Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 27 octombrie 2021

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

Trendurile profitabile vin şi pleacă, iar investitorii se întreabă dacă ar trebui să îşi ajusteze portofoliile în funcţie de dinamica pieţelor. Când preţurile scad, ar trebui să cumpere în anticiparea recuperării? Sau ar trebui să cumpere când preţurile cresc, în ideea că ascensiunea va continua? Pentru a răspunde acestei dileme, echipa companiei de administrare a investiţiilor New York Life Investments a comparat cele două opţiuni cu alternativa urmăririi consecvente a unui plan financiar, rezultatele fiind publicate într-un articol apărut pe site-ul Advisor Channel - Visual Capitalist, la finele săptămânii trecute.

Povestea a trei portofolii

Pentru evaluarea acestor strategii, s-a comparat peformanţa istorică a trei portofolii ipotetice:

✓ Portofoliul "Cumpără pe scădere" (engl. by the dip): 100% din sumă este investită în clasa de active cu cea mai slabă performanţă din anul precedent;

✓ Portofoliul "Cumpără pe creştere" (engl. by the rise): 100% din sumă este investită în clasa de active cu cea mai bună performanţă din anul precedent;

✓ Portofoliul "Urmăreşte un plan": 60% din sumă este investită în acţiunile companiilor cu evaluări ridicate din Statele Unite (engl. US large cap stocks) şi 40% în obligaţiuni americane recomandate investiţiilor (US investment grade bonds), structură care rămâne neschimbată pentru întreaga durată de analiză.

Pentru determinarea activelor cu cele mai bune şi cele mai slabe performanţe în fiecare an, au fost luate în considerare treisprezece clase de active, respectiv patru din categoria acţiunilor, cinci sunt instrumente cu venit fix şi patru sunt investiţii alternative.

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

Valorile portofoliilor în timp

S-a presupus că toate cele trei portofolii aveau aceeaşi valoare iniţială de 10.000 de dolari, la 1 ianuarie 2011. Iată cum ar fi arătat valorile portofoliilor la sfârşitul fiecărui an al ultimei decade.

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

Portofoliul "Cumpără pe scădere" a urcat abrupt în 2012. Acţiunile pieţelor emergente, clasa de active cu cea mai slabă performanţă în 2011, a avut o revenire în anul următor, marcând un randament anual de 19%. Dar, portofoliul a înregistrat o scădere semnificativă în 2015. Mărfurile globale au avut cel mai slab randament doi ani la rând, cu un declin de 33%, în 2015. În cele din urmă, portofoliul "Cumpără pe scădere" a încheiat la o valoare apropiată de cea de start, având câştiguri totale de numai 812 dolari.

Pe de altă parte, portofoliul "Cumpără pe creştere" a înregistrat cea mai slabă performanţă anuală în 2018. Acţiunile pieţelor emergente au avut un randament impresionant în 2017, de 36%, dar au înregistrat pierderi, anul următor. Cea mai mare rentabilitate a fost înregistrată în 2020, când acţiunile americane cu evaluări ridicate şi-au continuat ascensiunea demarată în anul precedent. Până la finalul anului 2020, portofoliul "Cumpără pe creştere" a înregistrat câştiguri de peste 7.000 de dolari.

Portofoliul balansat, bazat pe strategia "Urmărirea planului", a avut o mică scădere în 2018, când acţiunile din Statele Unite cu evaluări ridicate au fost în declin. Cu toate acestea, a crescut în următorii doi ani datorită evoluţiei componentei de acţiuni, clasa de active cu cea mai bună performanţă în 2019. La final, valoarea portofoliului balansat a fost cu o dată şi jumătate mai mare decât cea iniţială - cea mai bună performanţă dintre cele trei portofolii analizate.

Riscul şi Rentabilitatea

Dar, randamentul este doar o parte a poveştii, iar pentru evaluarea adecvată a strategiilor investitorii trebuie să ia în calcul şi riscul. Iată modul în care riscul şi rentabilitatea s-au combinat pentru fiecare portofoliu, pe perioada celor zece ani.

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

Strategia "Cumpără pe scădere" nu a avut doar cel mai mic randament cumulat, dar şi cel mai mare risc. Portofoliul a cunoscut cea mai accentuată scădere anuală, de 33%, şi cea mai mare abatere standard, de 14%.

Pentru portofoliul "Cumpără pe creştere", cea mai slabă dinamică anuală de fost de -14%, iar deviaţia standard a fost de 9%. De remarcat că, randamentul median anual a fost de 7%, cu mult peste cel al portofoliului "Cumpără pe scădere".

Portofoliului bazat pe strategia "Urmărirea planului" a performat cel mai bine pe toate fronturile. În comparaţie cu celelalte două portofolii, a avut cel mai mare randament cumulat şi cel mai redus risc. Pe parcursul celor zece ani, cea mai slabă performanţă anuală a fost un declin de doar 2%.

Strategia "Cumpără pe scădere" - efort mai mare şi risc sporit

Bineînţeles că sunt o mulţime de variabile care pot influenţa rezultatele unor astfel de strategii. De pildă, intervalul de timp (acţiunile americane cu evaluări ridicate au beneficiat de

o piaţă bull în cea mai mare parte a perioadei avută în vedere, ceea ce a sporit randamentul portofoliului echilibrat), investiţia în anumite titluri sau în întreaga clasă de active, momentele de rebalansare a portofoliilor - trimestrial, semestrial, anual, etc.

Dar, pe baza setului de date folosit în studiu, strategiile "Cumpără pe scădere" şi "Cumpără pe creştere" au avut randamente mai mici decât abordarea "Urmărirea planului", bazată pe un portofoliu echilibrat, compus din acţiuni şi obligaţiuni americane.

Dacă piaţa nu merge în direcţia prognozată de investitori, portofoliile pot înregistra pierderi mari. De asemenea, urmărirea trendurilor necesită mai mult efort, iar rebalansările frecvente duc la comisioane mai mare de tranzacţionare, ce erodează profitabilitatea. În schimb, urmărirea unui portofoliu echilibrat a avut, istoric, randamente mai mari şi riscuri mai scăzute. Totodată, prin urmărirea unui plan care li se potriveşte, este mult mai probabil ca investitorii să rămână aliniaţi în mod constant obiectivelor şi toleranţei la risc, specifice în funcţie de personalitatea şi perioada în care se află a vieţii.

---------------------------

ADRIAN CODIRLAŞU, VICEPREŞEDINTE CFA ROMÂNIA: "Investitorilor individuali le este foarte greu să facă market timing"

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

"Strategia Buy and Hold este adecvată pentru investitorii de retail sau cei instituţionali mici", consideră analistul CFA

Pentru investitorii individiuali sau pentru cei instituţionali de dimensiuni relativ reduse, care nu au acces la informaţiile de care dispun investitorii instituţionali globali, este foarte greu să facă market timing, spune Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele CFA România.

Market timing-ul presupune o abordare activă a investiţiilor ce implică intrări şi ieşiri din piaţă sau mişcări între diferite clase de active, pe baza unor metode predictive care să indice dinamica probabilă viitoare a preţurilor, de care să profite investitorii.

Analistul CFA ne-a declarat: "Investitorii instituţionali foarte mari, de tipul băncilor de investiţii ca Goldman Sachs sau JP Morgan, care sunt extrem de bine informaţi şi prin care se realizează un volum mare de tranzacţii, pot face market timing. Ei operează ca market-makeri la nivel global, au centralizate ordinele de cumpărare şi vânzare din piaţă şi pot să identifice anumite discrepanţe între cererea şi oferta pentru un anumit instrument, astfel încât reuşesc să anticipeze direcţia preţului pe termen scurt".

Adrian Codirlaşu a adăugat: "În schimb, pentru un investitor individiual şi chiar pentru un investitor instituţional de dimensiuni mici, care nu are acces la astfel de informaţii, este foarte greu să facă market timing. Pentru aceştia, investiţiile pe termen lung, aşa numita strategie Buy and Hold, este adecvată".

Dar, strategia Buy and Hold nu trebuie aplicată mecanic, ci este necesară evaluarea companiilor sau activelor pe baza analizei fundamentale, a reiese din ce ne-a spus vicepreşedintele CFA România, care a adăugat: "Sigur că, periodic pot fi făcute anumite rebalansări în portofoliu, în momentele în care se cumpără sau se vinde un anumit titlu, dar consider că decizia de investiţie sau nu trebuie să fie luată pe bază de fundamente". (A.I.)

----------------------------

AURELIAN DOCHIA, ANALIST ECONOMIC: "Fondurile ce reflectă compoziţia pieţei sunt câştigătoare pe termen lung"

Strategii de investiţii - cumperi pe scădere, pe creştere sau urmăreşti consecvent un plan?

"Cine merge pe ideea că poate să facă market timing, foarte probabil va avea randamente inferioare pieţei, într-un orizont mai îndelungat de timp"

Fondurile de investiţii ce replică structura pieţei, adică care se bazează pe o administrare pasivă, sunt câştigătoare pe termen lung, pentru că economia creşte, ceea ce se reflectă în rezultatele companiilor, spune analistul economic Aurelian Dochia.

Domnia sa a subliniat că, de obicei, strategiile bazate pe o abordare activă au, pe orizonturi îndelungate de timp, performanţe mai slabe decât cele care doar urmăresc piaţa.

Analistul economic ne-a declarat: "În general, ideea de bază este că nu se poate bate piaţa (n.r. să se obţină un randament mai mare decât al unui indice reprezentativ al unei burse). Sunt fonduri de investiţii care au diferite strategii de selecţie şi folosesc anumite instrumente prin care spun că pot să determine performanţele viitoare mai bine decât alţii, dar se dovedeşte că, în cele mai multe cazuri, pe termen lung nu obţin rezultatele promise".

Aurelina Dochia a adăugat: "Iar fondurile care au o structură a investiţiilor ce reflectă cât mai bine compoziţia pieţei, de obicei sunt câştigătoare pe termen lung, pentru că nu fac altceva decât să crească odată cu piaţa. Iar piaţa creşte pentru că economia creşte pe termen lung. În ultimul secol, toate economiile lumii au avut o creştere semnificativă, care a dus la creşterea profiturilor companiilor, a sectorului financiar, a burselor de valori etc. De altfel, recomandarea clasică pentru cine vrea să investească pe pieţele financiare este să aibă răbdare, pentru că rezultatele se văd pe termen lung".

Analistul a subliniat că, pe termen scurt, cotaţiile pieţelor prezintă variaţii mari, dar cine merge pe ideea că poate să facă market timing, adică să prindă momentele adecvate pentru cumpărare şi vânzare, foarte probabil va avea randamente inferioare indicilor, într-un orizont mai îndelungat de timp.

"Poate să aibă noroc odată, dar în general nu are cum să bată piaţa", a spus Aurelian Dochia, care a conchis: "Iar ideea de a găsi compania câştigătoare din câteva sute sau mii este foarte riscantă. Au fost investitori care au reuşit în anumite momente, unii având alte informaţii decât piaţa, ceea ce este ilegal în majoritatea burselor, dar altfel este foarte dificil pentru că se întâmplă multe lucruri care nu pot fi prevăzute. De pildă, nimeni nu putea să prevadă această pandemie de Covid, în urma căreia anumite companii au avut de câştigat enorm şi altele au pierdut". (A.I.)

Notă

- În materialul de mai sus, conform celor publicate de Advisor Channel - Visual Capitalist, clasele de active sunt reprezentate de:

1) Acţiunile companiilor cu evaluări ridicate din Statele Unite - indicele S&P 500 Total Return USD;

2) Acţiunile companiilor cu evaluări relativ reduse din Statele Unite - indicele S&P SmallCap 600 Total Return USD;

3) Acţiuni ale pieţelor dezvoltate - indicele S&P Developed BMI Total Return USD, ce include acţiuni din 25 de pieţe dezvoltate;

4) Acţiuni ale pieţelor emergente - indicele S&P Emerging BMI Total Return USD;

5) Obligaţiuni americane municipale impozabile - indicele Bloomberg Barclays Taxable Municipal Total Return USD;

6) Obligaţiuni americane recomandate investiţiilor - indicele Bloomberg Barclays US AA3+ USD;

7) Obligaţiuni americane cu randament ridicat - indicele Bloomberg Barclays US High Yield 1-5yr USD;

8) Obligaţiuni străine - indicele Bloomberg Global Aggregate Total Return USD;

9) Numerar (bonuri de trezorerie americane) - indicele Bloomberg Barclays 1-3 month US Treasury Bill;

10) Aur - LBMA Gold Price PM USD;

11) Companii de tip REIT (Real Estate Investment Trust) - indicele FTSE Nareit All Equity Reits Total Return USD;

12) Fonduri de hedging - indicele HFRI Fund Weighted Composite USD;

13) Mărfuri globale - indicele S&P GSCI Total Return USD.

Nu este posibil să se facă investiţii directe în indici. Performanţa trecută nu reprezintă o garanţie pentru rezultatele viitoare.

Întregul material este preluat, tradus şi adaptat din articolul "Buy the Dip, Buy the Rise, or Follow a Plan: Which Had the Best Return?", publicat în data de 21 octombrie de Adviser Channel - Visual Capitalist.

- Adrian Codirlaşu, analist CFA, vicepreşedinte al CFA România, are o experienţă de peste 20 de ani în pieţele bancare şi financiare. Este doctor în economie şi a activat timp de cinci ani ca dealer de opţiuni la ING Bank. A fost economist senior în cadrul Departamentului de Cercetare al Băncii Naţionale a României. Este profesor asociat la DOFIN - Doctoral School of Finance, unde predă discipline precum econometrie, pieţe financiare, instrumente derivate sau managementul riscului.

- Aurelian Dochia, doctor în economie, a lucrat în consultanţă economică şi financiară pentru instituţii internaţionale (Banca Mondială, OCDE, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). A fost preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, iar înainte de 1990 a desfăşurat activitate academică ca cercetător şi Director în cadrul Institutului Naţional de Economie. A fost membru în Consiliul de Administraţie al unor societăţi din Grupul BRD, al SIF Muntenia sau Fondul Proprietăţii de Stat, conform unui CV al domniei sale de pe site-ul BRD.

Opinia Cititorului ( 19 )

 1. Va multumesc pentru analiza, domnule Iacomi.

  1. In ultimii 25 ani am avut o explozie a banilor ieftini care au umflat preturile tuturor activelor, dar mai ales a celor imobiliare si a actiunilor. La acest ocean de bani ieftini s-au adaugat chestiuni absolut legitime ca inovatia tehnologica, productivitatea adusa de automatizare si internet, inovatia din biotehnologie etc. Nu continui pentru ca s-au intamplat foarte repede foarte multe lucruri pozitive in acesti 25 de ani.

   Insa eu cred ca ca investitorii nu trebuie sa uite ca toate activele sunt umflate la maxim de banii ieftini care au curs cu nemiluita, mai ales dupa 2008, de la bancile centrale importante si de la guverne. Orice investitie care se face acum se bazeaza pe premisa simpla ca banii vor curge in continuare, dar nimeni nu stie daca acest fenomen va continua. Investitorii nu trebuie sa uite 2 lucruri: 

   1. Intr-o piata bull este foarte usor sa confunzi norocul cu stiinta si toti investitorii par geniali. 

   2. O companie extraordinara cumparata la un pret urias poate fi o investitie foarte, foarte proasta. 

    

   Bine punctat la 1!!!

   2 e common sense 

   Multumesc pentru calificativul satisfacator de ”common sense” :)

   Ceea ce am vrut eu sa punctez, dar probabil ca am fost prea subtil este ca analiza despre care se discuta in articol se bazeaza pe cresterea excesiva a pietei bull din ultimii 13 ani. Va continua aceasta crestere excesiva si in viitor ? Putem sa tragem vreo concluzie pentru viitor citind aceasta analiza ? Eu ma hazardez sa spun ca nu.  

   Fondul ARKK al doamnei Cathie Wood a fost un exponent stralucit al spiritului excesiv al acestor ultimi ani. Doamna, foarte inteligenta de altfel, s-a prins care este moda zilelor noastre si le-a dat investitorilor ceea ce isi doresc iar presa a transformat-o in noul guru, noul Warren Buffett al investitorilor yoyo, meme etc :)

   Exista substanta in cresterile exponentiale ale unor ARKK, Tesla din ultimele 19 luni ? Evident ca nu! Actiunea Tesla, care a ajuns la peste 1000 de dolari pe act, intr-o lume normala nu ar valora mai mult de 100 usd. Cu multa ingaduinta i-as da 100 usd si asta doar pentru farmecul si talentul de marketing al domnului Musk :) ... dar, desigur, cei care iubesc lalele o sa ma contrazica vehement... 

   lalelele -m-am speriat cand am vazut cuvantul asta scris... :)

  Eu am alta strategie, aștept "gherle" care baga in sperieti bibanii: sunt rare, 2001/2009/dec 2018/covid 2020, dar merita! Între reprizele astea stau degeaba dar mă pregătesc sa vând .

  Cumpăr când VIX > 50 și vând de pilda acum... 

  1. I'm with you ...you're my maaaaaan! ;) :D !

   Vine o gherla de zile mari intre Martie 2022 si Aprilie 2023.  

   Eu astept la cotitura cu 300 k coco (+ cat mai adun pana atunci....) :) ... nu e mult (adica nu sunt gangster cu zeci/sute de milioane de euro pe bursa) ... dar poate o sa ma scarpin la manutza cu niste leverage :)  

   Pai de ce astepti frate? Intra short cu 300k si 10 meleoane cand trebuie sa cumperi. 10% ii dai lu' mosu ca te-a invatat jmenu. Okai?

  articol relevant si foarte bine documentat.

  bravo.  

  o mentiune:  

  in opinia mea, al treilea scenariu (follow your plan) e greu aplicabil sau inaplicabil pe urmatoarea decada in structura analizata (60/40 % actiuni/bonduri) din simplul motiv ca in 2020 am avut minimul absolut de dobanda pe titluri de trezorerie (ca dobanda) , deci maximul absolut (ca valoare nominala a titlului de trezo)....  

  Urmeaza (la nivel de decada) o super-rotatie din bonduri in actiuni ...dar asta dupa lovitura de cutit in coastele burselor din intreaga lume din perioada primavara 2022- primavara 2023.  

  Va miros vampirilor... ce va mai place sangeleeeeee :))) ... in primavara 2023 , dupa caderea burselor , sa va umpleti falcile de sangele ce va curge din pietele bursiere , din actiuni .... feriti-va de titluri de trezo/bonsuri... va fi durere la bonduri la nivel de decada.  

  Va pupa Bancherul! :*

  Am iesit incidental din silenzio stampa... era prea misto articolul sa nu intervin! Paaaaaa....  

  1. * feriti-va de titluri de trezo/bonDuri... va fi durere la bonduri la nivel de decada.

   Probabil că vom vedea sânge pe străzi, începând de anul viitor, odată cu creșterea neașteptată a dobânzilor, pe fondul stagflației.

   Cum vezi trendul în perioada martie 2022-martie 2023? Va fi un crah ca în octombrie 1929 sau o cădere de tip ,,falling knife"? 

   Chiar crezi în SP 500 la 1500 de puncte, la nivelul lunii noiembrie a anului 2007? 

   În februarie 2009, indicele cobora spre 850 de puncte: sub 20% din cea de astăzi. Remember!!!

   Buna Campanella!

   De vazut sange pe strazi ...sigur vom vedea. Sunt 101% sigur de asta la cate greseli masive face clasa politica romaneasca acum (ultima greseala fiind obligativitatea certificatului verde pt acces la munca).  

    

   Dar nu insist pe acest subiect (acesta fiind motivul auto-cenzurii mele - si de pe Bursa si de pe alte site-uri) din simplul motiv ca birocratii statului cu au numarul minim necesar de neuroni pentru a discerne intre ANTICIPATIE situationala (in urma unui proces cognitiv) si gunoi informational (ex: fake news, self-fulfilling prophecy, etc).  

   Si eu pot intra in situatii foarte neplacute mie comentand pe marginea subiectelor atunci cand factorii declansatori deja s-au acumulat si evenimentul poate s-a si declansat/ sau se va declansa.  

   E deosebit de periculos intr-o dictatura sa insisti cu comentarii in public care ating exact zonele sensibile, nevralgice ale asupritorilor dictatoriali.  

    

   Ce se va intampla, oricum e dat sa se intample.... si nu trebuie nimanui multi neuroni sa inteleaga ca tot ce am descris deja se coaguleaza sub ochii nostri. Pas cu pas... cum ar zice presedintele nostru plimbaret prin alte tari (de frica unei mase de oameni care sa il viziteze in Cotroceni si sa il linseze.... intre noi fie vorba).  

   Revenind la oitele noastre bursiere (beeeheehehheeee :) ) :  

    

   In martie 22- apr 23 vom avea de-a face cu un ciclu de falling knives (val descendent impulsiv cu 3 mari caderi si 2 corectii interne , cu precizarea ca al doilea val descendent se poate subdiviza - tot impulsiv, tot descendent , tot intr-o structura de 5 sub-valuri interne). Recomand sa urmaresti situatia pe grafice pe intervalele lunare sau saptamanale, nu zilnice sau pe durata temporala mai mica.  

    

   Ce ar mai fi de zis?  

   Cum sa explic... se combina cele 2 criterii zise de tine.  

   Adica vom asista la o cadere falling knife (la nivelul intregii perioade) ...dar in cazul valurilor interne descendente gap-down-urile (similare la scara mai mica a crah-urilor din oct 1929) vor fi la ordinea zilei. 

   Adica la finalul sesiunii bursiere stii ca actiunea X a ramas al nivelul de 10 ron si a doua zi la deschidere te trezesti cu ea la 8.5 ron , fara recuperarea intraday a gap-down-ului. Genul asta de actiune vom vedea.  

   Pentru SP500 urmeaza luni grele in intervalul precizat (2022-2023). O sa vina momentul sa pocneasca ca nucile fondurile de pensii americane...atunci sa vezi mama prapadului!  

   Mai Campanella, per ansamblu , la nivel de decada viziunea mea e urmatoarea (si o zic la nivel de decada sa o tii minte pentru ca nu mai dau prea des pe aici...de fapt mai dau - zilnic...dar nu mai comentez):  

    

   a. Daca in martie 2022 finalizam " doar" Superciclul 3 bull market , sp500 are ca tinta zona 2600-2700 puncte. Si atat, nu coboara mai mult. Ma refer la aceasta valoare de atins in Apr 2023. Si apoi urmeaza noi maxime (perioada 2030-2032).  

    

   b. Daca in martie 2022 finalizam Superciclul 5 bull market, eh...treburile se complica.  

   SP500 are ca tinta aria 1100-1350 puncte (tot in perioada aprilie 2023) SI NICIODATA NU VOM MAI ATINGE MAXIMELE ATINSE IN TIMPUL RAMAS DE ACUM PANA IN MARTIE 2022. Va urma o evolutie de valuri laterale reciproc corective in timp, nu in valoare. Adica o evolutie " taratoare" cand in zona minimelor , cand mai ridicand capul nitel. Cu adevarat plictisitor... si pierzator pentru cei ce au cumparat pe varfuri sau pe masura ce piata s-a dus in cap - gandeste-te ca ne referim la nivel de decada - deci pana in 2030-2032.  

    

   Distinctia intre a) si b) e masiva si foarte importanta.  

   Care scenariu va fi?  

   Ma crezi ca habar nu am? Nu stiu. Vedem.  

   Eu ma orientez dupa intervalul valoric care va fi atins post-bear market in perioada apr 2023.  

    

   Pana atunci o sa stau in cash ... ca tare e cald si bine :)  

   Nu ating optiuni, nu ating cfd-uri sau alte glume din astea sintetice... stau doar in chestii naturale... gen cash :) ca bun e vinul natural de butuc de la tara langa un picior de gaina bine rumenita in focurile cele mari! :)  

   Take care!  

   Ooooh Mon Cher Vali! Ca va bien?

   Bai, ne-am obisnuit sa-ti iei silenzzio dupa fiecare elucubratie emisa! 

   Apropos, unde ti-e pompa? :))) Sau, mai bine zis, globul de cristal? Tot zgariat, tot?  

   Ai mai frecat la el intre timp, vezi mai limpede acum? 

   De 2 ani tot prezici caderea burselor si "lesinul" USD. Cand se va adeveri, sunt convins ca o sa-ti faci singur statuia! Asta daca te mai tin shalelele* ;)

   Pana atunci, incearca sa nu fii naiv: oricata panica incerci sa generezi tu pe ici-colo, trebuie sa realizezi ca esti precum picatura de otrava intr-un ocean! 

   eu sa creez panica? pe un site cu un numar limitat (dar stabil) de cititori ? si unde viralitatea informatiei intre cititori e LIMITATA (ca Bursa nu e Facebook) ???

   Esti de-a dreptul prost prietene.  

    

   Daca as vrea sa manipulez nu as face-o aici. Nu am adancimea necesara de cititori (ca numar) sa fac ceva de magnitudine. Si cititorii Bursa nuinvart ei miile de miliarde ale Lumii sa "manipulez" eu piata dolarului ...  

   Hai ma, ce dracu... esti copil , vii cu argumente din astea la mine? 

   Prin argumentele aduse nu dovedesti respect fata de persoana mea.  

   Da-le mai bine, construieste-le mai frumos, mai finisat, contextualizeaza-le (mai ales) !  

   Cu dolarul e acusica povestea cu lesinul .... e o chestiune de saptamani sau luni de zile... nu e vina mea ca dolarul a ales sa continuie sa creasca subdivizand ultimile valuri de crestere. Dar in conformitate cu structura de val a DXY (indice consolidat usd) urmeaza un declin apocaliptic al dolarului. Tu poti sa crezi ce vrei , dar cand o sa o vezi (curand) sa iti inghiti cuvintele da?  

   Daca Vali nu stie....nu stie nimeni!

   :)))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))) 

  Vinde și fugi cu banii! Nu vei ma intra in bănci fără QR și nici nu vei mai putea scoate Cash cât vrei!

  1. Alta elucubratie!

   nu, nu e adevarata informatia asta

   si cred ca stiu cu o tona mai mult decat tine despre cum se misca chestiile in lumea bancara 

   Aferim

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Avocat Ianul Alexandra
cautavocat.ro
BTPay
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

01 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.9148
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5152
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9264
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5638
Gram de aur (XAU)Gram de aur279.6982

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro