INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI - O GOGORIŢĂÎngenunchiaţi în faţa FMI

MAKE
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 02 aprilie 2015

Îngenunchiaţi în faţa FMI

Fondul Monetar Internaţional şi-a ridicat poalele, în Raportul pe România (dat publicităţii vineri), iar, dedesubt, s-a zărit cum îi stă în genunchi Statul Român, obligat să uite de interesele cetăţenilor săi, în favoarea intereselor sistemului bancar:

"Riscurile legale rămân o preocupare majoră pentru sistemul bancar. Un val de procese recente pe baza Codului civil adoptat în 2013 referitoare la clauzele abuzive din contractele de credit a dus la situaţia în care deciziile instanţelor inferioare sunt atacate cu apel pe motiv că sunt împotriva practicilor de piaţă. Dacă acele verdicte devin baza unor acţiuni de tip «class action» [n.r. - procese colective], ele pot reprezenta o ameninţare pentru stabilitatea sistemului. Drept răspuns, autorităţile au întocmit un plan pentru stabilirea unor instanţe specializate care să se ocupe de aceste cazuri. Totuşi, implementarea acestui plan a fost întârziată în mod repetat din motive administrative".

Când medicul îţi spune că fumatul reprezintă un risc pentru viaţa ta, asta înseamnă că trebuie să te laşi de fumat.

Când FMI spune că procesele colective "pot reprezenta o ameninţare pentru stabilitatea sistemului", asta înseamnă că procesele colective trebuie eliminate.

Ceea ce s-a şi întâmplat.

Începând din 24 decembrie 2014, instanţele noastre de judecată s-au apucat să disjungă dosarele colective, coordonate de avocatul Gheorghe Piperea, intentate de debitorii cu credite în franci elveţieni (CHF).

La 9 martie, Piperea ne-a informat că are în coordonare un număr de şaisprezece dosare colective pe CHF aflate în curs de pronunţare şi că alte douăzeci sunt constituite într-un aşazis "al doilea val", aflat în pericol să fie spart, la impactul cu judecătorii.

Dar, ieri, asta încă nu se întâmplase.

De aceea, uimesc afirmaţiile unor surse din interiorul Băncii Naţionale a României (BNR), care contrazic Raportul FMI, susţinând că, la momentul actual, nu există procese colective intentate băncilor noastre, stabilitatea sistemului bancar nefiind afectată de acest tip de procese.

Contradicţia este flagrantă, dar poate avea o explicaţie, care evidenţiază cât de nepotrivită poate fi coordonarea de la distanţă pe care o practică FMI, fără grija pentru dreptul la proces echitabil (figurând în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) şi fără cunoaşterea "specificului local".

Horaţius Dumbravă, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune că afirmaţiile FMI sunt neconcordante cu realităţile sistemului judiciar din ţara noastră, în primul rând pentru că ignoră "simplul fapt" că toate apelurile formulate împotriva hotărârilor judecătoriilor sunt soluţionate, în aceste căi de atac, de complete specializate de la tribunal, "adică, până la urmă, judecători/instanţe specializate sunt cele ce se pronunţă asupra unor astfel de cauze".

Alte surse judiciare susţin, chiar, că înfiinţarea tribunalelor specializate aminteşte de tribunalele extraordinare destinate să dea un parfum de legalitate unor decizii politice greşite şi contrare cetăţenilor, cum există în toate dictaturile şi cum existau şi pe vremea lui Nicolae Ceauşescu, iar care acum sunt interzise prin Constituţie.

Ignoră FMI Constituţia şi istoria României?

Dar, situaţia prin care ar avea dreptate şi Piperea, când afirmă că are încă douăzeci de dosare colective, dar şi reprezentanţii BNR, când afirmă că nu există, acum, nici un dosar colectiv, n-ar putea fi nicidecum înţeleasă de FMI.

Trebuie să fii născut aici ca să o pricepi, deşi este îndeajuns de simplă: probabil că BNR este sigură că toate procesele colective vor fi disjunse.

În acest fel, dosarele lui Piperea se volatilizează şi, concomitent, sunt salvate şi prevederile constituţionale care interzic instanţele extraordinare.

Astfel, intervenţia FMI prin Raportul său de ţară, devine o gafă monumentală, evidenţiind că "independenţa justiţiei" noastre nu este decât o gogoriţă.

Confruntat cu disjungerea în serie a proceselor colective, cu doar trei săptămâni în urmă, de bună credinţă, Piperea declarase ziarului BURSA:

"Nu cred că este neapărat vorba de presiuni directe la nivelul conducerii instanţelor, dar mesajul care se transmite publicului pe toate canalele este că banca nu are nicio vină, ceea ce îi descurajează pe oameni".

Ei bine, Raportul FMI scoate la lumină că, la nivelul instanţelor, a fost dată o directivă de "volatilizare" a proceselor colective.

Judecătoriile o aplică, pline de însufleţire patriotică să satisfacă grija FMI-ului pentru bănci, fără ca pe judecători să-i intereseze nici dreptatea, nici soarta cetăţenilor nedreptăţiţi şi nici prosperitatea naţională.

Dacă-i ordin, cu plăcere!

Dumbravă, CSM: "Se pune problema unui amestec nepermis în actul de justiţie"

Afirmaţia FMI este mai mult decât riscantă, consideră judecătorul Horaţius Dumbravă, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), subliniind, chiar, că se pune problema unui amestec nepermis în actul de justiţie.

Judecătorul menţionează: "Din punctul meu de vedere, este mai mult decât riscantă afirmaţia FMI, venită mai degrabă în favoarea unei părţi implicate într-un proces aflat pe rolul unei instanţe din România, respectiv în favoarea băncilor. E riscantă şi pentru că astfel de afirmaţii, făcute în mod oficial, sunt de natură să rupă echilibrul părţilor dintr-un astfel de proces aflat în faţa unei instanţe, pentru că această afirmaţie se constituie, în primul rând, ca o presiune pe judecător, dar şi este de natură să rupă un echilibru dintre părţi - pe de o parte consumatorul/reclamant şi, pe de altă parte, creditorul/pârât, adică operatorul bancar, care oricum are o forţă economică superioară consumatorului, aşa încât pârâtul, adică banca/creditorul dintr-un proces privat beneficiază cu totul neelegant, şi poate chiar cu încălcarea principiului la un proces echitabil (art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului), de un ajutor al unui oficial internaţional, cum este FMI.

Mă întreb de ce FMI, dacă a discutat cu reprezentanţii băncilor, care, repet, au calitatea de parte în procese private pe rolul instanţelor, de ce nu a reflectat şi punctul de vedere al consumatorilor, reclamanţi în astfel de procese? Mă întreb dacă a avut o discuţie cu asociaţiile consumatorilor pe această temă".

În opinia domnului Dumbravă, astfel de afirmaţii venite din partea unei organizaţii internaţionale sunt de neacceptat, putându-se pune problema unui amestec nepermis în actul de justiţie.

"Mă întreb dacă FMI ar fi avut aceeaşi poziţie dacă practica unitară de la judecătorii ar fi dat dreptate creditorilor/pârâţi, adică băncilor. Este o întrebare la care oficialii şi responsabilii acestei organizaţii, inclusiv reprezentantul oficial al FMI pentru România şi Bulgaria, ar trebui să răspundă la astfel de argumente", subliniază reprezentantul CSM.

Domnia sa ne-a explicat: "Sistemul judiciar din România este criticat de Comisia Europeană în rapoartele MCV tocmai pentru faptul că instanţele în cauze asemănătoare nu au practică unitară. Or, dacă este aşa cum spune FMI, că judecătoriile au practică constantă în prima instanţă, în legătură cu clauzele abuzive în cauzele privind protecţia consumatorului, acest lucru vine în întâmpinarea celor indicate de Comisie şi, dimpotrivă, ar trebui să fie un semn îmbucurător că există o practică unitară, indiferent de soluţia pentru care optează această practică unitară".

Potrivit lui Horaţius Dumbravă, din textul FMI rezultă că, pe de o parte, judecătoriile, ca instanţe de drept comun, soluţionează pe fond, conform competenţei stabilite de lege (Codul de procedurp civilă) cauzele privind clauzele abuzive formulate de consumatori în raport cu băncile şi că aceste instanţe nu sunt pregătite, întrucât nu sunt specializate.

"Pe de altă parte, se induce ideea că există o practică unitară la nivelul judecătoriilor, ca instanţe de fond (prima instanţă), în sensul admiterii de astfel de cereri de chemare în judecată, hotărârile judecătoriilor fiind atacate cu apel la instanţele superioare (tribunale), unde hotărârile date în prima instanţa rămân definitive, ceea ce pune în pericol stabilitatea sistemului (bancar, se subînţelege). Or, sugerează FMI, ar trebui ca aceste acţiuni, care sunt acţiuni tipizate ("class action"), să fie soluţionate de instanţe specializate", completează reprezentantul CSM.

(EMILIA OLESCU)

Surse BNR: "Nu înţelegem unde este pericolul"

"În momentul de faţă, stabilitatea sistemului bancar nu este afectată de procesele colective, pentru că nu avem astfel de procese (n.r. justiţia a disjuns în jur de opt dosare colective, de la finalul anului trecut şi până acum)", susţin unele surse din Banca Naţională a României (BNR), care ne-au declarat: "Întotdeauna conducerea BNR a spus că, dacă există clauze abuzive în contractele de credit, este normal ca acestea să fie eliminate.

Însă, dacă vorbim despre procese colective, acestea nu au cum să afecteze sistemul bancar, pentru că ele nu există, la momentul actual. Nu înţelegem unde este pericolul.

Desigur, stabilitatea poate fi afectată şi de slăbirea încrederii deponenţilor în sistem, ca urmare a unor afirmaţii care pot afecta imaginea acestuia".

Singurul pericol pentru sistemul nostru bancar vine din partea acţionarilor, ne-au mai spus sursele citate.

Piperea: "Opiniile FMI - o palmă la adresa justiţiei"

Opiniile Fondului Monetar Internaţional reprezintă, în opinia avocatului Gheorghe Piperea, "o palmă la adresa justiţiei şi o ameninţare voalată sau o acţiune de intimidare, prin care se atrage atenţia că va fi mai rău dacă şi instanţele superioare vor avea aceleaşi hotărâri ca acelea inferioare", urmând să fie provocat un risc sistemic.

Domnia sa este de părere "că aceste acţiuni de intimidare ale unor entităţi cu importanţă au efecte", întrucât, în ultimele luni, în jur de opt dosare colective pe care le coordonează au fost disjunse. În acelaşi timp, instanţele i-au respins avocatului Piperea toate cazurile deschise în Bucureşti pe creditele în franci elveţieni, care au avut termen până în prezent.

Avocatul ne-a mai precizat: "Eu înţeleg că FMI susţine faptul că deciziile instanţelor sunt greşite. Nu pot decât să constat că ceea ce am afirmat în scrisoarea mea deschisă către Victoria Nuland, Christine Lagarde şi Viviane Reding, la care nu am primit răspuns, este adevărat - aceste acţiuni de descurajare au efect, ţinând cont că acţiunile mele colective au fost disjunse. FMI face trimitere la procesele mele. Se pare că pentru FMI nu contează colapsul individual sau cel al claselor întregi de oameni, contează doar băncile. Nu mai contează nici libertatea accesului la justiţie, nici dreptul de a-ţi lua un avocat etc."

Avocatul a ţinut să precizeze că afirmaţiile făcute de FMI sunt similare cu cele din Raportul de stabilitate al Băncii Naţionale a României (BNR).

Grigorescu, avocat: "Legislativul a rămas în urma situaţiei generale"

Toată lumea constată că efectele sunt cele care provoacă instabilitatea bancară, dar nimeni nu se întreabă care sunt cauzele, a ţinut să precizeze avocatul Gheorghe Piperea, subliniind: "ANPC are procese colective.

Avocatul Piperea are procese colective. Nu se întreabă nimeni de ce iese atât abur dintr-o oală sub preiune? De ce este atâta presiune în această oală? Cum au funcţionat băncile din 2003 şi până în prezent nu vede nimeni? Coşmarul sistemului bancar este acest proces colectiv, pe care FMI îl numeşte «class action». Pare că la bază este o acţiune concertată şi un consens pe care îl respectă instanţele".

Avocatul Nicoleta Grigorescu susţine că problema este una reală şi că avem nevoie de reglementări în domeniu.

Domnia sa ne-a precizat: "Dacă intanţele de judecată caută, la un moment dat, soluţii care nu există în legislaţie, cum este cazul clauzelor abuzive, sau dacă soluţiile existente nu corespund realităţii, este un semnal de alarmă că în domeniul respectiv se impune reglementarea acelei probleme. Înseamnă că legislativul a rămas în urma situaţiei generale", ne-a explicat Nicoleta Grigorescu.

Avocatul susţine că, la nivelul Ministerului Justiţiei, ar trebui să fie colectate soluţiile instanţelor, pentru a se vedea ce anume încearcă judecătorii să compenseze şi, ulterior, să fie întocmit un proiect de lege care să vină în sprijinul judecătorilor.

Dunca, ANPC: "Cei care au greşit trebuie să plătească"

Dacă vor fi constatate la infinit clauze abuzive în contractele de credit, sistemul bancar va fi într-un pericol iminent, este de părere Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor de Servicii Financiare din România (AUSRF), care subliniază că procesele din justiţie dovedesc acest lucru.

Băncile ar trebui să-şi dea seama de această situaţie şi să fie deschise în colaborarea cu clienţii, ne-a spus domnia sa, precizând că, dacă operatorii bancari nu identifică soluţii la problemele apărute, va veni vremea când vor fi nevoiţi să returneze bani pentru "cine ştie câţi ani" în care au încasat diverse sume, în baza unor clauze considerate, acum, abuzive. Se va ajunge, astfel, la o situaţie fără ieşire, consideră domnul Iacob, opinând că băncile trebuie să negocieze şi să nu pornească de la o idee preconcepută, ci să accepte o soluţie de compromis reală.

În urmă cu circa două săptămâni, Marius Dunca, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a anunţat că instituţia pe care o reprezintă trimite zilnic instanţei de judecată procese verbale indicând clauze pe care le consideră abuzive, din cadrul contractelor de credit.

Domnia sa a precizat: "Am avut 240 de reclamaţii la ANPC, în ultima perioadă (n.r. de când a crescut cursul francului elveţian) de la clienţi cu credite ipotecare şi nevoi personale cu ipotecă, dintre care am analizat 177 şi am descoperit clauze abuzive. În fiecare zi vom avea câte un proces-verbal pe care îl vom înainta instanţei, plus sancţiuni contravenţionale pentru fiecare bancă în parte. (...) Avem deja trimise instanţelor 23 de procese verbale. Doar pentru un singur operator avem patru astfel de procese, pe care le vom înainta instanţei. (...) Dacă îşi doresc procese, o să stăm doar în procese. Dacă nu înţeleg situaţia clienţilor, iarăşi o să stăm doar în procese".

Marius Dunca a subliniat că sancţiunile sunt de 50.000 de lei.

Printre abuzurile băncilor constatate în urma sesizărilor făcute la ANPC se numără ajustarea în sus a dobânzii; modificarea marjei fixe a dobânzii; aplicarea comisionului de penalizare pentru tot creditul, nu doar pentru sumele neachitate; aplicarea unui comision de risc (exclus din contracte de OUG 50); aplicarea comisionului administrativ, calculat ca proporţie din suma întreagă; perceperea unui comision de rambursare anticipată, neinformarea riscului etc., a mai precizat domnul Dunca.

Dacă instanţa va decide că sunt abuzive, "toate clauzele de acest gen, din toate contractele, de la băncile din toată ţara" vor fi eliminate, iar banii plătiţi în baza acestora vor fi returnaţi clienţilor, a mai anunţat domnia sa, adăugând că băncile ar trebui să se gândească la faptul că acest aspect ar reprezenta o pierdere mai mare decât sumele pe care spun că le-ar pierde în cazul unei conversii în lei cu discount a creditelor contractate în franci elveţieni.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are drept scop respectarea drepturilor fundamentale şi esenţiale ale consumatorilor, după cum ne-a declarat, ieri, Marius Dunca.

Domnia sa ne-a precizat: "Pe noi ne interesează ca drepturile consumatorilor să fie respectate şi ca aceia care au încălcat aceste drepturi să suporte rigorile prevederilor legale. Caracterul abuziv al anumitor clauze din contracte va fi stabilit de instanţe şi sper ca ele să analizeze aceste aspecte în conformitate cu prevederile legale, fără să se lăse influenţate de nimeni şi nimic. Nimeni nu este mai presus de lege, cei care au greşit trebuie să plătească".

Potrivit domnului Dunca, Autoritatea pe care o conduce îşi doreşte respectarea şi aplicarea, în mod corect şi transparent, a tuturor prevederilor legale.

(E.O.)

Nicoleta Grigorescu: "FMI este subiectiv, pentru că este tot un creditor"

FMI este o entitate ale cărei opinii corespund propriilor interese, dar poate nu corespund interesului social, este de părere avocatul Nicoleta Grigorescu, partener în cadrul Casei de avocatură "Deleanu şi Grigorescu". Domnia sa susţine că Fondul este subiectiv, fiind tot un creditor, asemeni băncilor.

De aceeaşi părere este şi judecătorul Horaţius Dumbravă, care consideră că afirmaţiile FMI sunt partizane, subiective şi neconcordante cu realităţile sistemului judiciar din ţara noastră.

Domnia sa menţionează că "afirmaţia este partizană şi subiectivă pentru că FMI este, la rândul lui, o veritabilă bancă, ţinând cont de modul în care este constituit şi de creditele pe care le acordă statelor membre în schimbul unei dobânzi".

Cu toate acestea, opiniile FMI nu sunt de natură să influenţeze justiţia, subliniază doamna Grigorescu, afirmând că o justiţie în adevăratul sens al cuvântului nu poate fi afectată în niciun fel de opiniile FMI, formulate pentru politici generale.

Surse judiciare menţionează că practicile de piaţă nu pot fi invocate în faţa cetăţenilor, întrucât aceştia nu participă la formarea respectivelor practici, în schimb, băncile - da.

Opinia Cititorului ( 51 )

 1. Bine ca poza este bust:))

  1. bust or nu tot ne-o trage prin bancile din Ro cind vrea ea...cine Jidaneste conduce lumea ?

   Si mai bine ca nu ati folosit abrevierea la inceputul articolului:)

  De buna credinta Pipera?Sa fim seriosi!Advocatii sunt un alt fel de banci.

  In alta ordine de idei: nu apar bancile:relatia intre banci si cetatean este sa si-o ''traga'' reciproc-atita doar ca de cele mai multe ori doar un partener este cel mai smecher.Nu uit cum intr-o anumita perioada cind am luat un credit in euro un cunoscut , rinjind ,mi-a spus ca a luat creditul in CF, cu aerul ca''ai luat-o-n mana''. 

  1. ala nu prea era prieten...piperea e la interes, problema e ca avocatii mai vand si iluzii...eu, daca as avea credit m-as duce repede sa "negociez", adica sa accept discontul de 30% la conversie in lei, vezi oferta bt-volksbank....dar neeeee, ai nostri, sunt lacomi...vrea cu 30% sub cursul istoric, ca asa zice avocatu'....personal, am platit in 2009-2010 dobanda si de 24% la credit in lei...asa ca vb lui bratianu:prin noi(voi) insine(insiva)!

   bai nene ce vb. alea sunt doar vorbe nimieni nu face dicount de 30% vorbim sa ne aflam in treaba

    

   Banca este intr-o pozitie de forta! Nu au cum sa si-o traga reciproc. Daca bancile vor continua sa le-o traga propriilor clienti imprumutati in CHF, atunci, mai devreme sau mai tarziu, sa se astepte la un dezastru pentru ele. Un dezastru concomitent cu cel al imprumutatilor in euro, care acum se considera niste Roubini, in timp ce scuipa seminte, tipic romaneste.

   Aveai credit imobiliar cu dobanda la 24%?! Hai sictir! Avocatii exista atata vreme cat exista hoti. Toti nemernicii care lucrati pentru banci si va dati aici debitori in lei sau euro, aveti grija, veti da si voi cu subsemnatul, alaturi de sefii vostri. Ganditi-va bine daca merita!

   in pozitie de forta? ti se pare ca buticarul din colt e in pozitie de forta? nu ai decat sa nu le treci pragul.

   Vezi tu ca mai trece cineva pragul bancilor care au acordat credite in CHF? Cand te comporti ca un camatar, oamenii te evita. Va asteapta falimentul!

   eu as accepta cu toata inima un discount de 30% la creditul meu, insa banca de la care l-am luat, Credit Europe, imi da doar un curs preferential la casa, insemna d o reducere de 0,002 lei fata de cursul afisat! discountul de 30% este o fata morgana a postacilor bancilor, in practica nu este acordat nimanui!

   Tu habar nu ai ce vorbesti, este manipulat de la prima vorba, ai auzit si tu de discount de 30% si crezi ca ai dreptul sa vorbesti,Din cauza unor destepti ca tine suntem aici.Nu a oferiti nimeni discount de 30%.Nicio banca nu a aceptata in scris asta pan aacum, au fost speculatii aparute in presa, bancile au acordat cu chiu cu vai reesaloniari si alea cu cost.Au refuzat sa dea graficele pt reesalonari, au refuzat sa dea actul aditional ca sa fie studiat si au incercat sa pacaleasca oamenii si in aceste moment.

   Nu mai Vorbi prosti.Arata-mi mi un act semnat de banca in care au propus discount de 30%.Tu stii ce inseamna discoute-ul asta, la conversie in lei nu se resimte mai deloc. 

  Bine intentionat(!?) sau nu sistemul financiar bancar "va induce" prabusirea oranduirii capitaliste, oricat de democratica ar fi ea...

  1. punem in loc? incepem sa ne dam in cap unul altuia?

  E clar, si s eexplica multe tolerari populiste si stangiste.

  In toata asa-numita criza a CHF, falsa si nesimnificativa pe fond, s-a vazut clar atacul la elemente primare ale economiei de piata : flotatia cursurilor, libera intelegere, aatcul la societati private, solicitarea interventiei statului. 

  Evident ca unele abuzuri trebuiesc reglate, dar de aici pana la atacul asupra economie libere e cale lunga.

  Pacat, cica este ziar economic despre bursa. 

  1. Tu, intii, plateste-ti taxele!

   Atunci REGLATI ABUZURILE, de care faci vorbire! Evident, in "criza CHF" sunt practici inselatoare ale bancilor, dovedite, iar contractele cuprind clauze abuzive de la un capat la altul. Sistemul bancar, economia de piata in ansamblul ei, functioneaza dupa anumite reguli, se supune unor legi sau reglementari. Problema la noi este ca "hotul" striga cel mai tare, considerandu-se atacat... verbal. Vorbim aici de incalcarea legii si de protectia consumatorului, nu de populism sau stangism.

   Daca se poate as dori sa raspunzi la cateva intrebari:

   1. Explica de ce criza CHF este falsa si nesemnificativa ?? 

   2. Este normal ca atunci cand cineva te fura sa ceri interventia statului prin institutiile lui. Dupa parerea ta ar trebui sa ne facem dreptate singuri ca in evul mediu?

   3. Care este atacul asupra economiei? 

   sunt respectivele clauze abuzive? ca decizii in justitie nu am prea vazut. si, ca la orice acuza de furt, nu dumneata stabilesti ca s-a furat, ci judecatorii.

   de propria dumitale lipsa de minte iti pui vreodata problema? sau, dupa tine, sa piara toata lumea ca sa nu mai fie nimeni sa vada cat de destept esti? 

   90% din procesele pe clauze abuzive sunt castigate de clienti. E clar cat te duce capul, nu inteleg de ce tii sa semnalizezi pe aici.

   Te-au umplut de ... respect

   Stii care este prostia ta, ca tu crezi ca tot ce zboara se mananca, foarte curand o sa primesti un mare sut undeva din partea celor pe care ii sustii, intreaba-ti rudele , prietenii care au credite si care nu lucreaza in banci si o sa vezi ce parere au.Sunt multi idioti care nici nu s-au uitat pe contracte, grafice, nici nu stiu ce platesc ca daca i-ar duce mintea sa-si studieze propriile contracte incheiata in lei sau in Euro imediat ar sarii ca s-au facut abuzuri.

  Patima si dorinta de a arata care pe care, vorbesc de noi romanii si Romania, ne face sa uitam adevaratele probleme. In acest fel cei care vor sa ne domine si sa aibe ascendent asupa noastra cel putin economic, au calea deschisa sau mai bine zis le o deschidem noi singuri ( chiar asa de ... neinspirati sa fim!?). Poate ca in locul lor si noi am fi prodecat la fel.Traim intr o lume concurentiala, dar caracterul partilor implicate, este dat de felul in care actionezi. REZOLVAREA PROBLEMELOR BANCA - DEBITORI ( a se citi oameni) SE POATE/PUTEA ATINGE PE ALTE CAI DECAT INSTANTA, LA FEL DE LEGALE. MAI AVEM TIMP, VOINTA SA FIE/SA FI FOST. Sa nu uitam ca daca nu era criza CHF, amplificata continuu, inclusiv prin procesele existente ca o consecinta „ fireasca” , nu ajungeam sa ne spuna si sa ne conditioneze acum FMI ul si pe acest capitol.

  Hai sa ne revenim!

  Am ajuns sclavi in tara noastra datorita FMI. Dragi GUVERNANTI, rupeti acordul cu acest creditor care se baga in actul de justitie.Am ajuns ca pe timpul lui CEASCA cand suntem urmariti, asupriti diferenta este ca acum dictatorul este Banca si FMI....AJUTORRRR SCAPATI TARA DE SCLAVIE SI UMILINTA

  1. ca asta pe care o manifesti dumneata te aduce in postura de sclav. dar, vora aceea, daca nu erai si fudul, parca iti lipsea ceva...

   Un cetatean cinstit, corect, platitor de taxe, ia un credit. Produs bancar promovat intens de banci, avand acceptul BNR. Nimic mai firesc, intr-o societate normala.Tu, ca functionar bancar, califici asta drept lacomie sau fudulie?! In postura de sclav este adus de aviditatea bancherilor, de invidia si lipsa de solidaritate si discernamant a unora ca tine, Alex, precum si de incompetenta si coruptia statului.

  Am o vie; pot sa pun la toamna poza pe un par ca sa apar strugurii de ciori si grauri? 

  FMI si-a aratat adevarata fata inca de cand facea presiuni asupra guvernului Boc impotriva Ordonantei 50! inteleg ca FMI sa ocroteasca bancile, insa politicul ar trebui sa fie mereu deasupra economicului, de aceea problema este capacitatea politicienilor (ministri/deputati) de a face fata presiunilor FMI/banci si a-si aminti ca ei sunt responsabili in fata cetatenilor. pana cand clasa politica nu este epurata de coruptie, politicienii nu o sa realizeze ca ei au fost trimis in Parlament/Guvern pentru binele cetatenilor si ai tariii lor!

  1. Dl. Piperea susține evident niște sofisme ..., pe care ia o căruță de bani fraierilor.... Îmi pare rău pentru ei.

  2. Dumbravă - judecător ajuns membru CSM - ar trebui să aibă (dar nu are) puțin bun simț și să se gîndească la Ordonanța aia președințială pe care a dat-o acum vreo câțiva ani contra naturii juridice evidente și a dispozițiior legale aplicabile, prin care a prejudiciat o parte cu ...doar...1.000.000 $ (un milion...). Puțină tăcere, măcar, tovarășu Dumbravă... 

  3. Pentru cei 5-7000 de cetățeni CHF cu adevărat în disperare de cauză se impunea o soluție, dar nu pe calea justiției-injustiție . Aprecierea cursului nu a fost în niciun fel influențată de băncile din România... Nu ele au plasat zeci de milioane de toate felurile de valute în Elveția, ci băieții deștepți și cu bani... 

  De aceea ar fi necesare două DNA-uri: unul pentru băieții deștepți și unul pentru judecătorii care dau sentințe pe milă și pe propriul interes de a li se reduce și lor rata la credit, fie - indirect - prin presiunea străzii, alimentată de ei cu sentințe care constată caracter abuziv și acolo unde nu e, fie - direct - prin admiterea de propriilor lor acțiuni, de către colegii lor, care apoi sunt promovați lângă primii ... ! Personajele care se recunosc cu musca..., sunt rugate să ignore scrierea ... 

  Restul, presiunea - la care din păcate Bursa e complice - este o făcătură fix ca Bancorex și FNI : niște șmekeri au simțit că e momentul să muște din băncile slăbite de criză și, cum alte inginerii financiare e tot mai greu să mai inventezi pe aici, au pus-o pe asta cu clauzele abuzive în funcțiune...  

  SRI trezește-te !!! 

  1. "Saracele" banci ... . Am auzit si eu ca niste clienti au micsorat unilateral marja la dobanda ... si pot face asta oricand dupa cum bate vantu ...

   Si culmea .. daca bancile nu sunt de acord cu asta, a doua zi clientii pot sa declare ca nu mai platesc nici un leu.  

   Iti dai seama?

   dar si DNA trezeste-te!!! Romanii indatorati la banci care-si platesc si ultimul leu la credite, romani aproape ajunsi in ruina, daca apeleaza la avocati sau daca le este scris punctul de vedere musca din bancile slabite???!!! RUSINE! De fapt HAI SIKTIR banker prost ce esti! Exista si bancheri in Romania, din pacate nu ies sa le dea peste bot acestor "colegi" infractori...

   Se plangea domnul Isarescu ca niste clienti au venit de acasa cu niste contracte de credit si bancile nu aveau voie sa le vada decat cu 1 minut inainte de a fi semnate.

   De asta ce zici domnu Nelu? 

   Dragilor, cred că sunteți prea orbiți de furie și n-ați observat ce am scris lapct. 3 .... Sau facețiparte dintre ceilalți români, care au cu ce plăti, dar nu mai vor ...

   Am spus clar că se impune (-a) o soluție pentru cei cu adevărat aflați la limită ! Nu am negat și nu neg existența lor, ca și a mai multora împrumutați în Euro, care se află în aceași situație. Soluția la o problemă neprevăzută de nicio parte contractuală și inevitabilă, care pune pe Unii (nu pe Toti) consuamtorii într-o situație delicată, nu e o reparație prin micșorarea prețului pe calea justiției fără temei, ci mai degrabă una de compromis social, în care și eu, și voi cei care tocăniți prostii pe aici cât e ziua de lungă, să ajutăm cu ceva pe cei aflați - repet - cu adevărat în nevoie....  

   Problema e că voi (cei care scrieți pe aici), ca orice șmeker, vreți să fiți scutiți de restituirea creditului, dacă s-ar putea ..., ceea ce nu mai e corect.... Iar repararea unui abuz printr-un alt abuz, nu folosește nimănui. Asta nu înțelegeți voi!  

   Majoritatea populației (nu 75000 de cetățeni) critică băncile că NU dau credite (nuMai dau)...

   Cine are dreptate ? cei care spunacum că tot contractul e abuziv, după ce au luat și folosit de fapt banii... sau cei care ar vrea și ei credite, dar băncile vor fi de 10 ori mai restrictive...? 

   Ziarul face presiuni, pentru ca arata cine face presiuni?

   Nici macar acum, cind Bursa iti da mura-n gura, nu vezi cine face presiuni?! 

   Cine a spus ca vrea sa fie scutit de plata creditului??

   Cine a spus ca tot contractul e abuziv?? 

   Dupa parerea ta daca banca ma fura dar eu pot plati sa o las sa ma fure in continuare.

   Bravo bai baiatule ... esti meserie ... ce sa mai zic 

   Am cu ce plati, dar nu mai vreau sa fiu furat. Comision de risc de acordare dobanzi marite cand libor scade - clauze pt care am platit in 9 ani peste 35 mii de lei . E bine pentru banci, dar pentru mine si familia mea cum crezi ca e? Tu daca ai avea 1000 de lei in portofel si te-ai trezi ca un comerciant te-a pacalit la cantar sau la bon fiscal cu 20 de lei, ai fi revoltat? Ai vrea banii aia inapoi? Sau ai zice ca asta e, sa traiasca si comerciantul? Sunt intrebari retorice...

   Asta cu vrem sa fim scutiti de restituirea creditului, dupa ce am folosit banii bancii... Denota ce gandire limitata poti avea. Banca traieste in banii nostri, fie ca suntem deponenti, fie debitori. In 7 ani am achitat practic suma ridicata din banca, sub forma de dobanda (a se citi profit). Am fost de acord sa restitui practic o suma dubla pentru suma imprumutata, dar nu sa fiu spoliat de catre banca si sa restitui de 5 ori mai mult. Banca nu are nici un risc, nici cel valutar, nici al dobanzii, nici al ipotecii, contrar legilor si reglementarilor europene. Este o camatarie de cea mai joasa speta. Stai linistit. Nu mai vrea nimeni credite. Exact din acest motiv. Nu ca ar fi bancile restrictive.Las-o si p-asta cu compromisul social si situatia delicata. Clientii care au avut dificultati nu au fost ajutati, le-au fost furate casele (desi achitasera sume consistente pana atunci), vandute pe nimic, dupa care au fost urmariti pentru recuperarea creantei s.a.m.d. Dar, toti clientii au suportat aceleasi abuzuri din partea bancilor. Solutia trebuie sa fie generala si sa corecteze o stare de fapt.

   Amice esti bolnav cu capul? Cum poți să afirmi că băncile din România sunt slăbite de criză??? Tov esti tu si toti camatarii din banci, care ati incalcat legea 193/2000. In contractele de credit ale clientilor se spune ca dobanda este variabila, dar nu mentioneaza in contract nicio periodicitate in mod intentionat ca sa nu tina seama de indicatorul de referinta decat atunci cand creste NU si cand scade, iar cand creste dobanda creste cu mult mai mult decat valoarea indicatorului. ASTA ESTE SISTEMUL BANCAR ROMANESC, ADICA O HOTIE PE FATA!

  Iar toti cei care posteaza aici contra romanilor si pro banci sunt tradatorii cu care orice putere ne-a furat si umilit de-a lungul intregii noastre istorii! Mi-e scarba de ei si de neamul lor de slugi!

  1. 1. Cum te fură cineva când ai semnat un contract? = gargară;

   2. La nicio bancă nu plătești creditul de 5 ori și nici nu ai plătit în cinci ani dobândă = cu capitalul împrumutat, deși sunt sigur că știi să calculezi, deci = gargară 

   3. calculează cât plătești în total pe 30 de ani, o chirie de 300 Euro (sau CHF vrei tu) și vezi ce iese; Apoi, consideră asta drept dobândă și adaugă tot pe atât cu titlu de capital, ca la un credit (adică dobândă plătită în total cât creditul, deci 100% DAR în 30 de ani, ceea ce nu înseamnă 100% pe An, cum vreți voi, postacii foști securiști sau doar șmekerași de primăvară) să insinuați și să inflamați opinia publică... 

   4. Ca să vă dați seama că sunteți penibili când vorbiți de un contract semnat de bună voie, vă invit să citiți articolul din 26 Feb. 2015 (=2015), despre - țineți-vă bine - 320.000 (treisutedouăzeci mii) de concetățeni ai noștri, care au luat credit (e adevărat, de valoare mică și pe termen scurt), dar ..., cu dobândă de 100% pe AN !!! (repet 100% pe an! Asta în 30 de ani înseamnă 3000%, deci de 30 de ori valoarea capitalului, nu de două ori cum se întâmplă cu contractele de care vorbiți voi (maxim). Spre exemplu, eu voi plăti cam 1,82 la creditul meu, pe 30 de ani. 

   Totuși, ca să nu lăsăm impresia că suntem un popor neinstruit, vă dau și dovada contrară: 

   Spre deosebire de Polonezi și de Unguri, care s-au aruncat muuuult mai tare la dulceața CHF (că de, era cel mai ieftin credit și numai șmekerii știau asta), luând peste 20% din total credite, respectiv peste 50% la Unguri (și mai ales la nivelul autorităților locale...), la noi, la Români - pe care eu îi iubesc în general, spre deosebire de voi - cetățenii au luat credite în CHF doar 4,7 % din total credite !!! Altfel spus, la noi a funcționat acea inteligență nativă și nu ne-am aruncat cu toții la prima ieftineală ... 

   ATUNCI și voi și băncile ați mizat pe cea mai stabilă valută și pe cel mai ieftin credit, și unii și alții crezând că rupeți piața.... 

   ACUM și unii și alții, stați cu boticul umflat de pierderi, și voi și băncile !

   Adică, din păcate, Riscul s-a manifestat mai tare decât se aștepta oricine! Dacă băncile românești ar fi prevăzut criza și și supraaprecierea CHF..., ar fi fost cele mai tari din lume. Dar cele cu adevărat mai tari au dat... faliment ! Deci ghinionul a fost/este total TOȚI cei care au acum credite! 

   idiot pana la lacrimi,in curand o sa ramanem fara tara din cauza voastra,iti e frica ca ne am imbogatit noi,tu dc ai fi muncit in 2008 si ai fi avut veniturile noastre,venturi care au sustinut economia ai fi fost primul la credite infranci

   Poliloghie, lipsita de logica si de continut.

   La un curs valutar crescut cu 120%, la dobanzi fixate abuziv de banca la 7-8% (contracte intre profesionist si consumator, retine aspectul), pe 25-30 de ani se restituie atat principalul cat si dobanda la o valoare mai mult decat dubla, astfel ca ajungi sa platesti lejer creditul de 5 ori. Elementar, de scoala primara. 

   Ce pierderi au in aceste conditii bancile, postac tembel?!  

   Tu nu lasi doar impresia ca esti neinstruit, esti chiar un monument...

   Sunt inginer auto mi-am platit credit in euro si lei bancile au inventat o noua matematica.

   Din partea mea puteti sa va inchideti nu vamai trec pragul. 

   Dar pentru 10.1 ,2 și 3, pe care se pare i-am supărat foarte tare pentru matematica e grea, completez postarea anterioară: cei 320.000 de concetățeni care au luat credite anul trecut (2014) cu dobândă 100%, au luat de la un IFN = instituție autorizată legal să funcționeze. Faptul că ”mulți îi sar gardul” și iau credite, face să fie de vină ”instituția” sau cei care îi sar gardul ?!?

   Nu trebuie să lucrezi la bancă pentru a citi și a te informa.

   Pentru că oricum polemica asta e inutilă pentru cei care nu își asumă nicio răspundere pentru propriile decizii, vă cer iertare tuturor celor pe care v-am supărat ! 

   Esti unu' si acelasi - postac bankist. De am sti noi cine esti...nu ti-ar mai trebui apa sa te speli, ar ajunge scuipatii pe care ii meriti. Esti bun totusi ca ne tii cat de cat treaza atentia! MAKE ar trebui sa te blocheze. Mai ales ca la un comment mai vechi ai zis nu mai intri pe aici! Propun ca niciun comentariu de genul alor tale sa nu mai primeasca niciun raspuns! Sper ca cei care citesc ce am scris sa dea curs la propunerea mea!

   Ce nu intelegi tu este ca debitorii CHF nu au jucat la bursa, nu au mers nici la Caritas, nici la IFN. Decizia lor a fost de a lua un credit in anumite conditii. Conditiile initiale insa nu au fost respectate de catre banca si toate riscurile au fost puse abuziv in seama clientului. Nu doar ca nu si-a asumat vreun risc, dar si-a dublat profitul, profitand de criza si de indiferenta institutiilor de supraveghere, BNR si ANPC. In ce a constat atunci analiza de risc efectuata de catre banca, adica de profesionist?

   Fiecare este specialist in domeniul lui. Unii dintre clienti sunt profesori, alti ingineri sau medici, politisti sau programatori. Tu, cand mergi la dentist, citesti un tratat de stomatologie? Mai ales ca putini au prevazut amplarea crizei ce urma sa vina, nu dintre cei care se lauda astazi. 

   Bancile au promovat un produs toxic pentru clienti, dar favorabil lor, s-au folosit apoi de practici inselatoare in dauna consumatorilor, iar asta se pedepseste intr-o societate normala, nu bolnava ca a noastra. 

   Cat despre matematica, da, e grea pentru unii, daca nu ai inteles nici acum cum este cu creditul platit de 5 ori. Ai timp sa te informezi, daca nu poti calcula singur. 

   Hai, noapte buna!

   Gresesti total si nu cunosti legislatia:

   1. Contractele sunt tipizate, preformulate si nu ti se ofereau spre studiere.  

   Clientii nu sunt profesionisti, ci consumatori, astfel nu cunosteau termenii specifici bancii iar obligatia de a nu insera clauze abuzive era a bancilor conform lg. 193/2000. 

   Pana la aparitia oug 50/2010 nici un comision nu era definit in contracte, care era prestatia bancii pentru a percepe aceste comisioane, mai mult si in anul 2015 desi este scos din legislatie comisionul de acordare, sunt banci care il percep, deci stimabile inca se Fura..... 

   2. Personal , in prezent am la un credit ipotecar in euro la BCR o dobanda denumita " dobanda de referinta afisata la sediul bancii" care are valoarea de 10,3 , atentie, DAE este de 12, valoare care nu a fluctuat din anul 2008. 

   Banca nu raspunde din ce este formata dobanda, doar ca este transparenta, numai 

   eu nu gasesc formula. 

   Astfel pe graficul de rambursare, la o suma de 45.000 euro in 30 ani dau inapoi 176.570 euro , cam de 4 ori !!!!!! 

   Asa ca vreau sa te trezesc in sensul ca zeci de mii de contracte sunt pline de

   clauze abuzive iar noi ROMANII ne-am saturat de HOTi !!!!!! 

   Daca e asa, ai dreptate si daca clauzele sunt abuzive legal, vei castiga! Noapte buna

   Nelu a primit ... lumina.

  Fmi intotdeauna tine cu bancile.

  De ce Ungaria Turcia au dat-o afara? 

  Cu fmi democratie datorie 60-80% pib nu s-a construit u oras unde sa aiba de lucru cel putin 10 000 de muncitori. 

  Sa inchidem si sa importam de afara si sa le platim dobanda pentru niste sfaturi. 

  Germania China de ce nu are semnat contract cu fmi?  

  Fmi==> saracie. 

  Fmi calca doar unde este coruptie?

  Imi palce cum suna, in gura inaltului oficial FMI aceasta sintagma... "Riscuri legale". Cu alte cuvinte, respectarea legii prezinta un risc pentru sistemul bancar iar recurgerea la instantele de judecata pentru impunerea acestor drepturi legale, "poate provoca un seism sistemic". Oare cum ar suna, in traducerea legii penale romanesti indemnul de a incalca legea ?... Poate ne desluseste asta un avocat :) In rest... le urez bancherilor sa simta pe pielea lor ceea ce au tot simtit de-a lungul istoriei breasla lor, atunci cand "regele" ramane fara lichiditati. Pote isi rup o ora din timpul de numarat bancnotele din tezaurele proprii si pun mana pe cartea de istorie... Dar asta deja suna a utopic :)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Înăuntrul Bursei de Valori din Bulgaria

Videoconferinţa “Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”
Dtlawyers
BTPay
Apanova
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Oct. 2021
Euro (EUR)Euro4.9488
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2570
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.6067
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8649
Gram de aur (XAU)Gram de aur243.4131

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

eximbank.ro
certificateorigine.ro
gerocossen.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
invietraditia.ro
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro