Candidaţii la conducerea SIF Oltenia nu au mai avut un Consiliu care să-i avizeze; administratorii fuseseră revocaţi

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 octombrie 2020

Tudor Ciurezu, fostul preşedinte al Consiliului de Adminstraţie al SIF Oltenia

Tudor Ciurezu, fostul preşedinte al Consiliului de Adminstraţie al SIF Oltenia

Tudor Ciurezu: "Lista nu a fost discutată şi avizată în cadrul Consilului; ea poartă doar girul Comitetului de Nominalizare care nu este organism decizional, ci este organism consultativ"

Deciziile adunării acţionarilor SIF Oltenia (SIF5) de la începutul săptămânii trecute, când au fost aprobate punctele privind revocarea hotărârilor celor două adunări generale ale acţionarilor SIF5 din data de 28 aprilie, iar patru administratori şi directorul general au fost revocaţi din funcţii, creează ceaţă nu numai asupra situaţiei privind dividendele care deja au fost plătite, ci şi asupra AGOA din 29 octombrie, când va fi ales un nou Consiliu de Administraţie.

Practic, deoarece societatea a rămas fără board, lista candidaţilor pentru un post de administrator al SIF Oltenia nu este avizată de Consiliul de Administraţie al societăţii aşa cum se menţiona în convocator deoarece, în prezent, Consiliul nu mai există.

În convocatorul adunării, publicat în data de 14 septembrie pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, se arăta: "Evaluarea candidaţilor pentru funcţia de administrator se va efectua în perioada 30.09.2020 - 14.10.2020 de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi supusă spre analiză Consiliului de Administraţie care va aviza lista de candidaturi. Lista finală a candidaţilor va fi publicată pe site-ul societăţii pe data de 15.10.2020".

Dar, pe site-ul SIF Oltenia, la materialele aferente AGOA din 29 octombrie, actualizate la data de 15 octombrie, apare "Lista finală a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, aprobată de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare".

Tudor Ciurezu, fostul preşedinte al Consiliului de Adminstraţie al SIF Oltenia ne-a spus: "Lista candidaţilor nu a fost discutată şi avizată în cadrul Consilului. Ea poartă doar girul Comitetului de Nominalizare care nu este organism decizional, ci este organism consultativ".

În Regulamentul de Guvernanţă Corporativă a SIF5, la Capitolul 1, punctul 3, se menţionează: "Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are un rol consultativ, fiind înfiinţat pentru a asista Consiliul de Administraţie în îndeplinirea rolurilor şi atribuţiilor sale cu privire la nominalizarea şi evaluarea adecvării membrilor Consiliului de Administraţie şi a persoanelor care deţin funcţii cheie în cadrul Societăţii (...).

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare va avea următoarele atribuţii şi responsabilităţi generale:

- acordă asistenţă Consiliului de Administraţie în legatură cu identificarea succesorilor în procesul de selecţie pentru numirea noilor administratori;

- stabileşte criteriile pentru deţinerea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie în concordanţă cu cerinţele reglementărilor legale şi ale pieţei de capital aplicabile, raportat la activitatea desfaşurată de SIF Oltenia;

- identifică, selectează, evaluează şi propune Consiliului de Administraţie candidaţii în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie în baza documentaţiei întocmite potrivit politicilor şi procedurilor privind evaluarea adecvării prealabile şi continue a membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie, politici si proceduri aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia, în temeiul Regulamentului ASF nr. 1/2019 (n.r. Vezi la Note prevederile art. 22 din Regulament). Comitetul poate respinge candidaţii care nu îndeplinesc criteriile pentru deţinerea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are competenţa prezentării în şedinţa Consiliului de Administratie a listei cu candidaturile care îndeplinesc cerinţele pentru ocuparea funcţiei de administrator SIF Oltenia, atât în situaţia completării componenţei Consiliului pentru locurile vacante prin cooptarea de administratori provizorii, cât şi în situaţia supunerii spre aprobarea AGA a listei de candidaturi în vederea alegerii administratorilor definitivi;

- se asigură că persoanele care candidează pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie au pregătirea şi experienţa necesară pentru a-şi îndeplini atribuţiile (...)".

Practic, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare întocmeşte un referat pe baza documentelor depuse de candidaţi, care ulterior trebuie discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie. Acum există o listă pentru care nu îşi asumă nimeni responsabilitatea.

De asemenea, în Legea 31, la art. 117*), alin.6, se specifică: "Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia".

La art 137^1) se arată: "(1) Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv;

(2) Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari".

Dar, şedinţa Consiliului pentru nominalizarea administratorilor nu a avut loc, iar Comitetul de Nominalizare nu are puteri decizionale, ci doar face o analiză şi o evaluare.

În prezent, nici Comitetul de Nominalizare nu mai poate să funcţioneze deoarece, conform regulamentului de Guvernanţă Corporativă al SIF Oltenia, Comitetul este compus din trei administratori ce nu deţin funcţii executive, iar Nicolae Stoian, Carmen Popa şi Anina Radu (cei care formau Comitetul), tocmai au fost revocaţi din funcţii.

Pentru alegerile din 29 octombrie, pe cele cinci poziţii de administrator în Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia s-au înscris şapte candidaţi.

Pe lângă fostul preşedinte Tudor Ciurezu, vicepreşedintele Cristian Buşu şi Nicolae Stoian, fost membru al Consiliului, şi-au mai depus dosarul Sorin-Iulian Cioacă, Mihai Trifu, Adrian Andrici şi Codrin Matei.

Sorin-Iulian Cioacă activează în prezent în cadrul SAI Muntenia Invest şi este acţionar al SIF Oltenia, în timp ce Mihai Trifu, ce este director financiar al Biofarm, a fost propus de SIF Muntenia, prin administratorul SAI Muntenia.

Adrian Andrici, administrator la Pro Real Estate Development SRL, a fost nominalizat de Olimpiu Blăjuţ, acţionar SIF5 şi director general adjunct al Swiss Capital, în timp ce Matei Codrin, administrator Crosspoint Real Estate (asociat internaţional al Savills UK) a fost propus de Certinvest.

Notă:

La art. 22 (4) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 (privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară), denumit "Componenţa structurii de conducere, numirea şi succesiunea membrilor săi", la alin. 4 se arată că: " Fără a aduce atingere dreptului acţionarilor de a numi membri, atunci când recrutează membri pentru structura de conducere, consiliul sau, după caz, comitetul de nominalizare, contribuie activ la selectarea candidaţilor pentru funcţiile de conducere vacante în cooperare cu departamentul de resurse umane şi asigură următoarele: a) descrie rolurile şi aptitudinile necesare pentru desemnarea unei anumite funcţii; b) evaluează echilibrul adecvat al cunoştinţelor, aptitudinilor şi a experienţei structurii de conducere; c) evaluează adecvarea timpului ce urmează a fi dedicat pentru îndeplinirea atribuţiilor; d) ia în considerare obiectivele politicii privind diversitatea".

În continuare se menţionează: "(5) Decizia de recrutare are la bază o preselecţie a candidaţilor potriviţi, care să ţină cont de politica entităţii privind diversitatea în structura de conducere şi să asigure îndeplinirea cerinţelor de adecvare a structurii de conducere în mod individual şi, după caz, în mod colectiv.

(6) Fără a aduce atingere drepturilor acţionarilor de a numi şi înlocui simultan toţi membrii structurii de conducere, atunci când stabileşte un plan de succesiune pentru membrii săi, entitatea reglementată şi structura de conducere asigură: a) continuitatea adoptării deciziilor şi prevenirea, dacă este posibil, a înlocuirii simultane a majorităţii membrilor; b) efectuarea demersurilor necesare şi transmiterea către ASF a documentaţiei aferente aprobării într-o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile înainte de data de expirare a mandatului.

(7) În scopul asigurării succesiunii şi continuităţii exercitării atribuţiilor, entitatea reglementată stabileşte planurile, politicile şi procesele necesare pentru a face faţă absenţelor neprevăzute sau neaşteptate ale membrilor structurii de conducere, incluzând măsurile provizorii adecvate".

Opinia Cititorului ( 37 )

 1. Dar Busu de ce nu isi asuma lista? Asta e fond de investiții ? Listat pe piata emergenta Mare e grădina! ASF ul asta e de groază lumii.

  Cel de la pct.2esti dus cu pluta ești străin de toate .Busu este totul :,moașe comunala ,:conducere superioară .consiliu de administrație ,control intern și comitete ,,decizionale’ ‘ cu complicitatea totala a Asf.

  Alo Asf vedeți miile de procese in care va tiraste pt Dividende,..Busu și cooperativa ,voi ați impus unctele e ordinea de zi din 12oct 2020 ,cereți acum studii de impact cu privire la dividende.anterior Agoa cu ce te-ai ocupat Sava??!!Pt toate acțiunile in instanța legate de dividende veți fi chemați in garanție Gradinescule tremura pantalonii pe tine??!!

  1. Chiar nu inteleg ce vrea unul care nu e coerent si nu scrie romaneste. Ce, cui???? Du-te la culcare!

  La conducere se mai afla batrinanDoamna Sichigea ,mai are de construit vreo casa ca pe vremea lui Staicu??!

  1. Greșești, la conducere sunt juristele lu staicu. Cum nu se poate mai bine. Drăgoi si- a făcut o echipa de elita. Sifele au iesit rău de tot după eliminarea pragului. Nu cred ca a anticipat nimeni dezastrul asta. Nu se va face niciodată oferta. A spus Gradinescu clar. Pe semnătura.

   Batrana da, doamna nu prea. Iar in privinta banilor, din 2011-2012, de cand au condus doar ei, sunt sigur ca au luat atatia bani de la SIF pentru cel putin 10 case.Cred ca oricum varsta medie a salariatilor este in jur de 60 de ani. Directorii oricum au peste 60 de ani, cu o singura exceptie.Busu e singurul care nu se incadreaza la grupa pensionari-pensionabili.

   cu asa juriste staicu a facut puscarie. O sa faca si Dracoi! )))))

   Pai nu ar strica sa-și ia o vacanța . I-ar face bine la cap.

  Ne cerem scuze ca nu suntem specialisti in comitii si comitete, micul actionar e pierdut in lupta, e doar carne de tun pt cele 2 tabere, va multumim

  Faceti oferta publica si se va termina balciul, banul va face diferenta 

  Conform Art. 111 alineat (1) si alineat (2) litera a). din Legea 31/1990 Adunarea Generala Ordinara este obligata imperativ sa se intruneasca in max. 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si sa aprobe sau sa modifice Situatiile financiare anuale rezultand in mod evident ca ulterior acestui termen nu mai poate fi convocata si tinuta o AGAO cu acest obiect. Mai mult, textul legii este clar, neinterpretabil privind obiectul AGAO limitand la doar doua optiuni pentru actionari:

  1.Fie aprobarea situatiilor financiare anuale fie 

  2. Modificarea situatiilor financiare pe baza documentelor insotitoare a situatiilor financiare, supuse in mod legal dezbaterii AGAO. 

  Conform Art. 36 indice 1 din Legea 82/1991 se interzice depunerea la MFP a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar rezultand in mod evident ca orice alt set de situatii financiare decat cel aprobat si depus la MFP in intervalul legal nu mai poate respecta conditiile legale si deci nu poate fi opozabil actionarilor si tertilor. 

  Pe baza acestor prevederi legale rezulta ca actionarii Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA nu aveau dreptul legal de a convoca si/sau de a completa o noua AGAO pentru a revoca, a respinge sau a modifica situatiile financiare de repartizare a rezultatului si stabilire a dividendului cuvenit actionarilor intrucat: 

  1. Situatiile financiare anuale trebuie intocmite intr-un termen limitativ; 

  2. AGAO are doar competenta de a aproba sau de a modifica situatiile financiare exclusive in acest termen si deci nu mai pot fi respinse sau revocata aceasta aprobara ulterior termenului legal; 

  3. Orice alt set de situatii financiare anuale modificat sau intocmit ulterior celui aprobat si depus la MFP in termenele si conditiile expres prevazute de lege nu mai poate fi depus la MFP deci nu mai poate urma cursul legal; 

  4. Auditorul Financiar statutar a exprimat o opinie fara rezerve privind situatiile financiare anuale aprobate la 28.04.2020.  

  5. Un alt set de situatii financiare anuale nu mai poate fi intocmit in forma ceruta de lege cu asumarea raspunderilor legale a celor care au tinut contabilitatea si le-au intocmit, si nici nu mai poate fi supus auditului statutar. Un astfel de set de situatii financiare nu are cadru legal de intocmire, verificare si aprobare. 

  6. Pentru un alt set de situatii financiare nu se mai pot intocmi: 

  - Raportul administratorului, 

  - Declaratia administratorilor de asumare a raspunderii si alte anexe obligatorii prevazute de lege.

  1. Corect punctul tau de vedere. Din pacate inteligentii de la SIF 1+4 +ASF nu se incurca in asemenea detalii legale. Pentru ei trebuia sa reuseasca preluarea ostila si CA-ul sa fie format doar din oamenii propusi de ei. Pe care ASF ii va aviza la foc automat.

   Exact foarte bine punctat dar de unde sa stie Lakis & Dragoi.

  Vorbiti de regulamentul ASF idiot prin care membrii CA actuali trebuie sa ii valideze pe cei viitori.

  Asta a aparut doar din dorinta cretina a ASF sa imparta responsabilitatea autorizarii cu alte persoane. De ce sa isi dea Ciurezu semantura pt a gira pe altcineva ?  

  Sa isi faca incompetentii de la ASF treaba si sa isi asume numirile. Ca oricum se fac cu largul lor concurs.

  1. Aha, nu iti plce legea, iti place incalcarea legii.

   Care lege ? Care lege ?

   Nu e nicio lege care cere asta . Doar un regulament cretin ASF cu tot felul de aberatii. S-a mai dicutat de el cand a fost conflictul la sif3.  

  Candidatii la posturile de membri CA trebuie sa indeplineasca cateva conditii legale prevazute de Regulament. Este normal sa fie evaluati de cei aflati in functie (cine altcineva), iar actionarii sa fie informati daca sunt indeplinite cerintele legii. Este normal ca ASF sa dea avizul final. Este o procedura , poate fi o forma fara fond, cum este cazul de fata cand preluarea ostila a fost demult gandita si acum pusa in practica. Dar asta este legea.

  1. Aberatii logice in ceea ce spui :

   1. "conditiile legale" nu pot sa fie prevazute de un regulament 

   2. Nu cere nicio lege evaluarea respectiva 

   3. ASF-ul autorizeaza , nu da un "aviz final"

   "Dar asta este legea" - care lege ? 

   Scuze dar parca am citit in lege ca ASF este autoritate de reglementare a pietei de capital. Si ca emite regulamente. Conditiile pentru a fi evaluat si avizat ca membru CA sau orice alta persoana cheie in cadrul unui emitent sunt prevazute de Regulamentul ASF nr. 1/2019 . Daca nu ar exista conditii de studii, experienta profesionala, probitate, reputatie (chestii din astea plictisitoare) si avizarea ASF, orice maimuta ar putea fi aleasa in AGA de o majoritate toxica . Dar nu este cazul nostru bineinteles. Este lipsit de importanta daca ne convine sau nu. Pentru unii, sunt destui de multi pe aici, piata de capital ar fi un fel de jungla in care animalul mare haleste animalul mic. Pai nu este asa, reglementarile pietei de capital sunt de ordine publica si ar trebui aplicate de ASF fara partinire.

   De ce nu ar putea orice maimuta sa fie aleasa de AGA cand orice maimuta rujata poate sa se angajeze la ASF?

   Regulamentele se dau strict in aplicarea legii. Nu se dau ca asa are chef ASF-ul sa reglementeze piata. Dar daca ii dai unei maimute un ciocan o sa i sa para ca totul in jur sunt cuie... 

   Ai citit legea 345/2020 care tocmai a fost adoptata in parlament? Stai sa vezi ce puteri au acum. Soc si groaza!

  Ciurezu trebuie sa revină la conducerea șif 5.

  Si un orb vede sforariile lui Dragoi și ASF-ului.  

  1. Da. Busu este in deriva. Sunt sigur ca il voteaza cooperativa dar sa vedem si daca primeste aprobare de la ASF. Ca subiectul articolului este despre procedura de evaluare si aprobare.

   Pune mâna și votează-l, nebunule, ce mai aștepți? Pune-o și pe mă-ta, pe tac-to, prieteni, cunoștințe. Fă-i campanie lui ciurezu, că poziția de membru CA nu e pe vorbe, e pe fapte și acțiuni. Ah, stai, tu ești un sărac care n-are nici o acțiune SIF5. Nasol. Tu nu contezi, coa', lasă investitori să vorbească totuși, ca de parereologi ne-am săturat.

   Ma bucur ca macar tu esti normal. In alta ordine de idei, sarind peste procedura de evaluare si aprobare, se urmareste blocarea activitatii sif 5. Societatea cea mai bogata din cadrul celor 5 sif-uri cu un portofoliu generos. Acum in laboratorul ASF se coace ceva.Dragoi & co lucreaza pe la spate...

   Ce limbaj, esti investitor? Un actionar ”sarac” cu 1000 de actiuni are aceleasi drepturi ca si cel cu 20.000 de actiuni ca si cel cu 2.000.000 actiuni. Comentariul tau arata o mentalitate tipica pentru capitalismul de la inceputul secolului 19. Inca nu ai aflat ca bursa nu e jungla?

   Oooooo! Vrei sa vorbim despre drepturile actionarilor si despre respectul pe care il merita acestia? Da, sunt foarte de acord cu ce spui: TOTI CONTEAZA. TOTI, FARA EXCEPTIE. Din pacate nu si la Craiova. Acolo trebuie sa-i placa lu` dom` presedinte fata ta. Lasa mentalitatea mea exprimata pe site, uita-te la mentalitatea lui ciurezu demonstrata pana acum. Ce zici, mai conversam pe subiect?

   Ce ma plictisesc deontologii astia care au impresia ca sunt si inteligenti si intorc povestea cum le convine. Bai baieti, mai invatati smecherie si mai vorbim dupa. Adevarul este numai unul si nu e ala care le serveste cuiva, ci este acela care este pur si simplu. Uite, ti-am dat eu prima lectie acum. Aprofundeaza. 

   Am înțeles Kant. Esti pe cont propriu. Iti urez succes!

   Nu se mai poate!! Este expirat și așteptăm sa fie dovedit și infractor( el și toată camarila) de organele competente, după care sa i ia și izmenele de pe el. Dreptatea sa triumfeee!!!

  Daca punem cap la cap totul vedem cum baietii astia destepti au creat o piramida indestructibila. Mai intai au pus mana pe un SIF,1 cumparand actiuni la SIF1 cu banii scosi din SIF1 spre tot felul de firme dubioase. Apoi au pus mana pe al doilea SIF. Acum deja au 3 SIF-uri pe care le controleaza, FARA A AVEA BANI PROPRII REALI BAGATI. Sau foarte putini.

  Din ridicarea pragului la SIF-uri s-a ales praful. Deja erau controlate de baietii destepti, degeaba vrea un fond strain sa le cumpere la discount-ul oferit de piata, ca n-are de unde.

  1. Gica, eu iti propun asa: pentru ca esti foooarte inteligent, eu zic sa vorbim cu Kovesi sa te ia la Parchetul European, sa investighezi frate fraude adevarate, ca le mirosi de la o posta, clar. Pai eu innebunesc cand vad talente ca tine cum se irosesc comentand pe forum in pijamale, din recamierul lui maica-sa, cu manele in surdina, in loc sa fie in mijlocul actiunii: sa ai si tu o insigna, un pistol, ceva. Sa te duci tu dupa hoti, ca vad ca justitia romana, asefeu, bevebeu, toti sunt degeaba. Tu le simti, fratele meu!! Esti talentat! Vrei? Vrei sa aranjam asa? Sa curatam Europa de hoti?

   Încă unu cu diaree verbala. Incoerenta ta îmi spune ca ai o frustrare. Mare. Anume ca nu va nimeni in serios. Ne tot faliți pe aici ca sunteți mari , tari, investitori cu bani dar nu va da pace umbra lu Ciurezu . Aveți o fixație . Se tratează . La spitalul 9.

  E buna observația Bursa. Știind rezultatul acestei aga și după minunea cu revocarea dividendului cred ca nimeni nu a mai urmărit ce publica SIF 5. Într-adevăr e o gugumanie. Candidații se propun de CA nu de unii membrii CA . Dacă nu respecta convocatorul s-ar putea sa avem contestații . Ce frumos ! ASF continua sa țină un ditamai Sif luat pe persoana fizica de Busu.

  alo asf vreau dividende unii au luat unii nu , pun avocatul ca jumatate din bani jupuiti de pe voi sa fie ai lui!

  Odraslele lui Stoian, sluga de casa a lui Ciurezu, angajate pe competentă, mai sunt in Sif sau au plecat odată cu tăticul?

  1. Nu cred ca mai sunt și sunt sigur ca și au împărțit atribuțiile: Stoian face menajul lui Ciurezu( sa fie gradina bec), iar odraslele fac menajul Aninutzei( curaratenie, spălat vase, spălat rufe și dat cu mopul). Doar trebuie sa justfice sumele astronomice încasate de la sif Oltenia !!!

   Este bine și așa. Măcar își mai câștiga existența.Cartea este grea și familia Stoian avea hernie de disc și nu putea sa o ridice!!!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

APA NOVA
eximbank.ro
danescu.ro
boromir.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9745
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5878
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0225
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8379
Gram de aur (XAU)Gram de aur356.2719

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ccib.ro
tophotelconference.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb