DIKE

Fahrenheit 451... ediţia revăzută şi adăugită

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial /

Cornel Codiţă

Publicată în 1953, previziunea neagră a lui Ray Bradbury are în centrul ei povestea unui pompier. Sarcina lui profesională este să dea foc. Să pună cărţi pe foc! Ele ard la 451 de grade Fahrenheit. Precis! A da foc cărţilor este semnul unei lumi profund şi grav bolnave. De putere şi de ideologie totalitară. Dacă vrei să ştergi un popor din istorie nu este nevoie să-i omori toţi oamenii, ori să-i împrăştii în cele patru zări. E mult mai "productiv" să-i supui, să-i transformi în "sclavi" fără identitate colectivă, distrugînd cît mai multe, dacă nu chiar toate obiectele semnificante ale culturii lor. Cărţile, în primul rînd. În vremurile antichităţii, Biblioteca din Alexandria a fost victima cea mai celebră a acestei abordări radicale. Arderea cărţilor şi distrugerea documentelor păstrate pe alte suporturi materiale, cum ar fi tăbliţe de metal sau de lut, a fost îndeletnicirea predilectă a preoţilor "creştini", "călăuze spirituale" pentru băştinaşii "barbarii şi păgînii" ai Americii nou descoperite şi, desigur, pentru cei care, prin puterea armelor, au devenit cuceritorii ţinuturilor de dincolo de Atlantic. Nu era nici pe departe o premieră. Creştinismul instituţional şi-a aşezat la temelie arderea "mărturiilor apocrife" excluse din "textul oficial" al Bibliei prin decret al unui conclav al puternicilor ecleziaşti ai vremii. Cînd cartea tipărită a devenit un purtător de mesaj alternativ, capii bisericii creştine medievale nu s-au ferit să declare cărţile şi pe autorii lor drept eretici şi să-i trimită pe rug. Modernitatea deplină, ajunsă în faza militarizării industrializate şi a ideologiilor absolutist totalitare, este marcată în plin secol XX de episodul arderii publice a "cărţilor dăunătoare" într-o Germanie prăbuşită în delirul de putere al celui de Al Treilea Reich. Avertismentul lui Bradbury privind pericolele care pîndesc democraţia, lăsată pradă instinctelor predatoare ale lupilor politici, fie ei cît de bine drapaţi în blăniţele de miei ale "salvatorilor" sau "apărătorilor patriei", este precedat în acelaşi secol XX de alte două texte de aceeaşi forţă şi cu acelaşi mesaj: Huxley, "Brave New World", publicată în 1932, şi Orwell, "1984", publicată în 1949. Semn că boala are rădăcini adînci şi nu se limitează la un spaţiu social anume. Din păcate, pare că nici limite temporale nu are. Ne este dat, în acest început întunecat de secol XXI, să retrăim episoade sau chiar epoci similare? Semnele nu lipsesc. Arderea fizică a cărţilor esenţiale nu mai este neapărat necesară. Procedeul a fost înlocuit cu un altul, menit să producă acelaşi efect: distrugerea prin uitare, irelevanţă socială indusă, inaccesibilitate, la nevoie, interdicţie. Nu sunt cel dintîi şi nici pe departe singurul care observă şi deplînge ieşirea cărţii şi a contactului cu cartea din "cultura post-modernă", începînd cu copiii, cu tinerii şi cu procesul lor educaţional, de formare socială. Spre deosebire de majoritate, eu nu îl pun, cîtuşi de puţin, pe seama "asaltului mijloacelor tehnologice alternative". Acesta este doar pretextul şi doar unul dintre instrumentele folosite cu bună ştiinţă de "duşmanii cărţii" pentru un scop care nu are nimic de a face cu tehnologia informatică şi comunicarea informaţională mediată electronic. Devalorizarea vădit intenţionată a cărţii ca purtător şi suport al identităţilor culturale şi al libertăţii de alegere critică, individuală şi colectivă, ca instrument de acces la universuri de semnificare alternative, mai puţin infestate ideologic, face parte din demersul de distrugere a Libertăţii şi, implicit, a Democraţiei ca formă de guvernare a marilor comunităţi în societăţile post-moderne. Iar, acest lucru se vede cu ochiul liber, pentru cine are ochi să vadă! Şi, din nefericire, este mai străveziu decît în alte părţi tocmai în sanctuarul democraţiei moderne tîrzii, societatea americană. Adevărul nu mai contează. Înlocuitorul său este "adevărul meu" şi aderenţa voastră la el, cît mai entuziată şi necritică! La limită, dacă nu este "adevărul meu" Adevărul nici nu mai există. Restul este doar "fake". Statele Unite au un Preşedinte care spune public, fără nici un fel de reticenţă, că i-ar conveni de minune şi nu s-ar da în lături de la închiderea televiziunilor şi a ziarelor care propagă "alte adevăruri" decît cele predicate de el. Un preşedinte care îşi foloseşte puterile şi privilegiile funcţiei publice pentru a interzice accesul la documente şi texte care aparţin domeniului public, dar care i-ar putea fi "fatale" în bătălia pentru păstrarea postului de la Casa Albă. Un preşedinte care ameninţă cu distrugerea monumentelor culturale ale altui stat considerat inamic, ca formă de represalii militare. Toate acestea nu mai reprezintă doar "o curiozitate de bîlci", un nefericit accident al istoriei, ci un simptom grav al decăderii Culturii Libertăţii în America. Iar, mai larg, în întreg spaţiul istoric al democraţiilor post-modernităţii. Cultura Libertăţii nu mai este cultura dominantă, ci doar unul dintre competitorii care încă supravieţuieşte pe piaţa tot mai încărcată a ideilor şi a ideologiilor totalitare despre care premonitor vorbeau Huxley, Orwell şi Bradbury. Nu este deloc clar, pentru cîtă vreme de acum înainte!

Iar, dacă nu mă credeţi pe mine, atunci faceţi, vă rog, o pauză de net, twitter, mail, netflix, tv şi alte mijloace de comunicare şi socializare în masă şi citiţi o carte. Măcar una dintre cele care formează, împreună cu Fahrenheit 451, trilogia post-kafkiană care înfăţişează, limpede ca luciul apei de izvor, gravele pericole care nu doar pîndesc, ci au început să muşte adînc din inima democraţiei secolului XXI.

Opinia Cititorului ( 60 )

 1. Fahrenheit 451 este întradevăr, o carte genială, ușor de parcurs, ce merită citită! Ray Bradbury descrie ce s-ar întâmpla dacă în viitor, oamenii și-ar sacrifica libertatea de a gândi.

  1. Privește-ți propriul suflet cum crește în lumină,

   eliberat acum de-a pururi de Maestrul nopții. 

   Prin multe spații mă duse-apoi, spatii unde se aflau secretele Copiilor Luminii; 

   secrete pe care omul nu le va afla poate niciodată până când

   nu va deveni și el un Soare al Luminii. 

   Ascultă-ți inima cât mai mult.

   Si sufletul se va bucura. 

   Învățătura e considerată de prost drept ignoranță, 

   iar lucrurile profitabile ii sunt dăunătoare. 

   El trăiește în moarte. 

   Si-aceasta-i este hrana. 

   Secrete există în Cosmos ce odată dezvăluite umplu lumea cu lumina lor. 

   Cel ce-ar vrea sa se elibereze din sclavia intunericului 

   să despartă mai întâi materialul de imaterial, focul de pământ; 

   pentru că se știe că așa cum pământul coboară spre pământ, 

   la fel și focul urcă spre foc și devine una cu focul. 

   Cel ce cunoaște focul din sine va urca spre focul etern și va trăi în el de-a pururi. 

   Focul, focul interior, este cea mai puternică forță dintre toate,

   pentru ca biruie totul și trece prin toate lucrurile de pe Pământ. 

   omul este cu adevărat un fiu al spațiului,

   Un Soare intre Sori, un copil al stelelor. 

   Să știi, omule, că tot ce ai, este una cu stelele. 

   Nu ești ceva pământean ci fiu al Infinitei Lumini Cosmice. 

   Nu mai știi de unde vii, omule? 

   Nu știi că ești cu adevărat Lumina? 

   Soare al Mărețului Soare, dobândind înțelepciune

   Vei conștientiza legătura ta cu Lumina. 

   Prin modalități ce sunt ascunse omului.

   FRAȚII ÎNTUNERICULUI ajung până în mintea omului. 

   In jur ei își țes valul nopții lor. 

   Astfel, atât cât viețuiește, 

   Acel suflet trăiește înlănțuit, 

   Legat de cătușele VALULUI nopții. 

   Puternici sunt în cunoașterea interzisă 

   Interzisă deoarece e una cu noaptea. 

   Ascultă, bătrâne, și ia aminte la avertismentul meu: 

   Eliberează-te de robia nopții. 

   Nu-ți ceda sufletul FRAȚILOR ÎNTUNERICULUI. 

   Îndreaptă-? ?i fața întotdeauna spre Lumină. 

   Nu știi, omule, că durerea ta, 

   Se datorează doar Vălului nopții. 

   Da, omule, ia aminte la avertismentul meu: 

   Privește întotdeauna înspre sus, 

   Întoarceți sufletul spre LUMINĂ. 

   FRAȚII ÎNTUNERICULUI își caută frații 

   Cei care au mers pe calea LUMINII. 

   Căci știu prea bine că cei ce-au călătorit 

   Departe spre Soare pășind pe calea LUMINII 

   Au și mai mare putere 

   Să aducă întunericul asupra copiilor LUMINII. 

   Ascultă, omule, pe cel ce vine la tine. 

   Dar cântărește cu grijă dacă vorbele lui sunt din LUMINĂ. 

   Căci mulți sunt cei ce merg în LUMINA ÎNTUNECATĂ 

   Si care nu sunt totuși copiii LUMINII. 

   E ușor să le urmezi calea, 

   Ușor să urmezi calea pe care te conduc ei. 

   Dar ascultă, omule, avertismentul meu: 

   Lumina vine doar la cel ce caută. 

   Dificilă e calea ce duce la ÎNȚELEPCIUNE, 

   Dificilă e calea ce duce spre LUMINĂ. 

   Piedici multe vei găsi în calea ta 

   Si mulți munți de cățărat spre LUMINĂ. 

   Să știi, omule, că cel ce va răzbi, se va elibera de calea Luminii. 

   Căci trebuie să știi, omule, că în cele din urmă lumina trebuie să răzbată 

   Iar întunericul și noaptea să fie izgonite de Lumină. 

   Ascultă, omule, și ia aminte la această înțelepciune; 

   Ca și întunericul, la fel e și LUMINA. 

   Când întunericul va fi izgonit iar toate Vălurile vor fi rupte, 

   Din întuneric va străluci LUMINA. 

   Așa cum printre oameni există FRAȚII ÎNTUNERICULUI 

   Tot așa există și FRAȚII LUMINII. 

   Opuși FRAȚILOR ÎNTUNERICULUI,

   Căutând să elibereze oamenii din noapte. 

   Omule, vrei să capeți înțelepciune?

   Caută în inima flăcării. 

   Vrei să capeți cunoștințe despre putere? 

   Caută în inima flăcării. 

   Vrei să fii una cu inima flăcării?

   Caută atunci în propria-ți flacără ascunsă în interiorul tău. 

   “De dincolo de timp venim, omule,

   Călătorit-am de dincolo de SPAȚIU-TIMP, 

   Da, din locul unde se termină Infinitul. 

   Când tu și frații tăi erați fără de formă, 

   Noi aveam deja forma din ordinea TOTULUI. 

   Nu suntem precum oamenii, 

   Deși odată fost-am oameni și noi. 

   Din Marele Vid ne-am născut 

   In conformitate cu LEGEA. 

   Căci trebuie să știi că ceea ce e format 

   Cu adevărat nu “De dincolo de timp venim, omule, 

   Călătorit-am de dincolo de SPAȚIU-TIMP, 

   Da, din locul unde se termină Infinitul. 

   Când tu și frații tăi erați fără de formă, 

   Noi aveam deja forma din ordinea TOTULUI. 

   Nu suntem precum oamenii, 

   Deși odată fost-am oameni și noi. 

   Din Marele Vid ne-am născut 

   In conformitate cu LEGEA. 

   Căci trebuie să știi că ceea ce e format

   Cu adevărat nu are formă decât în ochii tăi.. 

   Apoi îmi vorbi al NOUĂLEA spunând:

   Eon după eon am existat, necunoscând VIATA și negustând din moarte. 

   Căci află omule că departe în viitor, Viața și moartea sunt una cu TOTUL. 

   Echilibrându-se atât de perfect una pe cealaltă 

   Cum nici nu mai există în Unitatea TOTULUI. 

   In oamenii acestui ciclu, forța vieții este răspândită, 

   Dar viața în dezvoltarea ei devine una cu TOTUL. 

   Aici eu mă manifest în acest ciclu al vostru, 

   Dar în același timp sunt și în viitorul timpului vostru. 

   Pentru mine timpul nu există, căci în lumea mea timpul nu există, 

   Căci fără formă suntem NOI. 

   NOI viață nu avem dar totuși avem existența, mai deplină, mai măreață și mai liberi decât tine. 

   Omul e ca o flacără legată de un munte, 

   Dar NOI vom fi întotdeauna liberi în ciclul nostru. 

   Află, omule, că pe măsură ce vei înainta în ciclul ce ți se întinde înainte-ți 

   Viața însăți va trece în întuneric și doar esența Sufletului va rămâne. 

   Apoi îmi vorbi Maestrul OPT, zicând: 

   Tot ce cunoști nu e decât o parte din puțin. 

   Încă nu ai ajuns la Măreție. 

   Departe în spațiu unde LUMINA domnește 

   Eu am intrat în LUMINA. 

   Forma am primit dar nu sunt ca tine. 

   Un corp de Lumină a fost formată forma mea fără de formă. 

   Nu cunosc VIATA și nici MOARTEA, dar sunt totuși Maestru a tot ce există. 

   Caută să găsești calea printre piedici. 

   Călătorește pe drumul care duce spre LUMINA. 

   Îmi vorbi din nou NOUA, zicând: 

   Caută să găsești calea spre infinit. 

   Nu e imposibil să-ți dezvolți o conștiință superioară. 

   Căci atunci când DOI va deveni UNUL Iar UNUL se va transforma în TOT, 

   Atunci vei ști că bariera s-a ridicat, și că te-ai eliberat de cale. 

   Dezvoltă-te de la formă la fără de formă. 

   Si liber vei putea fi de cale. 

   Astfel, de-a lungul secolelor ascultat-am, învățând calea spre TOT. 

   Acum îmi îndrept gândurile spre TOT CE EXISTA. 

   Ascultă și auzi când te cheamă. 

   LUMINA, atotbiruitoare, Una cu TOTUL și TOTUL cu UNUL, 

   Curgi spre mine prin canal. 

   Intră în mine ca să mă pot elibera. 

   Contopește-mă cu TOTUL, strălucind din întunecimea nopții. 

   Eliberează-mă de tot spațiu-timp, eliberează-mă de Vălul nopții. 

   Eu, copilul LUMINII, poruncesc: eliberat din întuneric sa fiu. 

   Fără de formă sunt pentru Sufletul-Lumină, fără formă dar strălucind totuși luminos. 

   Știu că lanțurile intunericului trebuie să fie sfărâmate și să cadă în fața luminii. 

   Acum înțelepciune îți ofer. 

   Liber poți fi, omule, trăind în lumină și în strălucire. 

   Nu-ți întoarce fața de la Lumină. 

   Sufletul tău locuiește pe tărâmuri luminoase. 

   Ești copilul Luminii. 

   Îndreaptă-ți gândurile spre interior nu spre exterior. 

   Găsește-ți Sufletul-Lumină din interiorul tău. 

   Află ca tu ești MAESTRUL. 

   Totul vine din interior. 

   Îndreaptă-te spre tărâmurile luminii. 

   Îndreaptă-ți gândul spre Lumină. 

   Află că ești una cu Cosmosul, o flacără și un Copil al Luminii. 

   Acum însă te previn: 

   Nu-ți lăsa gândul să se îndepărteze. 

   Să știi că lumina curge de-a pururi prin corpul tău. 

   Nu te îndrepta spre FRAȚII ÎNTUNECAȚI ce vin de la FRAȚII ÎNTUNERICULUI. 

   Tine mereu ochii larg deschiși, și sufletul în acord cu Lumina. 

   Preia această înțelepciune și apleacă-te asupra ei cu atenție. 

   Ascultă-mi Vocea și conformează-te.

   Urmează calea spre lumină, și vei deveni UNA cu calea. 

   Nu vă îndreptați niciodată gândurile spre întuneric

   Și veți deveni cu siguranță UNA cu Lumina.

   Omul nu e decât ce crede el că e, un frate al întunericului sau un copil al Luminii. 

   De-a lungul istoriei, cărțile, indiferent din ce categorie au făcut parte, au avut și perioade nefaste, în care nu au putut fi citite, ca urmare a cenzurii. Fie că a fost vorba de religie, politică sau cultură, multe dintre ele au fost interzise publicului larg, din motive, deseori, greu de înțeles.

   Unul dintre cele mai vechi cazuri de cărți interzise din lume este Cartea Lui Thoth. Zeu egiptean al lunii, al vorbitului și inventator al scrisului, Thoth este reprezentat în scrieri ca un bărbat cu cap de babuin. În mitologia heliopolitană, Thot este considerat a fi ”inima lui Ra”, mai exact, întruchipează cunoașterea divină și esența gândirii creatoare, esență ce are puterea de a da cuvântului forța adevărului și de a crea realitatea. De altfel, în mitologia greacă, el a fost asociat cu zeul Hermes și era cunoscut și ca zeu al științei și înțelepciunii. 

  "Deci, cine a ars pana la urma Biblioteca din Alexandria? Din pacate, de cele mai multe ori scriitori din lumea antica pana la Plutarh au spus ca vina ii apartine aparent lui Cezar (acesta insa a omis-o in biografia sa), pentru  Edward Gibbons (un ateu fervent, caruia i-a placut foarte mult sa dea vina pe crestini si Teofil) vinovati sunt crestinii si ura lor, pentru  episcopul Grigorie (care a fost deosebit de anti-musulman, acuzandu-l pe  Omar fara dovezi) de vina au fost musulmanii."

  ... 

  Altfel, arderea cartilor din diverse motive e nebunie, dar sa spui de premonitiile lui "Huxley, Orwell şi Bradbury" ce.i? 

  ...

  Hai sa mai studiem .... 

  1. Se mai găsea la Alexandria opera completă a lui Manethon. Acesta, preot şi istoric egiptean, contemporan cu Ptolemeu I şi al ll-lea, cunoscuse toate secretele Egiptului. Chiar şi numele îi poate fi interpretat ca „mult-iubit de Toth” sau „care deţine adevărul lui Toth”. Era omul care ştia totul despre Egipt, citea hieroglifele, avea contacte cu ultimii preoţi egipteni. Ar fi scris el însuşi opt cărţi şi ar fi concentrat la Alexandria patruzeci de suluri de pergament extrem de bine alese, care conţineau toate secretele Egiptului şi, probabil, Cartea lui Toth. Dacă această colecţie ar fi fost conservată, am fi ştiut, probabil, tot ce trebuie ştiut despre secretele egiptene. Fără îndoială că asta s-a şi vrut să se împiedice.

   În perioada antică, scrierile lui Thoth erau deja considerate a fi vechi, antice. De asemenea, cartea era văzută și ca una a începutului, un simbol al puterii faraonilor egipteni care, se presupune, că ar fi primit-o chiar de la Zei. Însă, de ce era această carte atât de importantă, dar și atât de ”periculoasă”? 

   Legendele care circulau în acele vremuri despre puterile pe care le deținea Thoth dar și despre secretele pe care le cunoștea referitoare la crearea omenirii, i-au transformat scrierile în cele mai vânate documente. Se spune că în Lucrarea lui, Thoth ar fi notat toate secretele pe care le deținea, iar cel care reușea să pună mâna pe ea, ar fi căpătat puteri considerabile. Cartea este formată din mai multe papirusuri vechi de aproximativ 20.000 de ani și a fost, de asemenea, considerată și un element fundamental în ceea ce a însemnat evoluția și dezvoltarea culturii Egiptului antic. Datorită informațiilor pe care le cuprindea referitoare și la modalitatea comunicării prin scris, cartea a fost văzută multă vreme ca un fel de Biblie Universală. 

   Date despre Cartea lui Thoth apar pentru prima oară în Papirusul din Turin, document ce descrie un complot împotriva faraonului din acele vremuri, care s-a soldat cu executarea vinovaților, dar și cu arderea cărții. Cum însă, în acele vremuri se făceau copii, cartea a reapărut în istorie, de data aceasta în posesia lui Khaemwaset, fiul lui Ramses al II-lea.

   Speriat de puterile pe care I le dădea textul (deținătorul se putea uita cu ochii deschiși la soare, avea puteri asupra mărilor, Pământului și stelelor, revela limbajul animalelor și putea învia morții), Khaemwaset a ars și el cartea. 

   Legendele spun totuși că, inițial cartea a fost creată din foc, motiv pentru care flăcările nu aveau cum să o distrugă.După acest episod, cartea ajunge în mâinile prințului Nefer-Ka-Ptah, nu înainte de a trece peste diverse obstacole. Povestea spune că prințul, ajutat de un magician, preot a lui Isis, a plecat în căutarea cărții, care era ascunsă într-o cutie pe fundul unui râu. Aceasta a fost păzită de un șarpe nemuritor pe care magicianul l-ar fi tăiat în două și ar fi îngropat părțile în locuri diferite, pentru ca șarpele să nu se mai poată reface niciodată. 

   Odată intrat în posesia ei, Nefer-Ka-Phat și-a însușit cunoașterea cărții, care din prima pagină i-a arătat misterele cerului, pământului, abisului, munților, mării și limbajului animalelor, iar cea de a doua pagină i-a descris soarele strălucind pe cerul nocturn și în jurul căruia au apărut umbrele Zeilor. La sfârșit, după ce a asimilat toate cunoștințele existente în document, prințului I s-a arătat însuși Thoth, care l-a răpus. 

   După întâmplarea respectivă, prințul ar fi fost îngropat cu cartea în mâini, iar cel care a descoperit-o mai târziu ar fi fost Appolonius din Tyane.

   Prin anul 300 Î.H., Thoth apare din nou: fiind identificat cu Hermes Trismegistul, întemeietorul alchimiei. Se mai spune, că în acele vremuri fiecare magician din Alexandria afirma că posedă Cartea lui Thoth. Însă majoritatea celor care susţineau că deţin documentul au murit. De-a lungul istoriei, cartea a tot reapărut, iar prin secolul al XV-lea, a circulat o legendă conform căreia o societate secretă ar fi răspândit rezumatul cărții sub formă de cărți de tarot. De asemenea, în secolele XIX şi XX au circulat tot felul de povești despre cum anumiți magicieni și alchimiști ar deține cartea, însă, ea nu a fost prezentată public, din cauza fricii de moarte pe care toți o știau. 

   Sunt 12 tăblițe din smarald verde, făcute dintr-o substanță transmutată alchimic. Sunt foarte rezistente la orice element și substanță. Mai exact structura atomică și celulară fiind fixă ea nu permite nici o schimbare. Din această cauză tăblițele contrazic legea ionizării referitoare la corpurile fizice. Pe ele sunt gravate caractere din vechea limbă atlantă. Acestea reacționează la undele cerebrale emise de creierul celui ce citește, eliberând vibrația mentală asociată în mintea cititorului. Tăblițele sunt prinse între ele cu inele făcute dintr-un aliaj de culoarea aurului, suspendate de o tijă din același material.

   Pe înțelepciunea conținută în aceste tăblițe se bazează misterele străvechi. Pentru cel ce citește cu mintea și ochii deschiși, înțelepciunea personală se va multiplica de 100 de ori. 

   Citește! Crezi sau nu, citește iar vibrația tăblițelor va trezi “ceva” în tine. 

   Cel care le-a scris este THOTH, un preot-rege atlant care a fondat o colonie în Egiptul antic după scufundarea tarii-mamă, Atlantida. 

   El este cel care a construit Marea Piramida din Giza, în mod eronat atribuită lui Keops. In aceasta el a incorporat cunoștințele înțelepciunii antice și tot acolo a pus la păstrare în siguranță înscrisuri și instrumente din vechea Atlantida. 

   Vreme de aproape 16 000 de ani el a condus străvechea rasă a Egiptului, intre 52000 i.H. pana în 36 000 i.H. La acea vreme, străvechea rasă barbară din care făceau parte el și adepții lui, se ridicase la un înalt grad de civilizație. 

   Thoth era nemuritor deoarece învinsese moartea, trecând în celelalte planuri de existență, la dorință, prin dematerializare. Înțelepciunea lui imensă l-a făcut conducător peste diferite colonii atlante, inclusiv peste cele din America de Sud și Centrală. 

   Când a sosit timpul să părăsească Egiptul, a ridicat Marea Piramidă deasupra Marii Săli din Amenti. Acolo a depozitat documentele și a desemnat pe cei mai de încredere oameni ai săi să le păzească. 

   Mai târziu, descendenții acelor paznici au devenit preoții Piramidei, cei care l-au zeificat pe Thoth declarându-l Zeul Înțelepciunii. Conform legendei, Sala din Amenti a devenit “lumea de dincolo”, sala zeilor, pe unde trecea sufletul pentru judecata de după moarte. 

   In ultimele secole, spiritul lui Thoth a trecut în corpurile oamenilor în maniera descrisă de tăblițe. Ca atare el s-a incarnat de trei ori, ultima oară fiind cunoscut ca HERMES - de trei ori născutul. 

   In timpul acestei încarnări a lăsat documentele cunoscute de către ocultiștii moderni sub numele de “Tăblițele de Smarald”, o prezentare mai târzie și cu mult mai săracă a enigmelor lumii antice. 

   Tăblițele traduse în această lucrare sunt zece la număr și au fost lăsate în Marea Piramidă în grija preoților. Cele zece tăblițe sunt împărțite în 13 părți, de dragul convenției.

   Ultimele două sunt atât de importante, încât este interzisă prezentarea lor publicului larg în prezent. Totuși conținutul celorlalte dezvăluie secrete care se vor dovedi de o inestimabilă valoare pentru cei care le vor cerceta cu seriozitate. 

   Eliberat eram de Sălile din Amenti, alungând moartea din cercul vieții.

   Departe spre stele călătorit-am până când spațiul și timpul au dispărut. 

   Dupa ce sorbit-am cu nesaț din cupa înțelepciunii, 

   am privit în sufletele oamenilor unde-am descoperit 

   mistere și mai mari și m-am bucurat. 

   Căci doar în Căutarea Adevărului putea Sufletul meu 

   să se liniștească și flacăra din mine să se stingă. 

   De-a lungul epocilor am trăit, 

   urmărindu-i pe cei din jurul meu gustând din cupa morții

   și întorcându-se apoi în lumina vieții. 

  Cu toate defectele de caracter pe care presedintele sua cu siguranta le are, pana si un ceas stricat are dreptate de doua ori pe zi. Cand cele mai mari companii media mint cu nerusinare pentru gastiguri monetare si politice chiar poti sa-l invinovatesti pe om ca-i caracterizeaza ca "fake news"? Practici comune includ dar nu sunt limitate la: "o sursa/ sursa anonima (sic) a pretins ca .../ ca a auzit pe..." cand treaba jurnalistului este sa investigheze zvonurile, nu sa le publice, astfel pubilca o "stire" fara sa-si asume responsabilitate pentru continut; pubilcarea stirilor/articolelor la ore de vraf si a corectiilor la 5 dimineata; ignorarea a procesului editorial si pubicarea unori stiri din surse dubioase de dragul ratingurilor. Cnn a batut apa'n piua timp de 2 ani cu legaturile dintre campania lui Trump si Russia cand avem inregistrari (cu camera ascunsa) a unui producator din cnn admitand ca nu au nici o dovada, da o fac pentru ratinguri.

  Cea mai mare amenintare la adresa libertatii informatiei este concentrarea puterii de difuzare nu un clown care raspunde ca ar inchide televiziunile care l-au calomniat 

  1. Caută mai întâi un loc legat de întuneric.

   Desenează un cerc în jurul tău. 

   Stai în picioare, drept, în mijlocul cercului. 

   Folosește această formula și vei fi liber. 

   Ridică-ți mâinile spre spațiul întunecat de deasupra ta. 

   Închide ochii și adună LUMINĂ. 

   Cheamă SPIRITUL LUMINII prin Spațiu-Timp 

   Folosind aceste cuvinte și vei fi liber: 

   “Umple-mi corpul, SPIRIT AL VIEȚII, 

   umple-mi corpul cu SPIRITUL LUMINII. 

   Vino din FLOAREA 

   Ce străluce în întuneric. 

   Vino din SĂLILE unde domnesc cei ȘAPTE MAEȘTRI. 

   Pe nume le spun, eu, CELOR ȘAPTE: 

   TREI, PATRU, CINCI, 

   Și ȘASE, ȘAPTE, OPT - NOUĂ. 

   Pe nume ii chem să mă ajute, 

   Să mă elibereze și să mă salveze din întunericul nopții: 

   UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, 

   Si GOYANA, HUERTAL, SEMVETA - ARDAL. 

   Pe nume ii implor, 

   Să mă elibereze din întuneric 

   Si să mă umple cu LUMINĂ.” 

   Să știi, omule, că după ce vei face asta, 

   Vei fi eliberat din cătușele ce te leagă, 

   De frații nopții. 

   Nu înțelegi că numele lor au puterea să elibereze prin vibrație lanțurile ce te leagă? 

   Folosește-le la nevoie să te eliberezi pe tine și pe fratele tău 

   Astfel ca și el să iasă din întuneric. 

   Tu, omule, ești ajutorul fratelui tău. 

   Nu-l lăsa în robia intunericului. 

   Ție îți dăruiesc acum magia mea. 

   Ia-o și mergi pe calea LUMINII. 

   LUMINA ție, VIAȚA ție, 

   Fie ca SOARE să fii în ciclurile ce urmează.

   Omule, deschide-ți SUFLETUL COSMOSULUI,

   Si lasă-l să curgă prin tine, una cu SUFLETUL tău. 

   LUMINA este veșnică iar întunericul este efemer. 

   Caută de-a pururi, omule, LUMINA. 

   De fiecare dată când Lumina îți va umple ființa 

   Întunericul va dispărea curând din tine. 

   Deschide-ți-vă sufletele FRAȚILOR LUMINII. 

   Dați-le voie să intre și să vă umple cu LUMINA. 

   Ridicați-vă ochii spre LUMINA cosmosului. 

   Îndreptați-vă întotdeauna fața spre țel. 

   Doar căpătând lumina întregii înțelepciuni, 

   Veți deveni una cu țelul Infinitului. 

   Căutați întotdeauna Unicitatea eternă.

   Căutați întotdeauna Lumina din Unu. 

   Viețuind în TOT este CREIERUL INFINIT.

   In toate spațiile, există doar o SINGURA înțelepciune. 

   Fără îndoială este UNA din UNUL. 

   Tot ceea ce există apare din LUMINA, iar LUMINA apare din TOT. 

   Toată creația se sprijină pe ORDINE: 

   LEGEA guvernează spațiul unde există INFINITUL. 

   Din echilibru provin marile cicluri, 

   Deplasându-se în armonie spre sfârșitul Infinitului. 

   Să știi, omule, că departe în spațiu-timp, 

   Însuși INFINITUL se va transforma. 

   Ia aminte și ascultă Vocea Înțelepciunii:

   Află că TOTUL se crează din TOT în permanență. 

   Înțelepciune e ascunsă în întuneric.

   Când vei fi luminat de flacăra Sufletului, 

   Descoperă înțelepciunea și fi NĂSCUT DIN LUMINĂ, 

   Un Soare al Luminii fără formă. 

   Caută și mai multă înțelepciune. 

   Găsește-o în inima flăcării. 

   Descoperă asta doar prin truda iar Lumina se va revărsa în creierul tău. 

   Ascultă-mi vocea și conformează-te. 

   Rupe Valurile intunericului.

   Străluce ca o LUMINĂ pe CALE. 

   Ridică-ți ochii către Cosmos.

   Ridică-ți ochii spre Lumină. 

   Rostește cuvintele Locuitorului, cântecul ce cheamă Lumina. 

   Cântă cântecul libertății. 

   Cântă cântecul Sufletului. 

   Crează înalta vibrație care te va face UNA cu Întregul. 

   Fii una cu cosmosul. 

   Contopește-te cu Lumina. 

   Fii un instrument al ordinii, o cale a LEGII pentru lume. 

   Omule, LUMINA ta este marea LUMINA, care străluce prin umbra cărnii. 

   Trebuie să te eliberezi de întuneric înainte de a te contopi cu LUMINA. 

   Umbrele intunericului te înconjoară.

   Viața curge ca un șuvoi prin tine. 

  Eu am facut o pauza. In pauza am citit Mihai Nadin - Civilizatia analfabetismului. V-o recomand.

  1. Adrian iti recomand, daca nu ai citit deja...

   Știută de MAEȘTRI, 

   Știința ce înfrânge toate temerile de întuneric. 

   Folosește înțelepciunea pe care ți-am dăruit-o. 

   Si STĂPÂN al FRAȚILOR NOPȚII vei fi. 

   Când vei simți ceva, 

   Ce te atrage mai aproape de poarta mai întunecată, 

   Privește-ți sufletul și află dacă ceea ce simți vine din interiorul tău. 

   Daca vei descoperi întunericul în propriile-ți gânduri, 

   Izgonește-le cât mai departe de mintea ta. 

   Trimite-ți prin corp un val de vibrație, 

   Neregulată la început și regulată apoi, 

   Până când te vei elibera. 

   Pornește VALUL DE FORȚĂ în CENTRUL CREIERULUI tău. 

   Direcționează-l sub forma de unde din cap spre picioare. 

   Dar dacă vei descoperi că sufletul tău nu e întunecat, 

   Asigură-te că o forță e îndreptată spre tine. 

   Doar prin cunoaștere poți răzbate. 

   Doar prin înțelepciune poți spera să te eliberezi.

   Cunoașterea aduce înțelepciune iar înțelepciunea, putere. 

   Nu-i permite corpului tău să fie o închisoare.

   Alungă întunericul și călătorește în Lumină. 

   Renunță la trup, omule, și eliberează-te, fii cu adevărat o Lumină ce e UNA cu Lumina. 

   Când te vei fi eliberat din robia intunericului 

   Si vei călători în spațiu ca SOARE al LUMINII, 

   Atunci vei afla ca spațiul nu e nelimitat 

   Ci că are granițe sub formă de unghiuri și linii curbe. 

   Află, omule, că tot ceea ce există 

   E doar o reprezentare a lucrurilor și mai mărețe care vor veni. 

   Materia este fluidă și curge ca un fluviu, 

   Transformându-se constant dintr-un lucru în altul. 

   Învățătura a existat de-a lungul epocilor; 

   Nu a fost niciodată schimbată, deși a fost îngropată în întuneric; 

   Nu s-a pierdut niciodată, deși a fost uitată de om. 

   Să știi că în spațiul în care locuiești 

   Se află alte spații la fel de mărețe ca cel al tău, 

   Împletite prin centrul materiei tale 

   Dar totuși despărțite în spațiile lor proprii. 

   Într-un timp demult uitat, eu THOTH, am deschis poarta, 

   Am intrat în alte spații și am aflat secretele ascunse. 

   Adânc în esența materiei se află ascunse multe secrete. 

   Nouă sunt la număr dimensiunile ce se întrepătrund, 

   Si Nouă sunt ciclurile spațiului. 

   Nouă sunt difuziunile conștiinței 

   Si Nouă sunt lumile dintre lumi. 

   Da, Nouă la număr sunt Maeștrii ciclurilor

   Care vin și de deasupra și de dedesubt. 

   Flacăra este sursa tuturor lucrurilor, cea care conține toate lucrurile în stare latentă.

   Ordinea care a emis Lumina este CUVÂNTUL iar din CUVÂNT, 

   SE NAȘTE VIAȚA și existenta tuturor lucrurilor. 

   Vocea vorbi din nou, spunând: 

   VIAȚA din tine este CUVÂNTUL. 

   Găsește VIAȚA din tine și vei avea puterea să folosești CUVÂNTUL. 

   Îndelung privit-am flacăra-Lumină, revărsându-se din Esența Focului,

   Realizând că VIAȚA e ORDINE și că omul e una cu focul. 

   Afla, tu THOTH, ca VIAȚA nu e decât CUVÂNTUL FOCULUI.

   VIAȚA pe care o tot cauți nu e decât CUVÂNTUL din Lume ca un foc. 

   Caută calea spre CUVÂNT iar Puterile vor fi cu siguranță ale tale. 

   L-am întrebat apoi pe Nouă: 

   Maestre, arata-mi calea. 

   Calea spre înțelepciune. 

   Arată-mi calea spre CUVÂNT. 

   Îmi răspunse el, MAESTRUL NOUA: 

   Prin ORDINE vei găsi calea. 

   Nu ai văzut ca CUVÂNTUL se naște din Haos? 

   Nu ai văzut ca LUMINA se naște din FOC? 

   Caută și în viata ta această ordine. 

   Echilibrează-ți și ordonează-ți viata. 

   Potolește-ți Haosul emoțiilor și vei avea ordine în VIAȚA. 

   ORDINEA născută din haos 

   Îți va aduce CUVÂNTUL SURSEI, 

   Îți va aduce puterea CICLURILOR, 

   Si va face din Sufletul tău o forță ce va traversa epocile, 

   Un SOARE perfect din Sursă. 

   Ascultat-am vocea iar cuvintele mi-au intrat adânc în suflet. 

   Dintotdeauna am cautat ordinea care să mă poată apropia de CUVÂNT. 

   Află că cel ce ajunge la el trebuie să fie mereu în ORDINE pentru a putea 

   Folosi CUVÂNTUL deși această ordine nu a fost și nici nu poate fi vreodată. 

   Ascultă aceste cuvinte, omule. 

   Fă-le parte din viata ta. 

   Caută să cucerești această ordine 

   Si Unul cu CUVÂNTUL vei deveni. 

   Străduiește-te să obții LUMINA pe calea Vieții. 

   Caută să fii Unul cu SOARELE/starea. 

   Caută să nu fii decât LUMINA. 

   Gândește-te doar la Unicitatea Luminii cu corpul omului.

   Află ca totul e Ordine născută din Haosul născut în lumină. 

   Îmi răspunse apoi, Maestrul:

   Află, Thoth, că la început Exista VID și neființă, o neființă fără spațiu și timp. 

   În aceea neființă a apărut un gând, semnificativ, atotbiruitor, 

   Care a umplut VIDUL. 

   Nu exista materie ci doar forța, o mișcare, un vârtej sau vibrație 

   A gândului semnificativ care a umplut VIDUL. 

   L-am întrebat pe Maestru: 

   Acest gând era etern? 

   Îmi răspunse LOCUITORUL, zicând: 

   La început, gândul era etern 

   Iar pentru ca gândul să poată fi etern, trebuia să existe și timp. 

   Astfel că în gândul atotbiruitor apăru LEGEA TIMPULUI. 

   Da, timpul care există în toate spațiile, care plutește lin și ritmic 

   Care se află de-a pururi într-o stare fixă. 

   Timpul nu se schimbă dar toate lucrurile se schimbă în timp. 

   Pentru că timpul e forța ce separă evenimentele. 

   Timpul nu se află în mișcare dar tu te miști în timp 

   Așa cum conștiința ta se mișcă între evenimente. 

   Da, prin timp există o existentă UNICA eternă.

   Să știi că deși în timp ești despărțit, ești totuși UNUL în toate timpurile existente. 

  Termenul „apocrif“ provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „a ascunde“. Iniţial, cuvântul arăta că textul era destinat adepţilor unei anumite şcoli de gândire şi că le era ascuns celor neiniţiaţi. În cele din urmă însă, acest termen a ajuns să se refere la scrierile care nu au fost incluse în canonul Bibliei, alcătuit din scrieri autentice.

  Unora editorialele domnului Codita li se par apocrife...pentru ca nu sunt intiati ca sa le poata savura. Dezavantajul lor. 

  1. Mărețul scop al școlilor inițiatice din toate timpurile a fost să dezvăluie funcționalitățile Legii care leagă omul material de omul spiritual. Legătura dintre omul material și omul spiritual este omul intelectual deoarece mintea are atât calități materiale cât și spirituale. Cel care aspiră la cunoștințe elevate trebuie să-și dezvolte latura intelectuală a firii lui pentru a-și întări credința că poate să-și concentreze toate fortele ființei lui către și în planul pe care-l dorește.

   Marea căutare a Luminii, a Vieții și a Iubirii începe în primul rând din planul material. Condusă către planul ultim, scopul ei final este fuziunea completă cu Conștiința Universală. Așezarea fundației în planul material este primul pas. Abia apoi vine și scopul suprem al realizării spirituale. 

   Crescut-am acolo până la maturitate,

   fiind învățat de tatăl meu misterele străvechi, 

   până când, în timp, crescu în mine focul înțelepciunii, 

   iar acesta se transformă într-o flacără ce mă consuma. 

   N-am dorit altceva decât atingerea înțelepciunii. 

   Adânc m-am plecat în semn de respect în fata Maeștrilor Vieții

   și a Maeștrilor Morții, primind în dar Cheia Vieții. 

   Păzind înțelepciunea, păstrând documentele.

   Câțiva dintre fiii KHEM-ului, 

   atrăgându-i pe ceilalți în jurul lor, 

   crescură încet în forța Sufletului. 

   Sufletul meu ce hoinărește liber se va reincarna, 

   va locui intre oameni în această formă sau în alta. (Hermes-de trei ori 

   născutul) 

   Trimis pe Pământ al Locuitorului sunt, 

   îndeplinindu-i poruncile astfel ca mulți sa fie ridicați. 

   Acum mă întorc în Sălile din Amenti, 

   lăsând în urmă ceva din înțelepciunea mea. 

   Păstrați-o și urmați porunca Locuitorului: 

   Ridicați întotdeauna ochii spre lumină. 

   Cu siguranță, în timp, veți deveni una cu Maestrul, 

   Cu siguranță și pe bună dreptate sunteți una cu Maestrul,

   Cu siguranță și pe bună dreptate sunteți una cu TOTUL. 

   Într-un timp foarte îndepărtat, pierdut în spațiu-timp,

   Copiii Luminii au privit în jos către lume. 

   Văzând copiii omului în sclavie legați de forța care venea de dedesubt 

   Au știut că doar eliberându-se din această sclavie 

   va putea omul să se ridice de pe Pământ spre Soare. 

   Treizeci și doi de copii erau, 

   Fii ai Luminilor care coborâseră intre oameni, 

   Căutând să elibereze din sclavia întunericului

   Pe cei țintuiți de forța ce venea de dedesubt. 

   Orice formă de viață trece în altă formă de viață

   iar tu nu faci excepție de la această lege.

   Respecta Legea, căci totul e Lege. 

   Află, omule, că tot spațiul este supus ordinii.

   Doar prin Ordine poți fi Una cu TOTUL. 

   Ordinea și echilibrul sunt Legile Cosmosului.

   Respectă-le și vei fi Una cu TOTUL. 

   Dacă reușim să înțelegem că toate cheile, toate simbolurile materiale sunt manifestări, prelungiri ale unei Legi Supreme și a Adevărului, ne vom dezvolta o viziune ce ne va permite să trecem dincolo de văl.

   Toate lucrurile din toate Universurile se mișcă conform unei Legi. Legea care guvernează mișcarea Planetelor nu este mai imuabilă decât Legea care guvernează manifestarea omului în aceasta lume. Una dintre cele mai importante Legi este Legea responsabilă de formarea omului ca ființă materială. 

   Rolul glandei pineale!

  Să știți că în piramida pe care am construit-o sunt Cheile ce vă vor arăta Calea spre viață.

  Da, trageți o linie de la marele chip pe care l-am construit, 

  Către vârful piramidei, construită ca o poartă. 

  Trageți încă o linie, opusă la același unghi și direcție.

  Săpați și veți găsi ce am ascuns. 

  1. Compară ciclurile cu omul în călătoria lui de la naștere la moarte

   Si vei vedea în ciclul inferior ție copilul cu învățătura pe care o are; 

   Apoi privește-te adult, avansând în învățătură pe măsură ce timpul trece. 

   Privește-ne și pe noi, copii ajunși la maturitate 

   Cu învățătura și ințelepciunea acumulate odată cu trecerea anilor. 

   La fel, Thoth, sunt și ciclurile conștiinței, copii în diferite momente ale dezvoltării, 

   Totuși toate provenind de la aceeași Sursă, Înțelepciunea,

   Si toate la Înțelepciune reîntorcându-se. 

   Când voi, oamenii, veți învăța că nimic în afara evoluției Sufletului nu contează,

   Abia atunci veți fi liberi cu adevărat din robie, liberi să lucrați în armonie cu Legea. 

   Află, omule, că trebuie să țintești spre perfecțiune, căci doar așa iți vei atinge scopul.

   Deși ar trebui să știi că nimic nu e perfect, totuși ar trebui să fie ținta și scopul tău. 

   Să știi, omule, că viitorul e ca o carte deschisă pentru cel ce știe să citească.

   Fiecare efect va aduce cu sine și cauza lui 

   Căci fiecare efect provine din cauza primordială. 

   Află că viitorul nu e fix sau stabil ci variază pe măsură ce cauza produce efectul. 

   Cercetează cauza pe care o creezi, și vei descoperi cu siguranță că totul e efect. 

   Așa că omule, fii sigur că efectele pe care le produci 

   Sunt întotdeauna cauzele unor efecte și mai perfecte.

   Află că viitorul nu e fix ci că el urmează voința omului pe măsură ce acesta se mișcă 

   Frații Întunecați vor începe războiul dintre Lumina și intuneric.

   Când omul va cuceri din nou oceanul și va zbura în aer cu aripi asemeni pasărilor; 

   Când va fi învățat să strunească fulgerul, atunci va începe timpul războiului. 

   Mare va fi bătălia, mare războiul dintre intuneric și Lumină. 

   Nații se vor ridica împotriva națiilor 

   Folosind fortele intunericului ca să distrugă Pământul. 

   Arme puternice vor nimici pământenii pana când jumătate din popoare vor dispărea. 

   Atunci vor veni fii Dimineții și vor decreta pentru copii oamenilor: 

   Oameni, încetați lupta împotriva fraților voștri. 

   Doar așa veți putea ajunge la Lumină. 

   Încetați cu neîncrederea, frații noștri, și urmați calea știind că e cea dreaptă. 

   Atunci oamenii vor înceta lupta, frate contra frate și tată contra fiu. 

   Atunci se va ridica străvechea casă a poporului meu 

   Din locul ei, de sub undele întunecate ale oceanului. 

   Din acel moment va începe Epoca Luminii iar toți oamenii vor căuta Lumina țelului.

   Atunci Frații Luminii vor conduce oamenii. 

   într-un timp nenăscut încă, toate vor deveni Una și Una va fi Totul.

   Omul, o flacără perfectă a acestui Cosmos, va ajunge într-un loc printre stele.

   Da, va pleca chiar din acest spațiu-timp în altul aflat dincolo de stele. 

   Urmați-mi calea și veți urma Lumina.

   Armonizați-vă Sufletul cu Marea Esență. 

   Conștiința voastră să fie Una cu Marea Lumină. 

   Chemați-mă atunci când aveți cu adevărat nevoie de mine. 

   Rostiți-mi numele de trei ori la rând:

   Chequetet, Arelich, Volmalites. 

   Află că atunci când Moartea se apropie cu repeziciune de tine,

   Acest lucru se întâmplă doar pentru că echilibrul tău este zdruncinat. 

   Se întâmplă doar pentru că un pol s-a pierdut. 

   Să știi că secretul vieții din Amenti este secretul refacerii echilibrului polilor. 

   Tot ceea ce există are formă și trăiește datorita Spiritului vieții din poli. 

   Nu înțelegi că în sufletul Pământului se află echilibrul tuturor lucrurilor care există 

   Si au ființă pe suprafața lui? 

   Sursa Spiritului tău este atrasă din centrul pământului 

   Căci în forma pe care o ai tu ești una cu Pământul. 

   Când vei fi învățat să-ți păstrezi echilibrul propriu

   Atunci vei atrage echilibrul Pământului. 

   Vei exista atunci în același timp cu Pământul,

   Schimbându-ți forma doar când se va schimba și Pământul. 

   Nu vei mai cunoaște moartea ci vei fi una cu aceasta planetă, 

   Păstrându-ți forma până totul va dispărea. 

   Ascultă, omule, secretul pe care ți-l încredințez 

   Astfel încât nici tu să nu mai cunoști schimbarea. 

   Așază-te o oră în fiecare zi cu capul orientat spre locul unde se află polul pozitiv (nord). 

   In fiecare zi timp de o oră capul tău trebuie să fie îndreptat spre polul negativ (sud). 

   In timp ce capul e îndreptat spre nord păstrează-ti mintea intre piept și cap. 

   Iar când capul este îndreptat spre sud, păstrează-ți gândurile intre piept și picioare. 

   Păstrează-te în echilibru odată la șapte zile iar echilibrul tău va fi mai puternic ca oricând. 

   Da, dacă ești bătrân, corpul tău se va simți revigorat 

   Iar puterea ta va deveni ca cea a unui tânăr.

   Acesta este secretul știut de Maeștrii prin care țin la distanță Moartea. 

  Secretul tuturor lucrurilor vi-l voi dezvălui acum.

  Voi înfățișa un secret pentru inițiat 

  Dar ușa înțelegerii lui va fi complet închisă pentru profan. 

  Trei este secretul și vine din marele unu. 

  Ascultați iar Lumina vă va scălda. 

  In preistorie, existau trei unități. 

  In afara lor, nimic nu exista. 

  Acestea reprezintă echilibrul, sursa creației: 

  Un Dumnezeu, un Adevăr, un punct al libertății. 

  Cele trei provin din ceea ce formează echilibrul: 

  Toată viața, toată bunătatea, toată puterea. 

  Trei sunt calitățile lui Dumnezeu în căminul lui de Lumină: 

  Putere infinită, Înțelepciune Infinită, Iubire Infinită. 

  Trei sunt puterile date Maeștrilor: 

  De a transforma răul, de a susține bunătatea, de a folosi discernământul. 

  Trei lucruri trebuie să facă oricând Dumnezeu: 

  Să-și manifeste puterea, înțelepciunea și iubirea. 

  Trei sunt puterile ce crează toate lucrurile: 

  Iubire Divină ce conține învățătura perfectă, 

  Înțelepciune Divină ce cunoaște toate mijloacele posibile, 

  Putere Divină deținută prin voința unită a Iubirii și Înțelepciunii Divine. 

  Trei sunt stările existenței: 

  Starea Luminii unde nu se află decât Dumnezeu, 

  Si doar Dumnezeu poate să o traverseze; 

  Starea de Haos în care toate lucrurile apar prin excelență din moarte; 

  Starea de Conștiință în care toate lucrurile izvorăsc din viață. 

  Toate lucrurile ce au viată se află în trei stadii de existență: 

  Haos sau moarte, libertate în omenie și fericire Paradisiacă. 

  Trei nevoi controlează toate lucrurile: 

  Începutul în Marea Profunzime, starea de haos, desăvârșire cerească. 

  Trei sunt căile sufletului: 

  Om, Libertate, Lumină. 

  Trei sunt obstacolele: 

  Lipsa strădaniei pentru a obține învățătură; 

  Non atașamentul față de Dumnezeu; 

  Atașamentul față de rău. 

  Si în om se manifestă trei. 

  Trei sunt Regii puterilor din interior. 

  Trei sunt camerele secretelor, 

  Găsite și totuși nedescoperite în corpul omului. 

  Ascultă acum despre cel ce s-a eliberat, 

  Liber e din strânsoarea vieții să meargă spre Lumină. 

  Cunoscând izvorul primordial, lumi i se vor deschide. 

  Da, nici măcar Porțile din Arulu nu-i vor fi închise. 

  Ai grija însă, omule ce vrei să intri în Paradis. 

  Daca vei fi nedemn de acest lucru ar fi mai bine sa cazi în foc.

  Află că cei curați trec prin flacără pură. 

  1. Întunericul și lumina sunt de același fel, diferă doar în aparență.

   Căci amândouă provin din sursa primordială. 

   Întunericul înseamnă dezordine. 

   Lumina înseamnă Ordine. 

   Întunericul transformat e lumina Luminii. 

   Acesta este, copiii mei, scopul vostru ca ființe: 

   Transformarea intunericului în lumină. 

   Ascultați acum secretele naturii, 

   Relațiile pe care le stabilește viața cu Pământul unde locuiește. 

   Aflați că în stare normală sunteți tripartiți, Fizic, astral și mental la un loc. 

   Trei sunt calitățile fiecărei stări; 

   Nouă cu totul, precum sus așa și jos. 

   In partea fizică sunt aceste canale, sângele care se mișcă sub formă de vârtej, 

   Obligând inima să bată continuu. 

   Magnetismul care se deplasează prin nervi 

   Poartă energiile către toate celulele și țesuturile. 

   Akasa ce curge prin canale, subtilă dar totuși fizică, completează canalele. 

   Fiecare din cele trei stări este în acord cu celelalte 

   Fiecare în parte influențând viața corpului. 

   Ele formează cadrul scheletal prin care curge eterul subtil. 

   A le stăpâni înseamnă să deții Secretul Vieții din corp. 

   Corp care poate fi părăsit doar prin voința deținătorului

   Atunci când scopul său în viață a fost atins. 

   Trei sunt stările Astralului,

   Mijlocitor intre sus și jos; 

   Nu tine de fizic, nu tine de Spiritual, 

   Dar capabil să se deplaseze în sus și în jos. 

   Trei sunt stările Minții, 

   Purtătoare a Voinței Celui Măreț. 

   Judecător al Cauzei și Efectului în viața ta. 

   Astfel este alcătuită ființa tripartită 

   Condusă de sus de către puterea lui patru. 

   Deasupra și dincolo de starea tripartită a omului 

   Se află tărâmul Sinelui Spiritual. 

   Patru sunt stările lui 

   Strălucind în fiecare plan de existență, 

   Dar treisprezece cu totul,

   Numărul mistic. 

   Liniștește-ți mintea.

   Relaxează-ți corpul: 

   Conștientizează doar eliberarea din carne. 

   Centrează-ți ființa către scopul spre care tânjești. 

   Gândește tot timpul că vei fi liber. 

   Gândește acest cuvânt La-Um-I-L-Ganoover 

   Si permite-i să-ți răsune în minte. 

   Lasă-te purtat de sunet spre locul unde tânjești să ajungi. 

   Eliberează-te din încătușarea cărnii după propria voință. 

   Ascultați cel mai mare dintre secrete: 

   Cum puteți intra în Sălile din Amenti, 

   In locul unde sunt cei nemuritori, așa cum am făcut și eu, și să stați în fata Maeștrilor. 

   Întindeți-vă corpul la orizontală. 

   Calmați-vă mintea astfel încât nici un gând să nu vă deranjeze. 

   Puri trebuie să fiți în minte cât și în scop căci altfel veți da greș. 

   Aduceți în minte imaginea Sălilor din Amenti asa cum am descris-o în Tăblițele mele. 

   Doriți-vă din tot sufletul sa fiți acolo. 

   Vizualizați-vă stând în fata Maeștrilor. 

   Pronunțați, mental, următoarele cuvinte pline de putere: 

   Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. 

   Relaxați- vă mintea si corpul. 

   Apoi fiți siguri că sufletul vostru va fi chemat. 

   Acum vă voi da Cheia spre Shamballa, locul unde Frații mei locuiesc în intuneric: 

   Dar un intuneric plin cu Lumina Soarelui, 

   Întunericul Pământului dar Lumina a Spiritului, călăuze pentru voi după ce eu voi pleca. 

   Așezați-vă corpul așa cum v-am învățat. 

   Îndreptați-vă spre barierele locului ascuns și îndepărtat. 

   Stați în fața porților și a paznicilor lor. 

   Ridicați barierele pronunțând aceste cuvinte: 

   Eu sunt Lumina. Întuneric nu e deloc în mine. 

   Eliberat sunt din sclavia nopții. 

   Deschideți-mi calea celor Doisprezece și Unu, ca să pot trece către tărâmul înțelepciunii. 

   Iar când vă vor refuza, căci cu siguranță vă vor refuza, 

   Porunciți-le să vă deschidă calea rostind cuvintele: 

   Eu sunt Lumină. Pentru mine nu exista bariere. 

   Deschideți, vă poruncesc, prin Secretul Secretelor 

   Edom-El-Ahim-Sabbe rt-Zur Adom. 

   Atunci, dacă ale voastre cuvinte au fost numai și numai Adevărul,

   Barierele vor cădea în fața voastră. 

   Practic, ceea ce au descoperit cercetatorii acum, in trecut se numea Pomul vietii, a carui filosofie se regaseste in toate culturile antice. Este Thorul, „legatura Cer – Pamant”, care constituie calea prin care „fantana nemuritoare de energie”,„bateria de 20 de wati” purtatoare de infoenergie sare dintr-un univers in altul. In stiinta, Thorul poarta denumirea de Podul Einstein-Rosen. De fapt, sunt mai multe poduri, fiecare catre alt univers, care uneste „gaurile negre”. Conform acestei teorii, universul in care ne aflam noi se afla in interiorul unei gauri negre, care exista in interiorul altui univers si tot asa.

   Cine este Observatorul care alege sa ne comute la un moment dat, acordand „bateriei” energoinformationale sa experimenteze si alte universuri? Rugaciunea „Tatal nostru” contine esenta acestei teorii: 

   „Tatal nostru care esti in ceruri (…)/ Faca-se voia Ta, precum in Cer, asa si pe Pamant” 

  Magia și secretele vindecării tuturor bolilor

  Adepții cultului osiriac îi atribuiau lui Magia și secretele vindecării tuturor bolilor 

  Adepții cultului osiriac îi atribuiau lui Thoth rolul păzitorului justiției (ca membru al tribunalului prezidat de Osiris, cel care judeca faptele morților, Thoth avea rolul de a cântări inima fiecărui defunct). Ca mag însă, acesta era recunoscut ca fiind unul din cei care cunoșteau perfect formulele secrete ale vindecării tuturor bolilor, el fiind cel care a introdus-o pe zeița Isis în tainele magiei. 

  Mai mult, Thoth era recunoscut ca fiind și un ”Socotitor al Vremii” (astronom), descriind și explicând mișcarea aștrilor și realizând calendarul folosit de egipteni. 

  Nu în cele din urmă, Thoth se credea a fi deținătorul Lunii, motiv pentru care mai era numit și ”Discul Alb”. Se spune că Ra a creat Luna special pentru el, dăruindu-i-o drept răsplată. (ca membru al tribunalului prezidat de Osiris, cel care judeca faptele morților, Thoth avea rolul de a cântări inima fiecărui defunct). Ca mag însă, acesta era recunoscut ca fiind unul din cei care cunoșteau perfect formulele secrete ale vindecării tuturor bolilor, el fiind cel care a introdus-o pe zeița Isis în tainele magiei. 

  Mai mult, Thoth era recunoscut ca fiind și un ”Socotitor al Vremii” (astronom), descriind și explicând mișcarea aștrilor și realizând calendarul folosit de egipteni.

  Nu în cele din urmă, Thoth se credea a fi deținătorul Lunii, motiv pentru care mai era numit și ”Discul Alb”. Se spune că Ra a creat Luna special pentru el, dăruindu-i-o drept răsplată. 

  1. Pitagora este primul înțelept care a făcut legătura între valorile europene și cele egiptene. El a fost un teoretician desăvârșit al numerelor. El s-a numit filosof, adică cel care vrea să afle. Până la vârsta de 34 de ani a călătorit în diferite colțuri ale lumii. S-a reîntors la Samos, locul de naștere, unde a fondat faimoasa școală.

   Pitagora și teoria octogonului

   Teoria octogonului a fost una dintre cele mai secrete teorii a lui Pitagora. În concepția lui Pitagora, octogonul avea legătură cu Merkabah sau câmpul magnetic al omului. Corpul uman are două câmpuri luminoase care se rotesc invers și permit dematerializarea și teleportarea, susținea Pitagora. 

   În multe declarații, Tesla spunea, dacă cunoașteți magnificele cifre trei, șase și nouă, aveți cheia Universului. El declara că fizica prin legile sale se bazează pe aceste trei cifre. Matematica nu a fost creată de om, a fost descoperită și aplicată. Oriunde ne-am afla în Univers, unu plus doi fac întotdeauna trei.

   Misteriosul sistem binar 2 – planul lui Dumnezeu 

   Tesla a publicat studii despre puterea sistemului binar 2, în care fiecare cifră sau număr care urmează se dublează, 1,2,4,8,16…..

   El a numit acest sistem, planul lui Dumnezeu. În tot acest sistem, cifrele 3, 6, și 9 lipsesc, ele fiind asociate celei de a treia dimensiune, numită câmpul fluxului, o energie dimensională elevată care influențează celelalte puncte. 

   Numerele Fibonacci

   Este vorba despre o secvenţă de numere, inventată de matematicianul italian Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, care a introdus Europa la sistemul zecimală și cifre arabe. Această secvenţă este: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,… 

   După primele câteva numere din serie , celelalte au o proprietare interesantă: raportul dintre un număr și următorul consecutiv este întotdeauna 1,618, de exemplu raportul dintre 34 și 55 este 1,618. Secvența Fibonacci apare în mod natural la plante și animale , în modelul de seminţe de floarea soarelui, ananas, conuri de pin și chiar corpul uman. 

  Mafalda editorialistul aruncă piatra iar savanții poștei se îneacă în apa pana sub genunchi.?

  1. savanți poștei ..... (nu postei).

   Daca taceai filozof te numeai! Mai citeste si mata!

   Voi înfățișa un secret pentru inițiat

   Dar ușa înțelegerii lui va fi complet închisă pentru profan.  

   Mai studiaza si mantaluta....sa afli pe ce lume traim! Poate devii tu mafalda sau savant!

   Nu ne mai mintiti! Ne credeti ignoranti! Aceasta fratie permite ca banca sa imprumute bani pe care nu ii tipareste sau imprima si culmea mai percepe si dobanzi. Imprumuta bani doar printr-un inscris intr-un registru, pe un monitor de calculator, statelor, indivizilor, companiilor iar daca nu reusesti sa platesti o singura rata iti confisca toata averea, casa, masina, teren si alte posesiuni cat se poate de reale..etc, pana la valoarea sumei imprumutate, inexistenta decat intr-un registru sau ecran pe calculator.

   Asa cum am amintit acest principiu se aplica si guvernelor, care imprumuta de la privati cu dobanda in loc sa isi creeze ei bani fara dobanda. Taxele si impozitele pe care le platim de duc la plata acestor dobanzi si credite. Privatizarea inseamna vinderea activelro statului pentru ca sttaul sa nu intre in faliment sa nu poata plati toate aceste rate si dobanzi pentru imensele credite facute de cele mai multe ori la presiunea acestor institutii financiare si in consecinta statele cedeaza controlul supra terenurilor si resurselor nationale acestor banci private si institutii financiare internationale. Tot acest proces este controlat de bancile centrale ce par independente dar sunt coordonate de catre Banca pentru Reglementari Internationale, de la Geneva, din 1930 pana in prezent. Tot acest paianjen a fost coordonat de Banca Angliei cu acordul regelui Whilhem de Orania, la ordinul Nobilimii Negre.  

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DIKE

Supliment dedicat activităţii de drept
DTLAWYERS
BTPay
elco

Curs valutar BNR

04 Dec. 2020
Euro (EUR)Euro4.8725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0024
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4931
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3819
Gram de aur (XAU)Gram de aur236.6932

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cramele Cotnari
Aratoys
hygienium.com
Boromir
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale

ENGLISH SECTION

more articles

Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie