SUPLIMENT IC&T "Criza sanitară şi necesitatea de a lucra în regim Work-From-Home au creat un nou sistem de muncă"

Ziarul BURSA #Companii #IT / 30 mai 2022

Manel Ballesteros

Manel Ballesteros

(Interviu cu Manel Ballesteros, CEO SII România)

Criza sanitară şi necesitatea de a lucra în regim Work-From-Home au creat un nou sistem de muncă, ne-a spus Manel Ballesteros, CEO SII România. Expansiunea continuă a industriei IT, necesitatea digitalizării, dar şi schimbările la nivelul sistemului de muncă (implementarea a trei moduri de lucru: full-time la birou, full-time acasă şi hibrid) sunt trei dintre temele abortdate pe larg în interviul cu Manel Ballesteros, CEO SII România.

Reporter: Cum afectează războiul din Ucraina, venit după pandemie, sectorul dumneavoastră de activitate?

Manel Ballesteros: Industria IT continuă să se dezvolte în condiţiile în care digitalizarea a devenit o necesitate pentru a fi competitiv. Totodată, pe fondul conflictului militar din Ucraina, o parte a business-ul IT şi a dezvoltatorilor software se reorientează către Ro­mânia.

Reporter: Atacurile cibernetice îndreptate împotriva mai multor instituţii importante din ţara noastră s-au înmulţit. Ce măsuri de siguranţă aţi abordat, în acest context?

Manel Ballesteros: Domeniul nostru de activitate cere implementarea unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Mai mult decât atât, fiind parte a unei companii multinaţionale lider în tehnologie, partenerii noştri sunt, între alţii, lideri din industriile Aerospace, Automotive, Transportation etc., domenii în care este imperativ să aplicăm măsuri de securitate la cel mai înalt nivel. Totodată, suntem auditaţi de către organisme internaţionale şi deţinem o serie de certificări ce atestă implementarea cu stricteţe a măsurilor de securitate (ISO27001, TISAX)

Reporter: Consideraţi că sunt autorităţile pregătite pentru un astfel de asalt? Ce ar trebui făcut pentru un plus de siguranţă?

Manel Ballesteros: Ne putem pronunţa doar în privinţa măsurilor implementate la nivelul companiei noastre.

Reporter: Care sunt oportunităţile aduse de criza sanitară pentru sectorul pe care activaţi?

Manel Ballesteros: Criza sanitară şi necesitatea de a lucra în regim Work-From-Home au creat un nou sistem de muncă în care putem lucra de acasă la acelaşi nivel de performanţă sau chiar la unul superior. Pentru noi, adaptarea la Work-From-Home a fost un mare succes pe de o parte, datorită nivelului ridicat de profesionalism al echipei noastre, pe de altă parte, fiind membri ai unei companii multinaţionale, suntem obişnuiţi să lucrăm la distanţă, ca parte a unor echipe distribuite global. În ansamblu, în industria IT, Work- From-Home a devenit un sistem de muncă stabil şi de viitor. Pe de altă parte, contextul socio-economic creat de pandemia COVID-19 a condus la o creştere a cererii pentru serviciile IT atât la nivel naţional, cât şi internaţional. La nivel naţional, pandemia COVID-19 a accelerat nevoia de digitalizare a companiilor şi odată cu ea procesele necesare în acest sens. Multe companii au înţeles necesitatea digitalizării şi a evoluţiei tehnologice, ambele esenţiale în adaptarea la nevoile pieţei într-o manieră mai eficientă şi competitivă. Serviciile noastre se pliază, de altfel, pe nevoile companiilor în curs de digitalizare sau care doresc să eficientizeze sistemele deja existente.

La nivel internaţional, cererea pentru serviciile IT a crescut îndeosebi pe fondul unei nevoi tot mai stringente de reducere a costurilor.

Ambele situaţii au favorizat dezvoltarea companiei noastre, permiţându-ne o creştere superioară celei estimate iniţial. Totodată, ca o consecinţă directă a celor de mai sus, diversitatea şi complexitatea proiectelor în care ne-am implicat au crescut şi, odată cu ele, şi nivelul de senioritate al colegilor implicaţi.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă în ultimele 24 luni?

Manel Ballesteros: Cererea de servicii IT a crescut atât la nivel naţional, cât şi internaţional mai mult decât oferta. Acest lucru a generat creşteri la nivelul volumului de business, al salariilor şi altele.

Reporter: Ce decizii consideraţi că trebuie să adopte autorităţile pentru a dezvolta ţara noastră din punct de vedere digital şi pentru a reduce decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Manel Ballesteros: Digitalizarea în sectorul public este la fel de necesară ca şi în cel privat, iar în contextul crizei sanitare acest aspect a devenit mai evident că niciodată. Sperăm, aşadar, că şi autorităţile vor urma tendinţele globale, accelerând digitalizarea cât mai multor procese din activitatea instituţiilor publice.

Reporter: Oferă România un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Manel Ballesteros: Da. Industria IT beneficiază de facilitaţi fiscale (scutirea de impozit pe venit pentru angajaţii IT) ceea ce ne permite să fim o destinaţie atrăgătoare pentru clienţi şi parteneri, păstrându-ne în acelaşi timp competitivitatea în raport cu alte state din Europa.

Reporter: Ce soluţii vedeţi pentru rezolvarea problemelor din domeniu?

Manel Ballesteros: Pe fondul decalajului dintre cererea şi oferta de specialişti IT, ne confruntăm cu o creştere salarială continuă. Poate că o soluţie ar fi promovarea IT-ului în şcoli şi licee pentru a atrage cât mai mulţi studenţi la universităţile de profil. Calitatea acestora este, de altfel, recunoscută ca fiind foarte bună.

Reporter: Cum a evoluat piaţa din punct de vedere al resursei umane, mai ales că tot mai mulţi oameni lucrează în sistem hibrid?

Manel Ballesteros: Din punctul nostru de vedere, România este o ţară cu un mare potenţial la nivelul inginerilor IT, ce au un grad de senioritate tot mai ridicat. Proporţional cu acesta, însă, cresc şi aşteptările salariale cu atât mai mult cu cât ne confruntăm în continuare la nivel naţional cu un deficit de specialişti IT. În ceea ce priveşte sistemul de lucru Work-From-Home, pentru noi, implementarea sa a fost un succes, oferindu-ne o serie de avantaje: pe de o parte, a îmbunătăţit echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală a colegilor noştri, permiţându-ne în acelaşi timp să păstrăm calitatea serviciilor şi time-to-market-ul asumat; pe de altă parte, ne-a permis să extindem recrutarea la nivel naţional. Astfel, în funcţie de specificul proiectului, colegii noştri pot alege să lucreze full-time acasă, full-time la birou sau în sistem hibrid. Credem, de altfel, că acest mod de lucru se va păstra şi dezvoltăm cultura noastră organizaţională în acest sens, îmbunătăţind progresiv tehnologiile şi instrumentele de lucru ce permit o comunicare la distanţă mai fluentă.

Mai mult decât atât, recent ne-am relocat într-un nou sediu - ONE Cotroceni Park Office - în care am adaptat spaţiile la un mod de lucru deschis, flexibil, incluzând toate cele trei opţiuni: Work-From-Home full-time, prezenţă permanentă la birou şi mixt. În plus, noile avantaje incluse în pachetul de beneficii sunt şi ele în acord cu acest nou mod de lucru.

Reporter: Cum aţi răspuns provocărilor şi oportunităţilor din piaţă, în ultimul an?

Manel Ballesteros: În contextul creşterii cererii de servicii IT ca urmare a accelerării nevoii de digitalizare a companiilor, am extins portofoliul de proiecte atât la nivel national, cât şi international, înregistrând o creştere a numărului de clienţi atât pe divizia de Inginerie (industriile Automotive, Transportation, Aerospace & Defense), cât şi pe divizia de Digital (industriile IT, Telco, Banking & Finance, Insurance, Energy, Manufacturing, Agriculture, intre altele). Totodată, am înregistrat o evoluţie în ceea ce priveşte nivelul de complexitate a proiectelor. Acest lucru le permite colegilor noştri să se dezvolte atât din punct de vedere profesional, lucrând cu cele mai noi tehnologii şi o infrastructură de ultimă generaţie, cât şi financiar, salariile înregistrând şi ele creşteri proporţionale cu nivelul de senioritate solicitat de clienţii noştri şi necesar proiectelor.

Încă de la debutul pandemiei am aplicat o serie de măsuri ce reprezintă principalul factor determinant al creşterii noastre atât din punct de vedere al veniturilor şi al profitabilitatii, cât şi din punct de vedere al numărului de ingineri software. În definirea lor, am luat în calcul trei aspecte esenţiale: echipa, partenerii şi evoluţia financiară a companiei. În ceea ce priveşte echipa, am suplimentat pachetul de beneficii şi l-am adaptat astfel încât, în acord cu specificul proiectului, să includă toate cele trei moduri de lucru: full-time la birou, full-time acasă şi hibrid. Din punct de vedere comercial, ne-am susţinut partenerii evitând în această perioadă să mărim preţul serviciilor, flexibilizând temporar termenele de plată şi crescând nivelul suportului acordat în procesul lor de digitalizare. Rata de retenţie a clienţilor este unul din indicatorii de performanţă ce ne arată că suntem pe drumul cel bun. Maturizarea modelului de lucru global One Team este un alt factor care a susţinut creşterea noastră. SII Group, compania multinaţională din care facem parte, este prezentă în 17 ţări cu un număr de 88 filiale, iar conceptul One Team se referă la faptul că la nivel de grup suntem aliniaţi în ceea ce priveşte 4 aspecte cheie: resursele, metodologia de lucru, apli­caţiile software şi infras­tructura.

La nivel de resurse, de exemplu, One Team înseamnă că avem acces la un număr de peste 12.000 ingineri software la nivel de grup cu o mare varietate de competenţe, care se pot alătura echipelor distribuite pentru a furniza servicii clienţilor noştri. Totodată suntem obişnuiţi să livram serviciile noastre bazându-ne pe modelul Extended Delivery care ne permite să colaborăm cu oricare alta companie sau inginer software din SII Group folosind guvernanţa, metodologiile, aplicaţiile software şi infrastructura comune şi standardizate.

Reporter: Ce decizii de business a luat organizaţia dumneavoastră de la începutul acestui an?

Manel Ballesteros: Vizând o dezvoltare sustenabilă a companiei, vom continua să investim şi în acest an în elementele cheie, cu impact direct asupra performanţei noastre. Fiecare an aduce cu sine noi oportunităţi şi considerăm că este momentul optim să întărim investiţiile în ceea ce reprezintă esenţa companiei noastre şi totodată cel mai puternic avantaj competitiv: echipa noastră. Astfel, evaluând toate beneficiile disponibile în industria noastră şi în acord direct cu feedback-urile primite atât de la colegii noştri, cât şi de la numărul mare de candidaţi aflaţi în proces de recrutare, am inclus în pachetul de beneficii oferit, în plus faţă de salariul competitiv, toate acele beneficii care s-au dovedit a fi preţuite cel mai mult de către majoritatea dintre ei. Pe lângă beneficiile directe ale dezvoltării carierei într-un mediu de lucru multinaţional, multicultural, cu proiecte diverse, complexe, implicând cele mai noi tehnologii, fiecare dintre noi, în acord cu specificul proiectului şi direcţiile de dezvoltare a carierei, poate alege diverse tipuri de cursuri şi training-uri, asigurate atât intern, cât şi prin intermediul partenerilor noştri, fie că vorbim despre technical sau soft skills.

De asemenea, anul acesta am lansat programul intern de recomandări, SIIkers Referral Program, prin care colegii noştri pot primi până la 1300 euro net pentru acoperirea unei poziţii deschise prin recomandarea lor directă. Totodată, deoarece pentru noi s-a dovedit a fi un mod de lucru deosebit de eficient, am decis ca Work-From-Home să devină o componentă a culturii noastre organizaţionale. Promovăm o cultură a responsabilităţii, a eficientei şi a libertăţii de decizie, precum şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală.

La începutul acestui an am obţinut certificarea Great Place To Work®, acordată la nivel global organizaţiilor celor mai apreciate de către angajaţi. Certificarea atestă faptul că mediul de lucru şi cultura noastră organizaţională sunt preţuite de către colegii noştri şi suntem pe drumul cel bun în ceea ce priveşte atât beneficiile directe, cât şi experienţele oferite.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2021 şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Manel Ballesteros: În anul fiscal aprilie 2021 - martie 2022, cifra de afaceri atinsă a fost de 19 milioane de euro. Pentru anul fiscal curent, aprilie 2022 - martie 2023, targetul nostru este să ajungem la o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro. În acest sens, ne bazăm atât pe portofoliul existent de clienţi, cât şi pe strategia de creştere. Aceasta vizează, între altele, expansiunea teritorială în oraşe cheie, atragerea de proiecte cu un nivel înalt de complexitate, bazate pe cele mai noi tehnologii, atractive pentru colegii şi candidaţii noştri, precum şi dezvoltarea structurilor organizaţionale interne proporţional cu ritmul nostru de creştere.

Reporter: Ce investiţii urmează să faceţi şi ce buget alocaţi în acest sens?

Manel Ballesteros: Principala investiţie din anul fiscal curent este expansiunea teritorială în oraşe cheie. Dorim, astfel, să fim mai aproape de clienţii existenţi, dar şi să atragem clienţi noi. Pe de altă parte, angajaţii noştri din zona respectivă vor avea posibilitatea să lucreze la birou dacă îşi doresc acest lucru.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa în acest an?

Manel Ballesteros: În opinia noastră, industria IT îşi vă continua creşterea pe fondul accelerării nevoii de digitalizare şi a creşterii cererii de servicii IT, atât la nivel national, cât şi international. Factori precum inflaţia pot desigur infuenta creşterea economica în a doua jumătate a anului, însă suntem încrezători că în industria IT impactul vă fi unul mai redus.

Reporter: Vă mulţumim!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iul. 2024
Euro (EUR)Euro4.9704
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5850
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1659
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9171
Gram de aur (XAU)Gram de aur355.8616

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
aiiro.ro
oaer.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb