PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI:Cum reuşeşte MIPE să deschidă Cutia Pandorei a energiilor regenerabile în ţara noastră

G.D.
Politică / 21 septembrie

Cum reuşeşte MIPE să deschidă Cutia Pandorei a energiilor regenerabile în ţara noastră

În spaţiul public, a apărut în dată de 16 Septembrie 2022, următoarea declaraţie a Domnului Ministru Boloş, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Noi, pe lângă ceea ce înseamnă independenţa energetică şi susţinerea publică de alimentare cu energie termică, lucrăm pentru a propune Comisiei (Europene n.r.) în PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), în noul capitol, RepowerEU, un tip de proiecte pentru sate prin care să se asigure autonomia energetică a satelor. Printr-o serie de proiecte pilot ne dorim să poată fi achiziţionate panouri fotovoltaice pentru utilizarea energiei solare, să avem o alternativă de consum la nivelul comunităţilor locale şi gospodăriilor, dar studiem şi problema acestor SACET-uri (Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) de mici dimensiuni care, utilizând biomasă sau resurse regenerabile în mixaj, să poată prin cogenerare să livreze apă caldă şi căldura necesară populaţiei de la sate. Este un concept pe care l-am văzut în Germania şi care funcţionează foarte bine", a declarat ministrul Boloş.

Potrivit acestuia, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) are în vedere şapte proiecte pilot pe care să le implementeze prin PNRR, iar modelele să fie urmate de către primării şi autorităţile locale astfel încât să fie asigurată căldura şi apă caldă, cel puţîn, din resurse regenerabile.

Intenţiile Domnului Ministru sunt foarte lăudabile, dar, din păcate foarte neclare, nedocumentate.

Să încercăm să justificăm aceste afirmaţîi aspre de mai sus:

1. "NOI...lucrăm" nu este clar cine CINE SUNTEM NOI ?!

Oricine ar citi o astfel de declaraţie, instinctiv, s-ar gândi că prin NOI, se înţelege Guvernul României, care, prin coordonarea Ministerelor "de linie"(adică cele de mai sus indicate), fac ceea ce ar fi trebuit făcut cu mult mai mult timp în urmă: doar să respecte şi să aplice Regulamentul 199/2018 al CE de Guvernanţă a energiei şi schimbărilor climatice.

Lectură declaraţiei Dlui Ministru Boloş, risipeşte repede impresia că ar fi existat vreo coordonare a MIPE cu vreunul dintre ministerele "de linie" (energie, mediu, MDRAP), conform celor de mai jos, extrase din Reg.199 menţionat şi, mai ales că Ministerul Energiei ar fi şi înţeles despre ce e vorba în ideea "încălzirii satelor cu PV şi biomasă" şi impactul asupra energy systems and policy situation.

"De ce suntem în continuare foarte critici asupra acestei declaraţîi dar care, în fapt, reflectă confuzia şi lipsa de cooperare, coordonare şi viziune în interiorul Guvernului asupra acestei probleme critice şi actuale - ENERGIA", precizează sursa citată.

- În primul rând, a trata potenţialul biomasei în România (care - numai din ce se "arde astăzi anual în sobele din România "- reprezintă energetic mult mai mult decît energia uraniului consumat de cele 2 reactoare nucleare de la Cernavodă-care produc numai electricitate nu şi căldură !), este o problema de strategie şi politică energetică integrată

- Nu mai departe de acum 3 zile, la discuţiile pe marginea biomasei, de la Comisia Senatorială pe energie, MIPE şi-a exprimat clar, oficial şi public, poziţia că "biomasă nu a fost acceptată de Comisia Europeană la finanţarea proiectelor de încălzire şi electricitate"!? , iar astăzi, ne trezim cu toţîi că NOI (?!) vom propune CE un nou tip de proiecte...pe biomasă !?...în cadrul RePOWER şi PNRR.

- Înainte de a face "noi proiecte" în PNRR pe RePOWER, trebuie rezolvate multe, foarte multe alte lucruri contradictorii de politici şi strategii, haotice, legislaţie incoerenţa "din curtea noastră", astfel:

o "Să clarificăm în "Strategia Energetică a României"(pe care Ministerul Energiei a supus-o dezbaterii publice") ce înţelege el prin "valorificarea sustenabilă a acestei resurse", cum o planifică (documentul nici nu menţionează de aşa ceva), avînd în vedere că, dacă MIPE se apucă să finanţeze proiecte de cogenerare pe biomasă, s-ar putea că Ministerul Energiei să se trezească "ïn curte " cu cel puţîn 1000 MWelectrici, de care nu ştia, nu le planificase (pe acestea dar, şi pe multe altele, în ciuda prevederii foarte clare din Reg.199 - "Energy Efficiency first"), şi înainte de "centralele de cogenerare pe hidrogen" promovate cu optimism şi entuziam", menţionează sursa citată.

o Ministerele Energiei şi Mediului, să-şi clarifice poziţiile în problema definiţiei biomasei rezultate din deşeurile municipale, (în cadrul economieie circulare, unde, valorificarea energetică este "o veriga "în acest cerc) pentru care România este în infringement. Şi această resursă, energetic, de asemenea, ea singură este echivalentul energetic a încă 2 reactoare nucleare tip Cernavodă (CANDU)

o Toată lumea ar trebui să cadă de acord "ce e aia biomasă" (prin aplicarea strictă a Reg şi Dir UE).

2. "...pentru autonomia energetică a satelor...studiem problema SACET mici dimensiuni pe biomasă... să poată prin cogenerare să livreze apă caldă şi căldura... un concept pe care l-am văzut în Germania şi care funcţionează foarte bine"

Doar această simplă frază, în câteva cuvinte exprimă foarte sintetic toate confuzille, neînţelegerea sectorului energie şi necesităţile României, din partea Guvernului şi implicit, tuturor Ministerelor menţionate, astfel:

- Satele României, deja sunt relativ autonome energetic ("se descurcă" cumva cu uriaşă cantitate de "lemne de foc"utilizată - cât 2 centrale nucleare), deci, problema corect formulată este "eficientizarea utilizării acestei resurse" şi nu autonomia energetică !...iar a instala PV-uri în sate, care, deja au un consum foarte mic de electricitate, nu-I va face "cu mult mai ïndependenti". "Doar, dacă cumva MIPE chiar s-a gândit la asta, atunci, ar fi trebuit să ceară constituirea unei legislaţii specifice şi reglementări pentru creerea de "energy community", aşa cum, tot aceeaşi CE recomandă în Directive de Guvernanţă, Regenerabile şi Eficientă Energetică", subliniază sursa citată.

- Problema, de la paragraful de mai sus, devine şi mai acută/dificilă, dacă cumva prin cogenerare, noi ceilalţi, înţelegem sensul corect - adică producţie de energie termică şi electrică în acelaşi timp şi acelaşi sat...caz în care, se pune întrebarea legitimă - de ce să mai punem PV-uri ?...oricum, electricitatea produsă concomitent cu energia termică necesară, va fi cu mult în exces faţă de consumul electric al aceloraşi săteni ! (nu ştiu dacă aceste lucruri sunt uşor de înţeles "strategic"?!)...şi atunci, ce să facă ?...trebuie să dea energia electrică, în mod neaşteptat de acesta, Ministerului Energiei (electrice) şi, poate nedorită de acesta;

- Cu toată condescendenţă pentru Dl. Ministru Boloş: conceptul pe care l-a văzut dansul în Germania şi care funcţionează foarte bine, îl putea vedea la fel de bine şi în România !...cu tehnologii la fel de performanţe că în Germania (şi adăugăm noi şi Austria) şi care funcţionează la fel de bine de mai mult de 10 ani...(în ciuda Guvernărilor precedente), pe exact acelaşi tip de biomasă că în Germania (dar, de origine din România), cu aceleaşi scopuri - producţie de electricitate şi căldură. Singurul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă Dl.Ministru, era să întrebe despre aşa ceva în interiorul MIPE, propriul Minister (în România, nu numai că există aceste aplicaţii, dar, există şi producători de astfel de echipamente)

- În contextul celor de mai sus, rezultă cu evidenţă că cele ce urmează, din declaraţiile şi intenţiile Dlui Ministru, mai jos, sunt arbitrare.

3. (MIPE) are în vedere şapte proiecte pilot pe care să le implementeze prin PNRR, iar modelele să fie urmate...

- "Şapte proiecte pilot" sunt:

o "Inutile, pentru că tehnologiile şi aplicaţiile sunt cunoscute de zeci de ani şi folosite pe scară largă în UE dar, numai în România nu", mai arată sursa citată.

o "pilot" de obicei este 1 max 2 proiecte, dar în nici un caz 7 !... şi de ce 7 şi unde ?...PNRR-ul, nu cred că este destinat proiectelor pilot că să "descopere roată", de aceea nici nu cred că va fi şi acceptat în aşa scop şi formulare

o"modelele să fie urmate" aceste 4 cuvinte de fapt "deschid cutia Pandorei" în energia regenerabilă din România şi apar următoarele neclarităţi cu care trebuie să ne luptăm într-o anumită ordine a periculozitatii:

o Considerind că de fapt, nu e nimic de demonstrat şi descoperit în privinţa utilizării biomasei, că energie regenerabilă, mai bine am trece direct la utilizarea ei, şi în acest caz, se ridică următoarele neclarităţi:

o "De ce aş utiliza această resursă în principal la sate (nu o exclud !), şi, de ce n-aş utiliza-o acolo unde ne doare cel mai tare. În primul rând oraşele României, care se încălzesc cu cărbuni şi apoi, să tăiem şi ceva din gaze (n-o fi asta o decarbonare mai profundă decât aceea justificată de Ministerul Energiei în programele recente tot din PNRR cu gaze şi centrale de cogenerare ?!)...mai bine facem cogenerare direct cu biomasă şi nu cu gaze, care, oricum nu realizează

acea profunzime pe care o speră Ministerul Energiei să o realizeze, dar neînţelegînd că este imposibil tehnic. Nu cumva aici, ar trebui să ne explice Ministerul Mediului, MDRAP şi Ministerul Energiei cum e cu decarbonarea SACET - pentru că degeaba Ministerul Energiei zice că SACET-urile nu sunt ale lor... asta e o problema care îi priveşte, indirect şi pe ei, prin impactul Cogenerării asupra SEN", precizează sursa citată.

o "Ministerul Mediului şi al Agriculturii, ar trebui că în cadrul Strategiei Pădurii-2030 (cerută de CE) să explice cum e cu dezvoltarea şi exploatarea sustenabilă a pădurilor, proiecţia disponibilă a resursei pînă în 2030 (cel puţin, vezi pct. 4 extras din Reg.199 de mai sus) că să poată specialiştii din cadrul Min Energiei să facă o strategie energetică să maximizeze reducerea de GES. Pe aceeaşi linie, Min Mediului să nu mai emită judecaţi false (şi Ordine de Ministru inadecvate) şi să combată şi pe cei necunoscători , imaginea falsă, inclusiv ONG-uri de mediu, cum că energia taie pădurile", se mai menţionează.

o "Complet fals şi tendenţios: energetică adevărată şi sustenabilă, foloseşte "deşeuri" (din păduri, din prelucrări, municipal, etc.) şi, nicidecum copaci/buşteni din păduri ! Nu dorim să dăm exemple practice din realitatea României: stau pădurile României neintretinute şi neexploatate sustenabil, "din dorinţa de a le proteja"!? ...ex: am ajuns că la 1 mill de ha de pădure, necurăţată/neexploatat de ~3 ani, care în mod normal, furniza ~3 m3/ha, să ajungă astăzi, probabil pe la 4-5 m3/ha nefolosit ! (adică 4-5 mill m3 "deşeu" nefolosit). Subliniem că nu despre de tăierile ilegale este vorba, asta e o problema de management a statului, poliţie, procuratura...discutăm strict din punct de vedere energetic", conform sursei citate.

o "Aceeaşi problemaşi cu MSW (Municipal Solid Wastes), unde în problema, deşi ~60% din deşeuri, în Legea de profil, eşe ocupată de Energie, Min.Mediului o ignoră, pentru că nu o (re)cunoaşte, iar Ministerul Energiei "se scuză", afirmând oficial că problema deşeurilor şi protecţia Mediului este problema Ministerului Mediului. Aceeaşi problema şi cu paiele de pe terenurile Agricole ale Ministerului Agriculturii (evident, nu e voie să mai dăm foc la mirişti, dar, ce să facem cu paiele ?!). Ministerul Mediului, nu vrea să le dăm foc, iar Ministerul Energiei nu-l interesează problema miriştilor şi a mediului lor şi aşa stăm pe o resursă nefolosită şi ne văităm cu n-avem gaze", subliniază sursa citată.

"Deci, în final, solicităm, nu numai D-lui Ministru Boloş ci întregului Guvern al României să ne lămurească ce e cu problema biomasei, că resursă regenerabilă de folosit în RE-Power (politică a UE de a renunta la combustibilii fosili în general şi la cei din Rusia, în special) şi să se conformeze Regulamentului 199 din 2018 (!) al Comisiei Europene.

Iar această să nu se mai facă, în mod evident formal, "de a bifa acţiunea", prin "publicari pe site-urile" diferitelor Ministere, a unor "strategii", la care să se trimită comentarii de către cititori, în termene , de obicei, de 10 zile (şi chiar dacă se trimit comentarii, frecvent la acestea nici nu se răspunde, nu mai spunem că să se ceară clarificări, sau discuţii în cadrul unor întîlniri organizate)

Ne exprimăm, în continuare, interesul în a transmite puncte de vedere concrete, documentate, din partea specialiştilor Patronatului Investitorilor Autohtoni, legate de tema utilizării biomasei, în sens larg, că resursă energetică", se mai arată în comunicat.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro

Curs valutar BNR

06 Oct. 2022
Euro (EUR)Euro4.9366
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.9920
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0780
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6319
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3180

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

solarenergy-expo.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro