Ministerul Finanţelor a publicat bugetul pe 2021

M.G.
Macroeconomie / 11 februarie

Ministerul Finanţelor a publicat bugetul pe 2021

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică în această seară proiectul legii bugetului de stat 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale şi proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.

Principalele coordonate macrofinanciare ale proiectului de buget:

- Deficitul estimat pentru 2021 este de 7,16% din PIB, adică 80 miliarde lei, conform Ministerului Finanţelor, fiind luată în considerare o creştere economică de 4,3%, inflaţie medie anuală de 2,4%, 310.000 şomeri, şi un câştig salarial mediu net lei lunar de 3.233 de lei.

- Pentru anul 2021, cheltuielile de personal sunt estimate la 9,8% din P.I.B., în timp ce pentru anul 2022, deficitul bugetar ar urma să fie de 5,84% din P.I.B., iar cheltuielile de personal de 9,1% din P.I.B..

- Pentru anul 2021, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 55% din produsul intern brut. Acest plafon este obligatoriu pentru anul 2021.

- Bugetul pe anul 2021 a fost construit pe o ţintă de deficit bugetar ESA estimat la 8,23% din PIB.

- Deficitul bugetar ESA ar urma să scadă de la 8,23% în 2021 la 6,36% în 2022, 4,68% în 2023 şi în final 2,90% în 2024. În anul 2020 deficitul bugetar cash la sfârşitul anului 2020 a fost de 9,79% din PIB căruia ii corespunde un deficit ESA de 9,10% din P.I.B. şi un deficit structural de 7,76% din P.I.B.

- Veniturile bugetului general consolidat au însumat 322,52 mld lei în anul 2020, cu 0,4% peste nivelul încasat în anul precedent.

Ministerul Finanţelor a publicat bugetul pe 2021

- PIB-ul va creşte cu 4,3% în 2020 conform Guvernului la un PIB nominal de 1.116 miliarde de lei la o inflaţie medie de 2,4%. Contracţia economică estimată a fi fost înregistrată în 2020 este de 4,4%.

- Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt preconizate la 364,9 miliarde de lei, 32,67%% din PIB. Deficitul

- Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat sunt preconizate la 444,9 miliarde de lei, 39,84% din PIB. În 2020 au fost de 424,43 miliarde de lei, 40,78% din PIB. Cheltuielile de investiţii sunt în sumă de 61,43 miliarde de lei, 5,5% din PIB. Pe orizontul prognozei, cheltuielile vor creşte la 448,53 miliarde lei în 2022 (37,25% din PIB), 459,91 miliarde de lei în 2023 (35,33% din PIB) şi 474,08 miliarde de lei în 2024 (33,77% din PIB). Cheltuielile de investiţii se vor menţine în jurul a 63-64 de lei în 2022-2023 şi vor creşte la 67,47 miliarde de lei în 2024. Peste jumătate din investiţii vor fi finanţate prin fonduri europene nerambursabile în 2021 şi 2022.

- "Programarea multianuală şi prioritizarea investiţiilor publice, indiferent de sursa de finanţare pe baza unor criterii de prioritizare a proiectelor în funcţie de relevanţă (compatibilitate cu strategiile sectoriale), rezultate aşteptate (impact), capacitate de realizare a proiectului în termenul prevăzut şi sustenabilitatea financiară vor conduce la creşterea absorbţiei fondurilor europene, în vederea descongestionării spaţiului fiscal şi a susţinerii creşterii economice", scrie în documentele bugetului.

Bugetul stipulează că valoarea punctului de pensie se va majora începând cu 1 ianuarie 2022, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat

- Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2300 lei lunar.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 424,43 mld lei au crescut în termeni nominali cu 14,8% faţă de anul 2019. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 5,9 puncte procentuale de la 34,9% din PIB în anul 2019 la 40,8% din PIB în 2020.

- În ceea ce priveşte ponderea veniturilor bugetare în PIB în anul 2019, România ocupă al doilea cel mai mic loc din UE cu 31,8% din PIB, faţă de media UE de peste 46,1%.

România a practicat începând cu anul 2016 o politică fiscală puternic pro-ciclică, stimulând intens economia în perioadele de expansiune (2006-2008) şi frânând în perioadele în care aceasta a operat sub potenţial (2010-2015), contribuind astfel la amplificarea fluctuaţiilor ciclului economic şi la accentuarea dezechilibrelor acumulate în economie.

Pe termen mediu (2021 - 2024), în condiţii de consolidare fiscală, datoria guvernamentală brută, conform metodologiei UE se va mentine la un nivel sustenabil ce nu va depăşi 55,0% din PIB, sub nivelul de 60% din PIB din Tratatul de la Maastrich, în timp ce datoria guvernamentală netă (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) nu va depăşi 48,0% din PIB, scrie în raportul legii bugetului de stat.

Conform hotnews.ro:

- Ministerul Educaţiei urmează a avea un buget de 28,5 miliarde lei în 2021, conform proiectului de buget, cu 0,81% peste execuţia preliminară a anului 2020.

- În ceea ce priveşte Ministerul Sănătăţii, va primi 17,4 miliarde lei, cu 11,2% sub execuţia pe 2020.

- Ministerul Afacerilor Externe va primi cu 3% mai puţin, bugetul urmând a se ridica la 1,06 miliarde lei.

- Ministerul Afacerilor Interne urmează a primi cu 1,75% mai mult, respectiv 20,9 miliarde lei

- Ministerul Agriculturii va primi cu 10% mai mult, respectiv 25,9 miliarde lei.

- Ministerul Apărării primeşte cu 3,4% mai mult, respectiv 20 miliarde lei.

- Ministerul Cercetării şi Inovării primeşte cu 24,3% mai mult, respectiv 1,92 miliarde lei

- Ministerul Culturii primeşte cu 12,8% mai mult, respectiv 894,2 milioane lei.

- Bugetul Ministerului Dezvoltării va fi mai mic cu 19,19%, la 7,15 miliarde lei

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va primi cu 186% în plus, urmând a avea un buget de 6,58 miliarde lei

- Ministerul Energiei va primi cu 45% mai mult, suma alocată de la buget urmând a fi de 889 milioane lei

- Ministerul Finanţelor va avea un buget mai mic cu 3%, urmând a se ridica la 5,39 miliarde lei

- Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va avea un buget mai mare cu 11,3%, urmând a se ridica la 2 miliarde lei

- Ministerul Justiţiei urmează să aibă un o alocare mai mică cu 2,5%, la 4,68 miliarde lei

- Ministerul Apelor şi Pădurilor va avea un buget mai mare cu 18,8%, urmând a se ridica la 1,32 miliarde lei

- Ministerul Muncii va avea un buget mai mare cu 10%, respectiv de 53,7 miliarde lei

- Ministerul Public - mai mult cu 2,3%, la 1,54 miliarde lei

- Ministerul Tineretului şi Sportului - mai mare cu 3,2%, la 543,1 milioane lei

- Ministerul Transporturilor - mai mare cu 9,4%, la 14,1 miliarde lei

- Secretariatul General al Guvernului - mai mult cu 5%, la 1,98 miliarde lei

- Serviciul de Informaţii Externe - mai puţin cu 0,03%, la 390,7 milioane lei

- Serviciul de Protecţie şi Pază - mai mult cu 49,4%, la 397 milioane lei

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - mai puţin cu 9,8%, la 622,1 milioane lei

- Serviciul Român de Informaţii - mai puţin cu 0,56%, la 2,7 miliarde lei

- Senatul României primeşte cu 24,2% mai mult, respectiv 249,8 milioane lei

- Camera Deputaţilor va avea un buget mai mare cu 16,5%, respectiv de 478,8 milioane lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat :

- Venituri:

Pentru anul 2021, din totalul veniturilor bugetare estimate la 90.363.068 mii lei, 81,3% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,1% din venituri nefiscale şi 18,6% din subvenţii de la bugetul de stat, respectiv suma de 16.766.147 mii lei. Aici veniturile cresc cu 12,1% faţă de execuţia preliminată pe 2020. Din totalul veniturilor bugetare, 90.079.743 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,7%) şi 283.325 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,3%). Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, sunt diminuate cu suma de 9.754.182 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Rămâne la fel la 3,75% cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II),

La bugetul asigurărilor sociale de stat Guvernul se aşteaptă să încaseze din obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2020 2,55 miliarde de lei: venituri suplimentare de 2,55 miliarde lei, asumate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscala (ANAF), estimate a se încasa din obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2020 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2020, reglementări privind restructurarea obligaţiilor bugetare, eşalonarea la plată în forma simplificată, etc.)

- Cheltuieli:

În anul 2021, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 90.220.138 mii lei, din care 90.079.743 mii lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 140.395 mii lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,2%). Aici cheltuielile cresc cu 9,54% faţă de execuţia preliminată pe 2020.

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2021 sunt în sumă de 87.472.863 mii lei, respectiv 7,83% din PIB.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj:

- Venituri:

Pentru anul 2021 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 4.678.721 mii lei, din care 25,3% vor proveni din cota parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării sistemului de asigurări pentru şomaj, 27,6% din cotă parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 16,3% din sume primite de la Uniunea Europeană, venituri nefiscale 0,4% şi 30,4% din subvenţii de echilibrare de la bugetul de stat. Din totalul veniturilor bugetare, 3.375.525 mii lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (72,1%) şi 1.303.196 mii lei aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (27,9%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 88,6% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), şi 11,4% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli, transferuri între unităţi ale administraţiei publice şi active nefinanciare).

- Cheltuieli:

Pentru anul 2021, prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de 3.485.865 mii lei, din care 3.375.525 mii lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (96,8%) şi 110.340 mii lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (3,2%).

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. E un buget al sărăciei care va trage Romania înapoi

    USR Plus se dovedește a fi USR Minus la buzunar pentru români. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Sistemul bancar după un an de pandemie”
Dtlawyers
BTPay
Allview
Stiri Locale
AAGES

Curs valutar BNR

24 Iun. 2021
Euro (EUR)Euro4.9242
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1233
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7569
Gram de aur (XAU)Gram de aur236.1626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Boromir
piperea.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
energynomics.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro