ISTORICUL PRIVATIZĂRII ÎN ROMÂNIA (16)Cazul navelor Carmen Sylva şi Ileana

Mircea Ursache
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 07 aprilie

Mircea Ursache

Vreau să prezint în detaliu cazul navelor Carmen Sylva şi Ileana, beneficiare ale unui contract de finanţare a reparaţiilor semnat în 2007 împreună cu contractele de închiriere în time charter a celor două nave care să asigure veniturile necesare pentru replata împrumutului.

Suma iniţială alocată reparaţiilor pentru cele două nave a fost de 6.000.000 dolari, împrumutul cu această valoare fiind asigurat prin ipotecarea navei Carmen Sylva, în favoarea Voest-Alpine Intertrading AG, conform Acordului de împrumut.

Nava Carmen Sylva a intrat în reparatii în luna iunie 2007, în Dana 106 Portul Constanţa Sud - Agigea - Şantierul Naval Constanţa. De aici începe o întreagă aventură, astfel încât la solicitarea SC CNM Petromin, AVAS a emis Mandatul prin care a împuternicit reprezentantul său în AGA, să aprobe "extinderea garanţiei acordate de SC CNM Petromin SA Constanţa în raport de propunerea societăţii, de suplimentare a creditului necesar repunerii în funcţiune a navelor "Carmen Sylva" ex Kavo Matapas şi "Ileana" ex Kavo Maleas de la 6.000.000 dolari, la suma necesară punerii în exploatare a navei Carmen Sylva."

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie SC CNM Petromin SA din 25.03.2008 s-a aprobat " extinderea sumei împrumutate de CNM Petromin de la 6 milioane dolari la 8 milioane dolari şi extinderea valorii ipotecii asupra navei Carmen Sylva de la 6 milioane dolari la 13 milioane dolari."

Numai că, la numai două zile după, o nouă hotărâre a Consiliului de Adminisţratie al SC CNM Petromin SA Constanţa " s-a aprobat suplimentarea creditului pentru finalizarea reparaţiilor la m/n Carmen Sylva cu 3 milioane dolari, sub rezerva aprobării în AGA, respectiv până la concurenţa sumei de 11 milioane dolari".

Referitor la pct.8 de pe ordinea de zi "aprobarea suplimentării creditului pentru finalizarea reparaţiilor la m/n Carmen Sylva cu 3 milioane dolari, respectiv până la concurenţa sumei de 11 milioane dolari", AVAS a comunicat acestuia că în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor Extraordinară şi Ordinară din data de 10/11.06.2008, să facă următoarele precizări:

"Prin Hotărârea Colegiului Director al AVAS din 18.03.2008 s-a aprobat Nota privind mandatarea reprezentantului AVAS în AGA pentru a aproba extinderea garanţiei acordate de SC CNM Petromin SA Constanţa în raport cu propunerea societăţii de suplimentare a creditului necesar repunerii în funcţiune a navelor Carmen Sylva şi Ileana (ex Kavo Maleas şi ex Kavo Matapas), cu menţiuni, printre care referitor la extinderea garanţiei:

- în vederea acordării unei şanse societăţii, fără ca AVAS să se solidarizeze cu vechea conducere a acesteia, se acordă mandatul special reprezentantului AVAS pentru a aproba extinderea garanţiei şi repararea primei nave (sic!);

- pentru cea de-a doua navă se va acorda mandat special reprezentantului AVAS în AGA după efectuarea unei analize privind finalizarea primei nave.

Bâjbâiala a continuat, astfel încât a fost mandatat reprezentantul AVAS în AGA, să aprobe extinderea garanţiei acordate de SC CNM Petromin SA Constanţa (în raport de propunerea societăţii de suplimentare a creditului necesar repunerii în funcţiune a navelor Carmen Sylva şi Ileana) de la 6.000.000 dolari, la suma necesară punerii în exploatare a navei Carmen Sylva.

Prin acelaşi mandat se condiţionează producerea efectelor juridice ale hotărârii AGA de existenţa unei analize a noului Consiliu de Administraţie, la suplimentarea creditului, precum şi a existenţei unei hotărâri a administratorilor SC CNM Petromin SA care să consemneze acordul acestora cu privire la suplimentarea garanţiei şi suplimentarea creditului în discuţie, Consiliul de Administraţie, funcţie de hotărârea pe care o va adopta, va mandata reprezentanţii SC CNM Petromin SA în cele două companii (Feteşti Ltd şi Voineasa Ltd) în vederea aprobării măsurilor urgente care se impun (inclusiv a încheierii actelor juridice necesare).

Şi în sfârşit, în data de 21.03.2008, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat extinderea garanţiei acordate de SC CNM Petromin SA Constanţa de la 6.000.000 dolari, la suma necesară punerii în exploatare a navei Carmen Sylva, în condiţiile mandatului special. Totodată, AVAS a considerat că având în vedere cele de mai sus, nu mai este necesară o nouă hotărâre AGA la SC CNM Petromin SA prin care să se aprobe extinderea garanţiei de la 6 milioane dolari la 11 milioane dolari pentru punerea în funcţiune a navei Carmen Sylva.

Pentru repararea navei s-a cheltuit suma de 11.261.952 dolari.

Repararea navei Carmen Sylva s-a încheiat la data de 12.09.2008, fiind livrată beneficiarului în aceeaşi zi. Imediat după plecarea navei în prima cursă pe mare (încărcare uree în portul Yuzhny - Ucraina pentru transport în portul Vizag - India) au apărut probleme tehnice (arderea turbosuflantelor motorului principal precum şi la ambele caldarine şi crainicele navei).

Reparaţia în valoare de 101.738,35 dolari a fost făcută în cont Garanţie, facturile fiind emise în scopul recuperării sumei de la Asigurator.

Între VA Intertrading AG pe de o parte şi SC Petromin SA în calitate de Garant şi Feteşti Shipping Limited în calitate de Împrumutat pe de altă parte s-au purtat negocieri cu scopul de a evidenţia înţelegerea dintre părţi, pentru găsirea unei soluţii intermediare, având în vedere scăderea dramatică înregistrată pe piaţa navlurilor, pentru chiria la Nava Carmen Sylva şi rambursarea împrumutului acordat pentru finanţarea reparaţiilor la navă.

Deşi VA Intertrading AG nu a renunţat la nici unul din drepturile sale în calitatea sa de creditor, din acordul de împrumut, contractul de ipotecă şi garanţia acordată de către Petromin, părţile au luat totuşi decizia de a amâna exercitarea drepturilor creditorilor, date fiind circumstanţele economice dificile actuale şi de a rambursa împrumutul.

În legatură cu garanţia acordată de către SC CNM Petromin SA Constanţa s-a precizat că VA Intertrading AG poate oricând în mod oficial să solicite exercitarea garanţiei acordate de Garant, pentru suma totală rămasă neachitată de către Împrumutat şi va lua măsuri legale numai dacă şi în măsura în care acest lucru este necesar pentru a menţine pretenţia legală împotriva Feteşti Shipping Ltd, în calitate de Împrumutat şi Petromin, în calitate de Garant. VA Intertrading AG nu va lua măsuri pentru executarea efectivă cu condiţia ca Petromin, în calitate de Garant, să păstreze proprietatea completă asupra tuturor activelor sale fără a mai contracta alte datorii şi cu condiţia ca situaţia financiară a Petromin să nu se mai deterioreze. Petromin va face tot ce îi stă în putere să protejeze interesele VA Intertrading AG în calitatea sa de creditor ai Împrumutatului şi în calitate de beneficiar conform garanţiei, în procesul de privatizare a Petromin.

Cheltuielile totale efectuate pentru repararea navei Ileana, până la data de 16.12.2008 au fost în suma de 711.566,97 USD, din care s-au achitat facturi doar în valoare de 69.935,41 USD.

În final, merită să consemnăm concluziile auditorului selectat de SC CNM Petromin SA referitor la aceste reparaţii. Astfel, acesta a constatat o serie de neajunsuri şi deficienţe în derularea navei Carmen Sylva şi a solicitat convocarea în regim de urgenţă (cu respectarea prevederilor statutului SC CNM Petromin SA) o şedinţă a administratorilor SC CNM Petromin SA Constanţa prin care aceştia să analizeze cele constatate de auditor şi să dispună măsurile care se impun pentru recuperarea daunelor societăţii.

Auditorul opinează că derularea reparaţiei la nava Carmen Sylva reflectă, pe de o parte, marile probleme tehnice pe care le-a ridicat nava, dar pe de altă parte şi carenţe mari în ceea ce priveşte capacitatea Petromin de a executa un management tehnic corespunzător al reparaţiei, atât în raport cu propriile obligaţii contractuale cât şi în raport cu terţii contractori şi cu SNC. Totodată, această situaţie mai face trimitere şi la modul discreţionar, profitor, lipsit de scrupule din factorilor decizionali de la SNC faţă de faptul că Petromin, clientul său, înregistrează cheltuieli nejustificate pe timpul staţionarii navei pentru reparaţii în acest şantier.

De asemenea, selectarea contractorilor terţi şi a şantierului naval s-a făcut fără să se întocmească un caiet de sarcini şi fără să se ţină cont prea mult de criteriile de competenţă, experienţa în domeniu, logistică şi necesar de utilaje, personal calificat, tarife aplicate, şi nu în ultimul rând seriozitate, credibilitate.

Opinia auditorului cu privire la alegerea contractorilor în vederea reparaţiilor este că nu toţi contractorii au fost evaluaţi corespunzător, constându-se întârzieri şi lipsa de seriozitate din partea unora şi lipsa de experienţă, iar cu privire la Şantierul Naval Constanţa auditorul constată că CNM Petromin nu a avut altă alternativă în vederea selectării altui şantier de reparaţii.

Din evaluarea probelor, auditorul a constatat că organizarea defectuoasă, planificarea optimistă/nerealistă şi nerespectarea întotdeauna a fluxului normal al ordinii efectuării reparaţiilor din partea Petromin, au constituit parte din multiplele cauze ce au generat întârzieri şi depăşiri de buget, neputându-se urmări lucrările executate în corelaţie cu cheltuirea bugetului.

Auditorul mai consemnează faptul că nu poate cuantifica din punct de vedere financiar ce ar fi însemnat reparaţia navei numai în şantier, dar consideră că ar fi fost mult mai mare efortul financiar decât suma folosită până la data auditului la reparaţia navei Carmen Sylva.

În opinia auditorului, motivele pentru care contractul cu SNC a fost semnat târziu, respectiv la 11.12.2007, au fost, în principal preţul ridicat al lucrărilor de reparaţii în şantier şi faptul că cerinţa şantierului a fost ca nava să fie pregătită tehnic înainte de intrarea în şantier.

Astfel, s-a ales varianta reparaţiei navei Carmen Sylva şi cu şantierul şi cu terţi contractori, managerii Petromin alegând să înceapă lucrul cu terţi contractori cu toate că nava necesita o andocare constatatoare şi ar fi fost necesară intrarea într-un şantier naval, însă s-a hotărât ca din lipsa pieselor de schimb şi a materialelor necesare să se înceapă lucrul în afara şantierului.

Auditorul a constatat că la nava Ileana s-au făcut reparaţii minore, această navă urmând să intre în reparaţie după finalizarea navei Carmen Sylva şi atrage atenţia că la intrarea în reparaţie a navei Ileana, este necesară o abordare diferită din punct de vedere tehnic şi economic a reparaţiei şi o urmărire mai atentă din partea managerilor, să se ţină astfel cont de experienţa acumulată cu nava Carmen Sylva.

(Va urma)

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Când ajungi ,cu inexplicabila bunăvoință a lui MAKE la nr. 100 ,să ne anunți, tragem un chef cu mici,cu manele ,tot tacâmul!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”
Dtlawyers
BTPay
Apanova

Curs valutar BNR

18 Oct. 2021
Euro (EUR)Euro4.9481
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2724
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.6125
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8686
Gram de aur (XAU)Gram de aur241.9692

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

eximbank.ro
certificateorigine.ro
gerocossen.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
invietraditia.ro
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro