ORDIN DE SUSPENDARE A ACTIVITĂŢII CU PRIVIRE LA MAJORAREA MARJELOR DE DOBÂNDĂRaiffeisen Bank, din nou în vizorul ANPC

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări #Protecţia consumatorilor / 6 septembrie 2021

Raiffeisen Bank, din nou în vizorul ANPC

Pentru neîndeplinrea sancţiunilor impuse anul trecut, Raiffeisen Bank a fost din nou amendată de ANPC, care propune şi suspendarea activităţii cu privire la practica comercială incorectă Paul Anghel, ANPC: "Ordinul vizează suspendarea activităţii de creditare a băncii" Avocaţii interpretează diferit Ordinul ANPC Raiffeisen Bank: "Ordinele ANPC fac referire exclusiv la încetarea practicii incorecte privind mărirea marjelor, prin introducerea comisionului de administrare în marja de dobândă; vom contesta în instanţă acele prevederi care exced, în opinia noastră, cadrul legal aplicabil"

Raiffeisen Bank este iar în atenţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care a amendat din nou banca şi, mai mult, a propus suspendarea activităţii acesteia cu privire la practica comercială incorectă ce face obiectul procesului pierdut definitiv, anul trecut, de instituţia de credit în faţa ANPC. Potrivit Ordinului ANPC, obţinut de ziarul BURSA, instituţia dispune "aplicarea sancţiunii complementare a suspendării activităţii băncii până la încetarea practicii comerciale incorecte", măsură luată în premieră de Autoritate, după cum apreciază reprezentanţii acesteia.

ANPC a transmis, vineri, într-un comunicat: "Dat fiind că, în urma monitorizării procesului de remediere a efectelor negative din punct de vedere financiar, pentru consumatori, generate şi constatate, în 2014, de practica comercială incorectă a băncii, aceasta - în timpul scurs de la termenul pronunţării sentinţei definitive a instanţei, respectiv 6.02.2020, de aproximativ 1 an şi 7 luni - nu a dat curs obligaţiei stabilite, consumatorii fiind prejudiciaţi, pe de o parte, prin faptul că sumele reţinute incorect, din comisioane, nu au fost încă restituite şi, pe de altă parte, nu s-au efectuat şi aplicat recalculările dobânzilor pentru creditele restructurate, ANPC a aplicat o amendă contravenţională de 100.000 lei, la care se adăugă propunerea aplicării:

- sancţiunii complementare de suspendare a activităţii băncii cu privire la practica comercială incorectă ce constă în decizia unilaterală a băncii ca la momentul restructurării creditelor, să mărească marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în acestea a comisionului de administrare la care aceasta a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii şi de restituire a sumelor încasate incorect către consumatori până la încetarea practicii comerciale incorecte;

- sancţiunii complementare de restituire a contravalorii comisionului de administrare camuflat sub forma unei componente a marjei de dobândă, în termen de maximum 15 zile".

Avocaţii consultaţi de ziarul BURSA interpretează diferit Ordinul APC, dar susţin la unison că instituţia are prerogative să ceară suspendarea activităţii băncii pe segmentul în care a fost derulată practica incorectă, dacă aceasta continuă după dispunerea de către instanţă a încetării ei. Dacă Ordinul ANPC va fi contestat de bancă, atunci instanţa va decide modul în care vor fi aplicate sancţiunile ANPC, ne-a menţionat unul dintre avocaţii consultaţi, explicând: "Dacă dispoziţia de suspendare a activităţii băncii s-ar aplica, atunci suspendarea nu s-ar referi la activitatea băncii în general, ci doar la practica ce a fost considerată abuzivă, aceea de majorare a marjelor din componenta dobânzii".

Primul pas care se face în astfel de situaţii este întocmirea, de către ANPC, a unui proces verbal de contravenţie care să conţină sancţiunile dispuse de instituţie, ne-a spus Gheorghe Piperea, avocatul clienţilor în procesele cu băncile, care ne-a precizat: "Ceea ce a făcut ANPC astăzi este o premieră, care ne arată că se poate ca autorităţile să-şi facă treaba şi că avem şi reglementări în acest sens. ANPC propune oprirea creditării la Raiffeisen până când restituie sumele luate în plus de la consumatori. Se putea şi mai rău - se putea să oprească cu totul activitatea băncii. Pentru moment, ANPC a cerut suspendarea activităţii de creditare a Raiffeisen, cu titlu de sancţiune complementară pentru omisiunea de a pune în aplicare o amendă din 2014 şi de a restitui sume nedatorate colectate ilegal de la consumatori. Vorbim de o decizie a Instanţei din februarie 2020 nepusă în aplicare, care s-a transformat, astfel, într-o contravenţie continuată. Suma de bani care trebuie restituită clienţilor a putut produce şi dobâzi".

Avocatul arată că Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, la art. 15, alin. 4, arată că, într-o situaţie cum este cea de faţă, pe lângă aplicare unei a doua amenzi, se dispune suspendarea activităţii respectivei entităţi: "ANPC a arătat că este posibilă sancţionarea acestui gen de comportament al unei bănci, pentru că legea este egală pentru toţi. Sper să fie un exemplu pentru autorităţi şi să procedeze la fel în cazurile similare din piaţă şi, astfel, să aibă şi un efect de persuasiune, nu doar de disuasiune".

Legea 363, art. 15, alin. 4 arată: "Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii până la încetarea practicii comerciale incorecte".

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României nu au răspuns, până la închiderea ediţiei, la solicitarea noastră de a ne transmite punctul de vedere al băncii centrale pe subiect.

Paul Anghel, ANPC: "O hotărâre definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are putere de lege si trebuie respectată"

Raiffeisen Bank, din nou în vizorul ANPC

Paul Anghel, directorul general al ANPC, a confirmat interpretarea avocatului Piperea, subliniind că Autoritatea vizează, prin ordinul său, suspendarea activităţii de creditare a băncii. Paul Anghel ne-a transmis: "Vorbim de o acţiune înşelătoare comisă de bancă în 2014 care a indus în eroare aproximativ 14.000 de consumatori cum că ar elimina din contract un cost al creditului, denumit comision de administrare, dar, de fapt, a ascuns acest cost într-un alt cost, denumit dobândă variabilă. Au fost încasate, astfel, anumite sume de bani care sunt considerabile şi care trebuie returnate consumatorilor. Considerăm că o hotărâre definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are putere de lege şi trebuie respectată. Faptul că acest lucru (punerea în executare a hotărârii ICCJ) nu s-a întâmplat încă ne-a condus la încheierea procesului verbal de constatare a contravenţiei şi la emiterea Ordinului. Nu doream să ajungem în apropierea momentului când ar fi putut interveni prescripţia, pentru că este de datoria noastră să preîntâmpnăm apariţia unei situaţii profund dezavantajoase pentru consumatorii afectaţi. Se cuvine să spunem că întreaga echipă #ANPC, pornind de la comisarii care au întocmit procesul verbal iniţial, Preşedintele ANPC care a semnat ordinul, serviciul juridic, Directia Generală Control Supraveghere Piaţa şi Armonizare Europeană au acţionat, ca de fiecare dată, pentru aplicarea legii în conformitate cu atribuţiile Autorităţii noastre".

Raiffeisen Bank: "Banca nu mai foloseşte modalitatea de restructurare a creditelor menţionată în Ordinul ANPC"

Raiffeisen Bank, din nou în vizorul ANPC

Reprezentanţii Raiffeisen Bank susţin că, încă din 2014, banca nu mai foloseşte modalitatea de restructurare a creditelor menţionată în respectivul act administrativ. Aceştia ne-au transmis: "Ordinul ANPC a fost implementat încă din 2014, respectiv banca nu mai foloseşte modalitatea de restructurare a creditelor menţionată în respectivul act administrativ, ca urmare, nu va exista un impact asupra activităţii băncii. În plus, banca a început să analizeze în mod proactiv impactul asupra clienţilor, atât pozitiv, cât şi negativ, astfel încât pentru clienţii care ar fi putut fi impactaţi negativ să calculăm şi restituim sumele. Calculul este unul relativ complex, iar banca s-a preocupat să găsească soluţii de automatizare a procesului, între timp procesarea desfăşurându-se manual. Bineînţeles, ANPC a fost informată privind desfăşurarea acestui proces. În context, considerăm că noul Ordin al Preşedintelui ANPC nu este o măsură necesară, pentru că vizează o practică ce, în prezent, nu mai există şi, totodată, se referă la măsuri pe care banca le implementează deja. De asemenea, banca a acţionat prudenţial şi a provizionat aceste sume în exerciţiul financiar anterior. În acelaşi timp, vom analiza în detaliu conţinutul procesului verbal şi, respectiv, al ordinului şi vom contesta în instanţă acele prevederi care exced, în opinia noastră, cadrul legal aplicabil".

În context, reprezentanşii Raiffeisen Bank ne-au transmis că nici noul Ordin al ANPC şi nici cel din 2014 (care dispunea suspendarea activităţii băncii cu privire la practica incorectă ce consta în mărirea marjelor din componenta dobânzii - la momentul restructurării creditelor -, prin introducerea comisionului de administrare în marja de dobândă) nu fac referire la suspendarea activitţăţii instituţiei de credit, ci exclusiv la încetarea practicii incorecte privind mărirea marjelor, prin introducerea comisionului de administrare în marja de dobândă.

Recent, aceştia au precizat: "Decizia instanţei este din anul 2020 şi nu stabileşte sume de plată de către bancă. În baza deciziei, banca a trecut la implementarea ordinului ANPC în conformitate cu care comisionul de administrare nu putea fi inclus în marja de dobândă la restructurarea creditelor. Astfel, după refacerea calculelor potrivit principiului că marja de dobândă şi comisionul sunt elemente distincte, banca va restitui clienţilor eventualele sume colectate în plus, iar in situaţia clienţilor la care din acest calcul ar rezulta sume de platit în plus de către clienţi, banca va renunţa la aceste sume pentru a nu-i afecta pe clienţi. Toate aceste aspecte au fost comunicate de către bancă ANPC la sfârşitul anului 2020. Impactul acestor măsuri nu poate fi determinat cu exactitate în acest moment".

În iulie anul trecut, Raiffeisen Bank se aşteaptă ca impactul pe care îl va avea pierderea procesului cu ANPC să fie de minus 10 milioane de euro, conform unui comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Debitorii: "Demersurile ANPC de a constrânge banca să pună în aplicare acest ordin nu pot decât să ne bucure"

Reprezentanţii Asociaţiei Credere ne-au precizat că urmăresc cu interes acest subiect şi că demersurile ANPC de a constrânge banca să pună în aplicare Ordinul emis nu pot decât să-i bucure: "Vorbim de un prejudiciu foarte mare, de ordinul zecilor de milioane de euro, pe care Raiffeisen l-a cauzat debitorilor prin utilizarea de practici comerciale incorecte (lucru confirmat şi de instanţele de judecată - Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), iar aceşti bani trebuie să ajungă cât mai urgent înapoi, la clienţii păgubiţi. Vom urmări în continuare modul de implementare a acestui ordin, activitatea băncii cu privire la returnarea sumelor încasate ilegal, vom colabora cu ANPC şi cu debitorii acolo unde avem competente, astfel încât să ne asigurăm că această mare nedreptate săvârşită împotriva a peste 14.000 de debitori va fi reparată, iar Raiffeisen va returna ceea ce nu i se cuvine".

ANPC a informat, vineri, într-un comunicat de presă: "Prin Ordinul 280/09.07.2014, al preşedintelui ANPC - menţinut de instanţă prin sentinţă definitivă - a fost dispusă încetarea practicii comerciale incorecte ce constă în decizia unilaterală de a mări, la momentul restructurării creditelor, marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în marjele de dobândă a comisionului de administrare la care banca a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii".

ANPC: "Operatorul economic a profitat de dificultăţile financiare ale consumatorilor"

Ordinul emis vineri de ANPC arată, printre altele: "Această practică a fost constatată defintiv de instanţele de judecată ca fiind o practică contrară diligenţelor profesionale, respectiv «competenţa şi grija aşteptată, în mod rezonabil, de un consummator din partea comercianţilor, în conformitate cu practicile corecte de paţă şi/sau cu principiul general al bunei-credinţe, în domenul de activitate al acestora».

Instanţa de judecată a reţinut faptul că renunţarea la comisionul de administrare era prevăzută în mod expres în forma iniţială a contractului de credit, după primul an, şi a constituit un element susceptibil de a determina consumatorul să ia o decizie de tranzacţionare pe care, altfel, nu ar fi luat-o fără ca ea să producă în final efectul previzionat, în contextual unei situaţii vulnerabile a consumatorului la negocierea condiţiilor restructurării creditului.

Astfel, operatorul economic a profitat de dificultăţile financiare ale consumatorilor, care nu aveau posibilitatea de plată a ratelor creditului, cu ocazia restructurării, după o perioadă scurtă în care ratele au avut o valoare redusă, a mărit nejustificat dobânzile percepute, determinând consumatorii să încheie actele adiţionale şi, prin crearea aparenţei unui beneficiu constând în renuntarea Raiffeisen Bank la încasarea comisionului de administrare, în realitate costul creditului nefiind diminuat din moment ce reducerea determinată de renunţarea la comisionul de adimistrare a fost depăşită de majorarea produsă de modificarea dobânzii".

Conform hotărârii pronunţată de Curtea de Apel, "banca nu a făcut dovada faptului că reaşezarea sumelor datorate s-a realizat astfel încât împrumutaţii să benefcieze, pentru o perioadă de timp determinată (perioadă de restructurare) de o sumă de plată mai mică, iar numai sumele neîncasate de către bancă în perioada de restructurare (prin aplicarea unei dobânzi curente/acordarea unei perioade de graţie) să fie recuperate prin mecanismul de restructurare în restul perioadei de creditare".

Pentru exemplificare, Ordinul ANPC arată că, după colicitarea stadiului îndeplinirii sancţiunilor, Raiffeisen Bank a comunicat:

- pentru un număr de 696 de credite a fost efectuată implementarea parţială a măsurii de refacere a calculelelor, în sensul reducerii dobânzii pentru viitor cu valoarea comisionului de administrare, astfel că aceşti clienţi nu mai plătesc băncii în prezent valoarea acestui commision;

- pentru un număr de 65 de credite au fost refăcute calculele în totalitate, prin operaţiuni manuale, existând mai multe tipologii distincte (sume de restituit, sume de recuperat, scadenţaţi, cu înregistrare de restanţe, fără restanţe etc.);

- O parte din clienţi (dintre cei pentru care s-a efectuat implementarea totală) au fost notificaţi pe măsură ce a avut loc implementarea, în funcţie de existenţa datelor de contact în sistem".

În acest context, ANPC susţine că Raiffeisen Bank, deşi a avut un termen de un an şi şapte luni pentru punerea în executare a măsurii, nu a dat curs obligaţiei stabilite şi, mai mult, consumatorii au fost prejudiciaţi prin faptul că sumele reţinute incorect nu au fost încă restituite.

Amintim că, în iulie 2014, ANPC a emis o decizie prin care solicită Raiffeisen Bank SA încetarea practicii de includere a comisionului de administrare a creditelor în rata dobânzii în cazul operaţiunilor de restructurare credite. Deşi Raiffeisen Bank SA a inclus menţiuni corespunzătoare în contractele încheiate cu clienţii, ANPC a opinat că modificările nu sunt suficiente. În urma deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Dosarul nr. 988/2/2015, punerea în aplicare a deciziei cel mai probabil ar putea însemna că banca va restitui o parte din dobânda percepută clienţilor impactaţi, cel puţin începând din iulie 2014 şi până la momentul la care clienţii au beneficiat de noile condiţii de creditare sau până la data la care Raiffeisen Bank SA implementează decizia curţii. Decizia se aplică şi creditelor care au ajuns la scadenţă în perioada respectivă.

Opinia Cititorului ( 8 )

 1. in alta tara pe picioarele ei , (...) de groningen era alungat cu pietre . pentru asta a venit aici sa iasa la demonstratii ?

  1. totusi despre un individ care atata oamenii la caderea unui guvern din alta tara decat a lui , ce cuvinte trebuiesc folosite ? cuvinte frumoase ? atunci pentru fapte frumoase , ce folosim ?

  Cand blondul din imagine iesea in Pta Victoriei sa apere statul de drept(i), oare nu s-a gandit ca statul de drept inseamna RESPECTAREA DECIZIILOR INSTANTEI? Alooo, blondule de la Raiffeisen, [Comentariu eliminat conform regulamentului]. Sunt client premium al bancii, dar dupa ce am fost tepuit printr-o taxa disproportionata a unui card de credit, am renuntat la orice card de credit al bancii. Nu mai fac decat operatiunile gratuite si refuz sa mai fac cumparaturi cu cardul bancii de debit. Astfel, EVIT ORICE OPERATIUNI care aduc comisioane. Platesc cu Revolut.

  ...

  make, nu va place asta cu steven van rahat pe batz?

  Decât sa inițieze un proces de selecție mai bine sa returneze banii. Sau asta nu e nici acum o prioritate?

  Guvernele de dupa 1990 care au distrus economia româneasca ,au facut contracte dezastruoase cu alte banci din afara țarii ,precum aceasta banca Raiffeisen Bank, adusa in România la începutul anilor 90 de catre Ioan Rus fostul tatic al politistilor si vamesilor ! Bine merci , Ioan si a luat comision de milioane de usd , si n toti acesti ani, austriacul a furat zeci si sute de milioane de euro !! Prostul de român plateste ! Umilit în propria țara !!

  ...cu toate actiunile impotriva lor au inceput sa faca presiuni chiar daca nu exista intarzieri la plata creditului... sa se fi speriat? Nu par...

  "Va reamintim ca data scadenta de plata a ratei creditului dvs. garantat cu ipoteca este 10.09.2021. In cazul in care la data prezenta sunteti in cadrul unei perioade de suspendare a ratelor, va rugam sa ignorati prezentul mesaj. Raiffeisen Bank."

  Sa fi anuntat o recalculare? Nici atat. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

27 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9437
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.1379
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1954
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5513
Gram de aur (XAU)Gram de aur269.8751

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro