Abonament gratuit
Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”

EDIŢIE SPECIALĂ - TERAPLASTParcursul acţiunii TRP la Bursa de Valori Bucureşti

Ramona Radu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Parcursul acţiunii TRP la Bursa de Valori Bucureşti

Acţiunile companiei "TeraPlast" au început să fie tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul "TRP", din iulie 2008.

"TeraPlast" a derulat, în aprilie 2008, o ofertă publică iniţială în vederea listării la Bursă, prin intermediul căreia a strâns circa 13 milioane de euro (51 de milioane de lei) de la investitori. Oferta a fost suprasubscrisă cu 4%, investitorii solicitând acţiuni în valoare totală de 56,03 milioane de lei. Societatea a avut cel mai mare IPO încheiat cu succes în 2008, în condiţiile nefavorabile ale pieţei de capital de atunci.

Vineri, 13 decembrie, la orele 14:58, o acţiune TRP era cotată la 0,2730 lei, în ascensiune cu 0,37% faţă de şedinţa anterioară.

2008 - primul an al TeraPlast la BVB

În şedinţa din 31 ianuarie 2008, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a aprobat prospectul preliminar în vederea evaluării intenţiei de investiţie în acţiuni emise de SC "TeraPlast" SA Bistriţa, care intenţiona să listeze, atunci, pe Bursă, un număr de acţiuni reprezentând 25% din capitalul social al companiei. Titlurile "TeraPlast" aveau o valoare nominală de 0,1 lei.

La începutul lunii aprilie, compania "TeraPlast" Bistriţa anunţa desfăşurarea, în perioada 7 aprilie - 17 aprilie, a unei oferte publice primare pentru vânzarea a 49,66 milioane de acţiuni, având Drepturi de Alocare ataşate, la un interval de preţ între 1 şi 1,4 lei/acţiune.

În aprilie 2008, reprezentanţii Raiffeisen Capital & Investment, intermediarii ofertei TeraPlast SA, au anunţat că oferta publică iniţială a procesatorului de PVC a atras 56,04 milioane lei, după ce investitorii au suprasubscris cu 3,7% cele 49,6 milioane titluri emise.

Oferta publică iniţială a avut ca scop admiterea la tranzacţionare a titlurilor TeraPlast, la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti (BVB). TeraPlast a oferit atunci spre subscriere 49,6 milioane acţiuni, reprezentând 20% din capitalul social al companiei înaintea majorării.

Investitorii au subscris 51,42 milioane acţiuni, în valoare totală de 56,04 milioane lei, ceea ce a dus la o rată de suprasubscriere de 3,7%; aceştia au putut subscrie acţiuni în cadrul ofertei, la un preţ cuprins între 1 şi 1,40 lei, dar preţul final a fost stabilit la 1 leu, deoarece oferta a fost subscrisă de mai puţin de trei ori.

Înaintea ofertei publice, omul de afaceri Dorel Goia, principalul acţionar al companiei, deţinea 39,36% din acţiuni, în timp ce directorul general al acelei perioade, Emanoil Viciu, controla 24,53% din companie. SIF Banat-Crişana (SIF1) avea o participaţie de 13,08%, iar Marley Magyarorszag - sucursala din Ungaria a celui mai mare producător mondial de instalaţii, compania franceză Aliaxis - deţinea 9,22% din acţiunile TeraPlast.

În aceeaşi lună (n.r. aprilie), drepturile de alocare ataşate acţiunilor emise de TeraPlast Bistriţa în urma ofertei publice iniţiale (IPO) urmau să fie tranzacţionate la BVB, la categoria drepturi, compania ratând admiterea la categoria I a Bursei, pentru că doar 421 de investitori au cumpărat acţiunile TRP în cadrul ofertei care s-a desfăşurat în perioada 7-17 aprilie a aceluiaşi an (n.r. 2008).

În 5 mai 2008 a fost prima şedinţă de tranzacţionare a drepturilor de alocare "TeraPlast" Bistriţa (simbol TRPR01), ataşate acţiunilor din IPO. Prima cotaţie a fost de 1,09 lei/titlu, cu 9% peste preţul din ofertă, dar pe parcursul şedinţei bursiere preţul a coborât până la minimul de 0,99 lei, preţul mediu fiind de 1,01 lei/titlu.

Oferta primară "TeraPlast" era, la acea vreme, cea mai mare de la începutul anului 2008, din România, şi a treia ca mărime, de până atunci, după "Transgaz" şi "Transelectrica". Oferta a fost subscrisă în proporţie de circa 61% de investitori români şi ­tribuţie similară celei de la Transgaz.

Emanoil Viciu declara, la acea vreme, că societatea nu are în vedere acordarea de dividende, în condiţiile în care compania derula, în 2008, un program de investiţii de 24 milioane euro, dar ar putea începe să acorde dividende după anul 2010.

În 2 iulie 2008, acţiunile "TeraPlast Bistriţa" au intrat la cota Bursei de Valori Bucureşti, înlocuind drepturile de alocare (TRPR01), emise după finalizarea ofertei publice iniţiale. Preţul de referinţă a fost de 0,89 lei/acţiune, adică ultimul preţ la care s-au tranzacţionat drepturile de alocare.

În săptămâna următoare, acţiunile "TeraPlast" Bistriţa (simbol TRP) au înregis­trat scăderi ale cotaţiei. Titlurile TRP s-au ieftinit, pe 2 iulie, la 0,83 lei/titlu, iar în ziua următoare au scăzut cu 3,45%, la 0,82 lei/titlu, stagnând la 0,84 lei/acţiune la finele săptămânii.

La mijlocul lunii septembrie, cifrele arătau că titlurile "TeraPlast" Bistriţa scăzuseră cu aproape 14% în două luni, de când intraseră la categoria secundară a Bursei de Valori Bucureşti, intrând în rândul emitenţilor care au resimţit efectele situaţiei defavorabile de pe pieţele financiare internaţionale.

De la 1 octombrie, titlurile TRP au fost incluse în indicele compozit BET-C.

În decembrie, acţionarii producătorului de PVC au mai aprobat răscumpărarea a maximum 1,51% din acţiunile proprii, pentru a le vinde apoi directorilor executivi ai companiei la preţul de achiziţie.

Perioada 2009 - 2011

Producătorul de profile din PVC "TeraPlast" Bistriţa a cheltuit, în primele luni din 2009, peste un milion de lei pentru achiziţionarea acţiunilor proprii.

Astfel, doar în perioada aprilie-mai din acel an, compania răscumpărase 922.500 de acţiuni TRP, în valoare de 345.133 de lei, la preţuri cuprinse între 0,355 de lei şi 0,388 de lei. Preţurile de achiziţie au fost semnificativ mai mici decât preţul maxim de răscumpărare, de 0,89 lei/acţiune, stabilit de acţionarii societăţii.

Programul de răscumpărare al acţiunilor proprii viza achiziţionarea de pe piaţa de capital a 4,5 milioane de acţiuni, reprezentând 1,51% din capitalul social al companiei.

Pe atunci, SIF Banat-Crişana deţinea 11,38% din acţiunile TRP.

La 26 martie 2009, Comitetul Indicilor BVB a hotărât includerea acţiunilor "TeraPlast" Bistriţa în componenţa indicelui BET-XT, care cuprinde cele mai lichide 25 de acţiuni de pe Bursă.

În anul 2009, titlurile TRP au consemnat o evoluţie spectaculoasă, triplându-şi preţul în doar nouă luni, de la 0,208 lei/unitate (martie 2009) la 0,62 lei/unitate (decembrie 2009).

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor TeraPlast din 21 ianuarie 2010 a aprobat, cu majoritate de voturi, decizia de răscumpărare a unui număr de maxim 4,5 milioane de acţiuni de pe piaţa de capital (propusă în decembrie 2009), titlurile redobândite urmând să fie, ulterior, vândute directorilor executivi ai companiei, pe baza unor criterii stabilite de către Consiliul de Administraţie. Totodată, acţionarii TeraPlast au mai hotărât, în cadrul AGEA din 21 ianuarie 2010, ca preţul maxim de achiziţie al acţiunilor să fie de 0,72 lei/acţiune. Noul program de răscumpărare era identic cu cel derulat în 2009 în ceea ce priveşte numărul maxim de acţiuni (de 1,51% din capitalul TeraPlast de pe bursă) pe care conducerea le putea dobândi din piaţa de capital, însă preţul maxim de achiziţie a acţiunilor proprii, de 0,72 lei/acţiune, a fost mai mic decât cel valabil în primul program, de 0,89 lei.

În data de 3 iunie 2010, un pachet de 10 milioane de acţiuni, reprezentând 3,355% din capitalul social al "TeraPlast" Bistriţa, a fost transferat pe piaţa Deal, printr-o tranzacţie în valoare de 6 milioane de lei. Preţul de tranzacţionare a fost de 0,6 lei/titlu, cu 9,09% mai mare faţă de preţul de închidere al şedinţei din aceeaşi zi.

În ianuarie 2011, Consiliul de Adminis­traţie al societăţii a decis externalizarea Diviziei de Ferestre şi crearea unei companii distincte, numită "TeraGlass".

În mai 2011, compania TeraPlast a anunţat modificări în componenţa Consiliului de Administraţie, astfel: Ştefan Bucătaru a fost numit în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, după ce în 2 mai 2011 a preluat postul de Director General; Emanoil Viciu a renunţat la funcţia de Preşedinte, urmând să fie Membru al Consiliului de Administraţie; Alexandru Stânean s-a retras din funcţia de Administrator al Consiliului de Administraţie TeraPlast, ca urmare a promovării sale în funcţia de director general Plastsis­tem.

În decembrie acelaşi an, compania specializată în producţia de materiale de cons­trucţie a anunţat că a vândut divizia de producţie a plăcilor ceramice societăţii bistriţene Teracota, care a plătit un milion de euro, în tranzacţie intrând terenul, fabrica şi utilajele aferente liniei de teracotă. De asemenea, Teracota a preluat atunci şi stocurile de materie primă, produse finite şi obiectele de inventar.

2012 - Fondul finlandez de investiţii KJK Fund SICAV-SIF intră în acţionariatul TRP

În octombrie 2012, fondul de investiţii finlandez KJK Fund II, SICAV-SIF, administrat de KJK Capital, a intrat în acţionariatul TeraPlast, după ce a cumpărat un pachet de 6,3% din capitalul emitentului de la BVB pentru 2,2 milioane de lei, la preţul de 0,117 lei/acţiune, acţiunile TRP crescând puternic.

În februarie 2013, Consiliul de Administraţie a decis rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu Teracota Bistriţa SRL, ca urmare a neîndeplinirii de către Teracota Bistriţa SRL a obligaţiilor contractuale asumate. Firma Teracota Bistriţa SRL, care în 2011 a preluat activitatea de producţie a cahlelor de teracotă, trebuia să achite în tranşe lunare suma de 1.005.000 euro, reprezentând preţul tranzacţiei, însă din septembrie 2012 Teracota nu a mai achitat ratele lunare.

În luna martie a anului 2013, acţionarii companiei au aprobat anularea celor 9 milioane de acţiuni răscumpărate de la Bursa de Valori Bucureşti, urmată de reducerea capitalului social de la 29,7 milioane lei la 28,8 milioane lei.

2014 - SIF1 îşi lichidează deţinerea la TeraPlast

La data de 19 martie 2014, SIF Banat Crişana (SIF1) a raportat că şi-a lichidat deţinerea la TeraPlast, drepturile de vot deţinute SIF1 TeraPlast SA scăzând sub pragul de 5% din totalul drepturilor de vot.

Anterior tranzacţiei, numărul de acţiuni deţinute era de 32.766.683 (11,34% din total), iar în urma vânzării, SIF1 mai deţinea 183 de acţiuni (0,0001% din total).

Data tranzacţiei a fost 18 martie, aceeaşi zi în care Dorel Goia a cumpărat un pachet de 32,7 milioane acţiuni din TeraPlast, printr-o tranzacţie de tip deal în valoare de 6,5 milioane lei (1,4 milioane euro) care s-a realizat la preţul de 0,2 lei/acţiune.

În august 2014, fondul de investiţii KJK Fund II, SICAV-SIF a notificat TeraPlast cu privire la depăşirea pragului de 10% din capitalul social al TRP. Drepturile de vot deţinute de fond depăşeau, pe atunci, pragul de 10% din totalul drepturilor de vot, iar numărul de acţiuni deţinute era de 29 milioane (10,0389% din capitalul societăţii).

Conducerea TRP a aprobat, pe 6 martie 2015, participarea la înfiinţarea unei societăţi în Republica Moldova.

În octombrie 2015, Dorel Goia a fost ales în funcţia de preşedinte al TeraPlast.

La finalul verii aceluiaşi an, conducerea societăţii a decis participarea la constituirea unei societăţi cu răspundere limitată, care urma să dezvolte prezenţa grupului pe pieţele externe, în care compania urma să aibă o deţinere de 51%, în asociere cu "DL & Partners Construction" (cu o participaţie de 49%).

În data de 7 decembrie 2015, acţionarii TeraPlast SA au aprobat, în Adunarea Generală, majorarea capitalului social cu suma de 8.874.589 lei prin emisiunea a 88.745.890 acţiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune.

Totodată, acţionarii au aprobat răscumpărarea de către societate a propriilor acţiuni, în următoarele condiţii: maxim 2.000.000 acţiuni (0,69% din totalul acţiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, la un preţ minim egal cu preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei şi un preţ maxim de 1 leu/acţiune, în limita unui buget de 1.000.000 lei.

În noiembrie 2015, TeraPlast a achiziţionat un pachet de 19,29% din subsidiara "Plastsistem", ajungând la o deţinere de 98%.

În februarie 2016, compania a anunţat că va majora de la 25% la 50% plafonul de răscumpărări a acţiunilor proprii din volumul zilnic de tranzacţionare. În acelaşi an, conducerea TRP a propus acţionarilor dis­tribuirea unor dividende de 7.930.057 lei (0,021 lei/acţiune), din profitul pe anul 2015.

În august 2016, conducerea societăţii a depus un proiect de investiţii în valoare de 65,63 milioane lei în vederea obţinerii unui ajutor de stat. Proiectul de investiţie viza înfiinţarea unei noi unităţi de producţie în actuala locaţie, în judeţul Bistriţa-Năsăud, presupunând achiziţia de utilaje noi, inclusiv construirea clădirilor aferente.

Perioada 2017 - 2019

În mai 2017, TeraPlast a anunţat că acordă acţionarilor dividende în valoare de 9.572.712 lei din profitul net obţinut în 2016, în creştere cu 20,71% faţă de valoarea alocată în anul anterior, valoarea dividendului brut pe acţiune fiind de 0,0169 lei.

În aceeaşi lună, producătorul de materiale pentru piaţa construcţiilor şi instalaţiilor a primit din partea Consiliului Concurenţei decizia de neobiecţiune privind operaţiunea de concentrare economică ce urma să se realizeze prin achiziţia a 50% din producătorul de ţiglă "Depaco".

În iunie, Grupul TeraPlast a achiziţionat producătorul de panouri sandwich Interlemind din Serbia, valoarea tranzacţiei fiind de 4,3 milioane de euro.

În octombrie acelaşi an, TeraPlast a anunţat că s-a finalizat procesul de achiziţie a pachetului de acţiuni reprezentând 50% din părţile sociale ale Politub, deţinut de compania franceză Socotub, prin operarea, la data de 11 octombrie 2017, în registrul acţionarilor societăţii Politub a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, emitentul TRP ajungând astfel la o participaţie de 99,99% din capitalul social Politub, iar TeraSteel la o participaţie de 00,01%.

În aceeaşi lună, Grupul TeraPlast a inaugurat, în Leskovac - Serbia, fabrica de producţie de panouri sandwich Terasteel.

Acţionarii TRP au fost convocaţi, în data de 27 aprilie 2018, pentru aprobarea unui dividend de 0,0118 lei/titlu din profitul anului 2017, care, raportat la preţul de închidere al acţiunii de la bursă din 23 martie, de 0,424 lei/unitate, oferea un randament brut al dividendului de circa 2,78%.

În acelaşi an, Alexandru Stânean, director general al TeraPlast, a cumpărat un pachet de 141.000 de acţiuni TRP, pentru circa 51.000 de lei. Achiziţionarea pachetului a avut loc pe data de 10 septembrie, prin opt tranzacţii derulate în piaţa principală a BVB, la preţuri cuprinse între 0,36 şi 0,363 lei/acţiune.

Compania TeraPlast a aprobat, în decembrie 2018, dividende în valoare de 12,5 milioane de lei din partea TeraSteel, subsidiara de panouri termoizolante şi structuri zincate din grup.

În aprilie anul curent, acţionarii TeraPlast (TRP) au discutat propunerea de majorare a capitalului social cu 267,56 milioane de titluri care să fie distribuite gratuit către acţionari, în proporţie de un titlu nou la patru deţinute.

Tot anul acesta, grupul şi-a majorat cu 32% participaţia în Depaco, ajungând, astfel, la o participaţie de 99%, investiţia totală a TeraPlast în deţinerea de 99% din Depaco depăşind 17 milioane de euro. Preţul de 5,1 milioane de euro pentru deţinerea adiţională de 32% se va deconta până în decembrie 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 2 septembrie 2019 l-a numit pe omul de afaceri Dorel Goia în func­ţia de preşedinte al Consiliului de Adminis­traţie, pe durata mandatului de administrator, acesta controlând 46,83% din acţiunile companiei.

În prezent, Consiliul de Administraţie al companiei este format din Magda-Eugenia Palfi, Dorel Goia, Răzvan Ştefan Lefter, Liviu Ciupe şi Alexandru Stânean, iar mandatul acestora este valabil din data de 14 septembrie 2019 până în 14 septembrie 2020.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS