Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”

RADU ZILIŞTEANUSectorul parcurilor industriale - scădere mai mică decât în imobiliare

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii #Bunuri Industriale /

Sectorul parcurilor industriale - scădere mai mică decât în imobiliare

Parcurile industriale - încă atractive, datorită facilităţilor oferite 

Sectorul parcurilor industriale a suferit o scădere mai mică decât domeniul imobiliar, în perioada de criză, potrivit analistului Radu Zilişteanu, doctor în economie.

Domnia sa ne-a spus că, datorită facilităţilor pe care le oferă, parcurile industriale au fost întotdeauna atractive pentru investitori.

Radu Zilişteanu ne-a explicat: "Ideea parcurilor industriale a fost atractivă încă de la început, fiind dublată de facilităţile fiscale, aşa cum se întâmpla înainte cu zonele libere. Cei care optează pentru parcurile industriale beneficiază de o serie de facilităţi, atât fiscale, cât şi de altă natură, cum ar fi cele legate de utilităţi şi de preţul terenurilor - având în vedere că aceste parcuri sunt situate în afara oraşelor, terenurile sunt mai ieftine".

Potrivit domnului Zilişteanu, în cadrul parcurilor industriale se regăsesc atât firme de producţie şi distribuţie, dar şi firme din domenii precum IT, "pentru că este mai ieftin pentru o companie să funcţioneze într-un astfel de parc".

În ţara noastră există în jur de 52 de parcuri industriale, potrivit Ministerului Economiei (ME), cele mai multe, în număr de zece, fiind situate în judeţul Braşov.

Radu Zilişteanu ne-a menţionat că, pe lângă considerentele de logistică (judeţul Braşov fiind situat în centrul ţării), numărul ridicat de parcuri industriale din această zonă provine şi din faptul că aici au fost închise o serie de fabrici, spaţiile rămase fiind optime pentru înfiinţarea de astfel de zone.

Alte parcuri de genul acesta se regăsesc în judeţele Prahova (9), Dâmboviţa (5), Cluj (4), Sibiu (4), în alte circa 16 judeţe funcţionând câte un parc industrial.

Suprafaţa totală de parcuri industriale din ţara noastră depăşeşte 2.000 de hectare, potrivit ME, printre cele mai mari numărându-se Parcul Industrial Allianso Business Park-Ariceşti, din judeţul Prahova (219 hectare), Parcul Industrial Tetarom 3 din Cluj (155 de hectare), Parcul Industrial Ploieşti (147 de hectare), Parcul Industrial Bucureşti (143 de hectare).

În Capitală, mai avem Parcul Industrial Sema (circa 17 ha) şi Parcul Industrial Faur (68 ha).

Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale - reglementată

Autorităţile creează un nou cadru legislativ pentru sectorul parcurilor industriale, printr-o lege publicată recent în Monitorul Oficial, care abrogă orice alt act legislativ aflat în vigoare în acest domeniu.

Prezenta lege reglementează regimul juridic de constituire, organizare şi funcţionare a parcurilor industriale, inclusiv a celor existente, scopul acesteia fiind stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare; dezvoltarea regională; dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici, precum şi crearea de noi locuri de muncă.

Noua reglementare stabileşte că, pentru acordarea titlului de parc industrial, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii de fond: administratorul parcului trebuie să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică română şi/sau străină; să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia; să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, faţă de bugetul consolidat al statului, iar terenul perimetrul parcului să fie eligibil.

Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă este proprietatea tabulară sau în concesiune ori în administrarea/folosinţa fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial; dacă are acces la un drum european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare de centură; dacă are o suprafaţă compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, suprafaţă care trebuie să fie de minim cinci hectare şi dacă nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu unele excepţii.

Durata unui titlu de parc industrial - minim zece ani

Solicitantul este obligat să precizeze, în cadrul cererii, durata pentru care solicită acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mică de zece ani, cu posibilitate de prelungire.

Competenţa de soluţionare a cererii de acordare a titlului de parc industrial revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin intermediul direcţiei de specialitate.

Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul, infrastructura parcului industrial şi durata stabilite în mod expres prin ordinul ministrului dezvoltării regionale.

Parcul industrial funcţionează sub directa gestionare şi administrare realizată de administratorul parcului.

Orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, este eligibil să devină rezidentul parcului pentru una sau mai multe unităţi din cadrul parcului industrial.

Rezidentul parcului are, în principal, următoarele drepturi: drept de folosinţă asupra unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestare de servicii conexe încheiate cu aceştia, în condiţii utile şi netulburate; drept de folosinţă asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia, în condiţii utile şi netulburate; drept de folosinţă asupra infrastructurii comune, în condiţii utile şi netulburate; drept de preemţiune în cazul vânzării pentru imobilul închiriat.

Facilităţi fiscale pentru administratorul şi rezidenţii parcurilor industriale

Administratorul parcului poate să adopte regulamente privind strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; procedura de selecţionare a rezidenţilor parcului; contractul-cadru de administrare şi prestări de servicii conexe; furnizarea de utilităţi în cadrul parcului industrial; regimul circulaţiei pietonale şi cu autovehicule în incinta parcului industrial; modul de calcul al cheltuielilor individuale şi al cheltuielilor colective; infrastructura parcului industrial; destinaţia unităţilor; măsuri pentru protecţia mediului etc.

Pentru acordarea titlului de parc industrial în condiţiile speciale reglementate de prezenta procedură simplificată trebuie respectate în mod cumulativ mai multe condiţii de fond.

Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la unele facilităţi, printre care se numără: scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial; scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial; scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial etc.

Valabilitatea titlului de parc industrial încetează, după caz, la cererea administratorului parcului; prin declararea falimentului administratorului parcului prin hotărâre judecătorească definitivă; prin divizarea administratorului parcului; prin dizolvarea judiciară a administratorului parcului prin hotărâre judecătorească definitivă.

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice poate să revoce, prin ordin emis la propunerea direcţiei de specialitate, orice titlu de parc industrial, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă există o cauză de deficienţă majoră; dacă MDRAP a notificat administratorului parcului o deficienţă majoră; dacă administratorul parcului nu a remediat deficienţa majoră în termen de 90 de zile de la data notificării acesteia de către ministerul de resort.

Chiar şi în cazul revocării titlului de parc industrial, beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care au obţinut ajutor de stat pe o perioadă de minim cinci ani de la finalizarea acestuia dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pentru o perioadă de trei ani, dacă sunt întreprinderi mici şi mijlocii. În caz contrar, aceştia sunt obligaţi să restituie ajutorul de stat de care au beneficiat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS