Un investitor acuză că a fost desproprietărit de acţiunile deţinute la o companie listată

ANDREI IACOMI
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 6 iunie

Palatul de Justiţie, reflectat în Dâmboviţa

Palatul de Justiţie, reflectat în Dâmboviţa

Acţiunile lui Cristian Cristu se află în contul societăţii, în urma unui proces din care investitorul nici nu a făcut parte Societatea nu a răspuns solicitării noastre legată de acuzaţiile investitorului

În ţara noastră proprietatea privată este garantată de Constituţie şi există legi care orânduiesc modul în care dreptul de proprietate asupra unor bunuri poate fi trecut de la o persoană la alta. Pentru acţiunile tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti există legea pieţei de capital, care arată că transferul dreptului de proprietate al instrumentelor financiare se face pe baza principiului livrării contra plăţii, adică pe bani. Dar hăţişurile legislative, hotărârile absurde, maşinaţiunile, neputinţa şi indiferenţa pot duce la situaţii kafkiene în care investitorul se trezeşte că acţiunile i se iau, bani nu i se dau şi toate uşile la care bate rămân închise, după cum susţine un fost acţionar al unui emitent cu sediul în Teleorman.

Cristian Cristu, investitor la Bursa de Valori Bucureşti încă din anii 90, acuză că, printr-o serie de abuzuri şi ilegalităţi ale Statului Român, a fost deposedat de acţiunile pe care le deţinea la o companie listată, în urma unor împrejurări ce au culminat cu un proces din care nici nu a făcut parte.

Acţionarii Comalex votează schimbarea obiectului de activitate, dar în scurt timp demersul este atacat în instanţă, proces în care chiar societatea cere anularea deciziei AGEA

Prin 2004 Cristu a început să cumpere acţiuni la Comalex Alexandria, care până atunci erau listate în Piaţa Rasdaq, apoi după fuzionarea cu BVB listate în secţiunea ATS, iar la jumătatea lui 2007 ajunsese să aibă 19% din ceea ce înainte de revoluţia din 89 era Întreprinderea Comercială de Stat de Produse Alimentare şi de Alimentaţie Publică Alexandria. În vara acelui an, conducerea Comalex convoacă acţionarii pentru aprobarea modificării obiectului principal de activitate al societăţii din "comerţ cu amănuntul" în "închirierea imobiliarelor".

Investitorul se opune, dar propunerea trece de AGEA în principal datorită aprobării AVAS care era şi este acţionarul majoritar la societăţii, cu 54%. În aceste condiţii, investitorul îşi exercită dreptul de retragere, în temeiul legii societăţilor comerciale (31/1990), iar conducerea Comalex face demersurile pentru numirea unui expert care să evalueze cât trebuie să-i plătească lui Cristu pentru acţiunile pe care trebuie să i le răscumpere, conform legii 31/1990. În aprilie 2008, expertul evaluează deţinerea de aproape 20% a investitorului la 11,2 milioane de lei, sumă mai mare decât întreaga evaluare bursieră a companiei, bani pe care Comalex trebuie să-i dea lui Cristian Cristu.

Conform relatărilor investitorului, conducerea Comalex pur şi simplu a refuzat să-i plătească banii care i se cuveneau şi, ca să scape de obligaţie, a folosit un acţionar care a cerut instanţei să anuleze hotărârea în care se aprobase schimbarea obiectului principal de activitate al companiei.

În documentele pe care ni le-a pus la dispoziţie se arată că, o persoană numită Angela Costea a cerut Tribunalului Teleorman constatarea nulităţii absolute a Hotărârii AGEA Comalex din august 2007, în temeiul nerespectării unor prevederi legale referitoare la modul în care s-a făcut convocarea şi informarea acţionarilor privind AGEA. Foarte suspect este că însăşi societatea, care era pârâtă în proces, face întâmpinare prin care solicită anularea Hotărârii AGEA din vara lui 2007.

"În loc de bani, conducerea societăţii de la acea perioadă a găsit-o complice pe Costea Angela care, prin manopere şi declaraţii false, a cerut Tribunalului Teleorman să anuleze Hotărârea AGEA din 2 august 2007 retroactiv, pentru a nu-mi plăti acţiunile pentru retragerea din societate în urma schimbării obiectului principal de activitate. Se poate observa că în timpul procesului cei de la Comalex au fost de acord cu anularea propriei Hotărâri AGEA, doar pentru a nu-mi plăti contravaloarea acţiunilor pentru retragerea din societate", spune Cristian Cristu.

Instanţa admite acţiunea formulată de Angela Costea şi, prin Sentinţa Comercială_4C din martie 2009, constată nulitatea hotărârii acţionarilor privind schimbarea obiectului principal de activitate al Comalex.

Cristian Cristu încearcă să-şi obţină dreptul în instanţă, în timp ce societatea face plângere împotriva sa şi a unui evaluator pentru supraestimarea activelor Comalex

În timpul în care s-a derulat procesul şi fără să aibă cunoştinţă de demersul Angelei Costea, după cum ne-a spus, Cristian Cristu încearcă să obţină banii pe care trebuia să-i primească de la Comalex în instanţă, prin executare silită, care a fost respinsă, pe motivul că este nelegală şi nu are la bază o creanţă certă lichidă şi exigibilă. Pe de altă parte, în decembrie 2009 compania face plângere penală la DNA împotriva evaluatorului pentru fals în întocmirea raportului de evaluare, pe baza căruia compania trebuia să-i plătească acţionarului 11,2 milioane de lei, precum şi împotriva lui Cristu pentru uz de fals. Conform raportului anual al societăţii pentru acel an, compania reclama supraestimarea activelor Comalex prin evaluarea ilegală a 24 de spaţii vândute în 2004, tranzacţie ce era prinsă într-un alt litigiu.

Cristian Cristu ne-a declarat: "Eu, la executarea silită, am folosit copii legalizate de la ORC Teleorman. După retragerea mea, Comalex s-a adresat judecătorului delegat de la ORC Teleorman să numească un expert conform art. 134 din Legea 31/1990, iar acesta a numit un expert, dovadă Încheierea nr. 73 din 18.01.2008, iar acesta a facut un raport de evaluare pe baza datelor primite de la societate. Acel Raport a fost predat societăţii, iar Comalex l-a depus pentru opozabilitate la ORC Teleorman, în data de 24.08.2008. Încheierea si Raportul fac corp comun şi constituie Titlul Executoriu asupra creanţei mele la Comalex. Apoi societatea le contestă la Curtea de Apel Bucuresti, iar în data de 23.10.2009, prin Decizia 1307 apelul este respins. Conform art. 103^1 din Legea 31/1990, plata acţiunilor se poate face numai din profitul distribuibil al societăţii conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate, care au fost abia în data de 26.05.2010, conform AGOA de la Comalex".

În fine, după mai multe procese, în 2013, instanţa constată prescripţia dreptului material la acţiune a lui Cristu, deoarece a decis că dreptul la acţiune ar fi data de 9 aprilie 2008, data Raportului de evaluare şi nu data de 26 mai 2010, când Titlul a devenit irevocabil şi situaţiile financiare aprobate, după cum spune investitorul.

"Pe lânga alte motive, Comalex a invocat şi faptul că Hotărârea de schimbare a obiectului principal de activitate a fost anulată retroactiv, în urma nepublicării Convocatorului şi într-un ziar, nu doar în Monitorul Oficial. Eu abia cu această ocazie am aflat că a fost anulată Hotărârea AGEA de schimbare a obiectului principal de activitate, pe motivul nepublicării şi într-un un ziar a Convocatorului. După ce am căutat în arhiva personală, am gasit ziarul «Curierul Naţional» Nr. 4943 din 29 iunie 2007, unde a fost publicat Convocatorul şi mi-am dat seama că s-a comis o ilegalitate, dar era prea târziu. Hotărârea de anulare a fost susţinută şi de societate, iar documentele care au stat la baza convocării au fost distruse/ascunse, iar Hotărârea privind schimbarea obiectului principal de activitate al Comalex fusese deja anulată", afirmă Cristian Cristu.

Comalex cere Depozitarului Central să transfere acţiunile lui Cristu în contul societăţii; Depozitarul refuză deoarece compania nu demonstrează că i-a plătit acţiunile investitorului

În 2015, Comalex Alexandria cere Depozitarului Central să transfere acţiunile lui Cristu în contul societăţii, iar în 2017 deschide un proces în acest sens, în cadrul căruia investitorul susţine că societatea a ascuns instanţei faptul că hotărârea AGEA din 2007 în urma căreia a decis să se retragă din societate a fost anulată.

"Din Sentinţa Civilă_375 din 14.02.2018, se poate constata că a fost ascunsă instanţei Sentinţa Comerciala_4C din 02.03.2009, a Tribunalului Teleorman, prin care a fost anulată retroactiv Hotărârea AGEA din data de 02.08.2007. Menţionez ca nu am putut să mă apăr, nefiind parte în acest dosar", ne-a spus Cristian Cristu.

Conform materialelor pe care ni le-a pus la dispoziţie investitorul, în proces Depozitarul Central a arătat că nu poate să opereze transferul deoarece cererea companiei nu este însoţită de dovada plăţii acţiunilor. În plus, a solicitat punctul de vedere al Autorităţii de Supraveghere Financiară care a apreciat că, "până la achitarea de către societate a acţiunilor deţinute de Cristu, Depozitarul nu poate face transferul".

De asemenea, Depozitarul a cerut instanţei introducerea în cauză a lui Cristu deoarece speţa includea un transfer de proprietate din contul său, iar anumite apărări nu puteau fi invocate de către Depozitarul Central. Dar Comalex s-a opus, a apreciat că nu există un interes personal al Depozitarului de introducere în cauză a lui Cristu, care nu are de ce să figureze în dosar deoarece "există hotărâri judecătoreşti irevocabile care îi sunt opozabile în sensul că creanţa sa cu privire la acţiunile care fac obiectul dosarului este prescrisă, iar Cristu nu mai are calitatea de acţionar", după cum se arată în documentele pe care ni le-a pus acţionarul la dispoziţiei.

În schimb, Depozitarul a apreciat că, atât timp cât Cristian Cristu figurează în Registrul Acţionarilor, calitatea sa de acţionar este menţinută. În fine, în temeiul unui articol din Codul de Procedură Civilă, instanţa respinge cererea de introducere în cauză a lui Cristu.

Referitor la argumentele aduse de Comalex privind prescripţia, Depozitarul a apreciat că societatea are în continuare obligaţia să-i plătească acţiunile investitorului. "Efectul prescripţiei este acela că titularul creanţei nu mai poate recurge la forţa coercitivă a statului pentru a obţine realizarea creanţei sale", a fost poziţia Depozitarului în faţa instanţei, conform unor documente pe care acţionarul ni le-a pus la dispoziţie.

În esenţă, Depozitarul a arătat că, potrivit dispoziţiilor legale, dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite în temeiul art. 134 din Legea nr. 31/1990 la data retragerii din societate, care însă are ulterior obligaţia să achite acţiunile celui care se retrage. Iar hotărârile instanţei invocate de Comalex nu arată că obligaţia companiei de a-i plăti acţiunile lui Cristu s-a prescris, ci posibilitatea sa de a solicita contravaloarea acestora, susţine investitorul.

Instanţa obligă Depozitarul să transfere acţiunile lui Cristu în contul societăţii, conform cererii de retragere a acţionarului din urmă cu unsprezece ani

Instanţa reţine, în sentinţă, că în momentul depunerii declaraţiei de retragere, Cristian Cristu şi-a pierdut calitatea de acţionar şi a apreciat că refuzul Depozitarului de a opera transferul acţiunilor investitorului în contul Comalex pe motivul că nu au fost achitate este neîntemeiat. Prin urmare, în 2018 instanţa a obligat Depozitarul Central să transfere 108.456 de acţiuni Comalex din contul lui Cristu în contul societăţii, conform cererii de retragere a acţionarului din urmă cu unsprezece ani. Depozitarul a făcut apel, ce a fost respins de către Curtea de Apel Bucureşti.

Ziarul Bursa a solicitat un punct de vedere din partea Comalex privind acuzaţiile aduse de investitor, dar până la publicarea acestui material compania nu răspunsese cererii noastre.

Aşa s-a făcut că, lui Cristian Cristu i-au fost luate 20% din acţiunile Comalex, fără să primească bani în schimb şi fără să aibă posibilitatea să se apere, aşa cum ne-a spus investitorul şi după cum reiese din documentele pe care ni le-a arătat. Iar domnia sa nu poate să atace sentinţa deoarece nu a fost parte în dosar.

Opinia Cititorului ( 14 )

 1. Wow! Felicitări ziarului BURSA pentru a aduce la lumină un asemenea caz. Dacă s-a întâmplat așa cum se pare... a fi investitor pe piața noastră este chiar ceva foarte periculos.

  Alexandria, Teleorman!?

  Me non! Ce n'est pas possible! 

  Asta chiar e o chestie interesanta. Felicitari ziarului pentru ca in sfarsit vorbeste cu subiect si predicat de chestii care au legatura cu bursa.

  Nimic nou sub soare! Aici astia au fost lacomi, dar vechii actionari BUCU au jefuit mii de actionari... dorm linistit, au vandut.

  din ce in ce ma bucur mai mult ca am luat decizia sa nu mai investesc un ron pe bvb.

  sute de mii de euro le investesc acum in europa, america, aur si crypto. 

  asta e increderea pe care o da statul roman prin ¨entitatile¨ sale investitorilor. 

  stat esuat, condus de hotii, curand o sa ajunga in imposibilitatea de asi plati datoriile iar astfel de cazuri v or ajunge normale in acele conditii. 

  investitii prospere si multa sanatate va doresc

  1. Daca investesti afara sute de mii......ce mai cauti pe aici ? Sau te dai mare in gara mica.Poate afara or zbura porcii cu pusculita plina de bani.

   Dacă investești afară... n-ai voie să citești ziar românesc? Sute de mii se români investesc pe piețe externe și foarte bine fac. BVB nu merită riscul.

   am lasat serviciul acum mai bine de 6 ani, ultimul salariu a fost pe martie 2016, nu am stiut ca s ¨investitor profesionist ¨pana nu am adus la zi datele la un cont bancar din ro si cei de la banca mi au zis ca daca traiesc din investitii sunt investitor si nu somer profesionist, cum ma consideram.

   chiar daca nu am ajuns inca sa castig din investitii cat castigam din salariu. 

   citesc ziare precum, bursa, financial times, el economista, coinmarketcap si altele daca mai am timp. 

   chiar daca am parasit ro acum mai bine de 20 de ani, am casa parinteasca in mostenire pamant si familie, asa incat ma intereseaza ce se intampla in ro. 

   iar bursa e unul din pitinele ziare care se merita citit din romania 

   incerc sa mi invat copilul sa vorbeasca si romana chiar daca nevasta e spanioloaica traiesc in spania. 

   nicaieri nu fug caini cu covrigi in coada, dar ca in pietele dezvoltate institutiile isi fac treaba. 

   nu am timp sa ti spun diferenta cu care am fost tratat de politia din uk si spania in comparatie cu dubai, australia, romania... 

   la fel cu oficiul de taxe din uk ¨hm revenue¨ cu cei din spania sau romania . 

   nu e sa ma laud, doar prieteni si familia daca ar citi comentariul si ar da seama ca l am scris eu.  

   dupa cum vezi nu mi dau detaliile, cu toate ca nu am nimic de ascuns, dar nici nu caut ceva de castigat. 

   am invatat multe de la articolele publicate dar la fel de mult de la cei ce comenteaza, asa ca le multumesc la toti 

   sanatate si invetitii prospere

  Daca e adevarat, asa ceva doar in vestul salbatic e posibil nicidecum intr-o tara europeana …. Omul sa-si caute dreptatea la forurile europene…. Imi pare ceva ireal, ma gandeam sa-mi fac cont si sa investesc la bvb fiind comod dar in conditiile acestea raman unde sunt ca e mai bine …. Tara asta va prospera cand omul va avea constiinta iar notiunea de furt va fi uitata de majoritatea oamenilor, deocamdata e folosita de majoritate, din pacate

  In sensul ca ,de 30 de ani Legislativul nu a actualizat Legea societatilor comerciale , mo 31 din 1990 ,care e scrisa folosind legislatia acelui moment de initiere la economia de piata ,cu referinte si conexat cu celelalte legi ale momentului (practic ,mostenite din socialism ).

  Intre timp a aparut bvb , actionariatul e diversificat ,la distanta si fragmentat ...A ajuns in presa acest caz flagrant pt ca a fost nedreptatit un actionar privat cu cota importanta , dar sunt MII de cazuri in care statul a fost nedreptatit si furat de a binelea ,si totul e musamalizat ( posibil si prin malversatiuni ale sistemului paralegal,juristi si avocati !) . 

  Si in acest caz ,juristi ,avocati etc se folosesc de cunoasterea modului in care functioneaza sistemul juridic pt a amana procesul ,sau chiar de a devia decizia juridica ,taraind cauza din instanta in instanta pina la prescriptie . Similar cu marile procese de coruptie ! Repet ,sunt alte mii de situatii in care averea patrimoniala a statului s a pierdut sau a fost devalizata tot prin astfel de procedee ,totul e musamalizat de avocati ,consilieri juridici si notari etc ...Numai recent a fost jefuit statul ,prin mecanisme similare ,de baza de agrement Astoria care are o valoare de piata enorma si prsctic a fost trecuta in proprietatea cuiva (prin firme off shore .,deci nici macar impozite nu se platesc ) pe nimic ,dintr un drept de creanta f mic initial ! Asta dupa ce s a petrecut acum 10 ani jaful din centrul (gara de nord) Bucurestiului in care (tot manevre parallegale) Hotel Astoria a fost transferat pt ...7000 Euro. Si asta in timp ce societatea de cai ferate (enorm de necesara ,in tot vestul Europei e un reviriment al caii ferate ) este practic in faliment ,sindicatele nu pot nici macar sa protejeze muncitorii care au ajuns la salarii de mizerie . Pai sa l fi vandut la valoarea de piata ca sa cumpere piese de schimb ,locomotive etc Asa ,acea firma bidon offshore va scoate banii din tara ,un grup mic de persoase devin super bogati si sparg banii pe Coasta de Azur ,iahturi etc Aceste cazuri flagrante atrag toata pegra de speculanti de peste tot in lume ,necazurile pt statul roman nu vor mai avea sfarsit ,indiferent cine e la putere !

  Cica nu e profitabil CFR ,sa fim realisti : a fost jefuit timp de peste 30 de ani !...Salariile la CFR erau printre cele mai mari in socialism ! 

  Patria infractorului de Dragnea.

  Nu ne mai însănătoșim niciodată. 

  Cin' va pune sa "investiti" mai afaceristilor ???

  Hotul striga hotii...tipic omenesc ptr acest fel de "om" 

  Dupa ce am citit toate comentariile, deduc un singur lucru. Anume ca nimeni dintre voi nu investeste, dar este mare specialist în legislatie, in investitii, in dat cu parerea.

  Apare un caz vechi de ani si toti isi dau cu parerea. Ma intreb de ce nu apar in presa cazurile atunci cand se intampla, de ce totul iese la iveala cand buba a copt.  

  Si daca toti sunt furati si jecmaniti, de ce mai sunt investitori la bursa? Investitori cu bani reali, nu conturi demo.

  Cand unii isi dau cu parerea, altii fac bani din investitii.  

  1. Pentru o țară din UE cu o populație de aproape 20 de milioane de locuitor bursa din România este ca și inexistentă. Cazul din acest articol, și multe altele cu fraude (cele cu familia Drăgoi fiind cele mai celebre în ultimii ani), sunt motivele care stau în spatele actualei burse slabe și ilichide. Majoritatea banilor se duc la asefiști, la dragoii, la juravleii și alți sinecuriști și căpusari ai pietei.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0469
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6367
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.7253

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

ccib.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro