să evolueze într-o direcţie în care să elimine presiunea din sectorul de energie.

Reporter: Intenţionaţi să vă publicaţi salariul, în conformitate cu recomandările din Codul de Guvernanţă Corporativă?

Ludwik Sobolewski: Noul cod de guvernanţă corporativă tocmai a intrat în vigoare, împreună cu un nou sistem de monitorizare. BVB a publicat deja politica sa de remunerare. Unul din următorii paşi în acest sens va fi publicarea raportului anual. Vor fi parcurse toate etapele privind remuneraţia membrilor Consiliului şi a conducerii executive a BVB, în deplină conformitate şi concordanţă cu Codul. Am spus de multe ori în trecut că diseminarea informaţiei şi transparenţa trebuie să se facă într-un mod ordonat, şi nu haotic sau condus de circumstanţe. Informaţiile diseminate de către companiile listate la bursă au un scop foarte specific, şi anume acela de a oferi o bună bază pentru investitori în evaluarea companiilor din piaţă şi a riscurilor aferente. Prin urmare, comportamentul nostru în această privinţă a fost şi va fi subordonat acestui principiu.

Reporter: Care consideraţi a fi progresele realizate de BVB în 2015?

Ludwik Sobolewski: Lansarea pieţei AeRO, deoarece a demonstrat că iniţiativa de lansare a unei noi şi importante pieţe poate fi primită pozitiv de către antreprenori. Nu a însemnat doar o schimbare de nume, în niciun caz. Am creat o clasă de consultanţi autorizaţi, am rescris procesul de admitere la tranzacţionare, am reglementat plasamentele private. Acum este momentul să avem plasamente private adevărate sau chiar IPO-uri pe această piaţă. Suntem pe cale să lansăm un nou mecanism, după experienţa acumulată anul trecut, care va consta într-un rol mai activ al bursei în realizarea unor astfel de plasamente şi în verificarea dacă emitentul poate sau nu obţine finanţare.

O altă realizare a fost absorbţia pieţei Rasdaq de către platforma Aero. Arhitectura pieţelor este acum ordonată şi clară. Noi am pledat pentru o acţiune radicală de reglementare în ceea ce priveşte desfiinţarea pieţei Rasdaq şi aş dori să mulţumesc pe această cale ASF şi mai ales domnului vicepreşedinte Mircea Ursache pentru această realizare şi pentru întreaga cooperare care a urmat. Am început deja să îmbunătăţim vizibilitatea, să-i spunem aşa, a acestei noi platforme alternative. O facem printr-o nouă segmentare a companiilor, asemănătoare celei pe care am introdus-o pe piaţa principală, şi legată de utilizarea modelului de licitaţie folosit pentru tranzacţionare, ca o a doua opţiune la modelul de tranzacţionare continuă.

Paşi importanţi s-au făcut în ceea ce priveşte cultura investiţiilor în acţiuni şi, în general, cultura investiţională. Şi unul dintre cele mai bune şi noi fenomene în această privinţă este că nouă ni s-au alăturat numeroase instituţii financiare şi non-financiare care au început să creadă că angajarea BVB în creşterea culturii financiare nu este ocazională, ci reprezintă un angajament constant, de lungă durată.

Desigur, 2015 a fost marcat de mai multe schimbări în gama serviciilor noastre. Îmbunătăţiri aduse programului de market making, decontare în timp real pe bază brută, noi paşi de preţ, ArenaXT ca un produs nou pentru investitorii de retail şi brokerii lor şi care este acum utilizat de mai mult de 10 brokeri de tip retail, precum şi multe alte inovaţii - acestea reprezintă un important capitol al activităţilor noastre în anul trecut. Şi totodată au creat o tendinţă pentru anul în curs. Uneori nu este vorba despre inovaţii, ci mai degrabă de umplerea golurilor care au existat de ani de zile. De exemplu, am furnizat Depozitarului Central mecanismul care permite al doilea ciclu de decontare pe zi. Acesta este un bun exemplu, care demonstrează că o funcţionalitate nouă are nevoie de anumite corelaţii, fără de care nu poate lucra aşa cum ar trebui. Al doilea ciclu de decontare poate fi util dacă avem vânzarea în lipsă, dacă investitorii efectuează tranzacţii intra-day, dacă nu am avea comisioane mari impuse pentru market making de către autoritatea de reglementare. Niciuna dintre aceste trei condiţii "dacă" nu este îndeplinită.

La ce mă refer răspunzând întrebării dumneavoastră sunt, de fapt, schimbări durabile şi noi atribute care îşi vor atinge funcţionalitatea maximă odată ce condiţiile generale ale pieţei se îmbunătăţesc.

Reporter: Ce proiecte nu au reuşit pentru BVB în 2015?

Ludwik Sobolewski: Nu am reuşit lansarea a ceea ce numim "InfoSpace", proiect care are scopul de a crea o platformă de informare complet nouă pentru investitorii care îşi urmăresc companiile din portofoliu. De asemenea AeRO este doar un succes parţial.

În plus, o serie de procese sau iniţiative, care sunt în esenţă dincolo de controlul nostru, dar pe care le putem influenţa într-un fel sau altul, nu au fost finalizate sau cursul lor de implementare a fost lent. Pentru a numi doar câteva dintre acestea: schimbările pro-dezvoltare în sfera reglementării, care ar fi complementare schimbărilor efectuate în cadrul programului 8 Bariere, în special cele legate de împrumutul şi vânzarea în lipsă a instrumentelor financiare. În plus, reglementările privind tranzacţionarea în marjă; Secţiunea 1 de la Depozitarul Central, care este o problemă complexă, însă rezolvabilă; proiectul "La Fantâna" (n.r. listarea pe AeRO), care s-a estompat şi apoi a dispărut; alte listări private mai mici care au fost puse în aşteptare etc. Prin urmare, multe dintre iniţiativele eşuate sau care nu au fost demarate efectiv sau proiectele neterminate pot fi realizate cu succes în acest an.

Reporter: Cum vă explicaţi problemele de la AGA BVB, când soft-ul pentru numărat voturile nu a mers?

Ludwik Sobolewski: Am avut în timpul carierei mele profesionale la burse şi la depozitarul central trei situaţii în care sistemul de tranzactionare a suferit o cădere tehnică şi şedinţa de tranzacţionare a trebuit să fie întreruptă. Pentru prima dată în viaţa mea am avut o situaţie ca aceea din 14 decembrie, cu un simplu soft conceput pentru a servi unei proceduri de vot - care nu era nici măcar la fel de sofisticat ca un sistem de vot, ci mai degrabă un sistem de numărare. A fost, de asemenea, pentru prima dată când un soft de importanţă critică nu a fost controlat operaţional de către compania mea, ci de un furnizor extern. N-am asistat niciodată la o asemenea neglijenţă şi complacere, ca un soft să crape aşa cum am văzut pe 14 decembrie. Suntem încă în curs de definire a concluziilor aceastei situaţii. Îi pot doar asigura pe acţionarii noştri că întreprindem toate măsurile rezonabile pentru a nu permite ca o astfel de situaţie să se mai întâmple în viitor.

Reporter: Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru atragerea investitorilor de retail?

Ludwik Sobolewski: Investitorii individuali sunt dornici să primească oportunităţi bune de investiţii. Acesta este motivul pentru care am extins gama de indici care arată dividendele plătite de companii - în prezent nu avem doar BET T(otal) R(etur), dar şi BET XT TR. Am avut, de asemenea, un rol activ în promovarea impozitării dividendelor cu 5% - şi regret că nu au trecut şi celelalte propuneri ale noastre ce stimulau investiţia pe piaţa de capital. Cu toate acestea, noi nu renunţăm. Şi acum propunem Guvernului să înceapă un program sistemic numit "Programul de Acţionariat al Cetăţenilor", care ar trebui să conţină stimulente pentru investitorii individuali români, actuali şi viitori.

Din acelaşi motiv - pentru a atrage pe bursă companiile tipice pentru investitorii de retail, am lansat AeRO. AeRO ca întreg este o propunere de investiţii solidă pentru investitorii individuali.

După 2015, avem înfiinţate câteva Cluburi de Investitori, inspiraţia venind de la BVB.

Suntem în proces de extindere a ArenaXT, care oferă investitorilor individuali noi posibilităţi tehnice în ceea ce priveşte plasarea ordinelor. Aceasta extinde gama aplicaţiilor noastre Internet-based, dar de aceasta dată este una foarte interactivă, deoarece oferă acces la tranzacţionarea pe piaţă.

Am lansat şi continuăm programul Fluent în Finanţe, în parteneriat cu o serie de brokeri. Acesta are deja două formate: unul susţinut de corporaţii pentru angajaţii lor şi cel de-al doilea care ajunge direct la persoane fizice. A fost organizat mai întâi în Bucureşti, iar acum suntem foarte activi şi în alte oraşe.

Am organizat primul târg financiar - Banii Tăi Expo-, a doua ediţie va avea loc în luna mai a acestui an, şi există voci care susţin că ar trebui să îl organizăm de două ori pe an. Alte proiecte educaţionale completează această imagine.

În plus, încurajăm toţi investitorii interesaţi să ia parte la Call Center-ul BVB. Vom continua, de asemenea, proiectele deja în derulare, cum ar fi BVB Invest Quest.

Am unele motive să cred că eforturile noastre şi eforturile partenerilor noştri, Partenerii noştri Diamond în Educaţie, aşa cum îi numim, aduc rezultate. Se poate observa prin numărul tot mai mare de participanţi. Mai mult decât atât, situaţia pe care am avut-o luni, 18 ianuarie, când indicele BET a scăzut cu 5%, a fost foarte interesantă. Aceasta a fost, sub toate aspectele, o vânzare masivă efectuată de străini, care au devenit foarte reactivi la evenimente globale, iar acţiunile par să fi fost cumpărate de către jucători mici din piaţă şi persoane fizice. Aceasta înseamnă că oamenii înţeleg cum funcţionează piaţa şi sunt capabili să transforme o situaţie aparent nefavorabilă într-una profitabilă. După ce am vorbit cu unele persoane din zona de retail active pe piaţă, ştiu că aşa ceva s-a întâmplat şi în luna august a anului trecut, în zilele în care piaţa chineză s-a prăbuşit. Acestea sunt simptome foarte bune.

Reporter: În ce stadiu apreciaţi ca este promovarea la statutul BVB de piaţă emergentă?

Ludwik Sobolewski: Aici întrebarea este "pur şi simplu" simplă. Cu accentul pus pe "pur şi simplu". Pentru MSCI (n.r. agenţie de rating), ne lipseşte încă un număr suficient de companii mari. De altfel, ei nu iau în considerare Fondul Proprietatea pentru că este considerat un fond. Iar cheia pentru a rezolva această problemă este în întregime în mâinile Guvernului. Hidroelectrica este în acest context o listare de o importanţă crucială ca să fie realizată, dar participaţia de listat nu poate fi mai mică de 25%. Un alt punct slab care acţionează împotriva noastră în cadrul regulilor de clasificare este nivelul foarte scăzut al free float-ului la Petrom. Cu FTSE (n.r. agenţie de rating) - după o recentă sesiune de lucru cu ei la Londra - situaţia este un pic mai nuanţată, dar cu toate acestea, de asemenea, este o chestiune de aritmetică. Totul depinde de lichiditatea companiilor de top din România. Vreau să subliniez aici cât de important este să vedem întreaga complexitate a subiectului, pentru a înţelege că există o legătură clară între, să zicem, existenţa Secţiunii 1 de la Depozitarul Central - un mare congelator de free-float potenţial pentru a fi investit-, absenţa împrumutului şi vânzării în lipsă de instrumente financiare, birocraţia care încă însoţeşte deschiderea de conturi (documente care trebuie furnizate în mod unic în limba română, înregistrarea fiscală pe suport hârtie a nerezidenţilor), şi, la celalalt capăt, accederea pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă. Deoarece toate aceste elemente sunt de impact asupra lichidităţii.

Reporter: Cum comentaţi ideea, promovată în spaţiul public şi apoi retrasă, cu privire la desfiinţarea BVB, în contextul în care aceasta nu îşi îndeplineşte rolul de finanţare al economiei?

Ludwik Sobolewski: Niciodată nu am avut impresia că a fost o "idee" - a fost mai degrabă o secvenţă de fraze vag aruncate - sau că aceasta a fost "promovată". În limitele acestui incident, o anumită înţelegere s-ar fi putut forma: putem fi nemulţumiţi cu rolul pe care îl joacă o piaţă de capital pentru economia naţională. Această nemulţumire se resimte nu numai în România, dar şi în alte ţări ale "Noii Europe". Dar, nicăieri în lume, reţeta avută în vedere nu a fost de a desfiinţa bursa de valori. Aceasta ar fi o "idee" dăunătoare, nocivă şi nerezonabilă, pentru că piaţa de capital este parte indispensabilă a capitalismului modern şi a economiei libere. Singura modalitate prin care trebuie să continuăm este consolidarea instituţiilor pieţei de capital, îmbunătăţirea expertizei, construirea de grupuri de competenţe pe piaţa de capital, dezvoltarea culturii financiare, lupta cu analfabetismul financiar şi reducerea excluziunii financiare, îmbunătăţirea mediului de afaceri, introducerea în mod constant de reglementări mai bune etc. Este nevoie de muncă, muncă şi iar muncă. Oricare 5 minute, dedicate discuţiei aride dacă bursa din România are motive să existe, este pentru mine un timp irosit. Singurul subiect care într-adevăr contează este de ce procesele care ar trebui să favorizeze dezvoltarea pieţei de capital sunt atât de lente, incomplete sau nu sunt întreprinse deloc.

Acestea fiind spuse, doresc să subliniez, de asemenea, că nu vom avea o piaţă de capital vibrantă fără "cultura investiţiei în acţiuni", la care ne referim adesea. Şi aceasta este într-adevăr o "cultură", există o substanţă culturală acolo. Aceasta poate fi formată prin răspândirea cunoaşterii şi înţelegerii, dar şi prin dezbateri publice, prin ridicarea de subiecte neaşteptate şi întrebări, în general. Cultura se dezvoltă în confruntare şi, ca urmare, universul de viziuni şi opinii poate deveni mai puternic şi, intr-un fel, mai matur. În acest sens apreciez vocea Ziarului BURSA pentru că, în timp ce de foarte multe ori sunt în dezacord cu felul acestuia de a vedea problemele pieţei de capital, recunosc rolul dumneavoastră de a contribui la formarea culturii de piaţă în acest strict sens. Cel mai rău lucru care ar putea afecta piaţa de capital din România ar fi indiferenţa. În schimb, avem tensiuni, lupte, dezbateri, şi controverse. Acestea sunt fundamente importante pentru prezenţa temelor, cum ar fi economii, risc, profit, profesionalism, în viaţa noastră de zi cu zi.

Reporter: Când veţi elabora o strategie pentru dezvoltarea BVB?

Ludwik Sobolewski: Bursa de Valori Bucuresti are o strategie, iar proiectele noastre au fost iniţiate şi conduse în conformitate cu această strategie de dezvoltare. Aceasta este un set de obiective şi măsuri, aliniate cu misiunea BVB. Pe de o parte, ea asigură un nivel necesar de organizare, coordonare şi efecte. Pe de altă parte, trebuie să fie completată cu o abordare agilă, care aduce o componentă semnificativă de flexibilitate. De aceea strategia de dezvoltare care a fost urmată şi implementată în a doua jumătate a anului 2013 şi de-a lungul anului 2014 a fost îmbunătăţită la o nouă intensitate, ce are la bază elemente noi. De exemplu, în 2013-2014 a fost foarte important să începem construirea vizibilităţii internaţionale a pieţei şi să facem mari schimbări în modul în care opera infrastructura de piaţă. Din 2015 abordăm intens noi grupuri de investitori locali, văzând că impulsul aşteptat să ducă la creşterea lichidităţii nu va veni din exterior, din cauza turbulenţelor globale ale anului 2015. Prin urmare, ceea ce este în prezent strategia BVB este o "strategie pe 2016 "- formată din obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Şi, chiar mai important, cu instrumente şi măsuri. Sunt chiar destul de uşor de definit scopurile şi obiectivele mari. Este mult mai dificil de atins. Pentru acest scop, sunt necesare instrumente şi măsuri. Încă o dată: muncă, muncă şi iar muncă. Cu alte cuvinte, să spunem: trebuie să avem mai multe listări şi mai mulţi investitori, nu este o strategie, acestea sunt doar sloganuri corecte. O strategie reiterează astfel de obiective, dar încapsulează mult mai mult decât atât - vede interdependenţele şi determină proiectele şi acţiunile.

Reporter: Care apreciaţi că sunt rezultatele proiectului 8 Bariere?

Ludwik Sobolewski: Rezultatele acestei încercări sunt limitate şi nu consider că a fost finalizat până în prezent. Cele mai bune schimbări pe care am reuşit să le adoptăm sunt prelucrarea centralizată a plăţilor de dividende, introducerea procurii generale, eliminarea agenţilor fiscali obligatorii, modificările implementate în Codul Fiscal, care au fost, de asemenea, incluse în lista de bariere sistemice, şi alte câteva modificări. A fost o luptă epică, în general câştigată, dar, aşa cum am spus, munca este departe de a fi terminată. Piaţa românească este încă suprareglementată sau reglementată într-un mod sub-optimal. Acum principiile mari sunt în regulă, dar, din păcate, diavolii se află în detalii. Şi numărul lor rămâne semnificativ.

Reporter: Cum apreciaţi rezultatele AeRO?

Ludwik Sobolewski: Pe o scară de note ce se folosea când eram la şcoală - de la 2 la 5 -proiectului AeRO i-aş atribui până acum "3+". Principalele aspecte pozitive: a contribuit la construirea culturii antreprenoriale şi a legăturii dintre companii şi bursă. Cu toate acestea, nu am înregistrat un IPO sau un plasament privat clasic - nu din cauza lipsei de bune companii investibile, ci din cauza interesului insuficient al investitorilor. Acesta este principalul punct lipsă. Listări tehnice, chiar dacă cu destul de mult succes, aşa cum au demonstrat Bittnet, Sameday sau Life is Hard, nu pot compensa lipsa dinamicii de pe piaţa primară.

Reporter: Încă mai vreţi ca Depozitarul Central să cumpere un soft nou?

Ludwik Sobolewski: De ce "încă"? Depozitarul Central trebuie să continue procesul de modernizare, trebuie să treacă printr-o serie de schimbări. La un moment dat, pe acest drum, upgrade-ul tehnologic complex va fi recomandabil, dar cu siguranţă este o perspectivă care merge semnificativ dincolo de 2016. În primul rând, aş dori să văd, de exemplu, infama Secţiune 1 - această Mare Moartă a conturilor individuale - lichidată şi brokerilor să le fie alocate înregistrări în vederea transformării lor în conturi de instrumente financiare. Aceasta necesită un act legislativ. Cred că vom lucra împreună cu Depozitarul Central la proiectul unei astfel de soluţii legale. Ar fi un total non-sens să se investească într-un nou sistem operational, în timp ce încă tragem după noi un bagaj ca acesta. Managementul Depozitarului Central a făcut o lucrare admirabilă în 2015, prin punerea în practică a noilor prevederi referitoare la distribuirea centralizată a dividendelor şi eu sunt sigur că au suficiente capacităţi şi competenţe pentru a începe să funcţioneze în maniera secolului XXI - care este în mare măsură o provocare non-tehnologică. Şi ar trebui să fie sprijiniţi şi ajutaţi în această privinţă. O dezvoltare foarte bună în 2015 a fost noua preşedinţie profesională a Consiliul de Administraţie al DC, membrii consiliului de administraţie care sunt determinaţi să facă schimbarea în bine şi, nu în ultimul rând, sprijinul personal şi instituţional dat de BERD, care a fost prelungit de la BVB către Depozitarul Central, anul trecut. În calitate de acţionar principal, eu sunt foarte recunoscător acestora pentru dedicarea lor. Eforturile lor ajută la construirea valorii Grupului BVB.

Opinia Cititorului ( 9 )

 1. polonezii astia celebri, sobo si greg ne-au cam fugarit toata piata...mai au putin timp si vor pleca de buna voie...rezultate, mumumumu

  Masculul alfa o arde pe manele. Corturi in piata universitatii, chermeze pe la londra si ny care au dus romania in africa, aero cu companii in insolventa, plagiere ab cu premiilebpietei de capital, etc. Ar fi bine ca viitorul ceo al bvb sa fie un japonez. Ala daca nu face ce a promis isi face de rusine sepuku.

  1. Asta joaca Polka pe ouate.

  Don Ludwik ati dat un interviu cat un roman si vedem punctual realizari 00000.Noi avem nevoie de piata de capital nu de Don Juan.

  Apropo cand vedem si noi o companie mare listata ex. Automobile Dacia SA. pe piata matale. 

  Un amanunt aparent minor : legatura dintre obiectivele din Contractul de Management si starea pietei este inversa....nu starea pietei a influentat managementul, ci managementul a influentat starea pietei....

  1. Acest domn este cel mai potrivit pentru BVB .

   Nu exista un Sobolewski mai bun ca Sobolewski, ba chiar el e mai prost.

   daca-i asa bun intreaba-l ce a facut pt ca societatile in care statul este actionar sa nu mai fie decapitalizate (vezi nationalizate cazul OIL Terminal) prin fraude guvernamentale? In aceste societati, actionarii minoritari vor fi furati de bunul propriu si apoi se mira ca nu vine nimeni pe BVB.

  "Este foarte dificil să contezi pe o mai mare activitate a investitorilor locali atunci când preţurile au tendinţa de scădere, iar investitorii globali îşi caută refugii sigure, consideră Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti."

  Serios ? Unde sunt derivatele de la BVB ? De ce nu se pot face short-uri ? 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”
Dtlawyers
BTPay
Apanova

Curs valutar BNR

15 Oct. 2021
Euro (EUR)Euro4.9484
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2646
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.6171
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur244.4451

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

eximbank.ro
certificateorigine.ro
gerocossen.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
invietraditia.ro
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro